ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Ректорат

Кафедра обладнання і технологій зварювального виробництва ім. професора В. М. Карпенка

ПРОЕКТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Проект освітньої професійної програми бакалавр «Прикладна механіка» 2019р


Проект освітньої професійної програми магістр «Прикладна механіка» 2018р


Проект освітньої професійної програми магістр «Прикладна механіка» 2019р


Проект освітньо-наукової програми "Прикладна механіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти 2018р.


Проект освітньо-наукової програми"Прикладна механіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти 2019р


Проект освітньої професійної програми бакалавр «Прикладна механіка» 2020р


Проект освітньої професійної програми магістр «Прикладна механіка» 2020р


Проект освітньо-наукової програми"Прикладна механіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020р


Шановні стейкхолдери, роботодавці та студенти, якщо у ВАС є пропозиції по внесенню змін у проекти освітніх програм «Прикладна механіка» для підвищення якості освіти, зв'яжіться з нами та ми розглянемо їх та внесемо корективи.

E-mail: tiup@dgma.donetsk.ua

Гарант програми – Ковалевський Сергій Вадимович

Проект освітньої програми магістр «Прикладна механіка»

Проект освітньої програми магістр «Прикладна механіка» "

Магісстр з прикладної механіки

Наукова робота студентів

П Е Р Е Л І К

статей, тез та патентів студентів-зварювальників кафедри

«Обладнання і технологій зварювального виробництва»


2014 рік

1. Макаренко Н. А. Состав газошлакообразующей системы порошковой проволоки для наплавки изделий, работающих в условиях абразивного износа / Н. А. Макаренко, А. А. Богуцкий, Н. А. Грановская (студ.гр.ЗВ-08м) // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука-2013» : сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ». – 2013. – С. 121. (Теp. МНК)

2. Голуб Д. М. Применение мартенситно стареющих сталей для наплавки штампового инструмента / Д. М. Голуб, В. К. Лысак, В. К. Землякова (студ.гр. ЗВ-09м) // Сварка и родственные технологии : материалы VІІ научно-технической конференции молодых ученых и специалистов, 22-24мая 2013. Киев, 2013. С. 94.

3. Дьяченко И.О. Волонтерська діяльність – провідна форма гуманістичного виховання студентів / И.О.Дьяченко (ст.гр.ЗВ-09м) // Молодая наука XXI века: материалы сборника научных трудов Всеукраинской науч.-техн. конф. студентов и молодых ученых с межд. Участием. - Краматорск, 2014. – С. 70-71.

4. Дьяченко И.О. Исследование электродуговой наплавки износостойких сплавов в среде защитных сплавов / И.О.Дьяченко (ст.гр.ЗВ-09м, Н.А. Макаренко // Молодая наука XXI века: материалы сборника научных трудов Всеукраинской науч.-техн. конф. студентов и молодых ученых с межд. Участием. - Краматорск, 2014. – С. 67-69.

5. Макаренко Н. А. Исследование технических показателей работоспособности плазмотрона с обратным потоком плазмообразующего газа / Н. А. Макаренко, И. О. Дьяченко (студ.гр.СП-09м) // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА. – 2014. – № 1 (32). – С. 200–204. – ISSN 1993-8322.

6. Пресняков В. А. Разработка состава порошковой проволоки для электроконтактной наплавки с оплавлением оболочки / В. А. Пресняков, А. А. Кожокарь (студ.гр.СП-09м), И. О. Дьяченко (студ.гр.СП-09м) // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА, 2014. – № 1 (32). – С. 214–218. – ISSN 1993-8322.

7. Дьяченко И. О. Восстановление карбидной фазы на разгаростойкость и ударную вязкость наплавленного метала пресового инструмента / И. О. Дьяченко (студ.гр. СП-09м), рук. Макаренко Н.О., Волков Д.А. // Студенський вістник ДДМА : тематичний збірник наукових праць. – Краматорськ : ДДМА, 2014. – С.131-135.

8. Макаренко Н. А. Повышение эффективности пайки чугунка / Н. А. Макаренко, И. Е. Дьяков (студ. гр. СП-10м), А. В. Коваленко // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА. – 2014. – № 3 (15Е). – С. 69–73.

9. Забара О.В. Влияние карбидной фазы на разгаростойкость и ударную вязкость наплавленного металла пресового инструмента / О.В.Забара (студ.гр.ЗВ-09м), А.Д.Кошевий // Студенський вістник ДДМА : тематичний збірник наукових праць. – Краматорськ : ДДМА, 2014. – С.136-138.

10. Деклараційний патент 93865, Україна МПК В23К 35/40. Склад порошкового дроту / Жаріков С. В., Гринь О. Г., Богуцький О. А., Недодай Р.С. (студ. гр. ЗВ-10м) – №2014 01543; заявлено 17.02.2014.; опубл. 27.10.14. Бюл № 20. – 3 с.

11. Жариков С. В. Определение газовыделения из карбонатов метал лов при плавлении самозащитных порошкових проволок / С. В. Жариков, А. Г. Гринь, А. А. Богуцкий, Р. С. Недодай (студ. гр. СП-10м) // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА. – 2014. – № 3 (15Е). – С. 21–25.


2015 рік

1. Макаренко Н. А. Наплавка износостойких сплавов / Н. А. Макаренко, И. О. Дьяченко, В. В. Бушный (ст.гр.ЗВ-10м), А. С. Мирошниченко (ст.гр.ЗВ-11м), В. П. Куликов // Зварювання та споріднені технології : матеріали VIII міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів (20–22 травня 2015 р., м. Київ). – Київ : ІЕЗ ім. Є. О. Патона, 2015. – С.100.

2. Макаренко Н. А. Упрочнение методом наплавки деталей, работающих в условиях трения // Н. А. Макаренко, А. С. Мирошниченко (ст.гр.ЗВ-11м), В. В.Бушный (ст.гр.ЗВ-10м) // Материалы V Международной научно-технической конференции «Перспективные технологии материалы и оборудование в литейном производстве». – Краматорск, ДГМА. – 21-25сентября 2015. – С. 116-117.

3. Макаренко Н. А. Разработка порошковой проволоки для плазма-МИГ наплавки / Н.А. Макаренко, И. О. Дьяченко, А. С. Мирошиченко (ст.гр.ЗВ-11м) // Международн. научно-технич. конф. «Университетская наука 2015».

4. Агеева М. В. Особенности влияния продольного магнитного поля на структуру наплавленного металла при дуговой наплавке под флюсом / М. В. Агеева, В. Ю. Кравченко (студ.гр.ЗВ-10-2), Ю. Ю. Гук (студ.гр.ЗВ-12м) // Материалы V Международной научно-технической конференции «Перспективные технологии материалы и оборудование в литейном производстве». – Краматорск, ДГМА. – 21-25сентября 2015. – С. 12.

5. Власов А. Ф. Исследование нагрева и плавления электродов с экзотермической смесью в покрытии при ремонтной сварке / А. Ф. Власов, А. М. Кущий, Д. А. Иванов (студ.гр.ЗВ-12м) // Материалы V Международной научно-технической конференции «Перспективные технологии материалы и оборудование в литейном производстве». – Краматорск, ДГМА. – 21-25сентября 2015. – С. 46-47.

6. Волков Д. А. Исследование электрических характеристик двухком-понентных порошковых сред в процессе их уплотнения при электро-контактной наплавке / Д. А. Волков, Ю. В. Глущенко (студ.гр.ЗВ-12м) // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2015): матеріали тез доповідей V міжнародної науково-практичної конференції (19–22 травня 2015 р., м. Чернігів). – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 180-181.

