ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

Ерфорт Ірина Юріївна

erfort.jpg

На кафедрі працює з  2004 року

Робочий телефон 0626 41-81-08

Робоча кімната 2423

Поштова скринька erfort.irin@gmail.com

Посада Доцент

Вчене звання Кандидат економічних наук

 

Освіта

Донбаська державна машинобудівна академія, 1998р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація - економіст

 

Дисципліни, які викладає

Підприємницька діяльність та економіка підприємства

Оцінка ефективності проектних рішень

Основи антикризового управління підприємством

Управління проектами

 

Тема дисертації Формування гнучкого цінового механізму підприємства

Спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами

Дата захисту 2005 рік

 

Напрямок наукових досліджень: проблеми розвитку промисловості України та зарубіжних країн; питання удосконалення державної промислової політики; визначення стратегічних пріоритетів галузевого розвитку у середньо- та довгостроковій перспективі.

 

Наукові здобутки

 

 

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (в сторінках)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1 Наукові праці

1

Методический подход к формированию ценового механизма предприятия на основе дифференциации цен

друк.

Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности. – Донецк: ИЭП НАН Украины. – 2001. – С. 357-370.

(фахове видання)

12

2

Динамика ценовых стратегий предприятия

друк.

Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. – Донецк: ИЭП НАН Украины. – 2001. – Т.1. – С. 246-252.

(фахове видання)

6

1

2

3

4

5

6

3

Оценка адекватности ценового механизма предприятия уровню ценовой нестабильности внешней среды

друк.

Экономика промышленности. – Донецк: ИЭП НАН Украины. – 2002. – С. 274-281.

(фахове видання)

 

7

4

Структурные особенности цены как фактор пределов ее изменчивости

друк.

Економіка промисловості. – 2002. – №3(17). – С. 203-208.

(фахове видання)

6

5

О методических особенностях управленческого учета расходов на предприятиях пищевой промышленности

друк.

Финансы, учет, банки. - Донецк: ДонНУ. – 2003. – Вып. 9. – С. 120-125.

(фахове видання)

5

6

Характер рынка как фактор формирования ценового механизма предприятий пивоваренной промышленности

друк.

Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. – Донецк: ИЭП НАН Украины. – 2003. – С. 378-395.

(фахове видання)

17

7

Теоретико-методологические аспекты формирования гибкого ценового механизма предприятия в условиях рынка

друк.

Экономика промышленности. – Донецк: ИЭП НАН Украины. – 2003. – С. 255-266.

(фахове видання)

11

8

Методические основы оценки гибкости ценового механизма предприятия

друк.

Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности. – Донецк: ИЭП НАН Украины. – 2004. – Т.1. – С. 359-366.

(фахове видання)

7

9

Принципи формування асортименту продукції підприємства

друк.

Економіка та підприємництво. – К.: КНЕУ. – 2004. – Вип. 12. – С. 93-100.

(фахове видання)

8

10

Методологические основы планирования гибкости ценового механизма предприятия

друк.

Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – Ч.1, т.1, №4. – С. 34-38.

(фахове видання)

4

11

Особенности рыночной среды как фактор формирования гибкого ценового механизма предприятия

друк.

Труды Одесского политехнического университета. – Одесса: ОНПУ. – 2004. – Т.3. – С. 198-201.

(фахове видання)

4

1

2

3

4

5

6

12

Методология обоснования ценовых решений на промышленном предприятии при реализации концепции управления стоимостью

друк.

Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. – Донецк: ИЭП НАН Украины. – 2005. – С. 107-114.

(фахове видання)

8

Збаразсь-

ка Л.О.

13

Система показателей оценки результатов операционной деятельности промышленного предприятия

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ: ДДМА. – 2006. – №2(4). – С. 263-267.

(фахове видання)

5

Єрфорт Ю.О.

14

Тенденції розвитку ринку гірничошахтного обладнання

друк.

Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2007. – Вип.228, Т.2. – С. 361-367.

(фахове видання)

6

 

 

Єрфорт Ю.О.,

Петрен-

ко О.Д.

15

Оценка эффективности изменения цен предприятия 

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ: ДДМА. – 2008. – №3(13). – С. 88-91.

