ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

Дипломування ЕП

ДИПЛОМУВАННЯ

«Если запастись терпением и проявить старание,
то посеянные семена знания непременно дадут добрые всходы.
Ученья корень горек, да плод сладок»
Леонардо да Винчи

Кафедри «Економіки підприємства» є базою для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства», специалістів заа спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства» та магістрів за спеціальністю 8.03050401"Економіка підприємства"

З 2016 року кафедра "Економіка підприємства" готує бакалаврів та магістрів економічних спеціальностей, а також бакалаврів і спеціалістів технічних та гуманітарних спеціальностей, що здобувають другу вищу освіту за денною, заочною та дистанційною формами навчання за такими напрямками: 051 "Економіка ": спеціалізація «Економіка підприємства» та спеціалізація «Міжнародна економіка»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова справа»

Виконання дипломної роботи є завершальним етапом здобування вищої освіти.

Дипломна робота є самостійною роботою студента, на підставі якої Державна екзаменаційна комісія вирішує питання про привласнення йому кваліфікації.


ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ БАКАЛАВРА

Випускна робота бакалавра економіки підприємства є навчально-кваліфікаційною, й основними її цілями є:

 • закріплення, поглиблення й узагальнення знань, отриманих під час навчання;
 • розвиток навичок самостійної роботи із застосуванням різних методів вивчення економічних показників, дослідження складу, структури й умов формування техніко-економічного потенціалу підприємства, а також узагальнення отриманих результатів;
 • вивчення дій і форм прояву загальних, специфічних економічних законів розвитку процесів у конкретних умовах галузей промисловості або окремого підприємства;
 • вивчення умов і факторів виявлення резервів для забезпечення досягнень найкращих результатів при оптимальних витратах.

Тема випускної роботи повинна бути актуальною й за можливості реальною, наближеною до питань, що розв'язують на виробничих або комерційних підприємствах.

Тематика дипломних робіт бакалаврів напряму
6.030504 «Економіка підприємства»

 

Напрям виконання дипломної роботи

Теми дипломних робіт бакалаврів

Витрати на виробництво і собівартість продукції

1. Вивчення теоретичних основ планування та аналіз виробничої собівартості продукції

2. Вивчення основ оцінювання ефективності витрат на виробництво продукції і аналіз витрат в умовах виробничого підрозділу

3. Аналіз структури і динаміки собівартості продукції на прикладі продукції промислового підприємства (додається назва)

4. Аналіз комплексних статей витрат на виробництво на прикладі валкового виробництва підприємства (додається назва)

5. Аналіз чинників, що впливають на собівартість продукції підприємства (додається назва)

6. Комплексний аналіз собівартості продукції і витрат на виробництво в умовах підприємства (додається назва)

7. Аналіз стану накладних витрат в структурі собівартості продукції промислового підприємства (додається назва)

8. Аналіз методів формування виробничої собівартості в умовах виробничого підприємства (додається назва)

Основні фонди та оборотні засоби підприємства

1. Оцінювання показників використання основних фондів виробничого підрозділу

2. Аналіз структури, оцінювання зносу основних фондів підприємства

3. Аналіз показників завантаження основних виробничих фондів підприємства

4. Аналіз показників використання матеріальних ресурсів підприємства (додається назва)

5. Аналіз рівня нормування оборотних коштів на промисловому підприємстві

6. Аналіз показників використання оборотніх коштів промислового підприємства

Система організації виробництва

1. Аналіз організації виробництва виробничого підрозділу за основними фондами і трудовими ресурсами

2. Аналіз організації виробництва виробничого підрозділу за обсягами випуску продукції і використанням матеріальних ресурсів

3. Аналіз організації технічної підготовки виробництва на промисловому підприємстві

4. Аналіз організації виробництва ремонтного господарства і розроблення шляхів вдосконалення вживаної системи

5. Аналіз організації виробництва інструментального господарства

6. Аналіз організації виробництва трудових ресурсів і системи керування виробництвом

Трудові ресурси та рівень оплати праці

1. Аналіз трудових ресурсів промислового підприємства

2. Аналіз показників використання трудових ресурсів

3. Оцінювання рівня розвитку трудового потенціалу підприємства

4. Оцінювання рівня використання трудових ресурсів на підприємстві

5. Оцінювання трудового потенціалу підприємства

6. Комплексний аналіз фонду оплати праці і продуктивності

7. Аналіз фонду оплати праці в умовах виробничого підрозділу

8. Оцінювання стану використання фонду оплати праці на підприємстві (додається назва)

9. Аналіз ефективності систем оплати, що діють на підприємстві (додається назва)

11. Аналіз стану мотиваційного механізму в організації оплати праці на підприємстві

Ціноутворення промислової продукції

1. Аналіз методів ціноутворення на промислову продукцію

2. Аналіз існуючих підходів до формування ціни на промислову продукцію

3. Оцінювання методів і тенденцій ціноутворення на промислову продукцію в умовах підприємства