7. Волков Д. А. Перспективы получения износостойких композицион-ных покрытий методом припекания / Д. А. Волков, И. А. Павлов (студ.гр.ЗВ-11м), Ю. В. Глущенко (студ.гр.ЗВ-12м) // Зварювання та споріднені технології: матеріали VIII міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів (20–22 травня 2015 р., м. Київ). – Київ : ІЕЗ ім. Є. О. Патона, 2015. – С. 94.

8. Ковач Е. К. Исследование особенностей процесса электроконтактной наплавки фрикционного слоя с неэлектропроводными наполнителями / Е. К. Ковач (студ.гр.ЗВ-13м),, Д. А. Волков, С. А. Бережной (ДТ ДГМА) // Молодая наука XXI века : сборник научных работ всеукраинской научно-технической конференции студентов и молодых ученых с международным участием / под общ. ред. С. В. Ковалевского, д-ра техн. наук., проф. – Краматорск : ДГМА, 2015. – С. 59-61. ISBN 978-966-379-721-2.

9. Павлов И. А. Оптимизация параметров режима электроконтактной наплавки порошковыми материалами / И. А. Павлов (студ.гр.ЗВ-11м), науч. рук. Д. А. Волков (ДГМА) // IХ Регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука – перші кроки». Тези доповідей учасників конференції. – Маріуполь: ПДТУ. – 2015 р.Т 1 – С. 291

10. Павлов И. А. Оптимизация параметров режима электроконтактной наплавки порошковыми материалами / И. А. Павлов (студ.гр.ЗВ-11м), науч. рук. Д. А. Волков (ДГМА)// Підвищення надійності машин і обладнання : зб. тез доповідей IХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (15-17 квітня 2015 р., м. Кіровоград). – Кіровоград : КНТУ, 2015. – С. 104-105.

11. Голуб Д.М. Анализ условий эксплуатации, видов изнашивания и причин выхода из строя штампового инструмента для холодного деформирования металла Анализ условий эксплуатации, видов изнашивания и причин выхода из строя штампового инструмента для холодного деформирования метала / Д. М. Голуб, Ивченко Н.Ю. (студ.гр.ЗВ-13-1м), Кончич П.И. (студ.гр.ЗВ-13-1м) // Молодая наука XXI века: сб. науч. работ всеукр. науч-техн конфер. студ. и мол. ученых с междунар. участ. / под общ. ред. С. В. Ковалевского, д-ра техн. наук., проф. – Краматорск : ДГМА, 2015. – 137 с. – С. 47-79

12. Голуб Д. М. Требования к материалам для повышения износостойкости штампового инструмента / Д. М. Голуб, В. В. Наталенко (студ.гр.ЗВ-13-1м), И. М. Соцкий (студ.гр.ЗВ-13-1м) // Материалы V Международной научно-технической конференции «Перспективные технологии материалы и оборудование в литейном производстве». – Краматорск, ДГМА. – 21-25сентября 2015. – С. 49.

13. Гринь А. Г. Пути снижения неметаллических включений в наплавленном металле / А. Г. Гринь, А. Д. Дудинский (студ.гр.ЗВ-10-1м), В. О. Рубан (студ.гр.ЗВ-10-1м) // Материалы V Международной научно-технической конференции «Перспективные технологии материалы и оборудование в литейном производстве». – Краматорск, ДГМА. – 21-25сентября 2015. – С. 54-55.

14. Жариков С.В. Определение композиции карбонатов металлов для наплавочных самозащитных порошковых проволок / С. В. Жариков, А. Г. Гринь, А. Д. Дудинский (студ.гр.ЗВ-10-1м) // Зварювання та споріднені технології: матеріали VIII міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів (20–22 травня 2015 р., м. Київ). – Київ : ІЕЗ ім. Є. О. Патона, 2015. – С. 101


2016 рік

1. Макаренко Н. О. Дослідження порошкового дроту для наплавлення виробів, що працюють в умовах зносу тертям / Н. О. Макаренко, І. О. Дьяченко (ст.гр.ЗВ-09м), А. С. Мирошниченко (ст.гр.ЗВ-11м) // Тези доповідей IІІ-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 23 грудня 2015 року: збірник наукових праць. Частина 1. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – С.9.

2. Макаренко Н. А. Износостойкая плазменная наплавка с аксиальной подачей разработанной порошковой проволоки / Н. А. Макаренко, И. О. Дьяченко, А. С. Мирошниченко (ст.гр.ЗВ-11м) // Научный Вестник ДГМА. – 2015. – № 3 (18Е). – С. 208-213.

3. Блохина И. О. Исследование порошковых проволок для изготовительной и восстановительной наплавки роликов МНЛЗ / И. О. Блохина, А. С. Мирошниченко (ст.гр.ЗВ-11м), М. В. Брюхань (ст.гр.ЗВ-11м) // Молода наука. Технологія машинобудування : збірник наукових праць всеукраїнскої науково-технічної конференції студентів і молодих вчених / за загальн. ред. С. В. Ковалевського, д-ра техн. наук, проф. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – 188 с. ISBN 978-966-379-725-0 – С.38-42

4. Макаренко H. A. Анализ преимуществ и недостатков серийных установок для сварки легких металлов / Н. А. Макаренко, A. C. Мирошниченко (ст.гр.ЗВ-11м), A. C. Компанец (ст.гр.ЗВ-12м) // Тезисы докладов всеукраинской конференции «Современные проблемы сварки и родственных технологий, совершенствование подготовки кадров», 15-16 сентября 2016, г. Мариуполь. – С.15.

5. Блохина И. О. Исследование технологических особенностей наплавки высоколегированных сплавов / И. О. Блохина, А. С. Мирошниченко (ст.гр.ЗВ-11м), М. .В Брюхань (ст.гр.ЗВ-11м) // Тезисы докладов Всеукраинской интернет - конференции "Роль студенческой науки и перспективы развития сварки и родственных технологий", посвященной 70-летию кафедры «ОиТСП» ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – С.10-12.

6. Макаренко Н. А. Упрочнение методом наплавки деталей, работающих в условиях трения / Н. А. Макаренко, В. Н. Ластовиря, А. С. Мирошниченко (ст.гр.ЗВ-11м), С. И. Васильцов (Славтяжмаш) // Сварка и родственные технологии: перспективы развития : материалы IV международной научно-технической конференции, 04-07 октября 2016 г. / под общ. ред. д-ра техн. наук Н. А. Макаренко. – Краматорск : ДГМА, 2016. – C.63

7. Агеева М. В. Влияние продольного магнитного поля на энергоемкость процесса дуговой наплавки // М. В. Агеева, Д. И. Залесный (ст.гр.ЗВ-11м), В. В. Наталенко (ст.гр.ЗВ-11м) // Материалы II Всеукраинской научно-практической конференции молодых ученых, специалистов, аспирантов «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика». – Мариуполь. – 11-12 мая 2016 г. – С. 91.

8. Агеева М. В. Влияние продольного магнитного поля на эффективность процесса дуговой наплавки под флюсом металлургического оборудования / М.В. Агеева, А.С. Забара (ст.гр.ЗВ-11м) // Вестник ДГМА. – 2016. – № 2 (38). – С. 6-11.

9. Власов А.Ф. Повышение производительности ручной дуговой сварки и наплавки / А.Ф. Власов, Д.С. Іванов (ст.гр.ЗВ-12м) // Тезисы докладов всеукраинской конфренции «Современные проблемы сварки и родственных технологий, совершенствование подготовки кадров», 15-16 сентября 2016, г. Мариуполь. – С.21

10. Гринь А. Г. Совершенствование самозащитной порошковой проволоки для сварки меди со сталью / А. Г. Гринь, С. В. Жариков, Д. И. Залесный (ст.гр.ЗВ-11м) // Вестник ДГМА. – 2016. – № 2 (38). – С. 90-96.

