ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

ЛАТИШЕВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

latisheva.jpg

На кафедрі працює з  2004 року

Робочий телефон 0626 41-81-08

Робоча кімната 2423

Поштова скринька kramalena1970@gmail.com

Посада: старший викладач кафедри економіки підприємства

Вчене звання: -

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Освіта

Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорський індустріальний інститут), 1992, «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів», кваліфікація: інженер-металург;

Донбаська державна машинобудівна академія, 1998 р., «Економіка підприємства», кваліфікація: інженер – економіст


Дисципліни, які викладає

Проектний аналіз

Управління витратами та ціноутворення

Моделювання та оцінка ефективності бізнес-процесів

Бюджетування та проектне фінансування

Управління еколого-економічними /соціально-економічними/ проектами

 

Тема дисертації Формування системи управління екологічною складовою сталого розвитку промислових підприємств

Спеціальність:08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Дата захисту20 жовтня 2017

Напрямок наукових досліджень: інвестування та управління проектами; удосконалення організації бізнес-процесів підприємств; управління складовими сталого розвитку на різних ієрархічних рівнях.

 

Останні наукові публікації

1. Latysheva, O., Rovenska, V., Smyrnova, I., Nitsenko, V., Balezentis, T. and Streimikiene, D. (2020), "Management of the sustainable development of machine-building enterprises: a sustainable development space approach", Journal of Enterprise Information Management, April 2020. Vol. 34 Issue 1. РР 328-342
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1741-0398/vol/34/iss/1.
ISSN: 1741-0398. JEIM is indexed in: SCOPUS; The Publication Forum (Finland).

2. Латишева О.В., Баранов Р.Р., Звєрєв В.В., Проніна О.О. Можливості застосування бізнес-моделей для управління діяльністю автотранспортного підприємства. Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. 2020. Випуск №2(60).с.250. С.173-180 (фахове видання, Index Сopernicus)

3. Латишева О.В., Смирнова І.І., Антонова В.І. Проблеми оцінювання соціальних та еколого-орієнтованих бізнес-процесів на підприємстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Вип. №30. 2020. С.110-115 (фахове видання, Index Сopernicus)

4. Латишева О.В., Смирнова І.І., Ростовський О.Р. Управління бізнес-процесами в умовах торговельного підприємства. Науковий журнал «Економічні студії». 2019. Вип. №2 (24), Львів: Львівська економічна фундація, С.119-125. (фахове видання, Index Сopernicus)

5. Латишева О.В., Рачок А.І. Використання інструментарію проектного аналізу та моделювання бізнес-процесів для управління проектами на підприємствах . Науковий журнал "Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління", Том 30 (69). № 3, 2019, С 185-191 (фахове видання, Index Сopernicus)

6. Латишева О.В., Касьянюк С.В., Мілявський М.Ю. Визначення особливостей управління витратами в системі формування стратегії економічної безпеки та сталого розвитку вітчизняних підприємств . Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право», вип. №7, 2018, С.15-20 (фахове видання, Index Сopernicus)

7. Латишева О.В., Касьянюк С.В., Голубова І.В.,Хаджийський Є. А. Витрати підприємства: можливості управління та оптимізації на основі функціонального моделювання та перепроектування бізнес-процесів. Вісник економічної науки України : науковий журнал. 2019, №2(37), С.67-72 (фахове видання)

8. Латишева О.В., Карлаш Ю.Д. Сутність та особливості впровадження моделей бізнес-процесів в системі управління на підприємствах в Україні. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал з економічних наук. 2019. Вип. № 29. С.211-219 (фахове видання, Index Сopernicus)

9.Латишева О.В., Антонова В.І. Особливості проведення аудиту бізнес-процесів обліку витрат та їх управління . Економічний вісник Донбасу: науковий журнал, 2019. Випуск № 1(55), С.109-118 (фахове видання, Index Сopernicus)

10. Латишева О.В., Підгора Є.О. Витрати підприємств: суть, сучасні підходи до їх оцінки та управління. Вісник економічної науки України: науковий журнал. 2018. Вип. № 2(35), С.113-120 (фахове видання)

 

Навчальні посібники, посібники для самостійної роботи, конспекти лекцій, методичні вказівки/рекомендації

1.Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Рижиков В.С., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю, Гітіс Т.П., Смирнова І.І., Касьянюк С.В. Економіка підприємства: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Краматорськ: ДДМА, 2021. 236 с.

2. Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Латишева О.В., Гітіс Т.П.,Єрфорт І.Ю., Смирнова І.І., Касьянюк С.В. Економічний аналіз: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Краматорськ: ДДМА, 2021. 200 с.

