ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИПУСКАЮЧОЇ КАФЕДРИ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИН ІМ. ПРОФЕСОРА КОХА П.І.

Протягом останніх років викладачі кафедри підйомно-транспортних машин брали активну участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт: ДК – 06 – 2003 «Удосконалення методів розрахунку проектування і експлуатації підйомно-транспортної та будівельної техніки» та ДК – 08 – 06 «Розробка та дослідження методів підвищення технічного рівня вантажопідйомної та будівельної техніки на етапах проектування та експлуатації», а також на кафедрі підйомно-транспортних машин ім. професора Коха П.І. виконувались госпдоговірні науково-дослідні роботи пов’язані з технічним діагностуванням та реконструкцією вантажопідйомних кранів для підприємств Донецької та Полтавської областей. За результатами науково-дослідних робіт за цей період було опубліковано в фахових виданнях більше 60 статей, із них 12 за участю студентів, в інших виданнях більше 60 робіт, отримано більше 20 патентів на винаходи та корисні моделі, дві монографії.

У 2011 році на кафедрі підйомно-транспортних машин було проведено засідання секції підйомно-транспортних машин науково-методичної комісії з «Машинобудування» при МОН України, по результатам роботи наукового семінару, який проходив на кафедрі, було видано тези доповідей. На кафедрі ведеться робота з обдарованими студентами, кількість таких студентів складає до 10…12 щорічно, частина яких залучається до виконання науково-дослідних робіт. Викладачі кафедри сумісно зі студентами беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях і симпозіумах. Викладачі кафедри керують діяльністю двох студентських наукових гуртків, в яких ведуться дослідження сучасних конструкцій механізмів вантажопідйомних та землерийних машин, за результатами наукової роботи студентів щорічно дві-три роботи представляються  на всеукраїнські конкурси НДР.

На кафедрі підйомно-транспортних машин ім. професора Коха П.І. працює Північно-донбаське відділення Підйомно-Транспортної Академії Наук України (ПТАНУ), членами якого є викладачі кафедри (професор Кассов В.Д., доцент Крупко В.Г., доцент Дорохов М.Ю.), а також провідні фахівці виробничих підприємств регіону (Протиняк І.С.- головний інженер ГРіКПО, Сільченко Ю.А. – головний конструктор,Соловей Ю.Б. – начальники конструкторських бюро ЗАТ НКМЗ  та інші.). На наукових семінарах відділення розглядаються актуальні питання з основних напрямків підвищення рівня підготовки фахівців спеціальності «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання». Кафедра підйомно-транспортних машин ім. професора Коха П.І. є членом асоціації «Підйомні споруди» (головний офіс якої знаходиться у місті Одеса) і в рамках цієї асоціації бере активну участь у міжнародних наукових симпозіумах та семінарах, які щорічно проходять в місті Одеса. До видання науково-технічного журналу «Підйомно-транспортна техніка», як члена редакції, залучено доцента, канд. техн. наук Крупко В.Г.

На кафедрі підйомно-транспортних машин ім. професора Коха П.І. весь професорсько-викладацький склад бере активну часть у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт пов’язаних з удосконаленням конструкцій і методів розрахунків підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машини. У цій роботі задіяна також частина студентів спеціальності «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання». За результатами наукової роботи викладачі кафедри публікують щорічно до 20 наукових статей, третя частина яких зі студентами, отримують від 5 до 8 патентів на винаходи, беруть участь у 3…6 науково-технічних конференціях різного рівня.