11. Гринь А.Г. Самозащитная порошковая проволока для сварки меди со сталью / А. Г. Гринь, С. В. Жариков, Д. И. Залесный (ст.гр.ЗВ-11м) // Тезисы докладов всеукраинской конфренции «Современные проблемы сварки и родственных технологий, совершенствование подготовки кадров», 15-16 сентября 2016, г. Мариуполь. – С.24

12. Жариков С. В. Определение среднего значения величины сварочного тока / С. В. Жариков, А. Г. Гринь, И. В. Михайленко (ст.гр.ЗВ-11м) // Сварка и родственные технологии: перспективы развития : материалы IV международной научно-технической конференции, 04-07 октября 2016 г. / под общ. ред. д-ра техн. наук Н. А. Макаренко. – Краматорск : ДГМА, 2016. – C.37

13. Жариков С. В. Влияние композиции карбонатов сердечника порошковой проволоки на поглощение азота наплавленным металлом / С. В. Жариков, А. Г. Гринь, А.М. Канаровский (ст.гр.ЗВ-12м) // Сварка и родственные технологии: перспективы развития : материалы IV международной научно-технической конференции, 04-07 октября 2016 г. / под общ. ред. д-ра техн. наук Н. А. Макаренко. – Краматорск : ДГМА, 2016. – C.50

14. Кущій Г.М. Вплив екзотермічної суміші в покритті високопродуктивних електродів на теплові характеристики плавлення / А.М. Кущій, П.І. Кончич (ст.гр.ЗВ-13м) // Тезисы докладов Всеукраинской интернет - конференции "Роль студенческой науки и перспективы развития сварки и родственных технологий", посвященной 70-летию кафедры «ОиТСП» ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – С.28-30.

15. Кущий А.М. Применение алюмината натрия в качестве связующего при изготовлении высокопроизводительных электродов / А.М. Кущий, Ю.Ю. Гук (ст.гр.ЗВ-12м) // Сварка и родственные технологии: перспективы развития : материалы IV международной научно-технической конференции, 04-07 октября 2016 г. / под общ. ред. д-ра техн. наук Н. А. Макаренко. – Краматорск : ДГМА, 2016. – C.39

16. Кондрашкина В.К. Влияние карбидной фазы на износостойкость наплавленного металла прессового инструмента / В.К. Кондрашкина (ст.гр.ЗВ-10м), А.Д. Кошевой // Студенческий вестник ДГМА, - 2015. – С. 87-90


2017 рік

1. Власов А. Ф. Увеличение служебного ресурса деталей, работающих при высоких температурах / А. Ф. Власов, Н. А. Макаренко, А. М. Кущий, А. Ф.Бойко (ст.гр.ЗВ-12м), А. С. Компанец (ст.гр.ЗВ-12м), Н. Ю. Ивченко // Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції «Перспективні технології, матеріали і обладнання в ливарному виробництві». – 2017. – С.33

2. Власов А. Ф. Применение экзотермической смеси для наплавки инструмента горячей обработки / А. Ф. Власов, Н. А. Макаренко, А. М. Кущий, П. И. Кончич, А. А. (гр.ЗВ-13м), Гайворонский (ст.гр.ЗВ-18м)// Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції «Перспективні технології, матеріали і обладнання в ливарному виробництві». – 2017. – С.34

3. Макаренко Н.О. Актуальність використання термічної обробки / Макаренко Н.О., Івченко М.Ю. (ст.гр.ЗВ-13м), Наталенко В.В. (ст.гр.ЗВ-13м) // Тези доповідей V-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 1 - 2 грудня 2017 року: збірник наукових праць. Частина 1 / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – С.11

4. Власов А. Ф. Аналіз впливу екзотермічних сумішей в покритті електродів на процес нагрівання та плавлення / А. Ф. Власов, А. М. Кущій, П. І. Кончич (ст.гр.ЗВ-13м) // Тези доповідей V-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 1 - 2 грудня 2017 року: збірник наукових праць. Частина 1 / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – С.13

5. Власов А. Ф. Исследование влияния экзотермических смесей на производительность ручной дуговой сварки и качество свариваемого металла шва / Власов А.Ф. Лукашевич А.А. (ст.гр. ЗВ-11м) // Научный Весник ДГМА. - №3(21Е). – 2016. – С.51-60

6. Голуб Д.М., Анализ материалов для изготовления штампов / Д.М. Голуб, М.В. Агеева, В.В. Наталенко (ст.гр. ЗВ-13м) Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції «Перспективні технології, матеріали і обладнання в ливарному виробництві». – 2017. – С.41. 7. Голуб Д.М. Эффективность применения порошковых проволок в прормышленности. Современные тенденции / Голуб Д. М., Авагян В.Ш. Ивченко Н.Ю. (ст.гр. СП-13м) // Тези доповідей V-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 1 - 2 грудня 2017 року: збірник наукових праць. Частина 1 / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – С.14.

8. Жариков С. В. Исследования влияния экзотермической смеси на неметаллические включения в наплавленням металле / С. В. Жариков, А. Г. Гринь, В. М. Соловьев (ст.гр. СП-13м) // Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції «Перспективні технології, матеріали і обладнання в ливарному виробництві». – Краматорск : ДГМА, 2017. – С. 61.

9. Гринь А. Г. Влияние режима алитирования на характеристики плавления электрода / А. Г. Гринь, А. Д. Дудинский, В. А. Корсун, И. М. Соцкий (ст.гр. СП-13м) // Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції «Перспективні технології, матеріали і обладнання в ливарному виробництві». – 2017. – С.42

10. Пат. 113643 Україна, МПК В 23 К 35/40 (2006.1), В 23 К 103/12 (2006.1). Склад порошкового дроту для зварювання міді / Гринь О. Г. , Жаріков С. В. , Залесний Д. І. (ст. гр. СП-11м) – № u2016 07585; опубл. 10.02.2017, Бюл. № 3/2017. – 2 с.

11. Гринь А. Г. Исследование корреляции физических и технологических свойств шлаков при наплавке порошковыми проволоками / А. Г. Гринь, Б. А. Трембач, С. В. Жариков, И. А. Трембач, Д. С. Иванов (ст.гр. СП-12м) // Весник ДГМА. – Краматорск, 2017. – № 2 (41). – С. 108–114.

12. Пат. 113643 Україна, МПК В 23 К 35/40 (2006.1), В 23 К 103/12 (2006.1). Склад порошкового дроту для зварювання міді / Гринь О. Г. , Жаріков С. В. , Залесний Д. І. (гр. СП-11м) – № u2016 07585; опубл. 10.02.2017, Бюл. № 3/2017. – 2 с.

13. Кущій Г.М. Обгрунтування складу екзотермічної суміші високопродуктивних електродів / Г. М. Кущій, П.І. Кончич (ст.гр. СП-12-м) // Тези доповідей ІV-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 11 листопада 2015 року: збірник наукових праць. Частина 1 / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – С.18.

14. Плис С.Г. Повышение стойкости рабочих валков холодной прокатки / С.Г. Плис, Н. Ю.Ивченко (ст.гр. СП-13м) // Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції «Перспективні технології, матеріали і обладнання в ливарному виробництві». – 2017. – С.97.


2018 рік

1.Макаренко Н. А. Анализ недостатков сварки в защитных газах и способы их устранения / Н. А. Макаренко, В. П. Куликов, В. И. Лаврухин, Д. С. Литвиненко (ст.гр.ЗВ-13м), Я. Ю. Сургучев (ст.гр.ЗВ-13м), Е. О. Гришин (ст.гр.ЗВ-17-1зм), А. Г. Теряев (ст.гр.ЗВ-17-1зм)// Университетская наука - 2017 : Междунар. научно-техн. конф. : тез.докл. : в 3 т. Т. 2 : факультеты: машиностроения и сварки, информационных технологий, транспортных технологий / ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь : ПГТУ, 2018.– С.145.

