ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Наукова робота

1. Аналіз результатів наукової роботи викладачів (табл.1). Основні показники та досягнення за 2015 рiк.

Опубліковано статей всього Опубліковано статей у виданнях ВАК Опубліковано статей у закордонних виданнях К-ть доповідей на конференціях і семінарах всеукраїнського і міжнародного рівня Опубліковано статей зі студентами К-ть доповідей студентських на конференціях і семінарах
106 26 10 54 81 3

2. Організація НДРС

Науково-дослідна робота студентів (НДРС) здійснюється у відповідності з нормативними документами по науково-дослідницької діяльності кафедри. НДРС є найважливішим компонентом процесу професійно-освітньої підготовки студентів, здатних до самостійної пошукової та дослідницької діяльності, яка спрямована на аналіз і рішення поставлених завдань, успішне застосування наукових знань в практичній діяльності. Цілями організації і розвитку НДРС є підвищення рівня підготовки фахівців за допомогою освоєння ними в процесі навчання методів, прийомів і навичок виконання науково-дослідницьких робіт, розвитку їх творчих здібностей, самостійності в навчанні

НДРС на кафедрі ІСПР представлена у вигляді науково-дослідницької роботи студентів включеної в навчальний процес і доповнення навчальний процес. Складається з освоєння студентами засобів і прийомів виконання науково-дослідницьких робіт на прикладі лабораторних, курсових і дипломних проектів.

До основних дисциплін, які мають відношення до НДРС, відносяться:

 • Проектування інформаційних систем
 • Технологія програмування й створення програмних продуктів
 • Системи штучного інтелекту
 • Моделювання складних систем
 • Основи наукових досліджень
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Нейромережні технології
 • Теорія прийняття рішень
 • Моделювання складних систем

ДДо НДРС у переддипломній практиці можна віднести:

 • вивчення передового вітчизняного й закордонного досвіду з питань розробки інтелектуальних систем прийняття рішень у процесі наукових досліджень за допомогою технічного й програмного забезпечення з використанням сучасних методів наукових досліджень у рішенні поставлених у дипломному проекті завдань;
 • вивчення нових програмних засобів, СУБД для розробки інформаційних систем у рішенні поставлених у дипломному проекті завдань;
 • проведення експериментів для дипломного проекту;
 • науково-дослідна й раціоналізаторська робота студента, у процесі якої він одержав не тільки нові знання, але й результати, а також зробив виводи, які містять елементи теоретичної новизни й практичного значення.

До НДРС у проектно-технологічній практиці можна віднести:

 • аналіз методів обробки економічної інформації й програмних пакетів й оболонок, які застосовуються під час обробки економічної інформації;
 • створення інтелектуальної системи прийняття рішень для підвищення ефективності роботи підприємства (підрозділу);
 • висновки за результатами роботи інтелектуальної системи прийняття рішень, які містять елементи теоретичної новизни й практичного значення.

3. Робота з обдарованими студентами

Викладачі кафедри ІСПР досить плідно працюють з обдарованими студентами. Протягом 2015 року до участі в Програмі індивідуальної підготовки обдарованих студентів залучалися:

1. Кіяшко Ю.Ю. (СМ-10м)

2. Ларченко А.В. (СМ-10м)

3. Загородніх Д.В. (СМ-10м)

4. Набережних Т.С. (СМ-10м)

5. Астахова А.М. (СМ-10-1)

6. Денісенко С.О. (СМ-11-1)

7. Котенко М.В. (СМ-11-1)

8. Комісаров К.М. (СМ-12-1)

9. Лях А.О. (СМ-12-1)

Ці студенти були закріплені за науковими керівниками:

• к.т.н., доцентом Мельниковим О.Ю.

• к.т.н., доцентом Гітісом В.Б.

• к.е.н., доцентом Шевченко Н.Ю.

ПІБ студента Група Науковий керівник Підсумки роботи
1 Кіяшко Ю.Ю. СМ-10м к.т.н., доцент Мельников О. Ю. 2 – РІНЦ
1 – ВАК
2 – тези конф. (самост.)
3 – тези конф. (з керівником)
2 Ларченко Г.В. СМ-10м к.т.н., доцент Мельников О. Ю. 2 – РІНЦ
1 – стаття на англ. мові
2 – тези конф. (самост.)
4 – тези конф. (з керівником)
3 Загородніх Д.В СМ-10м к.т.н., доцент Гітіс В. Б. 3 – тези конференцій
4 Набережних Т.С. СМ-10м к.е.н., доцент Шевченко Н. Ю. 1 – РІНЦ
5 – тези конференцій
5 Астахова А.М. СМ-10-1 к.е.н., доцент Шевченко Н. Ю. 1- тези конференцій
1 – тези конференцій
1 – стаття у виданні ВАК
1 – інша стаття
6 Денисова С.О. СМ-11-1 к.т.н., доцент Мельников О. Ю. 1 – ВАК
1 – тези конф. (самост.)
3 – тези конф. (з керівником)
7 Гетьман М.А. СМ-09м Шевченко Н.Ю.,к.е.н., доцент 13- тези конференцій
5- статті
8 Котенко М.В. СМ-11-1 к.т.н., доцент Мельников О. Ю. 1 – ВАК
1 – тези конф. (самост.)
3 – тези конф. (з керівником)
9 Комісаров К.М. СМ-10-12-1 Шевченко Н.Ю.,к.е.н., доцент к.т.н., доцент Мельников О. Ю. 1 – тези конф. (самост.)
5 – тези конф. (з керівником)

Планується подальша робота з цими студентами за індивідуальними програмами, розробленими науковими керівниками, які включають:

 • Вивчення об'єктів наукових досліджень
 • Вибір методів досліджень
 • Розробка методик досліджень
 • Проведення досліджень об'єктів
 • Підготовка матеріалів з результатами досліджень до доповіді на науковій конференції і до публікації в наукових виданнях

Наші студенти успішно займаються науковою працею в тісному співробітництві з колективами провідних вузів і наукових установ Національної академії наук України, а також беруть участь в обласних і всеукра-їнських олімпіадах з комп'ютерних наук і програмуванню. З 2015 року на базі кафедри ИСПР проводиться обласна студентська I-PC-олімпіада (http://icpc.dn.ua).

4. Робота аспірантури

При кафедрі діє аспірантура за фахом 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». У 2015 році проходив навчання 1 аспірант – Крикуненко К.М. Випускник попереднього року Ісікова Н.П. вже захистила дисертацію. Зараз до заочної аспірантури поступив 1 аспірант (науковий керівник – к.е.н., доцент Останкова Л.А.)