4. Аналіз підходів до формування ціни на промислову продукцію на підприємстві

5. Оцінювання ефективності планування ціни на промислову продукцію

6. Аналіз ціноутворення на окремі види продукції і політики ціноутворення

7. Порівняльний аналіз витратних і прибуткових методів ціноутворення на промислову продукцію

8. Аналіз системи ціноутворення на машинобудівну продукцію

9. Аналіз ціноутворення на інноваційну продукцію

Господарча діяльність і фінансово-економічний стан промислових підприємств

1. Оцінювання фінансово-економічних результатів діяльності підприємства

2. Оцінювання рівня рентабельності підприємства

3. Аналіз показників ефективності функціонування промислового підприємства

4. Аналіз показників прибутку і рентабельності промислового підприємства

5. Аналіз формування, розподілення і використання прибутку на підприємстві

6. Дослідження і аналіз формування прибутку на окремі види продукції

7. Оцінювання фінансово-економічного стану підприємства

8. Комплексне оцінювання рівня фінансової стійкості підприємства

9. Оцінювання показників фінансової стійкості і ділової активності підприємства

10. Аналіз платоспроможності, фінансової стійкості і ділової активності підприємства

11. Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

1. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2. Аналіз експортного потенціалу зовнішньоекономічної діяльності підприємства

3. Аналіз інноваційної складової експортного потенціалу підприємства

Інвестиційні та інноваційні проекти. Проекти бізнес-діяльності

1. Аналіз ефективності реалізації інвестиційного проекту в умовах промислового підприємства

2. Вивчення планування бізнес-діяльності та розроблення бізнес-плану промислового підприємства

3. Розроблення бізнес-плану виробництва нового виду продукції

4. Розроблення бізнес-плану розширення послуг, що надаються підприємством

5. Аналіз техніко-економічних можливостей інноваційної діяльності підприємства

6. Аналіз особливостей використання інформаційних технологій в бізнес-діяльності підприємства

7. Аналіз системи керування вартістю проекту

8. Аналіз системи керування матеріально-технічним постачанням проекту

Маркетингова діяльність та управлінський облік

1. Аналіз стану маркетингової діяльності промислового підприємства

2. Аналіз системи контролінгу на машинобудівному підприємстві

3. Аналіз систем організації ремонтної служби підприємства

4. Аналіз систем організації інструментального господарства

5. Аналіз рекламної діяльності підприємства

6. Оцінювання системи маркетингового планування на виробничому підприємстві

7. Аналіз маркетингового механізму керування персоналом підприємства

8. Аналіз конкурентної стратегії при формуванні механізму керування маркетинговою системою

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА

Дипломна робота спеціаліста є закінченим економічним рішенням конкретної задачі – функціонування економічних аспектів діяльності суб'єктів підприємництва, сферами виробництва, послуг, державних органів або ринку посередників. Завдання, що вирішується в ході виконання роботи, повинне мати самостійне науково-прикладне значення. Для успішного виконання дипломної роботи необхідно:

 • знати, як на основі вивчення практики роботи об'єктів господарської діяльності, що діють, і огляду літературних джерел визначити основні напрями розкриття теми роботи;
 • виявити резерви підвищення ефективності виробництва і господарської діяльності в цілому;
 • розробити нові і використовувати існуючі шляхи вдосконалення основних напрямів господарській діяльності промислових підприємств;
 • як оцінити ефективність запропонованих заходів і розрахувати значення очікуваних економічних показників або їх зміну в перспективі.

Виконання роботи передбачає досягнення таких цілей:

 • розвитку навичок самостійної дослідної роботи і набуття науково-виробничого досвіду;
 • систематизації, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань за фахом при вирішенні вибраних задач;
 • виявлення ступеня самостійності студентів у вирішенні поставлених задач.

Для досягнення зазначеної мети при виконанні роботи студентові необхідно:

 • обґрунтувати актуальність і значущість теми роботи в теорії і стосовно умов об'єкту дослідження;
 • провести огляд літературних джерел щодо предмета дослідження, узагальнити й обробити зібраний матеріал;
 • дати техніко-економічну характеристику об'єкту дослідження, виходячи з динаміки основних показників;
 • проаналізувати результати економічного аспекту діяльності об'єкта дослідження;
 • проаналізувати особливості функціонування об'єкта дослідження, встановити їх закономірності;
 • обґрунтувати принципово нові або використовувати існуючі рішення в області економічних показників стосовно об'єкта дослідження;
 • здійснити техніко-економічне обґрунтування пропонованих рішень;
 • виконати розрахунки очікуваної економічної ефективності від впровадження запропонованих рішень у практику об'єкта дослідження;
 • грамотно і логічно викласти результати самостійних досліджень за вибраною темою, забезпечити їх необхідними ілюстративними і пояснювальними матеріалами.

