ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

Єрфорт Ірина Юріївна

erfort.jpg

На кафедрі працює з  2004 року

Робочий телефон 0626 41-81-08

Робоча кімната 2423

Поштова скринька erfort.irin@gmail.com

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Вчене звання: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Освіта

Донбаська державна машинобудівна академія, 1998р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація - економіст

 

Дисципліни, які викладає

Аналіз та оцінка бізнес-інформації

Антикризове управління підприємством

Підприємницька діяльність та економіка підприємства

Планування і контроль на підприємстві

 

Тема дисертації Формування гнучкого цінового механізму підприємства

Спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (051 «Економіка»)

Дата захисту 2005 рік

 

Напрямок наукових досліджень: проблеми розвитку промисловості України та зарубіжних країн; питання удосконалення державної промислової політики; визначення стратегічних пріоритетів галузевого розвитку у середньо- та довгостроковій перспективі.

 

Останні наукові публікації

1. Erfort O., Erfort I., Zbarazskaya L. Financing higher education in Ukraine: The binary model versus the diversification model. International Journal of Educational Development. Vol. 49. 2016. Р. 330–335.

2. Єрфорт І. Ю., Єрфорт Ю. О. Теоретико-методологічні основи планування результатів діяльності підприємства. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 1(59). С. 86–91.

3. Єрфорт І. Ю., Єрфорт Ю. О. Удосконалення ціноутворення в системі бізнес-процесів підприємства. Інфраструктура ринку. 2020. №39. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/39-2020.

4. Єрфорт І. Ю., Єрфорт Ю. О. Програма розвитку smart-промисловості Нідерландів. Інфраструктура ринку. 2019. №30. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/30-2019.

5. Єрфорт І. Ю., Єрфорт Ю. О. Основні показники промислового розвитку країн ЄС та України. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2018. Т. 23. Вип. 4 (69). С. 34-39.

6. Єрфорт О. Ю., Єрфорт І. Ю. Оцінка структури джерел фінансування вищої освіти в контексті соціальної справедливості. Фінанси України. 2018. № 10. C. 44-53.

7. Єрфорт О. Ю., Єрфорт І. Ю. Розвиток механізмів кредитування здобуття вищої освіти в Україні. Фінанси України. 2018. № 3. C. 67–79.

8. Єрфорт І. Ю., Збаразська Л. О. Політика Китаю щодо розвитку smart-промисловості. Вісник економічної науки України. 2017. № 1 (32). С. 39–43.

 

Навчальні посібники, посібники для самостійної роботи, конспекти лекцій, методичні вказівки/рекомендації

1. Єрфорт І. Ю., Дегтярьова Ю. В. , Єрфорт О. Ю. Оцінювання ефективності проектних рішень : навчальний посібник. Краматорськ : ДДМА, 2017. 214 с.

2. Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Рижиков В.С., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю, Гітіс Т.П., Смирнова І.І., Касьянюк С.В. Економіка підприємства: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Краматорськ: ДДМА, 2021. 236 с.

3. Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Латишева О.В., Гітіс Т.П., Єрфорт І.Ю., Смирнова І.І., Касьянюк С.В. Економічний аналіз: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Краматорськ: ДДМА, 2021. 200 с.

4. Єрфорт І. Ю., Підгора Є.О. Антикризове управління підприємством : навчальний посібник для студентів спеціальності 051 Економіка. Краматорськ: ДДМА, 2019. – 127 с.

5. Виконання економічного розділу кваліфікаційної дипломної роботи : методичні вказівки [для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП «Металургія» зі спеціальності 136 «Металургія» професійного спрямування «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів та сплавів»] / [уклад. : І. Ю. Єрфорт, Ю. О. Єрфорт, О. В. Приходько]. – Краматорськ : ДДМА, 2021. – 35 с.

6. Бурлуцький С.В., Шимко О.В., Підгора Є.О., Грибкова С.М., Касьянюк С.В., Ровенська В.В., Мішура В.Б., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю. Методичні рекомендації з виконання техніко-економічного обґрунтування і оцінки економічної ефективності досліджень дипломних проектів кваліфікаційного рівня «магістр». Краматорськ: ДДМА, 2018. 40 с.

 

Наукові теми

1. Науковий керівник теми – «Формування системи бізнес-процесів суб’єктів господарювання у контексті сталого розвитку» (2018-2020 рр., ДР № 0118U006895)

2. Відповідальний виконавець наукової теми «Альтернативні джерела фінансування інвестиційних проектів промислового підприємства в умовах ризику» (2015-2018 рр., ДР № 0115U004733)

 

Досвід практичної роботи за спеціальністю

01.07.1998 – 31.08.2004 - робота на посадах економіста з планування та цін, начальника планово-економічного відділу ЗАТ «Краматорський пивзавод»

 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій

01.06.2015 – 26.06.2020 – наукове консультування з економічних питань ПАТ «Енергомашспецсталь»

01.01.2018 – 05.02.2021 – наукове консультування з економічних питань компанії Rohde&Liesenfeld (Мадрид, Іспінія)

 

Участь у конференціях

1. Єрфорт І.Ю., Єрфорт Ю. О. Методичні рекомендації щодо диференціації цін на продукцію підприємства. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (7 травня, Полтава). Полтава: ЦФЕНД, 2020. С. 20–22.

2. Єрфорт О. Ю., Єрфорт І. Ю., Єрфорт Ю. О. Проблеми гармонізації джерел фінансування вищої освіти. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку. Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. (11-12 жовтня, Острог). Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. С. 89-92.

3. Єрфорт І.Ю., Кисельова В.Ю. Cтруктурний аналіз доданої вартості в Україні та у країнах ЄС. Сталий розвиток в Україні: проблеми інституційного забезпечення та практичної реалізації. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. (12 грудня, Краматорськ). Краматорськ: ДДМА, 2018. С. 30–32.

4. Єрфорт І.Ю., Єрфорт О.Ю. Нові механізми державного кредитування на здобуття вищої освіти в Україні в контексті підвищення прозорості публічного сектору. Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток. Матеріали X Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 квітня 2018 р., Харків). Харків: ХНУБА, 2018. С. 320–322.

5. Єрфорт І. Ю., Кисельова В. Ю. Стратегія нової індустріалізації Швеції. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (29-30 березня 2018 р., Харків). Харків: ХНЕУ, 2018. С. 97–98.

6. Єрфорт І. Ю., Збаразська Л. О. Термінологічний аспект концепції Smart-промисловості. Сучасні тенденції розвитку світової економіки. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції. Том II (26 травня 2017 р., Харків). Харків: ХНАДУ, 2017. С. 38–39.

7. Єрфорт І. Ю., Збаразська Л. О., Колодяжна А. Е. Аналіз стану промисловості України з позицій концепції нової індустріалізації. Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку. Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (29 квітня 2016 р., Миколаїв). Миколаїв: Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2016. С. 23–25.

 

Керівництво науковою роботою здобувачів вищої освіти

1. Кисельова Вікторія Юріївна (2017-2020 рр.)

2. Колодяжна Анастасія Едуардівна (2016-2017 рр.)