ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

ЛАТИШЕВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

latisheva.jpg

На кафедрі працює з  2010 року

Робочий телефон 0626 41-81-08

Робоча кімната 2423

Поштова скринька Al-latysh@yandex.ua

Посада Старший викладач

 

Освіта

Донбаська державна машинобудівна академія, 1995р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація - економіст

 

Дисципліни, які викладає

Економіка підприємства

Економіка та бізнес

Проектний аналіз

 

Напрямок наукових досліджень: теорія і практика еколого-економічного управління; сучасні підходи до еколого-економічного управління та регулювання економіки; створення ефективного механізму еколого-економічного управління підприємств; міжнародні аспекти оцінки та національні особливості управління інвестиційними проектами.

Наукові здобутки

 

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1 Оcновні наукові та навчально–методичні роботи, опубліковані  і маючі пряме відношення до основного місця роботи

1

Екологічні проблеми старопромислових регіонів: сучасний стан та інноваційні шляхи їх вирішення

Друк.

Вісник Донецького університету. Науковий журнал. Серія В: Економіка і право. Випуск 1/2006: Том 1.- Донецьк. 2006. - 313 с. (фахове видання)

7

(с.149-156)

Матвійчук В.І.

2

Сучасний стан екологічних проблем промислових регіонів та інноваційні шляхи їх вирішення

Друк.

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 212: В 4 т. Том 1.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. - 282 с.

13

(с.155-168)

Матвійчук В.І.

3

Стан та напрями розвитку екологічного управління і екологічного менеджменту на підприємствах

Друк.

Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". –  2006. -- № 80- 172 с. (фахове видання)

3

(с.86-89)

Без

соавторов

4

Антологія поняття екологічного маркетингу

Друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. Випуск 2 (4) - 2006. Краматорськ: 2006. - 339 с. (фахове видання)

6 (с.295-300)

Без

соавторов

5

Етапи становлення та історичні передумови формування екологічного маркетингу.

Друк.

Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". –  2007. - № 99 - 143 с. (фахове видання)

4

(с.71-75)

Без

соавторов

6

Особенности анализа нестандартных проектов

Друк.

Вісник Донецького університету. Науковий журнал. Серія В: Економіка і право., ВИП.1, 2007.- Донецьк. (фахове видання)

5(с. 333-337)

В.С.Рыжиков, Е.В.Латышева, М.Н. Яковенко

7

Оценка эффективности инвестиционных проектов с использованием графоаналитического метода «Квадрат потенциала»

Друк.

Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N85. – C. 20-24. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. (фахове видання)

4

(с.20-24)

Добыкина Е.К., Яковенко М.Н.

8

Розвиток системи екологічного управління на підприємствах з метою забезпечення  реалізації Проектів сумісного здійснення

Друк.

Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". –  2007. - № 117. - 160 с. (фахове видання)

13

(с.109-116)

Без

соавторов

9

Комплексная оценка инвестиционной привлекательности предприятий на основе использования графоаналитического метода «квадрат потенциала»

Друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. Випуск 1 (11)- 2008. Краматорськ: 2008. - 413 с. (фахове видання)

6 (с.227-233)

Добыкина Е.К., Яковенко М.Н.

10

Бенчмаркінг як новий інструмент системи екологічного маркетингу та менеджменту на підприємствах

Друк.

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск №237: В 6 т. Том 1.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. - 285 с.

10

(с.32-41)

Без

соавторов

11

Проблемы комплексной оценки экологоориентированных инновационных проектов

Друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. Випуск 2 (12) - 2008. Краматорськ: 2008. - 329 с. (фахове видання)

6

(с.168-174)

Без

соавторов

12

Новітні підходи в екологічному менеджменті

Друк.

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць“Вісник НУВГП“. Випуск 2 (42) - 2008. Рівне: 2008. - 322 с(фахове видання)

7 (с.157-164)

 

Без

соавторов

13

Совершенствование методики экспертной оценки уровня экологической безопасности предприятия

Друк.