2.Макаренко Н. А. Обзор проблем, возникающих при сварке в СО2, и способы их устранения / Н. А. Макаренко, В. П. Куликов, В. И. Лаврухин (ст.гр.ЗВ-13м), Д. С. Литвиненко (ст.гр.ЗВ-13м), Я. Ю. Сургучев (ст.гр.ЗВ-13м), Е. О. Гришин (ст.гр.ЗВ-17-1зм), А. Г. Теряев (ст.гр.ЗВ-17-1зм) // Университетская наука - 2017 :Междунар. научно-техн. конф.тез.докл. в 3 т. Т. 2 : факультеты: машиностроения и сварки, информационных технологий, транспортных технологий / ГВУЗ «ПГТУ». –Мариуполь : ПГТУ, 2018.– С.146.

3.Макаренко, Н.А. Анализ материалов для повышения ресурса инструмента обработки металлов давлением от компании DRATEC / Н.А. Макаренко, Д.М. Голуб, А.М. Кущий, А.О. Гайворонский (ст.гр.ЗВ-18м) // Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 31 жовтня – 02 листопада 2019 року / Під заг. ред. В.Д. Ковальова. – Краматорськ: ДДМА, 2018. – 200 с. – С. 122-125.

4..Власов А. Ф. Високопродуктивний спосіб ручного дугового зварювання за рахунок електродного металу / А. Ф. Власов, Т. С. Грицай (ст.гр.ЗВ-13м) // Университетская наука - 2017 : Междунар. научно-техн. конф. : тез.докл. : в 3 т. Т. 2 : факультеты: машиностроения и сварки, информационных технологий, транспортных технологий / ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь : ПГТУ, 2018.– С.151.

5..Власов А.Ф.Удосконалення зв’язуючого при виготовленні високопродуктивних електродів / Власов А.Ф., Кущій Г.М., Кончич П.І. (ст.гр.ЗВ-13м) , Гайворонський О.О. (ст.гр.ЗВ-13м) // Матеріали VІ-ої міжнародної конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 13-15 вересня 2018 року: збірник наукових праць. Частина 1 / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – 101 с. – С. 12.

6. Голуб, Д.М. Сучасні електроди для наплавлення штампового інструмента / Д.М. Голуб М.Ю. Івченко (ст.гр.ЗВ-13м), В.В. Наталенко (ст.гр.ЗВ-13м), В.Ш. Авагян // Университетская наука - 2018: Междунар. научно-техн. конф.: тез.докл.: в 3 т. Т. 2 : факультеты: машиностроения и сварки, информационных технологий, транспортных технологий / ГВУЗ «ПГТУ». –Мариуполь: ПГТУ, 2018. – С.154.

7. Гринь А. Г. Підвищення механічних властивостей робочих поверхонь деталей машин через матеріал оболонки порошкового дроту / А. Г. Гринь, С. В. Жариков, І. М. Соцький (ст. гр. ЗВ-13м) // Вісник ДДМА. – Краматорськ, 2018. – № 2 (44). – С. 35–40.

8. Жаріков С. В. Дослідження порошкових дротів з екзотермічною сумішшю для відновлення штампового інструменту / С. В. Жаріков, О. Г. Гринь, В.М. Соловйов (ст. гр. ЗВ-13м), Д.А. Головченко (ст. гр. ЗВ-13м), Г.М. Орлов(студент гр. ЗВ-13зм) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво». – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 54.

9. Гринь О. Г. Дослідження зносостійкості деталей валкового млина / О. Г. Гринь, С. В. Жаріков, І. М. Соцький (ст. гр. ЗВ-13м), В. В. Наталенко (ст. гр. ЗВ-13м) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво». – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 39.

10. Пат. 126817 Україна, МПК (2006): G01N 3/00. Спосіб оцінки нерівномірності плавлення порошкового дроту / Гринь О. Г., Жаріков С. В., Трембач Б. О., Дудинський О.Д., Наталенко В.В. (ст.гр. ЗВ-13м) – № u201800210; заяв. 05.01.2018, опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13/2018. – 3 с.

11. Пат. 127722 Україна, МПК (2006): G01N 33/20. Спосіб оцінки якості заповнення порошкового дроту / Гринь О. Г., Жаріков С. В., Трембач Б. О., Іванов І.Д. (ст. гр. ЗВ-12м), Канаровський Я.М. (ст. гр. ЗВ-12м) – № u201710705; заяв. 03.11.2017, опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16/2018. – 2 с.


2019 рік

1. Голуб Д. М. Современные наплавленные материалы для повышения устойчивости штампового инструмента / Д. М. Голуб, Д. А. Балеха (ст.гр.ЗВ-19м) // Університетська наука - 2019 : тези доп. Міжнар. науково-техн. конф. (Маріуполь, 16-17 травня 2019 р) : в 4 т. Т. 2: факультети: машинобудування і зварювання, інформаційних технологій / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь: ПДТУ, 2019. – С. 140.

2. Кущий Г. М. Ремонтне зварювання високопродуктивними електродами / Г. М. Кущий А. О., Гайворонський (ст.гр.ЗВ-18м) // Університетська наука - 2019 : тези доп. Міжнар. науково-техн. конф. (Маріуполь, 16-17 травня 2019 р) : в 4 т. Т. 2: факультети: машинобудування і зварювання, інформаційних технологій / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь: ПДТУ, 2019. – С. 142.

3. Голуб Д.М. Вплив термобробки на механічні властивості наплавленного металлу в штампових сталях / Д.М. Голуб, А.М. Кущий, О.О. Гайворонський (ст.гр.ЗВ-18м) // Материалы междунар. научно-практ. конференции «Перспективы развития металлургического, прокатного и энрергетического оборудования. Развитие технологических процессов. 27-30 мая 2019: збірник тез та статей. – Краматорск : ПАТ «НКМЗ», 2019. – 85 с. – С.6

4. Гайворонський О.О. Вплив термообробки на вміст карбідів в штампових сталях / О.О. Гайворонський (ст.гр.ЗВ-18м), Д.М. Голуб, Г. М. Кущій // Молода наука – роботизація і нано-технології сучасного машинобудування: збірник наукових праць Міжнародної молодіжної науково-технічної конференції / за заг. ред. С.В. Ковалевського, д-ра техн. наук., проф. – Краматорськ: ДДМА, 2019. – 208 с. – С. 68-70 ISBN 978-966-379-885-1

5. Патент на корисну модель 135610 Україна МПК В23К 35/40 (2006). Склад порошкового дроту / О. Г. Гринь, С. В. Жаріков, І.К. Шилюк (ст.гр.ЗВ-18м), О.О. Гайворонський (ст.гр.ЗВ-18м) : власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u201900824; заявл.28.01.2019 ; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13/2019.

6. Патент на корисну модель 135610 Україна МПК В23К 35/40 (2006). Порошковий дріт для зварювання / О. Г. Гринь, Б.О. Трембач, С. В. Жаріков, О.О. Гайворонський (ст.гр.ЗВ-18м) : власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u201900824; заявл.28.01.2019 ; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13/2019.

7. Гринь О.Г. Дослідження процесу легування металу манганом на стадії дугового процесу зварювання /О.Г. Гринь, С.В. Жаріков, І.О. Трембач, О.О. Гайворонський (ст.гр.ЗВ-18м) // Перспективні технології, матеріали та обладнання у ливарному виробництві : матеріали VІI Міжнародної науково-технічної конференції. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – С. 67-68.