Тематика дипломних робіт спеціалістів фаху
7.03050401 «Економіка підприємства»

 

Напрям виконання дипломної роботи

Теми дипломних робіт спеціалістів

Аналіз витрат на виробництво і собівартість продукції

1 Аналіз виробничої собівартості продукції промислового підприємства і розроблення шляхів її зниження

2 Аналіз витрат на виробництво продукції і розроблення шляхів їх зниження

3 Розроблення рекомендацій і шляхів зниження виробничої собівартості на основі аналізу її структури і динаміки

4 Аналіз комплексних статей витрат на виробництво і розроблення шляхів зниження витрат

5 Аналіз чинників, що впливають на собівартість продукції підприємства, і розроблення напрямів її зниження

6 Економічне обґрунтування витрат на виробництво нових видів продукції і розроблення шляхів їх оптимізації

7 Комплексний аналіз собівартості продукції і витрат на виробництво з розробленням заходів щодо їх зниження

8 Аналіз методів планування собівартості в умовах робочого промислового підприємства і розроблення рекомендацій щодо їх застосування

9 Аналіз структури і динаміки собівартості продукції з метою ухвалення управлінських рішень

10 Аналіз і удосконалення системи обліку накладних витрат в структурі собівартості продукції як один зі шляхів її зниження

11 Ефективність корпоративної системи керування собівартістю продукції і практична її реалізація

12 Функціональний облік накладних витрат в структурі собівартості продукції як один зі шляхів їх зниження

13 Аналіз методів формування виробничої собівартості і розроблення рекомендацій щодо комплексного застосування методів

14 Аналіз собівартості реалізації і розроблення шляхів вдосконалення структури реалізації продукції

Аналіз використання основних фондів та оборотних засобів підприємства

1 Оцінювання показників використання основних фондів і розроблення заходів щодо оптимізації показників

2 Аналіз і оцінювання показників використання основних виробничих фондів і розроблення заходів щодо їх поліпшення

3 Аналіз структури, оцінювання зносу основних фондів підприємства і розроблення рекомендацій щодо вдосконалення використання фондів

4 Аналіз показників завантаження основних виробничих фондів підприємства і розроблення заходів щодо оптимізації завантаження

5 Розроблення рекомендацій щодо вдосконалення структури основних фондів при реконструкції виробництва

6 Розроблення рекомендацій щодо вдосконалення структури і завантаження основних виробничих фондів при модернізації виробництва

7 Розроблення шляхів інтенсифікації використання основних фондів промислового підприємства на підставі аналізу показників використання

8 Аналіз показників використання матеріальних ресурсів підприємства і розроблення заходів щодо підвищення ефективності використання матеріалів

9 Аналіз рівня нормування оборотних коштів на промисловому підприємстві і розроблення рекомендацій з оптимізації нормативів

10 Розроблення заходів щодо підвищення ефективності використання оборотних коштів на основі аналізу показників використання

11 Розроблення заходів щодо оптимізації використання матеріальних ресурсів в умовах конкретного виробництва на основі комплексного аналізу

Аналіз системи організації виробництва

1 Аналіз організації виробництва виробничого підрозділу за основними фондами і трудовими ресурсами і розроблення шляхів вдосконалення організації виробництва

2 Аналіз організації виробництва виробничого підрозділу за обсягами випуску продукції і використанням матеріальних ресурсів і розроблення шляхів вдосконалення організації виробництва.

3 Аналіз організації технічної підготовки виробництва і розроблення шляхів вдосконалення використовуваної системи.

4 Аналіз організації виробництва ремонтного господарства і розроблення шляхів вдосконалення використовуваної системи

5 Аналіз організації виробництва інструментального господарства і розроблення шляхів вдосконалення використовуваної системи

6 Аналіз організації виробництва трудових ресурсів і системи керування виробництвом і розроблення заходів щодо поліпшення використовуваної системи

Аналіз трудових ресурсів, продуктивності праці та рівня оплати праці

1 Аналіз трудових ресурсів промислового підприємства і розроблення заходів щодо підвищення ефективності їх використання

2 Аналіз показників використання трудових ресурсів і розроблення заходів щодо підвищення ефективності використання

3 Розроблення перспектив розвитку виробничого потенціалу промислового підприємства на основі аналізу фактичного рівня розвитку

4 Розроблення заходів щодо підвищення продуктивності праці на основі аналізу рівня використання трудових ресурсів на підприємстві

5 Оцінювання трудового потенціалу підприємства і розроблення шляхів підвищення ефективності використання трудових ресурсів

6 Комплексний аналіз фонду оплати праці і продуктивності і розроблення шляхів оптимізації показників

7 Аналіз фонду оплати праці в умовах виробничого підрозділу великого промислового підприємства і розроблення заходів щодо вдосконалення системи оплати праці

8 Аналіз трудових ресурсів підприємства і розроблення шляхів вдосконалення трудового потенціалу

9 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів і розроблення шляхів підвищення продуктивності праці

10 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві і розроблення заходів щодо підвищення продуктивності праці

