ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

МІЛЯВСЬКИЙ МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ

.jpg

 

На кафедрі працює з  2016 рік

Робочий телефон 41-80-67

Робоча кімната 1312

Поштова скринька Mgm1978@ukr.net

посада доцент

Вчене звання Кандидат економічних наук

 

Освіта

Закінчив Краматорський економіко-гуманітарний інститут в 2000 році за спеціальністю «Економіка підприємства», та Українську академію банківської справи в 2004 році за спеціальністю «Правознавство»

 

Дисципліни, які викладає

Правознавство

господарське законодавство

трудове право

адміністративне право

соціальна політика

економіка праці.

Тема дисертації «Управління машинобудівним підприємством на основі вдосконалення механізму корпоративного контролю і внутрішнього аудиту».

Спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Дата захисту 10.06.2010 р. в Приазовському державному технічному університеті

Напрямок наукових досліджень Працюю над питаннями корпоративного контролю та формування механізму забезпечення сталого розвитку деокупованих територій Донбасу.

 

Наукові здобутки

 

2011

 1. Акімова О.В. Методичні вказівки до написання дипломних робіт для спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит» усіх форм навчання / О.В.Акімова, М.Ю.Мілявський.// – Краматорськ: ДДМА, 2011. – 24 с.

2012

 1. Астапова Г.В. Корпоративна соціальна відповідальність: курс лекцій / Г.В.Астапова, А.Ю.Литвин, М.Ю.Мілявський. – Донецьк: ДонУЕП, 2012. – 95с.
 2. Мілявський М.Ю. Характеристика корпоративного контролю як елемента системи управління підприємством //Матеріали міжнародної наук.-практи.конф. «Людина, суспільство, комунікативні технології». – Краматорськ: ТОВ «Контраст», 2012. – С.273-277
 3. Мілявський М.Ю. Особливість корпорацій машинобудівельного комплексу як об’єкта корпоративного контролю /М.Ю.Мілявський//Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – Харків, УкрДАЗТ. – 2012. – Вип. 38. – С.55
 4. Мілявський М.Ю. Корпорації машинобудівельного комплексу як об’єкти корпоративного контролю /М.Ю.Мілявський//Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – Харків, УкрДАЗТ. – 2012. – Вип. 39. – С.303-306.
 5. Мілявський М. Ю. Методика корпоративного контролю кредитної діяльності машинобудівних корпорацій / М.Ю. Мілявський // СХІД. – Донецьк, 2011. – № 7(114). – С. 44-49.
 6. Мілявський М. Ю. Рекомендації щодо визначення впливу механізму корпоративного контролю на ефективність операційної діяльності машинобудівних корпорацій / М.Ю. Мілявський // Вісник ДонУЕП. – Донецк, ДонУЕП. – 2012. – № 1. – C/ 114-117 (Серія: «Економіка та управління»).
 7. Мілявський М.Ю. Місце корпоративного контролю в системі управління підприємством / М.Ю. Мілявський // Вісник ДДМА. – Краматорськ, ДДМА. – 2012. – № 2(27). – C/ 236-239
 8. Мілявський М.Ю. Аналіз ефективності управління машинобудівними корпораціями як об’єктами корпоративного контролю / М.Ю. Мілявський // Вісник ДонУЕП. – Донецк, ДонУЕП. – 2012. – № 2. – C/ 80-83 (Серія: «Економіка та управління»).
 9. Мілявський М.Ю. Застосування елементів організаційно-економічного механізму корпоративного контролю у практичній діяльності машинобудівних корпорацій / М.Ю. Мілявський // Вісник ДДМА. – Краматорськ, ДДМА. – 2012. – № 2 (10Е). – C. 244-254
 10. Мілявський М. Ю. Інформаційне забезпечення процесу внутрішнього аудиту в управлінні діяльності корпорації / М.Ю. Мілявський // СХІД. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 59-63
 11. Мілявський М.Ю. Забезпечення процесу аудиту корпоративного управління підприємств / М.Ю.Мілявський // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури ( збірник наукових праць). – Київ, НАУ. – 2012. – випуск 35. – С. 146-149

2013

 1. Мілявський М.Ю. Структурний аналіз розвитку корпоративних відносин у машинобудівній галузі //Збірник тез наукових робіт учасників науково-практичної конференції «Інновації в маркетингу». –

Одеса: ЦЕДР, 2013. – С.59-61

 1. Гончаров С.А. Характеристика кредитної діяльності машинобудівних корпорацій як об’єкту корпоративного контролю /Мілявський М.Ю., Гончаров С.А // Збірник тез наукових робіт учасників науково-практичної конференції «Інновації в маркетингу». –