П Е Р Е Л І К

статей, тез та патентів студентів-зварювальників кафедри

«Обладнання і технологій зварювального виробництва»

2014 рік

1. Макаренко Н. А. Состав газошлакообразующей системы порошковой проволоки для наплавки изделий, работающих в условиях абразивного износа / Н. А. Макаренко, А. А. Богуцкий, Н. А. Грановская (студ.гр.ЗВ-08м) // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука-2013» : сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ». – 2013. – С. 121. (Теp. МНК)

2. Голуб Д. М. Применение мартенситно стареющих сталей для наплавки штампового инструмента / Д. М. Голуб, В. К. Лысак, В. К. Землякова (студ.гр. ЗВ-09м) // Сварка и родственные технологии : материалы VІІ научно-технической конференции молодых ученых и специалистов, 22-24мая 2013. Киев, 2013. С. 94.

3. Кравченко В. Ю. Повышение производительности расплавления проволоки при дуговой наплавке с воздействием продольного магнитного поля / В. Ю. Кравченко (ст.гр.ЗВ-10-2) // Молодая наука XXI века: материалы сборника научных трудов Всеукраинской науч.-техн. конф. студентов и молодых ученых с межд. участием. - Краматорск, 2014. – С. 92-94.

4. Дьяченко И.О. Волонтерська діяльність – провідна форма гуманістичного виховання студентів / И.О.Дьяченко (ст.гр.ЗВ-09м) // Молодая наука XXI века: материалы сборника научных трудов Всеукраинской науч.-техн. конф. студентов и молодых ученых с межд. Участием. - Краматорск, 2014. – С. 70-71.

5. Дьяченко И.О. Исследование электродуговой наплавки износостойких сплавов в среде защитных сплавов / И.О.Дьяченко (ст.гр.ЗВ-09м, Н.А. Макаренко // Молодая наука XXI века: материалы сборника научных трудов Всеукраинской науч.-техн. конф. студентов и молодых ученых с межд. Участием. - Краматорск, 2014. – С. 67-69.

6. Франц Н.В. Повышение производительности ремонтной сварки высокопроизводительными электродами / С.В.Гридин (ст.гр.ЗВ-10-2, Н.В.Франц (ст.гр.ЗВ-09-2) // Молодая наука XXI века: материалы сборника научных трудов Всеукраинской науч.-техн. конф. студентов и молодых ученых с межд. Участием. - Краматорск, 2014. – С. 161-163.

7. Макаренко Н. А. Исследование технических показателей работоспособности плазмотрона с обратным потоком плазмообразующего газа / Н. А. Макаренко, И. О. Дьяченко (студ.гр.СП-09м) // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА. – 2014. – № 1 (32). – С. 200–204. – ISSN 1993-8322.

8. Пресняков В. А. Разработка состава порошковой проволоки для электроконтактной наплавки с оплавлением оболочки / В. А. Пресняков, А. А. Кожокарь (студ.гр.СП-09м), И. О. Дьяченко (студ.гр.СП-09м) // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА, 2014. – № 1 (32). – С. 214–218. – ISSN 1993-8322.

9. Дьяченко И. О. Восстановление карбидной фазы на разгаростойкость и ударную вязкость наплавленного метала пресового инструмента / И. О. Дьяченко (студ.гр. СП-09м), рук. Макаренко Н.О., Волков Д.А. // Студенський вістник ДДМА : тематичний збірник наукових праць. – Краматорськ : ДДМА, 2014. – С.131-135.

10. Макаренко Н. А. Повышение эффективности пайки чугунка / Н. А. Макаренко, И. Е. Дьяков (студ. гр. СП-10м), А. В. Коваленко // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА. – 2014. – № 3 (15Е). – С. 69–73.

11. Забара О.В. Влияние карбидной фазы на разгаростойкость и ударную вязкость наплавленного металла пресового инструмента / О.В.Забара (студ.гр.ЗВ-09м), А.Д.Кошевий // Студенський вістник ДДМА : тематичний збірник наукових праць. – Краматорськ : ДДМА, 2014. – С.136-138. 12. Деклараційний патент 93865, Україна МПК В23К 35/40. Склад порошкового дроту / Жаріков С. В., Гринь О. Г., Богуцький О. А., Недодай Р.С. (студ. гр. ЗВ-10м) – №2014 01543; заявлено 17.02.2014.; опубл. 27.10.14. Бюл № 20. – 3 с.

13. Пат. 93899 Україна, МПК В23К 35/30 (2006.01) , . Спосіб наплавлення поверхонь циліндричних деталей/ Гринь О. Г., Бойко І. О., Борисенко О.Ю (студ. гр. ЗВ-05-2) – u201403241 ; заявл. 31.03.2014 ; опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20/2014. – 2 с.

14. Жариков С. В. Определение газовыделения из карбонатов метал лов при плавлении самозащитных порошкових проволок / С. В. Жариков, А. Г. Гринь, А. А. Богуцкий, Р. С. Недодай (студ. гр. СП-10м) // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА. – 2014. – № 3 (15Е). – С. 21–25.


2015 рік

1. Макаренко Н. А. Наплавка износостойких сплавов / Н. А. Макаренко, И. О. Дьяченко, В. В. Бушный (ст.гр.ЗВ-10м), А. С. Мирошниченко (ст.гр.ЗВ-11м), В. П. Куликов // Зварювання та споріднені технології : матеріали VIII міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів (20–22 травня 2015 р., м. Київ). – Київ : ІЕЗ ім. Є. О. Патона, 2015. – С.100.

2. Макаренко Н. А. Упрочнение методом наплавки деталей, работающих в условиях трения // Н. А. Макаренко, А. С. Мирошниченко (ст.гр.ЗВ-11м), В. В.Бушный (ст.гр.ЗВ-10м) // Материалы V Международной научно-технической конференции «Перспективные технологии материалы и оборудование в литейном производстве». – Краматорск, ДГМА. – 21-25сентября 2015. – С. 116-117.

3. Макаренко Н. А. Разработка порошковой проволоки для плазма-МИГ наплавки / Н.А. Макаренко, И. О. Дьяченко, А. С. Мирошиченко (ст.гр.ЗВ-11м) // Международн. научно-технич. конф. «Университетская наука 2015».

4. Агеева М.В. Влияние частоты продольного магнитного поля на повышение производительности расплавления проволоки при дуговой наплавке / М. В. Агеева, В. Ю. Кравченко (студ.гр.ЗВ-10-2) // Молодая наука XXI века: материалы сборника научных трудов Всеукраинской науч.-техн. конф. студентов и молодых ученых с межд. участием. - Краматорск, 2015. – С. 69-71.

5. Агеева М. В. Особенности влияния продольного магнитного поля на структуру наплавленного металла при дуговой наплавке под флюсом / М. В. Агеева, В. Ю. Кравченко (студ.гр.ЗВ-10-2), Ю. Ю. Гук (студ.гр.ЗВ-12м) // Материалы V Международной научно-технической конференции «Перспективные технологии материалы и оборудование в литейном производстве». – Краматорск, ДГМА. – 21-25сентября 2015. – С. 12.

6. Бойко И. А. Улучшение отделимости шлаковой корки при наплавке высокохромистой стали самозащитной порошковой проволокой / И. А. Бойко, А. Г. Бондаренко (студ.гр.ЗВ-14-1т) // Материалы V Международной научно-технической конференции «Перспективные технологии материалы и оборудование в литейном производстве». – Краматорск : ДГМА. – 21-25сентября 2015. – С. 34-35.

7. Власов А. Ф. Исследование нагрева и плавления электродов с экзотермической смесью в покрытии при ремонтной сварке / А. Ф. Власов, А. М. Кущий, Д. А. Иванов (студ.гр.ЗВ-12м) // Материалы V Международной научно-технической конференции «Перспективные технологии материалы и оборудование в литейном производстве». – Краматорск, ДГМА. – 21-25сентября 2015. – С. 46-47.