11 Дослідження і розроблення пропозицій щодо підвищення використання фонду оплати праці

12 Дослідження і розроблення пропозицій щодо підвищення використання трудового потенціалу підприємства

13 Оцінювання використання трудових ресурсів підприємства і розроблення заходів щодо підвищення ефективності їх використання

14 Вдосконалення методів оплати праці в умовах робочого виробництва на основі аналізу ефективності систем оплати, що діють

15 Аналіз систем оплати праці на підприємстві і розроблення шляхів підвищення мотивації праці

16 Аналіз заробітної плати на підприємстві і розроблення заходів підвищення ефективності використання фонду оплати праці

17 Аналіз системи оплати праці в умовах промислового підприємства і розроблення шляхів її удосконалення

18 Розроблення напрямів удосконалення оплати праці працівників на основі аналізу фонду оплати праці

19 Аналіз стану і поліпшення мотиваційного механізму в організації оплати праці на підприємстві

20 Дослідження і розроблення пропозицій з оптимізації використання трудового потенціалу промислового підприємства

Аналіз ціноутворення промислової продукції

1 Розроблення шляхів вдосконалення ціноутворення на промислову продукцію

2 Аналіз методів ціноутворення на промислову продукцію і розроблення пропозицій щодо їх удосконалення

3 Вдосконалення політики ціноутворення на основі аналізу існуючих підходів до формування ціни на промислову продукцію

4 Аналіз і вдосконалення методів і тенденцій ціноутворення на промислову продукцію

5 Аналіз ціноутворення на окремі види продукції і розроблення шляхів його удосконалення

6 Аналіз системи ціноутворення на промисловому підприємстві і розроблення шляхів її удосконалення

7 Аналіз і розроблення пропозицій з підвищення ефективності цінової політики підприємства

8 Аналіз тих, що існують, і розроблення оптимальних підходів до формування ціни на промислову продукцію

9 Планування ціни на промислову продукцію на основі вдосконалення методологічних підходів до формування ціни

10 Аналіз ціноутворення на окремі види продукції і розроблення напрямів вдосконалення політики ціноутворення

11 Порівняльний аналіз витратних і прибуткових методів ціноутворення на промислову продукцію з розробленням шляхів

12 Аналіз витратних (прибуткових або ціннісних) методів ціноутворення і розроблення заходів щодо оптимізації ціни на продукцію

13 Розроблення напрямів вдосконалення ціноутворення на промислову продукцію на основі аналізу

14 Аналіз системи ціноутворення на машинобудівну продукцію і оптимізація керівних рішень

15 Аналіз і удосконалення ціноутворення в аспекті оптимізації керівних рішень

16 Аналіз можливості застосування функціонально-вартісного аналізу при ціноутворенні на інноваційну продукцію і розроблення

Аналіз господарчої діяльності і фінансово-економічного стану промислових підприємств

1 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства і розроблення напрямів підвищення прибутковості діяльності

2 Аналіз фінансово-економічних результатів діяльності підприємства і розроблення напрямів їх вдосконалення

3 Аналіз рівня рентабельності підприємства і розроблення напрямів його підвищення

4 Аналіз показників ефективності функціонування промислового підприємства і розроблення шляхів їх підвищення

5 Розроблення шляхів підвищення ефективності роботи підприємства на основі аналізу показників прибутку і рентабельності

6 Розроблення шляхів підвищення ефективності роботи підприємства на основі аналізу формування, розподілу і використання прибутку

7 Оцінювання рівня рентабельності промислового виробництва і виявлення резервів її підвищення

8 Розроблення шляхів підвищення ефективності роботи підприємства на основі аналізу показників рентабельності

9 Дослідження і аналіз формування прибутку на окремі види продукції і розроблення шляхів підвищення показників прибутковості виробництва

10 Аналіз фінансового стану підприємства і розроблення рекомендацій з його стабілізації

11 Аналіз фінансово-економічного стану підприємства і розроблення рекомендацій з його стабілізації

12 Комплексне оцінювання рівня фінансової стійкості підприємства і розроблення заходів щодо стабілізації стану

13 Оцінювання фінансового стану підприємства і розроблення шляхів його стабілізації

14 Оцінювання фінансово-економічного стану підприємства і розроблення заходів щодо його поліпшення

15 Оцінювання показників фінансової стійкості і ділової активності підприємства і розроблення шляхів поліпшення цих показників

16 Розроблення заходів щодо підвищення ділової активності роботи підприємства на основі оцінювання дійсного рівня показників ділової активності

17 Аналіз платоспроможності, фінансової стійкості і ділової активності підприємства і розроблення напрямів підвищення цих показників

18 Оцінювання економіко-фінансового стану підприємства і пошук шляхів його поліпшення

19 Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства і розроблення рекомендацій з оптимізації цих показників

20 Розроблення рекомендацій щодо вдосконалення господарської діяльності на основі її аналізу