3. Ровенська В.В., Підгора Є.О., Грибкова С.М. Економіка підприємства: методичні вказівки до виконання курсової роботи (для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування» всіх форм навчання). Краматорськ: ДДМА, 2018. 86 с.

4. Бурлуцький С.В., Шимко О.В., Підгора Є.О., Грибкова С.М., Касьянюк С.В., Ровенська В.В., Мішура В.Б., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю. Методичні рекомендації з виконання техніко-економічного обґрунтування і оцінки економічної ефективності досліджень дипломних проектів кваліфікаційного рівня «магістр». Краматорськ: ДДМА, 2018. 40 с.

5. Смирнова І.І., Ровенська В.В., Мойсеєнко К.Є., Латишева О.В. Програми і проекти соціального захисту: методичні вказівки до виконання курсової роботи (спеціальність 232 Соціальне забезпечення). Краматорськ: ДДМА, 2018. 48 с.

 

Наукові теми

1. Відповідальний виконовець наукової теми – «Формування процесно-орієнтованої системи управління складовими сталого розвитку на різних ієрархічних рівнях» (2020-2022 рр., ДР №0120U104099)

2. Відповідальний виконовець наукової теми – «Формування системи бізнес-процесів суб’єктів господарювання у контексті сталого розвитку» (2018-2020 рр., ДР № 0118U006895)

 

Досвід практичної роботи за спеціальністю

за спеціальністю понад 11 років (з грудня 1992 по вересень 2004 працювала економістом, бухгалтером, головним бухгалтером на підприємствах різних форм власності)

 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій

2015-2019 рр.– наукове консультування з економічних питань, з питань екологічного управління ТОВ Корум-«ДМЗ»;

2018 - 2021 рр. – наукове консультування з економічних питань компанії ПрАТ «Artwinery» (Бахмут)

 

Участь у конференціях і семінарах

1. Латишева О.В., Гойда А.О. Специфіка екологічного інвестування в Україні. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 лютого 2020 р. Дніпро, 2020. Т.2. С.234-241.

2. Латишева О.В., Павенко- Матвєєва О.М. Особливості внутрішніх обмежень ефективного функціонування та для розвитку бізнес-процесів підприємств. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та перспективи». (24.04.2020). – Харків: ХНУБА, 2020. С. 127-129.

3. Латишева О.В., Гончаров В.М. Удосконалення системи управління витратами промислового підприємства на підставі сучасного інструментарію функціонального моделювання. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та перспективи». (24 квітня 2020 р., м. Харьків) – Харків: ХНУБА, 2020. С.123-126.

4. Латишева О.В., Рачок А.І. Моделювання бізнес-процесів проектів екологічного спрямування на підприємствах. Управлінська діяльність: досвід, тенденції, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. У двох частинах. / Ч. 1. Управлінська діяльність у бізнесових структурах / За загальною редакцією проф. А.В. Сєрікова. Харків: ХНУБА. 2019 (12.11.2019). С.26-29

5. Латишева О.В., Антонова В.І. Можливості побудови механізму сталого розвитку підприємства на основі планування та моделювання бізнес-процесів. Економічна аналітика: сучасні реалії та прогностичні можливості: Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції; 19 квітня 2019 р. Київ : КНЕУ, 2019. 352 с., С. 176-179

6. Латишева О.В., Отоса І.В. Формування системи бізнес-процесів суб’єктів господарювання у контексті сталого розвитку національної економіки України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів» : зб. матеріалів, присвяч. 50-річчю факультету економіки та менеджтенту ДонНТУ. Секція 1 «Стратегічні приоритетит розвитку економічних відносин на макро- та мікрорівнях» (13-14 трав. 2019 р., м. Покровськ) / уклад. О.О. Фоміна. – Покровськ : ДонНТУ, 2019. 206 с., С.100-103

7. Латишева О.В., Чемерис Є.Т. Використання бізнес-моделювання для оцінки проектів екологічно спрямованої модернізації основних фондів. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Ч.1. – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2019. – Ч.2. – 282 с., С. 242-243

8. Латишева О.В., Голубова І.В. Можливості оптимізації діяльності виробничого підрозділу на основі функціонального моделювання та удосконалення бізнес-процесів. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Ч.1. 18-19 квітня 2019 р. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2019. 200 с., С.165-167

 

Керівництво науковою роботою здобувачів вищої освіти

1. Рачок Анастасія Іванівна (2016-2020 рр.)

2. Антонова Вероника Ігоровна (2016-2019 рр.)

3. Чемерис Єлизавета Тимофіївна (2016-2019 рр.)

4. Гойда Анна Олегівна (2019-2020 рр.)

5. Отоса Ірина Вікторівна (2019-2020 рр.).