8. Кущій Г.М. Моделювання процессу плавлення електродного покриття з екзотермічною сумішшю / Г. М. Кущій, А. Ф. Власов, С. В. Грідін (студ.гр.ЗВ-10-2) // Зварювання та споріднені технології: матеріали VIII міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів (20–22 травня 2015 р., м. Київ). – Київ : ІЕЗ ім. Є. О. Патона, 2015. – С. 238.

9. Волков Д. А. Исследование электрических характеристик двухком-понентных порошковых сред в процессе их уплотнения при электро-контактной наплавке / Д. А. Волков, Ю. В. Глущенко (студ.гр.ЗВ-12м) // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2015): матеріали тез доповідей V міжнародної науково-практичної конференції (19–22 травня 2015 р., м. Чернігів). – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 180-181.

10. Волков Д. А. Перспективы получения износостойких композицион-ных покрытий методом припекания / Д. А. Волков, И. А. Павлов (студ.гр.ЗВ-11м), Ю. В. Глущенко (студ.гр.ЗВ-12м) // Зварювання та споріднені технології: матеріали VIII міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів (20–22 травня 2015 р., м. Київ). – Київ : ІЕЗ ім. Є. О. Патона, 2015. – С. 94.

11. Ковач Е. К. Исследование особенностей процесса электроконтактной наплавки фрикционного слоя с неэлектропроводными наполнителями / Е. К. Ковач (студ.гр.ЗВ-13м),, Д. А. Волков, С. А. Бережной (ДТ ДГМА) // Молодая наука XXI века : сборник научных работ всеукраинской научно-технической конференции студентов и молодых ученых с международным участием / под общ. ред. С. В. Ковалевского, д-ра техн. наук., проф. – Краматорск : ДГМА, 2015. – С. 59-61. ISBN 978-966-379-721-2.

12. Павлов И. А. Оптимизация параметров режима электроконтактной наплавки порошковыми материалами / И. А. Павлов (студ.гр.ЗВ-11м), науч. рук. Д. А. Волков (ДГМА) // IХ Регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука – перші кроки». Тези доповідей учасників конференції. – Маріуполь: ПДТУ. – 2015 р.Т 1 – С. 291

13. Павлов И. А. Оптимизация параметров режима электроконтактной наплавки порошковыми материалами / И. А. Павлов (студ.гр.ЗВ-11м), науч. рук. Д. А. Волков (ДГМА)// Підвищення надійності машин і обладнання : зб. тез доповідей IХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (15-17 квітня 2015 р., м. Кіровоград). – Кіровоград : КНТУ, 2015. – С. 104-105.

14. Чигарев В.В. Исследование химической неоднородности наплавленного металла штампового инструмента / В.В. Чигарев, Д. М. Голуб, С. Ю. Федосов (студ.гр.ЗВ-10-1), // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика»: Зб. Тез доповідей. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – 133 с. – С 106.

15. Голуб Д.М. Выбор системы легирования наплавленного металла штампового инструмента холодного деформирования / Д. М. Голуб, В. Ш. Авагян С. Ю. Федосов (студ.гр.ЗВ-10-1)// Зварювання та споріднені технології: Матеріали VIII міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів, смт. Ворзель, 20-22 травня 2015 р. – Київ, 2015р. – 318 с. – С 97.

16. Чигарев В. В. Влияние температуры и времени отпуска на твердость и ударную вязкость наплавленных железо-кобальт-молибденовых сплавов / В. В. Чигарев, Д. М. Голуб, С. Ю. Федосов (студ.гр.ЗВ-10-1) // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука-2015»: Сб. тезисов докладов в 4-х томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – 274 с. – С 131-132.

17. Голуб Д.М. Анализ условий эксплуатации, видов изнашивания и причин выхода из строя штампового инструмента для холодного деформирования металла Анализ условий эксплуатации, видов изнашивания и причин выхода из строя штампового инструмента для холодного деформирования метала / Д. М. Голуб, Ивченко Н.Ю. (студ.гр.ЗВ-13-1м), Кончич П.И. (студ.гр.ЗВ-13-1м) // Молодая наука XXI века: сб. науч. работ всеукр. науч-техн конфер. студ. и мол. ученых с междунар. участ. / под общ. ред. С. В. Ковалевского, д-ра техн. наук., проф. – Краматорск : ДГМА, 2015. – 137 с. – С. 47-79

18. Голуб Д. М. Требования к материалам для повышения износостойкости штампового инструмента / Д. М. Голуб, В. В. Наталенко (студ.гр.ЗВ-13-1м), И. М. Соцкий (студ.гр.ЗВ-13-1м) // Материалы V Международной научно-технической конференции «Перспективные технологии материалы и оборудование в литейном производстве». – Краматорск, ДГМА. – 21-25сентября 2015. – С. 49.

19. Гринь А. Г. Пути снижения неметаллических включений в наплавленном металле / А. Г. Гринь, А. Д. Дудинский (студ.гр.ЗВ-10-1м), В. О. Рубан (студ.гр.ЗВ-10-1м) // Материалы V Международной научно-технической конференции «Перспективные технологии материалы и оборудование в литейном производстве». – Краматорск, ДГМА. – 21-25сентября 2015. – С. 54-55.

20. Жариков С.В. Определение композиции карбонатов металлов для наплавочных самозащитных порошковых проволок / С. В. Жариков, А. Г. Гринь, А. Д. Дудинский (студ.гр.ЗВ-10-1м) // Зварювання та споріднені технології: матеріали VIII міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів (20–22 травня 2015 р., м. Київ). – Київ : ІЕЗ ім. Є. О. Патона, 2015. – С. 101


2016 рік

1. Макаренко Н. О. Дослідження порошкового дроту для наплавлення виробів, що працюють в умовах зносу тертям / Н. О. Макаренко, І. О. Дьяченко (ст.гр.ЗВ-09м), А. С. Мирошниченко (ст.гр.ЗВ-11м) // Тези доповідей IІІ-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 23 грудня 2015 року: збірник наукових праць. Частина 1. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – С.9.

2. Макаренко Н. А. Износостойкая плазменная наплавка с аксиальной подачей разработанной порошковой проволоки / Н. А. Макаренко, И. О. Дьяченко, А. С. Мирошниченко (ст.гр.ЗВ-11м) // Научный Вестник ДГМА. – 2015. – № 3 (18Е). – С. 208-213.

3. Блохина И. О. Исследование порошковых проволок для изготовительной и восстановительной наплавки роликов МНЛЗ / И. О. Блохина, А. С. Мирошниченко (ст.гр.ЗВ-11м), М. В. Брюхань (ст.гр.ЗВ-11м) // Молода наука. Технологія машинобудування : збірник наукових праць всеукраїнскої науково-технічної конференції студентів і молодих вчених / за загальн. ред. С. В. Ковалевського, д-ра техн. наук, проф. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – 188 с. ISBN 978-966-379-725-0 – С.38-42

4. Макаренко H. A. Анализ преимуществ и недостатков серийных установок для сварки легких металлов / Н. А. Макаренко, A. C. Мирошниченко (ст.гр.ЗВ-11м), A. C. Компанец (ст.гр.ЗВ-12м) // Тезисы докладов всеукраинской конференции «Современные проблемы сварки и родственных технологий, совершенствование подготовки кадров», 15-16 сентября 2016, г. Мариуполь. – С.15.

5. Блохина И. О. Исследование технологических особенностей наплавки высоколегированных сплавов / И. О. Блохина, А. С. Мирошниченко (ст.гр.ЗВ-11м), М. .В Брюхань (ст.гр.ЗВ-11м) // Тезисы докладов Всеукраинской интернет - конференции "Роль студенческой науки и перспективы развития сварки и родственных технологий", посвященной 70-летию кафедры «ОиТСП» ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – С.10-12.