21 Комплексний аналіз господарської діяльності підприємства і розроблення заходів щодо поліпшення окремих показників діяльності

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1 Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства і розроблення заходів щодо її підвищення

2 Аналіз експортного потенціалу і розроблення рекомендацій з удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

3 Аналіз інноваційної складової експортного потенціалу підприємства і розроблення рекомендацій щодо його вдосконалення

4 Вдосконалення маркетингових досліджень у зовнішньоекономічній діяльності на основі інформаційних технологій

5 Роль торговельно-промислової палати регіону в розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Інвестиційні та інноваційні проекти. Проекти бізнес-діяльності

1 Аналіз ефективності реалізації інвестиційного проекту в умовах промислового підприємства

2 Розроблення інвестиційної стратегії підприємства з метою збільшення прибутку

3 Аналіз ефективності реалізації інвестиційного проекту з оцінюванням його стійкості

4 Аналіз і обґрунтування можливостей реалізації інвестиційного проекту в умовах промислового підприємства

5 Розроблення інноваційної стратегії підприємства з метою збільшення прибутку

7 Розроблення бізнес-плану виробництва нового виду продукції з оцінюванням ефективності реалізації проекту

8 Розроблення бізнес-плану розширення послуг, що надаються підприємством, з оцінюванням ефективності реалізації проекту

9 Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства на основі аналізу його техніко-економічних можливостей

10 Аналіз стану промислового підприємства і розроблення заходів щодо підвищення його можливостей на основі оцінювання інноваційної діяльності

11 Аналіз особливостей використання інформаційних технологій у бізнес-діяльності підприємства з оцінюванням їх ефективності

12 Обґрунтування бізнес-плану отримання кредитів на виробничому підприємстві

13 Аналіз системи керування вартістю проекту

14 Аналіз системи керування матеріально-технічним постачанням проекту

15 Розроблення організаційної структури керування проектами в умовах промислового підприємства

Маркетингова діяльність та управлінський облік

1 Аналіз стану маркетингової діяльності і розроблення рекомендацій щодо використання інформаційних технологій в системі маркетингу

2 Удосконалення плану маркетингу в бізнес-плані сучасного промислового підприємства

3 Виявлення найпривабливіших ринкових сегментів на основі аналізу ефективності діяльності служби маркетингу

4 Аналіз системи контролінгу на машинобудівному підприємстві і розроблення рекомендацій щодо підвищення її ефективності

5 Дослідження і розроблення методичних основ застосування функціонально-вартісного аналізу як інструменту промислового маркетингу

6 Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства у сфері звернення і розроблення рекомендацій з ліквідації дебіторської заборгованості

7 Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства у сфері звернення і розроблення рекомендацій щодо поліпшення показників

8 Аналіз можливостей реалізації системи управлінського обліку на підприємстві

9 Вибір стратегії перспективного розвитку промислового підприємства в умовах ринкової економіки

10 Вплив удосконалення корпоративної системи керування підприємством на ефективність його роботи

11 Економічне обґрунтування необхідності удосконалення організаційної структури керування на промисловому підприємстві

12 Дослідження можливостей застосування мотиваційного менеджменту в практиці роботи сучасного промислового підприємства

13 Дослідження інновацій мотиваційного менеджменту і визначення шляхів їх використання в практиці роботи підприємства

14 Аналіз систем організації ремонтної служби підприємства і розроблення шляхів їх удосконалення

15 Аналіз систем організації інструментального господарства і розроблення шляхів їх удосконалення

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ МАГІСТРА

Дипломна робота спеціаліста є закінченим економічним рішенням конкретної задачі – функціонування економічних аспектів діяльності суб'єктів підприємництва, сферами виробництва, послуг, державних органів або ринку посередників. Завдання, що вирішується в ході виконання роботи, повинне мати самостійне науково-прикладне значення. Для успішного виконання дипломної роботи необхідно:

 • знати, як на основі вивчення практики роботи об'єктів господарської діяльності, що діють, і огляду літературних джерел визначити основні напрями розкриття теми роботи;
 • виявити резерви підвищення ефективності виробництва і господарської діяльності в цілому;
 • розробити нові і використовувати існуючі шляхи в

  Вибір теми магістерської роботи має винятково велике значення. Теми магістерських робіт визначаються вищим навчальним закладом. Студентові магістратури надається право вибору теми роботи і пропозицій своєї тематики з необхідним обґрунтуванням доцільності її розроблення.

  Тема магістерської роботи повинна визначатися і закріплюватися на початку магістерської підготовки. Вона найчастіше вибирається зі списку, рекомендованого відповідними профільними кафедрами вищого навчального закладу.

  При виборі теми доцільно брати задачу порівняно вузького плану для того, щоб можна було її глибоко опрацюватии. Але якщо студент не може сам вибрати тему роботи, він вправі звернутися за консультацією до своїх викладачів.