Одеса: ЦЕДР, 2013. – С.61-64

 1. Куліш О.С. Визначення впливу механізму корпоративного контролю на ефективність операційної діяльності машинобудівних корпорацій / Мілявський М.Ю., Куліш О.С.// Матеріали міжнародної наук.-практи.конф. «Людина, суспільство, комунікативні технології». – Краматорськ: ТОВ «Контраст», 2013. – С.297-300
 2. Гончаров С.А. Характеристика методів визначення ефективності дії механізму корпоративного контролю / Мілявський М.Ю., Гончаров С.А., Куліш О.С.// Матеріали міжнародної наук.-практи.конф. «Людина, суспільство, комунікативні технології». – Краматорськ: ТОВ «Контраст», 2013. – С.311-315
 3. Мілявський М.Ю. Застосування внутрішнього контролю як антирейдерської технології захисту промислових підприємств/ М.Ю. Мілявський // Вісник ДонУЕП. – Донецк, ДонУЕП. – 2013. – № 1. – C/ 101-105 (Серія: «Економіка та управління»).
 4. Міранцов С.Л. Особливості організації внутрішнього контролю з метою протидії рейдерського захоплення корпоративних підприємств /Мілявський М.Ю., Міранцов С.Л.// Збірник наукових праць учасників міжнародної наук.-практи.конф. «Інноваційні технології на залізничному транспорті». – Луганськ: Видавництво Східноукраїнського національного університету Імені Володимира Даля, 2013. – с.82-85
 5. Миранцов С.Л. Совершенствование конструкций сборных резцов для поперечного резания /Миранцов С.Л., Милявский М.Ю.// Збірник наукових праць учасників міжнародної наук.-практи.конф. «Інноваційні технології на залізничному транспорті». – Луганськ: Видавництво Східноукраїнського національного університету Імені Володимира Даля, 2013. – с.85-88

2014

 1. Мілявський М.Ю. Вплив корпоративного контролю на операційну діяльність машинобудівних корпорацій /Мілявський М.Ю.// Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Економіка і управління: виклики та перспективи». – Дніпропетровськ. «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – 48-50
 2. Кулиш А.С. Особенности организации внутреннего контроля с целью противодействия рейдерским захватам корпоративных предприятий Украины /Милявский М.Ю., Кулиш А.С.// Материалы международной заочной онлайн-конференции «Научный диалог:экономика и управление». - http://interactive – plus.ru/e-articles/conf-1/conf-1664/pdf
 3. O.Kulish. Determining of the corporate control influence mechanism to the effectiveness of the machine building corporations activity /M.Milyavsky. , O.Kulish.// Матеріали VIII Міжвузівської науково-практичної конференції « Можливості і проблеми інноваційного розвитку економіки, суспільства, особистості».- Краматорськ.,2014. – с.45-47
 4. Кулиш А.С. Характеристика методов експертных оценок при определении эффективности механизма корпоративного контроля / Милявский М.Ю., Кулиш А.С.// Материалы V международной научно-практической конференции «Проблемы экономики, организации и управления в России и мире».- Прага, Чешская республика., 2014. С. 198-200
 5. Миранцов С.Л. Корпоративная безопасность в механизме управления промышленными предприятиями /Милявский М.Ю., Миранцов С.Л.// Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Перспективні питання економіки та управління». – Дніпропетровськ. «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – 54-56
 6. Milyavsky M.Yu. The characteristic of functions of internal audit at management of the corporate enterprise /Milyavsky M.Yu.// Institutionelle Grundlagen fur Funktionierung der Okonomik unter den Bedingugen der Transformation: Sammelweerk der wissenschatlichen Artickel. Vol.1 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. S.254-256

7.Фролов А.И. Развитие человека и система ценностей/Фролов А.И., М.Ю.Мілявський//Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – Харків, УкрДАЗТ. – 2014. – Вип. 46. – С.127

8.Астапова Г.В., Ареф’єва О.В., Мілявський М.Ю. та ін. Організаційно-економічний механізм управління авіатранспортним підприємством//Монография/ – Київ., ЦУЛ, 2014. – 304 с.

9.Коробка И.С. Особенности машиностроительных корпораций как объектов корпоративного контроля / Милявский М.Ю., Кулиш А.С., Коробка И.С.// – Краматорськ: Науковий Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2014. - № 3 (15Е). – С.238-243

10.Коробка И.С. Сущность и этапы планирования службы внутреннего аудита авиакорпорации на основе бизнес-рисков / Милявский М.Ю., Кулиш А.С., Коробка И.С.// – Краматорськ: Науковий Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2014. - № 3 (15Е). – С.244-249

 1. 11. Korobka I.S. Determination of mechanism forming of property  asset  of aircorporations on basis of internal  and external investments /Milyavsky M.Yu., Kulish O.S., Korobka I.S. // Modern problems of regional development: Collection of scientific articles. Vol 1. –Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2014/ - P.256-260

 

 

 

2015

1.Астапова Г.В., Ареф’єва О.В., Матвєєв В.В., Мілявський М.Ю. та ін. Фінансова діяльність і корпоративна стратегія  комерційних банків //Монография/ – Київ., ЦУЛ, 2015. – 110 с.