6. Макаренко Н. А. Упрочнение методом наплавки деталей, работающих в условиях трения / Н. А. Макаренко, В. Н. Ластовиря, А. С. Мирошниченко (ст.гр.ЗВ-11м), С. И. Васильцов (Славтяжмаш) // Сварка и родственные технологии: перспективы развития : материалы IV международной научно-технической конференции, 04-07 октября 2016 г. / под общ. ред. д-ра техн. наук Н. А. Макаренко. – Краматорск : ДГМА, 2016. – C.63

7. Агеева М. В. Влияние продольного магнитного поля на энергоемкость процесса дуговой наплавки // М. В. Агеева, Д. И. Залесный (ст.гр.ЗВ-11м), В. В. Наталенко (ст.гр.ЗВ-11м) // Материалы II Всеукраинской научно-практической конференции молодых ученых, специалистов, аспирантов «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика». – Мариуполь. – 11-12 мая 2016 г. – С. 91.

8. Агеева М. В. Влияние продольного магнитного поля на эффективность процесса дуговой наплавки под флюсом металлургического оборудования / М.В. Агеева, А.С. Забара (ст.гр.ЗВ-11м) // Вестник ДГМА. – 2016. – № 2 (38). – С. 6-11.

9. Бойко І.О. Вибір заварювання дефектів лиття сталі 110Г13/ І.О. Бойко, С. І. Васильцов, І.В. Петренчик (ст.гр.ЗВ-6-1) // Тези доповідей IІІ-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 23 грудня 2015 року: збірник наукових праць. Частина 1 / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – С.11.

10. Бондарев С.В., Ткачев О.П. Технологические варианты снижения гигроскопичности электродов для ручной дуговой сварки / С. В. Бондарев, О.П. Ткачев (ст.гр. СП-12-1) // Сварка и родственные технологии: перспективы развития : материалы IV международной научно-технической конференции, 04-07 октября 2016 г. / под общ. ред. д-ра техн. наук Н. А. Макаренко. – Краматорск : ДГМА, 2016. – C.47

11. Власов А.Ф. Повышение производительности ручной дуговой сварки и наплавки / А.Ф. Власов, Д.С. Іванов (ст.гр.ЗВ-12м) // Тезисы докладов всеукраинской конфренции «Современные проблемы сварки и родственных технологий, совершенствование подготовки кадров», 15-16 сентября 2016, г. Мариуполь. – С.21

12. Чигарев В.В. Определение оптимального диапазона режимов наплавки для получения заданного состава наплавленного металла / В.В. Чигарев, Д.М. Голуб, Н.Ю. Ивченко (ст.гр. СП-13-1), В.В. Наталенко (ст.гр. СП-13-1) // Сварка и родственные технологии: перспективы развития: Материалы IV международной научно-технической конференции, 04-07 октября 2016 г. / под общ. ред. д-ра техн. наук Н. А. Макаренко. – Краматорск: ДГМА, 2016. – 140 с. – С. 45-46.

13. Гринь А. Г. Совершенствование самозащитной порошковой проволоки для сварки меди со сталью / А. Г. Гринь, С. В. Жариков, Д. И. Залесный (ст.гр.ЗВ-11м) // Вестник ДГМА. – 2016. – № 2 (38). – С. 90-96.

14. Гринь А.Г. Самозащитная порошковая проволока для сварки меди со сталью / А. Г. Гринь, С. В. Жариков, Д. И. Залесный (ст.гр.ЗВ-11м) // Тезисы докладов всеукраинской конфренции «Современные проблемы сварки и родственных технологий, совершенствование подготовки кадров», 15-16 сентября 2016, г. Мариуполь. – С.24

15. Жариков С. В. Определение среднего значения величины сварочного тока / С. В. Жариков, А. Г. Гринь, И. В. Михайленко (ст.гр.ЗВ-11м) // Сварка и родственные технологии: перспективы развития : материалы IV международной научно-технической конференции, 04-07 октября 2016 г. / под общ. ред. д-ра техн. наук Н. А. Макаренко. – Краматорск : ДГМА, 2016. – C.37

16. Жариков С. В. Влияние композиции карбонатов сердечника порошковой проволоки на поглощение азота наплавленным металлом / С. В. Жариков, А. Г. Гринь, А.М. Канаровский (ст.гр.ЗВ-12м) // Сварка и родственные технологии: перспективы развития : материалы IV международной научно-технической конференции, 04-07 октября 2016 г. / под общ. ред. д-ра техн. наук Н. А. Макаренко. – Краматорск : ДГМА, 2016. – C.50

17. Кущій Г.М. Вплив екзотермічної суміші в покритті високопродуктивних електродів на теплові характеристики плавлення / А.М. Кущій, П.І. Кончич (ст.гр.ЗВ-13м) // Тезисы докладов Всеукраинской интернет - конференции "Роль студенческой науки и перспективы развития сварки и родственных технологий", посвященной 70-летию кафедры «ОиТСП» ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – С.28-30.

18. Кущий А.М. Применение алюмината натрия в качестве связующего при изготовлении высокопроизводительных электродов / А.М. Кущий, Ю.Ю. Гук (ст.гр.ЗВ-12м) // Сварка и родственные технологии: перспективы развития : материалы IV международной научно-технической конференции, 04-07 октября 2016 г. / под общ. ред. д-ра техн. наук Н. А. Макаренко. – Краматорск : ДГМА, 2016. – C.39

19. Кондрашкина В.К. Влияние карбидной фазы на износостойкость наплавленного металла прессового инструмента / В.К. Кондрашкина (ст.гр.ЗВ-10м), А.Д. Кошевой // Студенческий вестник ДГМА, - 2015. – С. 87-90


2017 рік

1. Власов А. Ф. Увеличение служебного ресурса деталей, работающих при высоких температурах / А. Ф. Власов, Н. А. Макаренко, А. М. Кущий, А. Ф.Бойко (ст.гр.ЗВ-12м), А. С. Компанец (ст.гр.ЗВ-12м), Н. Ю. Ивченко // Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції «Перспективні технології, матеріали і обладнання в ливарному виробництві». – 2017. – С.33

2. Власов А. Ф. Применение экзотермической смеси для наплавки инструмента горячей обработки / А. Ф. Власов, Н. А. Макаренко, А. М. Кущий, П. И. Кончич, А. А. (гр.ЗВ-13м), Гайворонский (ст.гр.ЗВ-18м)// Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції «Перспективні технології, матеріали і обладнання в ливарному виробництві». – 2017. – С.34

3. Макаренко Н.О. Актуальність використання термічної обробки / Макаренко Н.О., Івченко М.Ю. (ст.гр.ЗВ-13м), Наталенко В.В. (ст.гр.ЗВ-13м) // Тези доповідей V-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 1 - 2 грудня 2017 року: збірник наукових праць. Частина 1 / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – С.11

4. Власов А. Ф. Аналіз впливу екзотермічних сумішей в покритті електродів на процес нагрівання та плавлення / А. Ф. Власов, А. М. Кущій, П. І. Кончич (ст.гр.ЗВ-13м) // Тези доповідей V-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 1 - 2 грудня 2017 року: збірник наукових праць. Частина 1 / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – С.13

5. Власов А. Ф. Исследование влияния экзотермических смесей на производительность ручной дуговой сварки и качество свариваемого металла шва / Власов А.Ф. Лукашевич А.А. (ст.гр. ЗВ-11м) // Научный Весник ДГМА. - №3(21Е). – 2016. – С.51-60

6. Голуб Д.М., Анализ материалов для изготовления штампов / Д.М. Голуб, М.В. Агеева, В.В. Наталенко (ст.гр. ЗВ-13м) Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції «Перспективні технології, матеріали і обладнання в ливарному виробництві». – 2017. – С.41.