  Істотно допомагають у виборі теми ознайомлення з аналітичними оглядами і статтями в спеціальній періодиці, а також бесіди і консультації з фахівцями-практиками, у процесі яких можна виявити важливі питання, ще мало вивчені в науці.

  Ідеальний варіант, коли напрям наукової діяльності та тема формуються ще при навчанні за бакалаврською програмою в процесі виконання курсових робіт за спеціальністю, а також занять науковою діяльністю.

  Спочатку необхідно визначитися з напрямом досліджень, і з третього курсу (коли виконуються курсові роботи) добирати літературні джерела за проблемою і продовжувати цей процес до виконання магістерської роботи.

  Накопичення інформації продовжується в процесі проходження різноманітних практик. Бажано ці роботи виконувати під керівництвом постійного викладача – керівника курсових робіт, а потім – і магістерської роботи. Такий підхід дозволяє до моменту виконання магістерської роботи мати необхідний об’єм статистичної та наукової інформації.

  Оскільки магістерська робота є кваліфікаційною працею, її оцінюють не тільки за теоретичною науковою цінністю, актуальністю теми і прикладним значенням отриманих результатів, але й за рівнем загальнометодичної підготовки цього наукового добутку, що, насамперед, знаходить висвітлення в його композиції.

  Теми дипломних робіт для магістрів спеціальності
  8.03050401 «Економіка підприємства»

  Напрям виконання дипломної роботи

  Теми дипломних робіт магістрів

  Планування і аналіз витрат на виробництво і собівартості продукції

  1. Дослідження і аналіз чинників, що впливають на рівень витрат на виробництво, і розроблення критеріїв оптимізації витрат.

  2. Економічне обґрунтування витрат на виробництво нових видів продукції та розроблення шляхів їх оптимізації.

  3. Оцінювання ефективності корпоративної системи керування собівартістю продукції та розроблення напряму удосконалення системи.

  4. Оцінювання системи планування виробничої собівартості продукції та розроблення пропозицій щодо удосконалення способу планових розрахунків.

  Система організації виробництва

  5. Дослідження і аналіз інструментального господарства виробничого підприємства та розроблення шляхів оптимізації витрат інструменту.

  6. Дослідження і оцінювання можливостей ремонтної служби виробничого підприємства та обґрунтування пропозицій щодо удосконалення роботи ремонтної служби.

  7. Дослідження виробничої потужності і аналіз об’ємів виробництва та обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності виробництва

  Маркетингова діяльність

  8. Дослідження ефективності діяльності служби маркетингу та обґрунтування вибору методики залучення привабливих ринкових сегментів.

  9. Розроблення перспективної стратегії маркетингової діяльності на промисловому підприємстві та надання пропозицій ефективної реалізації стратегії.

  10. Дослідження і оцінювання стану маркетингової діяльності на виробничому підприємстві та розроблення пропозицій удосконалення роботи служби маркетингу.

  Інвестиційна та інноваційна діяльність

  11. Оцінювання діючої інвестиційної стратегії підприємства та розроблення пропозицій щодо покращання інвестиційного клімату на підприємстві з метою підвищення прибутковості бізнесу.

  12. Оцінювання діючої інвестиційної стратегії підприємства та розроблення пропозицій щодо пожвавлення інноваційної діяльності шляхом впровадження нових типів інновацій.

  13. Оцінювання і аналіз інвестиційної привабливості промислового підприємства та розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності реалізації стратегії.

  Ціноутворення на підприємствах

  14. Порівняльний аналіз витратних і доходних методів ціноутворення на промислову продукцію та розроблення пропозицій щодо удосконалення методики ціноутворення.

  15. Оцінювання системи планування ціни на окремі види промислової продукції та обґрунтування напрямів удосконалення планового розрахунку ціни.

  16. Удосконалення політики ціноутворення на основі оцінювання існуючих підходів до формування ціни на промисловому підприємстві.

  Господарча діяльність та фінансово-економічний стан підприємств

  17. Дослідження і аналіз фінансово-економічного стану промислового підприємства та обґрунтування напрямів підвищення рівня прибутковості діяльності.

  18. Оптимізація окремих показників діяльності на основі комплексного оцінювання господарчої діяльності підприємства та його фінансової стійкості.

  Трудові ресурси, продуктивність праці та рівень оплати праці

  19. Обґрунтування перспектив розвитку трудового потенціалу промислового підприємства на основі дослідження стану трудових ресурсів та рівня продуктивності праці.

  20. Обґрунтування використання гнучких систем оплати праці на основі дослідження стану праці на промисловому підприємстві.

  досконалення основних напрямів господарській діяльності промислових підприємств;
 • як оцінити ефективність запропонованих заходів і розрахувати значення очікуваних економічних показників або їх зміну в перспективі.

Виконання роботи передбачає досягнення таких цілей:

 • розвитку навичок самостійної дослідної роботи і набуття науково-виробничого досвіду;
 • систематизації, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань за фахом при вирішенні вибраних задач;
 • виявлення ступеня самостійності студентів у вирішенні поставлених задач.