Вісник Донецького університету економіки та права:Збірник наукових праць. / Ред.кол.: В.К. Мамутов, О.І. Амоша, Н.Ю. Брюховецька та ін..; гол.ред. Я.Г. Берсуцький. – Донецьк: ДонУЕП, 2007. - №2 – 195 с. (Серія «Економіка та управління) (фахове видання)

7

(с.174-181)

Без

соавторов

14

Усовершенствование методики оценки уровня экологичности продукции путем использования графоаналитической трехвекторной модели

Друк.

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск №239: В 5 т. Том 1.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. - 263 с.

10

(с.45-56)

Без

 соавторов

15

Удосконалення методів управління конкурентоспроможністю екологічно спрямованої продукції промислових підприємств

Друк.

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць“Вісник НУВГП“. Випуск 4 (44) - 2008. Рівне: 2008. – 256 с(фахове видання)

8

(с.115-122)

Без

соавторов

16

Формирование оптимальной инвестиционной политики предприятия на основе многокритериальной комплексной оценки эффективности проектов

Друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. Випуск 2(16)- 2009. Краматорськ: 2009. - 301 с. (фахове видання)

7 (с.78-84)

Добыкина Е.К., Яковенко М.Н.

17

Подходы к формированию стратегии развития предприятий в условиях мирового финансового кризиса

Друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. Випуск 3(17)- 2009. Краматорськ: 2009. - 339 с. (фахове видання)

5 (с.17-21)

Белоброва И.Ю.

18

Формування інноваційного механізму управління екологічними процесами на підприємствах в умовах ратифікації Україною міжнародних природозахисних програм і інтеграції до ЄС

Друк.

Журнал «Зовнішня торгівля». Збірник наукових праць. Випуск 3(4)- 2009. Київ: 2009. - 235 с. (фахове видання)

10 (с.164-171)

Без

соавторов

19

Формування екологічно спрямованої маркетингової стратегії на підприємствах

Друк.

Вісник Львівського державного аграрного університету. Збірник наукових праць Серія: Економіка АПК, Випуск 17 (2). Львів: 2010- 654 с. (фахове видання)

11 (с.187-193)

Без

соавторов

20

Підхід в управлінні екологічними процесами на підприємстві

Друк.

Формування ринкової економіки [Електронний ресурс] : наук. зб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – 2010. – Вип. – 24. – С. 186–196. (фахове видання)

13

(с.195-205)

Без

соавторов

21

Исследование влияния факторов глобализации на экономику Украины

Ел.макет

Науковий Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Випуск № 2 (5E), 2009. Краматорськ: 2009. –с.309-Режим доступу:http://www.dgma.donetsk.ua/publish/2009/ 2009_2/nomer.htm(фахове видання)

5 (с.243-248)

Студентка

Бардакова Т. В.

22

Графоаналітичний метод аналізу екологічних стратегій підприємств

Друк.

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 266: В 4 т. – Т.II Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – 324 с.

9

(с.534-543)

Без

соавторов

23

Екологічна орієнтація перебудови організаційної структури вітчизняного підприємства промислової сфери

Друк.

Економіка будівництва і міського господарства. Збірник наукових праць. –   Т.7, Номер 2, Макіївка, 2011. – 146 с. (фахове видання)

10 (с.81-91)

Без

соавторов

24

Відбір критеріїв оцінки інвестиційних проектів з урахуванням екологічного фактору

Друк.

Приднепровский Научный Вестник: Научный журнал / Секция: Экономические науки / – Випуск  №5 (141)/– Дніпропетровськ,  2013. – 135 с.

8 (с.16-23)

Без

соавторов

25

Екологічні стратегії підприємств: формування та критерії оцінки

Друк.

Приднепровский Научный Вестник: Научный журнал / Секция: Экономические науки  – Випуск  №2(138) / Серія «Економічні науки» /– Дніпропетровськ, 2013. – 75 с.

6 (с. 24-29)

Без

соавторов

 

26

Шляхи реалізації системи управління екологічними процесами в практиці аеропортів

Друк.

Науковий журнал «Економічний Форум»: зб. наук. праць / Секція: Економіка та управління підприємствами – Випуск  № 2/2014 – Луцький Національний Технічний Університет, 2014, с.294 (фахове видання)

6 (с.127-132)

Без

соавторов

27

Визначення негативного впливу діяльності аеропортів на довкілля та розробка заходів його зниження

Друк.

