ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Обліку, оподаткування та економічної безпеки

Методичне забезпечення

metod_zabez_sova.jpg

Викладачами кафедри були розроблені наступні навчальні посібники з грифом МОН України:

 1. Милявська Е.П., Сердюк О.М. Податкова система. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. -336с. (Гриф МОН України Лист №14/18.2- 752 від 06.04.2005р., ISBN 966-8407-36-9)
 2. Акімова О.В., Дубинська О.С. Статистика в малюнках та схемах: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 168с. (Гриф МОН України Лист №1.4/18-Г-545 від 13.04.2007р., ISBN 978-966-364-496-7)
 3. Кадуріна Л.О., Стрєльнікова М.С. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації : Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 606с. (Гриф МОН України Лист №14/18.2- 2829 від 12.12.2005р., ISBN 978-966-364-503-2)
 4. Сердюк О.М., Заревчацька Т.В. Податкова система( практикум): Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 328с. (Гриф МОН України Лист №1.4/18.2- 815 від 30.06.2006р., ISBN 978-966-364-504-9)
 5. Стрельніков Р.М., Свірідова Т.В. Контроль і ревізія. Практикум: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007- 336с. (Гриф МОН України Лист №14/18.2 - 1020 від 21.04.2006р., ISBN 978-966-364-502-5)
 6. Милявська Е.П, Жабін О.І. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навчальний посібник – К. Центр учбової літератури, 2007 – 162с. (Гриф МОН України Лист №1.4/18 - Г – 2242 від 14.12.2007р., ISBN 978-966-364-634-3)
 7. Милявська Е.П. Милявський М.Ю., Чередниченко Н.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Краматорськ , ДДМА, 2009 - 228с. (Гриф МОН України Лист №1.4/18.2 – Г-1463 от 25.06.2008р., ISBN 978-966-379-328-3)
 8. Милявська Е.П. Милявський М.Ю., Чередниченко Н.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Краматорськ , ДДМА, 2009 - 228с. (Гриф МОН України Лист №1.4/18.2 – Г-1463 от 25.06.2008р., ISBN 978-966-379-328-3)
metod_zabezp.jpg

При викладанні дисциплін на кафедрі використовуються навчальні посібники з індексом ISBN:

 1. Милявська Е.П., Милявський М.Ю., Чередниченко Н.В., Гудима А.А. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей – Краматорськ: ДДМА, 2010 - 250с. (ISBN 978-966-379-394-8)
 2. Милявська Е.П. Милявський М.Ю., Чередниченко Н.В., Гудима А.А. Бухгалтерський облік: Практикум з організації поточного модульного та підсумкового контролю студентів спец. «Облік та аудит» вищих навчальних закладів. – Краматорськ: ДДМА, 2010 - 300с. (ISBN 978-966-379-402-0)
 3. Лудченко О.М., Головач І.В. Облікова політика підприємств: Навч. посібник. - Краматорськ: ДДМА, 2010- с (ISBN 978- 966 -379-412-9)
 4. Акімова О.В., Маркевич О.В., Дубінська О.С., Лудченко О.М. Статистика: Навч. посібник. - Краматорськ: ДДМА, 2010- 212 с (ISBN 978- 966 -379-413-6)
 5. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посібник.- Краматорськ: ДДМА, 2010 - 145 с (ISBN 978- 966 -379-415-0)
 6. Сердюк О.М., Заревчацька Т.В. Оподаткування підприємств: Навч. посібник для самостійного вивчення курсу та виконання контрольної роботи. - Краматорськ: ДДМА, 2010 - 215 с (ISBN 978- 966 -379-436-5)
 7. Облікова політика підприємства: навчальний посібник до самостійної роботи ./ Лудченко О. Н., Головач І. В. – Краматорськ: ДДМА, 2012.-140с .(ISBN 978- 966 -379-559-1)
 8. Аудит: навчальний посібник для практичних занять і самостійного вивчення курсу./ О.М. Сердюк, Т.В. Заревчацька – Краматорськ: ДДМА, 2012.- 56с (ISBN 978- 966 -379-606-2)
 9. Організація і методика економічного аналізу:навчальний посібник. Частина1 /О.В. Акімова, О.С. Дубинська, А.Ю. Нікіта. – Краматорськ: ДДМА, 2012.-140с (ISBN 978- 966 -379-559-1)
 10. Анализ хозяйственной деятельности: пособие. / Е.В.Акимова, Е.С.Дубинская.- Краматорск: ДГМА, 2015, часть 2 -231с (ISBN 978- 966 -379-735-9)
 11. Бухгалтерський облік в галузях економіки: навчальний посібник / Г.В. Веріга,О.В. Акімова - Краматорськ: ДДМА, 2015.-380с (ISBN 978-966-379-737-3 )
 12. Фінансовий облік-1: практикум для самостійної роботи студентів спец. «Облік і аудит»/ Т.О.Гонтаренко, Н.В.Чередниченко, А.А. Гудима.- Краматорськ, ДДМА,2015-280с.( ISBN 978-966-379-536-2)
 13. Фінансовий облік-2: навчально-методичний посібник / Г.В. Веріга, О.В. Акімова, Т.О. Гонтаренко –Краматорськ: ДДМА, 2016. – 255 с.(ISBN 978 -966-379-769-5)
 14. Організація обліку : посібник для студентів всіх форм навчання / О.М.Романькова,І.В. Сидоренко - Краматорськ: ДДМА, 2016.-116с (ISBN 978-966-379-736-6)
 15. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті. Курс лекцій для студентів всіх форм навчання / Т.А.Радомська, А.А.Гудима.- Краматорск: ДГМА, 2016 - 92с (ISBN 978-966-379-316-3)
 16. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті:Методичний посібник для самостійної роботи студентів всіх форм навчання/ Т.А.Радомська, А.А.Гудима.- Краматорск: ДГМА, 2016 -107с (ISBN 978-966-379-315-8 )
 17. Бухгалтерський облік: навчальний посібник для самостійної роботи студентів /М.Ю. Мілявський, А.А. Гудима А.А.,Г.Ю. Ісаншина.- Краматорск: ДГМА, 2016 -215с (ISBN 978-966-379-318-4 )
 18. Фінансовий облік 1: навчально-методичний посібник / Г.В. Веріга, О.В. Акімова, Т.О. Гонтаренко – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 275 с.( ISBN 978-966-379-865-3)
 19. Звітність підприємств : навчальний посібник. / О. С. Дубинська. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 263 с. ISBN 978-966-379-857-8