2.Korobka I.S. General characteristics of the corporate strategy of a commercial bank /Milyavsky M.Yu., Korobka I.S. // Economics, Management, Law: current state and perspectives of development: Collection of scientific articles. – Thorpe-Bowker, Melbourne, Australia, 2015/ - P.119-123

3.Міранцов С.Л. Підвищення продуктивності процесів механічної обробки на важких карусельних верстатах / Міранцов С.Л.,Мілявський М.Ю.// Матеріали міжнародної наук.-практи.конф. «Людина, суспільство, комунікативні технології, Харків Красний Ліман». – Краматорськ: ТОВ «Контраст», 2015. – С.312-316

4.Міранцов С.Л. Необхідність використання інструментів власного капіталу авіа корпорацій для активізації залучення інвестиційних ресурсів / Мілявський М.Ю., Міранцов С.Л., Коробка І.С.// Матеріали міжнародної наук.-практи.конф. «Людина, суспільство, комунікативні технології, Харків Красний Ліман». – Краматорськ: ТОВ «Контраст», 2015. – С.351-356

5.Коробка І.С. Кримінальна відповідальність експерта-бухгалтера / Мілявський М.Ю., Коробка І.С.// Матеріали міжнародної наук.-практи.конф. «Людина, суспільство, комунікативні технології, Харків Красний Ліман». – Краматорськ: ТОВ «Контраст», 2015. – С.363-366

2016

1.Korobka I.S. Main directions of organization of independent work of students under the supervision of a teacher /Milyavsky M.Yu., Korobka I.S. // Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. Vol 2. –Edizioni Magi, Roma Italy, 2016/ - P.242-245

2.Korobka I.S. Development of methodological support of internal control how technology to protect corporate enterprises from raiding and other types of hostile takeover/Milyavsky M.Yu., Korobka I.S. //Economics , management, law: problems of establishing and transformation : Collection of scientific articles. - Al-Ghurair Printing & Publishing LLC , Dubai , UAE . 2016. - P. 119-122.

3.Коробка І.С. Показники корпоративного контролю операційної діяльності підприємств // Матеріали Х  Міжвузівської науково-практичної конференції  « Виклики та можливості трансформації сучасного українського суспільства».- Краматорськ.,2016. – с.52-55

 1. 4. Мілявський М.Ю., Черередниченко Н.В. та ін. Бухгалтерський облік: навчальний посібник. –Краматорськ, ДДМА, 2016. – 215с.
 2. Осадчий О.О. Направление повышения социальной ответственности бизнеса // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна відповідальність : сучасні виклики». - Краматорськ: ДДМА, 2016 – с. 17-20
 3. Коробка И. Сравнительній анализ институтов социальной и юридической ответственности // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна відповідальність : сучасні виклики». - Краматорськ: ДДМА, 2016 – с. 34-36
 4. Пилипенко Е. Корпоративная социальная ответственность как инструмент привлечения инвестиций // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна відповідальність : сучасні виклики». - Краматорськ: ДДМА, 2016 – с. 34-36

8.Фролов А.И. Значение корпоративной социальной ответственности для государства, общества и бизнеса /Милявский М.Ю.,Фролов А.И.//Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – Харків, УкрДАЗТ. – 2016. – Вип. 54 – С.311-317

9.Міранцов С.Л. Вдосконалення конструкцій збірних відризних різців для важких токарних верстатів/ Міранцов С.Л.,Мілявський М.Ю.// Матеріали міжнародної наук.-практи.конф. «Людина, суспільство, комунікативні технології, Харків Красний Ліман». – Краматорськ: ТОВ «Контраст», 2015. – С.312-316

10.Миранцов С.Л. Проблематика формирования системы организации и управления новими технологиями на промышленных предприятиях/ Милявский М.Ю., Миранцов С.Л., Коробка И.С.// Матеріали міжнародної наук.-практи.конф. «Людина, суспільство, комунікативні технології, Харків - Лиман». – Краматорськ: ТОВ «Контраст», 2016. – С.317-320

11.Коробка И.С. Характеристика корпоративной социальной политики и ее задач в условиях трансформации общественных отношений/ Милявский М.Ю., Коробка И.С.// Матеріали міжнародної наук.-практи.конф. «Людина, суспільство, комунікативні технології, Харків -Лиман». – Краматорськ: ТОВ «Контраст», 2016. – С.336-339

12.Мілявський М.Ю. Теоретичні основи формування корпоративної стратегії комерційного банку / Мілявський М.Ю.// – Краматорськ: Науковий Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2016. - № 1 (19Е). – С.211-216