Визначення негативного впливу діяльності аеропортів на довкілля та розробка заходів для його зниження [Текст] / Олена Володимирівна Латишева // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 15. – № 3. – С. 57-63. – ISSN 1993-0259. (фахове видання)

7 (С. 57-63.)

Без

соавторов

28

Formation of model of "competitive spаce" of aircraft industry (Формування моделі "конкурентного простору" авіаційної галузі)

Друк.

Yelena Latysheva. Formation of model of "competitive spаce" of aircraft industry. / Актуальні проблеми економіки. Наукове видання. – Київ, №10(160), 2014 , с. 530, С. 475-480 (фахове видання)

9,

с. 475-480

Без

соавторов

29

Критерії оцінки проектів соціально-економічного розвитку авіаційної галузі

Друк.

Стратегія соціально-економічного розвитку України. Наукове видання. – Київ: «Юрисконсульт», 2014.- Том 2. – С. 3-12. (фахове видання)

6

С. 3-12.

М.В. Корж

30

Інструменти еколого - економічного регулювання авіаційної галузі

Друк.

Науковий журнал «Економічний Форум» : зб. наук.. праць / Секція: Економіка і управління національним господарством – Випуск  № 3/2014 – Луцький Національний Технічний Університет, 2014, с.317

(фахове видання)

С.22-25

Без

соавторов

31

Екологічні стратегії розвитку авіаційної галузі: формування та критерії оцінки

Друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія «Економічні науки», Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. Випуск 5. Частина 1 - с.296 (фахове видання)

5 (С.203-206), 0,35 ум.арк.

Без

соавторов

32

The process of state ecologically economic regulation of "competitive space " of aviation industry

Друк.

Yelena Latysheva. The process of state ecologically economic regulation of "competitive space " of aviation industry // Ukraine unter Entscheidungszwang. Verănderungen in Wirtschaftszweigen. / Reihe: "Europăische integration. Grundfragen der teorie und politik", Nr.39/2014, Berlin, 2014, 248 S., ISSN 1021-1993, Redaktionsschluss: 10 Oktober 2014 (фахове видання)

7 (с.215-221)

М.В. Корж

33

Еколого-економічне регулювання в  авіаційної галузі

Друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія «Економічні науки», Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. Випуск 6. Частина 1 - с.234-238 (фахове видання)

13 с.234-238

Без

соавторов

34

Формування тенденції стабільного розвитку економічної системи за рахунок екологічно спрямованого регулювання підприємств

Друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», випуск 5/2015, 270 с., С. 48-56. (фахове видання)

8

Без

соавторов

Тези доповідей

 

Екологічні проблеми старопромислових регіонів: сучасний стан та інноваційні шляхи їх вирішення

Друк.

 МНПК “Инновационная политика в Украине: высокие технологии и конкурентоспособность машиностроения”/ Краматорск: ДГМА, ЗАТ «НКМЗ», ІЕП НАНУ, Донецький університет економіки та права/ г. Краматорск, декабрь 2005г.

4

Без

соавторов

 

Стан та напрями розвитку екологічного управління і екологічного менеджменту на підприємствах

Друк.

III МНПК “Теория и практика экономики и предпринимательства”(г. Алушта, май 2006 г.)

4

Без

соавторов

 

Этапы становления и исторические предпосылки формирования экологического маркетинга

Друк.

V Международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы и перспективны развития экономики Украины” (г. Алушта, 28–30.09.06 г.)

3

Без

соавторов

 

Формирование системы комплексной оценки эффективности инновационных проектов экологической направленности

Друк.

VIII ВНПК аспірантів „Екологічний менеджмент в загальній системі управління” 22–23. 04.08 г., г.Сумы  (Екологічний менеджмент в загальній системі управління: Тези VIII щорічної Всеукраїнської наукової конференції. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 179 с.; С. 65–67)

2

Без

соавторов

 

Новітні підходи в екологічному менеджменті

Друк.

