ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

isacova1.jpg

ІСАКОВА ЄЛИЗАВЕТА ПАВЛІВНА

 

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри мовної підготовки

 

Дата народження: 11.05.1972р.

 

На кафедрі працює з 2004 р.

 

Робочий телефон: (0626) 41-88-13

 

Поштова скринька: isakovaliz@ukr.netОсобиста сторінка:


Освіта:

1992 - 1994

Слов’янський державний педагогічний інститут

Спеціальність:

Педагогіка та психологія (дошкільна)

Кваліфікація:

Викладач дошкільної педагогіки і психології

Диплом:

ЛР № 001278 (з відзнакою)

1992 – 1997

Краматорський економіко-гуманітарний інститут

Спеціальність:

Мова і література (англійська)

Кваліфікація:

Вчитель англійської і китайської мов та літератури

Диплом:

С16 № 017894 

1998 – 2001

аспірантура Київського національного університету імені Тараса   Шевченка, кафедра англійської філології

2018-2020

докторантура Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна при НАПН України, м. Київ 

2021

СЕРТИФІКАТ про володіння державною мовою на рівні першого ступеню (С1, вільне володіння)

Сертифікат:

УМД N 00083263 від 21.12.2021р.


Підвищення кваліфікації і стажування:

2016

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Напрям:

Педагогіка вищої освіти

Тема:

«Шляхи активізації науково-дослідної роботи у ВНЗ»

Свідоцтво:

№ 87/16  від 16.12. 2016р.

2017

стажування за кордоном в країні ЄС, г. Честохова (Польша) на базі Академії Дж. Длугоша (128 годин)

Тема:

«Іноваційні технології в науці та освіті. Європейській досвід»  («Innovative technologies in science and education. European experience»)

Свідоцтво:

№ 039717 від 30.09.2017р.

2022

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова та Центр українсько-європейського наукового співробітництва (6 кредитів, 180 годин)

Тема:

«Різновекторні підходи сучасної педагогіки для покращення ефективності викладацької, наукової діяльності та самовдосконалення»

Сертифікат:

№ ADV- 141116-PSI  від 25.12.2022 р.


Дисципліни, які викладає:

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за  професійним спрямуванням   
 • Англійська мова. Підготовка до ЄВІ
 • Ділове та академічне письмо іноземною мовою
 • Ділове листування
 • Теорія та практика перекладу


Наукові здобутки:

Учений ступінь:

кандидат філологічних наук

Шифр спеціальності:

10.02.04

Назва спеціальності:

Германські мови

Захист:

17. 05.2001р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.11 Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тема дисертації:

“Ергономічні характеристики категорій англійського дієслова”

Диплом

ДК №011437 від 04.07.2001 р. 

Вчене звання:

доцент кафедри мовної підготовки

Міжнародна експертиза:

2020

рецензент журналу Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on the English Language in Ukrainian Context (Web of Science): 

https://awej.org/team-of-this-issue-5/


Автор понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій. З них:

Навчально-методичні посібники:

 1. Computers and Programming. Посібник для магістрантів комп’ютерних спеціальностей/ Ісакова Є.П. – Краматорськ, ДДМА. 2018р. ISBN 978-966-379-855-4. – 198c.
 2. Англійська мова. Навчальний посібник для студентів 2-го курсу економічних спеціальностей / Ісакова Є.П. – Краматорськ, ДДМА, 2019р. ISBN 978-966-379-880-6. – 79с.
 3. Англійська мова. Навчально-методичний посібник для студентів першого курсу немовних факультетів. Освітньо-кваліфікаційного рівень - бакалавр / Ісакова Є.П., Гончарова О.В. – Краматорськ, ДДМА. 2021р. ISBN 978-617-7889-09-9 – 107с.
 4. Співавтор дистанційних курсів англійської мови для студентів всіх форм навчання (онлайн платформа MOODLE).
   

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до Міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science:

 1. Isakova Ye., Zubenko K., Paziura N., Olekhnovych V., Ostashchuk V. A. A computer oriented model of blended learning of the English language. Науковий вісник НГУ. – 2020, № 3. – с.122-130. DOI: http://doi.org/10.33271/nvngu/2020-3/122 (SCOPUS)
 2. Melnykov A.Yu., Shevchenko N.Yu., Isakova Ye.P., Bobkova E.Yu. Modeling the impact of University students research work on the results of their final certification. Journal of Physics: Conference series. – 2020, V.1691.012187. – ASEDU. DOI:10.1088/1742-6596/1691/1/012187 – режим доступу: https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1691/1 (Web of Science)
 3. Fursenko T., Paziura N., Isakova Ye., Nychkalo N., Duksenko O., Veselska O. Study on 1C typical configurations and the problem of their modification. CEUR. Workshop proceedings. CybHyg 2019. – November, 2019. – p. 276-287. ISSN 1613-0073, urn: nbu:de:0074-2654-4. – режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-2654 (SCOPUS)

Публікації у фахових виданнях України:

 1. Ісакова Є.П. Напрямки реформування сучасної системи професійної підготовки учителів в Китаї. Наукові записки. Серія «Педагогічні науки». Кропивницький РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, Кропивницький. 2022. С. 72-77. DOI: 10.36550/2415-7988-2022/-203
 2. Isakova Ye. Public management and reforming of Singapore’s preschool education. Науковий Вісник Мукачівського державного університету. Серія “Педагогіка та психологія”. 2021р. Том 7, № 2. – С. 38-45.
 3. Ісакова Є.П. Програми професійної підготовки вчителів національних мов дошкільного сектору освіти Сінгапуру. Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія «Педагогіка та психологія». 2021р. Випуск 1(18). С. 55-65.
 4. Isakova Ye. Content and organizational features of the program of professional training of Bachelors of Arts for teaching English in primary schools of Singapore. Порівняльна професійна педагогіка. НАПН України, Хмельницький національний університет. № 11(1), 2021р. С. 72-79
 5. Ісакова Є.П. Напрямки реформування сучасної системи професійної підготовки в Китаї. Наукові записки. Серія «Педагогічні науки». Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2021р., № 200. С. 86-95.
 6. Ісакова Є.П. Мовна політика в дошкільному секторі освітньої системи Сінгапуру. Педагогічні науки. Херсонський державний університет. 2020. Вип. 93. С.22-32.
 7. Ісакова Є.П. Загальна характеристика системи викладання англійської мови та підготовки вчителів іноземних мов в КНР. Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (у рамках VIII Міжнародного фестивалю «Світ психології: освіта, наука, інновації»). 2018. Вип.37 (4), Том 1 (23). С.337-348
 8. Ісакова Є.П. Засоби активізації науково-дослідної роботи студентів вищих навчальних закладів. Гуманізація навчально-виховного процесу. Донбаський державний педагогічний університет. 2017. Вип.2 (82). С. 86-96 
 9. Ісакова Є.П. Інтенсифікація процесу навчання іноземним мовам у ВНЗ шляхом використання інтерактивних технологій. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія “Педагогічні науки”. 2016. Вип.2 (57). С. 223-229.
 10. Ісакова Є.П. Особливості використання проектної технології у процесі навчання іноземним мовам студентів технічних ВНЗ. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія “Педагогічні науки”. 2016. Вип.4 (55). С. 198-203.
 11. Ісакова Є.П. Лінгвокогнітивні особливості навчальних сайтів Інтернет-ресурсів. Мовні і концептуальні картини світу. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2015. Вип. 55. С.146-154.
   

Участь у науково-практичних конференціях:

 1. Isakova Ye. Socio-cultural aspects of mother tongue language learning in multunational Singapore. Education and challenges of the multicultural world – an inter-disciplinary perspectives. – International video conference. Akademia Pedagogiki Specialny im. Marii Gregorzewsky: 21.01.2021. Warszawe, 2021.
 2. Ісакова Є.П. Напрямки професійного розвитку вчителів Сінгапуру. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін. VII Міжнародна науково-практична конференція. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренко, 20-21 квітня 2021р. Суми, 2021. С. 93-98.
 3. Ісакова Є.П. Система управління ефективністю педагогічної діяльності в освітньому секторі Сінгапуру. Problemas y perspectivas de la aplicacion de la investigacion cientifica innovadora. International Scientific conference: 11 червня 2021р. Панама (Republica de Panama). C. 173-178.
 4. Isakova Ye. Mother tongues in the educational space of Singapore. Modern science: concepts, theories and methods of basic and applied research. - International scientific and practical conference. June 25th, 2021. NGO European scientific platform (Vinnytsia, Ukraine), LLC International center corporative management (Vienna, Austria). – P. 335-338.
 5. Ісакова Є.П. Структурні та організаційні особливості програми післядипломної підготовки учителів англійської мови у початкових школах Сінгапуру. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку. Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції. 07 липня 2021р. Дублін (Ірландія). С. 97-102ю
 6. Ісакова Є.П. Англійська мова в освітньому просторі Китаю. Інноваційний розвиток науки та освіти: глобальний та національний виміри змін. Міжнародна науково-практична конференція. Полтава, 9 вересня 2021р. – С. 17-19.
 7. Ісакова Є.П. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителів-філологів Сінгапуру. Вища освіти: удосконалення якості підготовки фахівців. V Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція: 20 квітня 2021р. Київ, 2021. С.44-48
 8. Ісакова Є.П. Політика білінгвізму в освітньому просторі Сінгапуру. Вища освіта: удосконалення якості підготовки фахівців. IV Міжнародна науково-практична Інтернет конференція: 15-16 квітня 2020. Київ, 2020. С.37-42. - режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1rY9seozNdkf8Q5qX-XrrCz62YqD3HhCG/view
 9. Ісакова Є.П. Інтернаціоналізація як засіб підвищення ефективності навчання англійської мови в Японії. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформація та інновації в освіті у глобалізаційному світі. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції: 7-8 червня 2018. Київ, 2018. С.53-57.
 10. Ісакова Є.П. Сучасні тенденції викладання англійської мови в Японії. Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів. Матеріали міжнародного науково-методологічного семінару: 17 травня2018. Київ, 2018. C. 76-79.
 11. Ісакова Є.П. Імпліцитні засоби відображення концепту “успішна людина” (на матеріалі англомовних глянцевих жіночих журналів). Филология, социология и культурология. Теоретические и практические аспекты развития современной науки. Материалы конференции: 29.06.2016 – 30.06.2016. Ченстохова (Польша), 2016. С.38-44.

Напрямки наукових досліджень:

 • Провідні світові системи професійної підготовки вчителів іноземних мов.
 • Теорія та методика викладання іноземних мов в закладах вищої освіти. Інноваційні підходи.
 • Когнітивна лінгвістика.
 • Соціолінгвістика.

Особисті досягнення:

  За багатоплідну працю на факультеті економіки і менеджменту та плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена грамотою факультету економіки і менеджменту (2019р.)