ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Відділ з внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

На допомогу гарантам

 

Законодавча база, нормативні документи та допоміжні матеріали з питань акредитації

 

Закон України «Про вищу освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти : Закон України від 18 грудня 2019 р. № 392-ІХ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#Text

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р.
№ 2145-VIII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341-2011-п (зі змінами, внесеними відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 р. № 519)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-п#n2

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності (Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 365)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#Text

Затверджені стандарти вищої освіти 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Щодо використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх програм : Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 р. № 1/9–239

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Наказ Міністерства і науки України від 11.07.2019 р. № 977)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text

Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/SAR-form-.pdf

Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО)

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Порадник-для-ЗВО-ост.pdf

Методичні рекомендації щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми (для експертів)

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Рекомендації-щодо-застосування-критеріїв-оцінювання-якості-ОП.pdf

Рекомендації стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти (для експертів)

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Рекомендації-стосовно-акредитації-PhD-програм.pdf

Путівник щодо роботи з інформаційною системою Національного агентства (інструкція по роботі з електронним кабінетом)

https://wiki.naqa.gov.ua/system

Інструкція та особливості проведення акредитаційних зустрічей̆ в дистанційному форматі для ЕГ та ЗВО

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Інструкція-та-особливості-проведення-акредитаційних-зустрічей-в-дистанційному-форматі-20200909_для-ЕГ-та-ЗВО-Версія-2.2.pdf

Реєстр нормативної бази ДДМА

http://www.dgma.donetsk.ua/normativni-akti.html

 

Корисні посилання

 

Схема процесу акредитації

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Scheme.pdf

Права та обов’язки учасників акредитаційного процесу

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Права-та-обов’язки-учасників-акредитаційного-процесу.pdf

Глосарій

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Глосарій.pdf

Приклад акредитаційної справи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (самоаналіз, звіт експертної групи, висновок галузевої експертної ради)

http://www.dgma.donetsk.ua/akreditacia-2021.html

Приклад акредитаційної справи другого (магістерського) рівня вищої освіти (самоаналіз, звіт експертної групи, висновок галузевої експертної ради)

http://www.dgma.donetsk.ua/akreditacia-2021.html

Приклад акредитаційної справи третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (самоаналіз, звіт експертної групи, висновок галузевої експертної ради)

http://www.dgma.donetsk.ua/akreditacia-2021.html

Сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, сторінка у Facebook та основні хештеги для пошуку актуальної інформації

https://naqa.gov.ua/

https://www.facebook.com/nazyavo

Все про силабус

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/Силабус-проти-РТП.pdf