ВНПК “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки”, 17.04 – 18.04.08г. в г.Ровно. (Національний університет водного господарства та природокористування, факультет менеджменту, кафедра менеджменту, Рівненська міська молодіжна громадська організація “Маркетинг-центр “Менеджер”)

4

Без

соавторов

 

Проблемы комплексной оценки экологоориентированных инновационных проектов

Ел.

МНПК  “Проблеми фінансово-економичного розвитку промисловості в сучасних умовах”, 20.05 - 22.05.09г. в г. Краматорске. (ДГМА, ЗАТ «НКМЗ», ІЕП НАНУ, Донецький університет економіки та права) Довідка об участі в міжнародної наукової конференції від 22.05.09 р. – Краматорськ: ДДМА, 2009.

3

Без

соавторов

 

Подходы к формированию стратегии развития предприятий в условиях мирового финансового кризиса

Ел.

 МНПК  “Проблеми фінансово-економичного розвитку промисловості в сучасних умовах”, 20.05 - 22.05.09г. в г. Краматорске. (ДГМА, ЗАТ «НКМЗ», ІЕП НАНУ, Донецький університет економіки та права) Довідка об участі в міжнародної наукової конференції від 22.05.09 р. – Краматорськ: ДДМА, 2009.

3

Без

соавторов

 

Передумови формування механізму управління екологічними процесами на підриємствах України у контексті міжнародних природозахисних програм»

Друк.

V МНПК «Наука и инновации– 2009» (Польша, г. Przemysl) по секции: Экономика. Экономика предприятия (Материалы V Международной научно-практической конференции «Наука и инновации– 2009». Том 3. Секции: Экономические науки. Экономика предприятия. - Польша, г. Przemysl, 7-15 октября 2009 г. - 104 с., С. 79-82)

3

Без

соавторов

 

Екологічно спрямована реорганізація системи управління підприємств промислової сфери України

Друк.

ІI Міжнародній науково-практичній конференції  «Наукова індустрія європейського континенту – 2010»  // ТОВ «Руснаучкнига» (м.Белгород, Росія), «Наука і освіта» (Днепропетрівськ, Україна), Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехія, Прага), ТОО «Уралнаучкнига» (Уральск, Казахстан), ООД «Бял ГРАД-БГ» (м. София, Болгарія), ТОВ «Науковий вісник» (м. Гомель, Беларусь) и Sp. z o.o. “Nauka i studia”/ Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехія, Прага) / Секції: Економічні науки. Економіка промисловості. – Чехія, Прага - 27.11-15.12.2010 - 80 с., С. 55-61

6

Без

соавторов

 

Особливості екологічних стратегій сучасних промислових підприємств

Друк.

 ІI Міжнародній науково-практичній конференції  «Перспективні питання світової науки»  / ООО «Руснаучкнига» (Белгород, Росія), «Наука і освіта»(Днепропетрівськ, Украина), Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехія, Прага), ТОО «Уралнаучкнига» (Уральск, Казахстан), ООД «Бял ГРАД-БГ» (Софія, Болгарія), ООО «Научный вестник» (Гомель, Беларусь) и Sp. z o.o. “Nauka I studia”/ – Болгарія , м. Софія - 17-25 12. 2010 - 64 с., С. 43-47

4

Без

соавторов

 

Особливості еколого - економічного стану Донбасу та пошук шляхів подолання екологічних проблем регіону

Друк.

Тези VІІI Міжнародній науково-практичній конференції  «Образование и наука без границ» 07-15 ноября 2012г.- Польша, г. Przemysl (Materialy VІІI Мiedzynarodowej naukovi-praktycznej konferencji «Wyksztalcenie i nauka bez granic - 2012». Volume 9. Ekonomiczne nauki, Przemysl, Nauka I studia - 80 str.), С. 34-38

4

Без

соавторов

35

Екологічні наслідки техногенного навантаження Донбасу»

Друк.

Тези V МНПК «Проблеми формування нової економіки ХХI століття» / «Проблеми формування нової економіки ХХI століття»: матеріали V Международної наук.-практ. конф., Київ, 21-22 груд. 2012 р.: у 3 т. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2012, Том 2. Актуальні питання сталого економічного розвитку, 110 с., С.100-102

2

Без

соавторов

36

Рівні управління екологічними процесами підприємств

Друк.

