ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Підйомно-транспортних машин

Крупко Валерій Григорович

krupko.jpg

Крупко Валерій Григорович

кандидат технічних наук, доцент, академік Підйомно-транспортної Академії наук України

Кандидатська дисертація
Тема: «Оптимізація конструктивних параметрів гребеневих зачеплень гусеничних рушіїв потужних одноковшевих екскаваторів»
Спеціальность: 05.05.06.  «Гірничі машини».
Захист: 1992 год

Вчене звання: доцент
По кафедрі: Підйомно-транспортні машини
Присуджено: 1994 год

Галузь наукових інтересів:
Сучасні тенденції розвитку ПТМ і землерийних машин

Наукове керівництво:

Підготував: 1 кандидата технічних наук

Участь в захисті дисертацій:

Офіційне опонування:   6   дисертацій

Оформив більше 100 відгуків на автореферати дисертацій

Наукові публікації, навчальні посібники, патенти

 • опубліковано 100 наукових статей та тез доповідей на наукових конференціях;
 • автор 30 патентів на винаходи та корисні моделі;

Основні публікації:

 • Крупко В.Г., Дихтенко Р.Н. Определение рациональных параметров жесткостной системы экскаватора со сниженными динамическими нагрузками// «Сборник научных трудов SWorld» Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2013» Одесса, 2013.-Том.3.-Вып.1.- С.73-77
 • Крупко В.Г., Опенько С.Ю. (ст. гр. ПТМ-09-1) (о) Методика экспериментальных исследований напряжений в гусеничных звеньях экскаватора // Материалы XI Международной научно-технической конференции «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку» ДГМА: Краматорск, 2013.- С.71
 • Крупко В.Г., Койнаш В,А Моделирование работы гусеничного ходового оборудования землеройных машин // Науково-технічний журнал «Механіка та машинобудування», НТУ «ХПІ», №1 2012р., с. 16-23
 • Крупко В.Г., Койнаш В,А,, Ермакова С.А. Обгрунтування навантажень на гусеничні рушії землерийних машин // Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет «Автомобильный транспорт». Сборник научных трудов №31, 2013. - С 178-182
 • Крупко В.Г., Веснин А.В., Дихтенко Р.Н. (аспирант каф. ПТМ) Определение рациональных параметров жесткостной системы экскаватора со сниженными динамическими нагрузками // Вісник Криворізького національного університету, 2012, Выпуск 31 - С.256-257.
 • В.Г.Крупко, С.А.Ермакова Основные пути повышения безопасности и надежности эксплуатации стреловых кранов //Вестник харьковского национального автомобильно-дорожного университета сб. науч. трудов. – Харьков, 2014. – вып.65-66. – С. 189-192
 • Крупко В.Г., Дихтенко Р.М., Пригода Ж.И.. ПТМ-09-1 Обґрунтування навантажень на робоче обладнання одноківшевих ескаваторів-механічних лопат//Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ: ДДМА. – 2014. - №2 (33) - С. 105-108

Зв’язок із виробництвом та науковими організаціями:

 • ПАО «НКМЗ» (Краматорск);
 • Донецький техничний національний університет (м. Червоноармійск).

Контактна інформація:

e-mail: ptmkrupko@yandex.uа