Для досягнення зазначеної мети при виконанні роботи студентові необхідно:

 • обґрунтувати актуальність і значущість теми роботи в теорії і стосовно умов об'єкту дослідження;
 • провести огляд літературних джерел щодо предмета дослідження, узагальнити й обробити зібраний матеріал;
 • дати техніко-економічну характеристику об'єкту дослідження, виходячи з динаміки основних показників;
 • проаналізувати результати економічного аспекту діяльності об'єкта дослідження;
 • проаналізувати особливості функціонування об'єкта дослідження, встановити їх закономірності;
 • обґрунтувати принципово нові або використовувати існуючі рішення в області економічних показників стосовно об'єкта дослідження;
 • здійснити техніко-економічне обґрунтування пропонованих рішень;
 • виконати розрахунки очікуваної економічної ефективності від впровадження запропонованих рішень у практику об'єкта дослідження;
 • грамотно і логічно викласти результати самостійних досліджень за вибраною темою, забезпечити їх необхідними ілюстративними і пояснювальними матеріалами.

Тематика дипломних робіт спеціалістів фаху
7.03050401 «Економіка підприємства»

 

Напрям виконання дипломної роботи

Теми дипломних робіт спеціалістів

Аналіз витрат на виробництво і собівартість продукції

1 Аналіз виробничої собівартості продукції промислового підприємства і розроблення шляхів її зниження

2 Аналіз витрат на виробництво продукції і розроблення шляхів їх зниження

3 Розроблення рекомендацій і шляхів зниження виробничої собівартості на основі аналізу її структури і динаміки

4 Аналіз комплексних статей витрат на виробництво і розроблення шляхів зниження витрат

5 Аналіз чинників, що впливають на собівартість продукції підприємства, і розроблення напрямів її зниження

6 Економічне обґрунтування витрат на виробництво нових видів продукції і розроблення шляхів їх оптимізації

7 Комплексний аналіз собівартості продукції і витрат на виробництво з розробленням заходів щодо їх зниження

8 Аналіз методів планування собівартості в умовах робочого промислового підприємства і розроблення рекомендацій щодо їх застосування

9 Аналіз структури і динаміки собівартості продукції з метою ухвалення управлінських рішень

10 Аналіз і удосконалення системи обліку накладних витрат в структурі собівартості продукції як один зі шляхів її зниження

11 Ефективність корпоративної системи керування собівартістю продукції і практична її реалізація

12 Функціональний облік накладних витрат в структурі собівартості продукції як один зі шляхів їх зниження

13 Аналіз методів формування виробничої собівартості і розроблення рекомендацій щодо комплексного застосування методів

14 Аналіз собівартості реалізації і розроблення шляхів вдосконалення структури реалізації продукції

Аналіз використання основних фондів та оборотних засобів підприємства

1 Оцінювання показників використання основних фондів і розроблення заходів щодо оптимізації показників

2 Аналіз і оцінювання показників використання основних виробничих фондів і розроблення заходів щодо їх поліпшення

3 Аналіз структури, оцінювання зносу основних фондів підприємства і розроблення рекомендацій щодо вдосконалення використання фондів

4 Аналіз показників завантаження основних виробничих фондів підприємства і розроблення заходів щодо оптимізації завантаження

5 Розроблення рекомендацій щодо вдосконалення структури основних фондів при реконструкції виробництва

6 Розроблення рекомендацій щодо вдосконалення структури і завантаження основних виробничих фондів при модернізації виробництва

7 Розроблення шляхів інтенсифікації використання основних фондів промислового підприємства на підставі аналізу показників використання

8 Аналіз показників використання матеріальних ресурсів підприємства і розроблення заходів щодо підвищення ефективності використання матеріалів

9 Аналіз рівня нормування оборотних коштів на промисловому підприємстві і розроблення рекомендацій з оптимізації нормативів

10 Розроблення заходів щодо підвищення ефективності використання оборотних коштів на основі аналізу показників використання

11 Розроблення заходів щодо оптимізації використання матеріальних ресурсів в умовах конкретного виробництва на основі комплексного аналізу

Аналіз системи організації виробництва

1 Аналіз організації виробництва виробничого підрозділу за основними фондами і трудовими ресурсами і розроблення шляхів вдосконалення організації виробництва

2 Аналіз організації виробництва виробничого підрозділу за обсягами випуску продукції і використанням матеріальних ресурсів і розроблення шляхів вдосконалення організації виробництва.

3 Аналіз організації технічної підготовки виробництва і розроблення шляхів вдосконалення використовуваної системи.

