ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Гузенко Виталий Семенович

Гузенко В.С. народився в 1948 році в м. Слов’янську.

З 1966 по 1969 р.р. навчався на вечірньому факультеті Слов’янській філії Українського заочного політехнічного інститута та працював слюсарем по ремонту технологічного обладнання Слов’янського содового комбінату. З 1970 по 1972 р.р. навчався на вечірньому відділенні Краматорського індустріального інститута та працював спочатку старшим лаборантом, а потім інженером науково-дослідного сектору кафедри "Металорізальні верстати та інструменти". За наукову роботу «Дослідження процесу точіння силіцированого графіту» був нагороджений Міністерством вищої освіти УССР дипломом третього ступеня республіканського конкурсу студентських наукових робіт.

Після закінчення навчання займався науково-дослідною роботою в Галузевій лабораторії Мінверстатопрому СРСР "Підвищення техніко-економічної ефективності важких верстатів" спочатку старим науковим співробітником, а з 1989 року завідуючим лабораторії (з 1993 року по1999 рік керівник науково-технічного центру «Інструмент»). В 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка та дослідження конструктивних методів підвищення ефективності збірних різців для важких верстатів» (науковий керівник Хаєт Г.Л.), у 1992 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника по спеціальності «Процеси механічної і фізико-технічної обробки, верстати та інструменти», в 2003 вчене звання доцента по кафедрі «Металорізальні верстата та інструменти».

За активної участі В. С. Гузенка були виконані науково-дослідні роботи зі створення методологічних основ спрямованого аналізу й циклічного синтезу вузлів кріплення змінних різальних пластин. На базі цих теоретичних досліджень за участю співробітників галузевої науково-дослідної лабораторії ДДМА, вчених Всеросійського науково-дослідного інструментального інституту та працівників підприємств були розроблені системи збірних різців для обробки деталей на важких верстатах, які серійно виготовлялися на Сестрорецькому, Харківському, Запоріжському інструментальних заводах і Краматорському заводі важкого верстатобудування.

Під керівництвом В. С. Гузенка розроблені конструкції торцевих фаз підвищеної надійності для чорнової обробки деталей на важких верстатах, які виготовляються в цей час на підприємствах. За його активної участі розроблені пакети оригінальних програм за розрахунками міцності й динамічної якості збірних різальних важконавантажених інструментів, які використовуються в наукових дослідженнях і навчальному процесі.

Результати досліджень опубліковано в більш ніж 190 наукових і навчально-методичних роботах, у тому числі 14 монографіях довідниках та навчальних посібниках. Він є автором більш 80 винаходів та патентів, активно веде підготовку фахівців, магістрів, аспірантів. Підготував 5 кандидатів технічних наук, які працюють на кафедрах Академії.

Гузенко В. С. є відповідальним секретарем редакційної колегії збірника наукових праць ДДМА «Надійність інструменту й оптимізація технологічних систем», який включений ВАК до переліку спеціалізованих видань. Підтримує тісні творчі зв'язки з ученими провідних наукових центрів із механічної обробки металів як в Україні, так і за її межами.

У цей час Гузенко В.С. працює професором кафедри «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструменти та технології».

Гузенко В. С. є почесним професором ДДМА, його ім'я занесене в Книгу Пошани ДДМА. Нагороджений Нагрудним знаком «Відмінник освіти», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесним знаком ДДМА «За заслуги», золотою, срібною, бронзовою медалями ВДНГ СРСР, дипломом І ступеня ВДНГ України, а також величезним число почесних грамот, подяк і різного роду заохочень.