7. Голуб Д.М. Эффективность применения порошковых проволок в прормышленности. Современные тенденции / Голуб Д. М., Авагян В.Ш. Ивченко Н.Ю. (ст.гр. СП-13м) // Тези доповідей V-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 1 - 2 грудня 2017 року: збірник наукових праць. Частина 1 / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – С.14.

8. Жариков С. В. Исследования влияния экзотермической смеси на неметаллические включения в наплавленням металле / С. В. Жариков, А. Г. Гринь, В. М. Соловьев (ст.гр. СП-13м) // Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції «Перспективні технології, матеріали і обладнання в ливарному виробництві». – Краматорск : ДГМА, 2017. – С. 61.

9. Гринь А. Г. Влияние режима алитирования на характеристики плавления электрода / А. Г. Гринь, А. Д. Дудинский, В. А. Корсун, И. М. Соцкий (ст.гр. СП-13м) // Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції «Перспективні технології, матеріали і обладнання в ливарному виробництві». – 2017. – С.42

10. Пат. 113643 Україна, МПК В 23 К 35/40 (2006.1), В 23 К 103/12 (2006.1). Склад порошкового дроту для зварювання міді / Гринь О. Г. , Жаріков С. В. , Залесний Д. І. (ст. гр. СП-11м) – № u2016 07585; опубл. 10.02.2017, Бюл. № 3/2017. – 2 с.

11. Гринь А. Г. Исследование корреляции физических и технологических свойств шлаков при наплавке порошковыми проволоками / А. Г. Гринь, Б. А. Трембач, С. В. Жариков, И. А. Трембач, Д. С. Иванов (ст.гр. СП-12м) // Весник ДГМА. – Краматорск, 2017. – № 2 (41). – С. 108–114.

12. Пат. 113643 Україна, МПК В 23 К 35/40 (2006.1), В 23 К 103/12 (2006.1). Склад порошкового дроту для зварювання міді / Гринь О. Г. , Жаріков С. В. , Залесний Д. І. (гр. СП-11м) – № u2016 07585; опубл. 10.02.2017, Бюл. № 3/2017. – 2 с.

13. Кущій Г.М. Обгрунтування складу екзотермічної суміші високопродуктивних електродів / Г. М. Кущій, П.І. Кончич (ст.гр. СП-12-м) // Тези доповідей ІV-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 11 листопада 2015 року: збірник наукових праць. Частина 1 / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – С.18.

14. Плис С.Г. Повышение стойкости рабочих валков холодной прокатки / С.Г. Плис, Н. Ю.Ивченко (ст.гр. СП-13м) // Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції «Перспективні технології, матеріали і обладнання в ливарному виробництві». – 2017. – С.97.


2018 рік

1.Макаренко Н. А., Анализ недостатков сварки в защитных газах и способы их устранения / Н. А. Макаренко, В. П. Куликов, В. И. Лаврухин, Д. С. Литвиненко (ст.гр.ЗВ-13м), Я. Ю. Сургучев (ст.гр.ЗВ-13м), Е. О. Гришин (ст.гр.ЗВ-17-1зм), А. Г. Теряев (ст.гр.ЗВ-17-1зм)// Университетская наука - 2017 : Междунар. научно-техн. конф. : тез.докл. : в 3 т. Т. 2 : факультеты: машиностроения и сварки, информационных технологий, транспортных технологий / ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь : ПГТУ, 2018.– С.145.

2.Макаренко Н. А. Обзор проблем, возникающих при сварке в СО2, и способы их устранения / Н. А. Макаренко, В. П. Куликов, В. И. Лаврухин (ст.гр.ЗВ-13м), Д. С. Литвиненко (ст.гр.ЗВ-13м), Я. Ю. Сургучев (ст.гр.ЗВ-13м), Е. О. Гришин (ст.гр.ЗВ-17-1зм), А. Г. Теряев (ст.гр.ЗВ-17-1зм) // Университетская наука - 2017 :Междунар. научно-техн. конф.тез.докл. в 3 т. Т. 2 : факультеты: машиностроения и сварки, информационных технологий, транспортных технологий / ГВУЗ «ПГТУ». –Мариуполь : ПГТУ, 2018.– С.146.

3.Макаренко, Н.А. Анализ материалов для повышения ресурса инструмента обработки металлов давлением от компании DRATEC / Н.А. Макаренко, Д.М. Голуб, А.М. Кущий, А.О. Гайворонский (ст.гр.ЗВ-18м) // Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 31 жовтня – 02 листопада 2019 року / Під заг. ред. В.Д. Ковальова. – Краматорськ: ДДМА, 2018. – 200 с. – С. 122-125.

4..Власов А. Ф. Високопродуктивний спосіб ручного дугового зварювання за рахунок електродного металу / А. Ф. Власов, Т. С. Грицай (ст.гр.ЗВ-13м) // Университетская наука - 2017 : Междунар. научно-техн. конф. : тез.докл. : в 3 т. Т. 2 : факультеты: машиностроения и сварки, информационных технологий, транспортных технологий / ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь : ПГТУ, 2018.– С.151.

5..Власов А.Ф.Удосконалення зв’язуючого при виготовленні високопродуктивних електродів / Власов А.Ф., Кущій Г.М., Кончич П.І. (ст.гр.ЗВ-13м) , Гайворонський О.О. (ст.гр.ЗВ-13м) // Матеріали VІ-ої міжнародної конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 13-15 вересня 2018 року: збірник наукових праць. Частина 1 / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – 101 с. – С. 12.

6. Голуб, Д.М. Сучасні електроди для наплавлення штампового інструмента / Д.М. Голуб М.Ю. Івченко (ст.гр.ЗВ-13м), В.В. Наталенко (ст.гр.ЗВ-13м), В.Ш. Авагян // Университетская наука - 2018: Междунар. научно-техн. конф.: тез.докл.: в 3 т. Т. 2 : факультеты: машиностроения и сварки, информационных технологий, транспортных технологий / ГВУЗ «ПГТУ». –Мариуполь: ПГТУ, 2018. – С.154.

7. Гринь А. Г. Підвищення механічних властивостей робочих поверхонь деталей машин через матеріал оболонки порошкового дроту / А. Г. Гринь, С. В. Жариков, І. М. Соцький (ст. гр. ЗВ-13м) // Вісник ДДМА. – Краматорськ, 2018. – № 2 (44). – С. 35–40.

8. Жаріков С. В. Дослідження порошкових дротів з екзотермічною сумішшю для відновлення штампового інструменту / С. В. Жаріков, О. Г. Гринь, В.М. Соловйов (ст. гр. ЗВ-13м), Д.А. Головченко (ст. гр. ЗВ-13м), Г.М. Орлов(студент гр. ЗВ-13зм) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво». – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 54.

9. Гринь О. Г. Дослідження зносостійкості деталей валкового млина / О. Г. Гринь, С. В. Жаріков, І. М. Соцький (ст. гр. ЗВ-13м), В. В. Наталенко (ст. гр. ЗВ-13м) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво». – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 39.

10. Пат. 126817 Україна, МПК (2006): G01N 3/00. Спосіб оцінки нерівномірності плавлення порошкового дроту / Гринь О. Г., Жаріков С. В., Трембач Б. О., Дудинський О.Д., Наталенко В.В. (ст.гр. ЗВ-13м) – № u201800210; заяв. 05.01.2018, опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13/2018. – 3 с.

11. Пат. 127722 Україна, МПК (2006): G01N 33/20. Спосіб оцінки якості заповнення порошкового дроту / Гринь О. Г., Жаріков С. В., Трембач Б. О., Іванов І.Д. (ст. гр. ЗВ-12м), Канаровський Я.М. (ст. гр. ЗВ-12м) – № u201710705; заяв. 03.11.2017, опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16/2018. – 2 с.