(фахове видання)

4

 

Єрфорт Ю.О.

16

Планування змісту підготовки студентів на основі тезаурусного підходу

друк.

Освіта Донбасу. – 2010. – № 2 (139). – С. 17-22.

(фахове видання)

5

Єрфорт Ю.О.

17

Методичні аспекти контролю знань студентів на основі тезаурусного підходу

друк.

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : ЖДУ. – 2011. – Вип. 55. – С. 58-61.

(фахове видання)

4

Єрфорт Ю.О.

18

Зміни в оподаткуванні прибутку промислових підприємств України

друк.

Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький :  ХНУ. – 2011. – № 2, Т. 2 – С. 42–45.

(фахове видання)

4

Єрфорт Ю.О.,

Колесникова  О. В.

19

Аналіз системи амортизації основних засобів в Україні

друк.

Економіка розвитку. – 2011. – № 2 (58). – С. 50–53.

(фахове видання)

3

Єрфорт Ю.О.

20

Ефективність операційної діяльності підприємств

друк.

Економічний аналіз. – Тернопіль : ТНЕУ – 2012. – Вип. 11. – Частина 2. – С. 215–219.

(фахове видання)

4

Єрфорт Ю.О.

21

Інноваційна діяльність промислових підприємств України

друк.

Економічний вісник університету. – Переяслав-Хмельницький : ДПУ ім. Григорія Сковороди. – 2013. – Вип. 20/2. – С. 58–61.    (фахове видання)

3

Єрфорт Ю.О.

1

2

3

4

5

6

22

Удосконалення механізму ціноутворення на вугільну продукцію

друк.

Економічний аналіз. – Тернопіль : ТНЕУ – 2013. – Том 14. – № 3. – С. 6–11.     (фахове видання)

4

Єрфорт Ю.О.

23

Анализ структуры рынка энергетического угля Украины

друк.

Економічний часопис-XXI. – 2014. – № 3-4 (1). – С. 20-22.

(фахове видання)

3

Єськов О.Л.

24

Факторный анализ эффективности по видам экономической деятельности в Украине

електр.

Вестник ДГМА. – 2014. – № 3 (15Е). – С. 202–208.

(фахове видання)

7

Єрфорт Ю.О.,

Кондратюк А.А.

25

Політика ціноутворення на природний газ для населення України

друк.

Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – № 2. – С. 45–49.

(фахове видання)

5

Єрфорт Ю.О.,

Арчибасов

М. М.

26

Організаційно-фінансові аспекти підвищення якості послуг вищої освіти в Україні

друк.

Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2015. – Т. 20. – Вип. 3. – С. 224-227. 

(фахове видання)

3

Єрфорт О.Ю.

Тези  доповідей

27

Методические основы определения влияния структурных факторов на цену продукции

друк.

Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв і торгівлі: тези доповідей міжнар. наук.-метод. конф., 24 жовт. 2002 р. / М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад технол. та орг. харчування; редкол.: О.І. Черевко (відпов. ред.) [та ін.]. – Х.: Харк. держ. акад технол. та орг. харчування. – 2002. – С. 357-360. – ISBN 966-7885-31-3.

3

28

О показателях оценки деятельности предприятия: методический аспект

друк.

Актуальные проблемы экономики, финансов, управления и права периода трансформации: материалы обл. науч.-практ. конф., 23 ноября 2002 г. В 3 ч./ Донецкий институт єкономики и хозяйственного права, Отдел науки и высшего образования Донецкой облгосадминистрации  [и др.]; редкол.: О.І. Амоша [и др.]. – Донецк: ДИЭХП. – 2002. – Ч.2. – С. 304-306.

2

29

Информационная база оценки гибкости ценового механизма предприятия

друк.

Економіка підприємства: проблеми теорії та практики: матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. конф., 23 березня 2004 р. / Дніпропетровський національний університет, Інститут економіки [та ін.]; редкол.: С.О. Смірнов [та ін.]. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – Т.2. – С. 17-19. –

ISBN 966-7191-86-9.