Тези МНПК «Інституціональні та еволюційні проблеми розвитку фінансово-кредитних систем» - ,ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 18-19 квітня 2013 року, м. Донецьк/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інституціональні та еволюційні проблеми розвитку фінансово-кредитних систем". - Донецьк: Браво, 2013. - 150с. , С. 116-118 -http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/19553

2

Без

соавторов

37

Вплив впровадження маркетингового управління еколого- економічними процесами на підприємствах на їх конкурентоспроможність

Друк.

Тези V МНПК молодих вчених «Маркетинговое управление конкурентоспособностью»: тези доповідей. - [Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Кафедра маркетингу (Україна), Універсітет Монтенегро, Факультет морскої справи Котор (Монтенегро), Кіпрський інстітут маркетингу (Кипр)] - Дніпропетровськ, 28 березня 2014- Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014, с.396, С. 180-182, 0,1 ум.арк.

2

Без

соавторов

 

Необхідність створення систем управління еколого- інноваційними процесами в аеропортах

Ел.

Тези ВНПК «Удосконалення управління організаціями в умовах інноваційної економіки» (26-29 березня 2014 року) / ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Факультет економіки та управління, кафедра менеджменту / Секція 1. Управління інноваційною діяльністю організації / http://feu.kneu.edu.ua/ua/confere_nce/conf_26290314/sec_1/

3

Без

соавторов

 

Управління екологічними процесами в системі еколого-економічного регулювання авіатранспортної галузі

Друк.

Тези Міжнародна науково-практична конференція "Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин"./Секція: Економіка, організація і управління підприємствами, галузями,комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства,будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг)/ - Львівська економічна фундація, Львів,  4-5 липня 2014 року - Львів,  2014 р. , с.205, С.11-14

4

Без

соавторов

 

Рівні та етапи управління екологічними процесами підприємств як фактор розвитку та регулювання національного господарства

Друк.

Збірник тез МНПК "Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення", том 1. Актуальні питання сталого економічного розвитку, Секція: Економіка та управління національним господарством /  Ужгородський національний університет, ВНП УНУ, 2015, 143 с., С.100-104

4

Без

соавторов

 

Впровадження заходів управління еколого - інноваційними процесами підприємств в умовах сучасного механізму регулювання національного господарства.

Друк.

Київський економічний науковий центр, 2015, Збірник тез МНПК «Регіональні економічні проблеми в умовах сучасних викликів»,  м. Київ, Секція: Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, 178 с., С.164-168

4

Без

соавторов

 

Latysheva Y. Formation of model of "competitive spаce" of socially responsible enterprise

Друк.

Соціальна відповідальність: підприємство – регіон – країна [текст]: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 грудня 2015 р // Краматорськ, 2015. – 156 с.,С.80-83

3

Без

соавторов

 

Оценка инвестиционной привлекательности украинского предприятия в условиях евроинтеграционных процессов

Друк.

Соціальна відповідальність: підприємство – регіон – країна [текст]: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 грудня 2015 р // Краматорськ, 2015. – 156 с.,С.83-86

3

Подгора М.К.

 

Екологічно спрямована відповідальність сучасного бізнесу: механізми та інструменти активізації

 

Тези доповіді МНПК

 

Без

соавторов

2 Основні навчально-методичні розробки (за період науково–педагогічної діяльності), маючі пряме відношення до основного місця роботи і які безпосередньо зараз використовуються в учбовому процесі

1

Проектный анализ: Учебное пособие для студентов ВУЗов.

Друк.

Проектный анализ: Учебное пособие для студентов ВУЗов. - Краматорск: ДГМА, Гриф МОН, 2006. – Київ, ЦУЛ - 228 с.

228 с

Рижиков В.С., Яковенко М.М., Дегтярьова Ю.В.

2

Управлінський облік: Навчальний посібник для студентів ВУЗів.

Друк.

Управлінський облік: Навчальний посібник для студентів ВУЗів. - Краматорск: ДГМА, 2011, – 216 с.

216 с

Ровенська В.В., Добикіна  О.К.