2

1

2

3

4

5

6

30

Маржинальная рентабельность как результативный показатель в процессе экономического анализа

друк.

Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу: тези доповідей і виступів Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 18-19 травня 2004 р. / М-во освіти і науки України, Донецький націон. ун-т [та ін.]; відп. ред. – Є.Є. Іонін. – Донецьк: ДонНУ. – 2004. – С. 94-95. –

ISBN 966-8168-16-Х.

2

Збаразсь-

ка Л.О.

31

Понятийный аппарат концепции гибкого ценового механизма предприятия

друк.

Проблемы развития предприятий и новых экономических структур в современных условиях: тезисы докладов и сообщений Всеукр. научн.-практ. конф.,  20-21 мая 2004 г. / НАН Украины, Ин-т экономики промышленности [и др.]; редкол.: И.П. Булеев (отв. ред.) [и др.].  – Донецк: ИЭП НАН Украины. – 2004. – С. 325-327. – ISBN 966-02-3279-9.

2

 

32

Стоимостной поход к оценке деятельности промышленного предприятия

друк.

Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі: матеріали 8-ої міжнар. наук. конф., 18-20 травня 2007 р. / М-во освіти і науки України, Донецький націон. техн. ун-т [та ін.]; редкол.: О.А. Мінаєв [та ін.]. – Донецьк: ДНТУ.– 2007.– С.135-137.

2

 

Єрфорт Ю.О.,

Трифоно-

ва С.А.

33

Вплив нового податкового законодавства на можливості оновлення основних засобів підприємств

друк.

Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн : матеріали міжнар. наук. конф., 5-7 листоп. 2012 р., м. Дніпропетровськ / ред. кол.: В.М. Шаповал [та ін.]. – Д. : Національний гірничий університет, 2012. – Т.1. – С. 107-108. –

ISBN 978-966-350-380-6.

2

Єрфорт Ю.О.

34

Дослідження структури галузевого ринку

друк.

Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України : матеріали доповідей міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2014 р., м. Ужгород / за заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 117-119.

ISBN 978-617-7178-03-2.

2

Кондратюк С.В.

35

Оценка эффективности по видам экономической деятельности отечественных предприятий

електр.

Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства : матеріали XIX Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Артемівськ, 19 травня 2015 р.). – Артемівськ : ДонУЕП, 2015. – С. 68–69.

2

Шароварова И.И.

1

2

3

4

5

6

36

Глобальное устойчивое развитие стран Европы с позиций концепции «зеленой» экономики

друк.

Соціальна відповідальність: підприємство –регіон - країна : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, Краматорськ, Чернівці, Вінниця 25 грудня 2015 р.). – Краматорськ, 2015. – С. 60–62.

3

Ерфорт Ю., Колодяжная А.

Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності

37

Методические указания и контрольные задания по дисциплине «Управление проектами» для студентов специальности 7.050107 «Экономика предприятия» заочной формы обучения

рук.

Краматорск: ДГМА, 2006. – 68 с.

(офсетний друк)

68

38

Єрфорт О.Ю.

38

Управління проектами. Навчальний посібник

 

друк.

К.: Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.

ISBN 978-966-364-611-4 (Гриф МОН України. Лист №1.4/18-Г-2066  від 27.11.2007 р.)

168

60

Збаразська Л.О.,

Рижиков В.С.,

Єрфорт О.Ю.

39

Управління проектами: навчальний посібник

друк.

Краматорськ: ДДМА, 2008. – 184 с.

ISBN 978-966-379-280-4

184

80

Рижиков В.С.,

Єрфорт О.Ю.

40

Управління проектами : методичний посібник для студентів спеціальності «Економіка підприємства» заочної форми навчання

друк.

Краматорськ : ДДМА, 2009. – 184 с.

ISBN 978-966-379-359-7

184

80

Єрфорт О.Ю.

41

Економіка промислового підприємства : навчальний посібник [для студентів технічних спеціальностей]

друк.

Краматорськ : ДДМА, 2013. – 220 с.

ISBN 978-966-379-637-6

(Гриф МОН України. Лист № 1/11-4496 від 27.02.2013 р.)

220

120

Єрфорт О.Ю.