4 Аналіз організації виробництва ремонтного господарства і розроблення шляхів вдосконалення використовуваної системи

5 Аналіз організації виробництва інструментального господарства і розроблення шляхів вдосконалення використовуваної системи

6 Аналіз організації виробництва трудових ресурсів і системи керування виробництвом і розроблення заходів щодо поліпшення використовуваної системи

Аналіз трудових ресурсів, продуктивності праці та рівня оплати праці

1 Аналіз трудових ресурсів промислового підприємства і розроблення заходів щодо підвищення ефективності їх використання

2 Аналіз показників використання трудових ресурсів і розроблення заходів щодо підвищення ефективності використання

3 Розроблення перспектив розвитку виробничого потенціалу промислового підприємства на основі аналізу фактичного рівня розвитку

4 Розроблення заходів щодо підвищення продуктивності праці на основі аналізу рівня використання трудових ресурсів на підприємстві

5 Оцінювання трудового потенціалу підприємства і розроблення шляхів підвищення ефективності використання трудових ресурсів

6 Комплексний аналіз фонду оплати праці і продуктивності і розроблення шляхів оптимізації показників

7 Аналіз фонду оплати праці в умовах виробничого підрозділу великого промислового підприємства і розроблення заходів щодо вдосконалення системи оплати праці

8 Аналіз трудових ресурсів підприємства і розроблення шляхів вдосконалення трудового потенціалу

9 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів і розроблення шляхів підвищення продуктивності праці

10 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві і розроблення заходів щодо підвищення продуктивності праці

11 Дослідження і розроблення пропозицій щодо підвищення використання фонду оплати праці

12 Дослідження і розроблення пропозицій щодо підвищення використання трудового потенціалу підприємства

13 Оцінювання використання трудових ресурсів підприємства і розроблення заходів щодо підвищення ефективності їх використання

14 Вдосконалення методів оплати праці в умовах робочого виробництва на основі аналізу ефективності систем оплати, що діють

15 Аналіз систем оплати праці на підприємстві і розроблення шляхів підвищення мотивації праці

16 Аналіз заробітної плати на підприємстві і розроблення заходів підвищення ефективності використання фонду оплати праці

17 Аналіз системи оплати праці в умовах промислового підприємства і розроблення шляхів її удосконалення

18 Розроблення напрямів удосконалення оплати праці працівників на основі аналізу фонду оплати праці

19 Аналіз стану і поліпшення мотиваційного механізму в організації оплати праці на підприємстві

20 Дослідження і розроблення пропозицій з оптимізації використання трудового потенціалу промислового підприємства

Аналіз ціноутворення промислової продукції

1 Розроблення шляхів вдосконалення ціноутворення на промислову продукцію

2 Аналіз методів ціноутворення на промислову продукцію і розроблення пропозицій щодо їх удосконалення

3 Вдосконалення політики ціноутворення на основі аналізу існуючих підходів до формування ціни на промислову продукцію

4 Аналіз і вдосконалення методів і тенденцій ціноутворення на промислову продукцію

5 Аналіз ціноутворення на окремі види продукції і розроблення шляхів його удосконалення

6 Аналіз системи ціноутворення на промисловому підприємстві і розроблення шляхів її удосконалення

7 Аналіз і розроблення пропозицій з підвищення ефективності цінової політики підприємства

8 Аналіз тих, що існують, і розроблення оптимальних підходів до формування ціни на промислову продукцію

9 Планування ціни на промислову продукцію на основі вдосконалення методологічних підходів до формування ціни

10 Аналіз ціноутворення на окремі види продукції і розроблення напрямів вдосконалення політики ціноутворення

11 Порівняльний аналіз витратних і прибуткових методів ціноутворення на промислову продукцію з розробленням шляхів

12 Аналіз витратних (прибуткових або ціннісних) методів ціноутворення і розроблення заходів щодо оптимізації ціни на продукцію

13 Розроблення напрямів вдосконалення ціноутворення на промислову продукцію на основі аналізу

14 Аналіз системи ціноутворення на машинобудівну продукцію і оптимізація керівних рішень

15 Аналіз і удосконалення ціноутворення в аспекті оптимізації керівних рішень

16 Аналіз можливості застосування функціонально-вартісного аналізу при ціноутворенні на інноваційну продукцію і розроблення

Аналіз господарчої діяльності і фінансово-економічного стану промислових підприємств

1 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства і розроблення напрямів підвищення прибутковості діяльності

2 Аналіз фінансово-економічних результатів діяльності підприємства і розроблення напрямів їх вдосконалення

3 Аналіз рівня рентабельності підприємства і розроблення напрямів його підвищення

4 Аналіз показників ефективності функціонування промислового підприємства і розроблення шляхів їх підвищення

5 Розроблення шляхів підвищення ефективності роботи підприємства на основі аналізу показників прибутку і рентабельності

6 Розроблення шляхів підвищення ефективності роботи підприємства на основі аналізу формування, розподілу і використання прибутку

7 Оцінювання рівня рентабельності промислового виробництва і виявлення резервів її підвищення

8 Розроблення шляхів підвищення ефективності роботи підприємства на основі аналізу показників рентабельності

9 Дослідження і аналіз формування прибутку на окремі види продукції і розроблення шляхів підвищення показників прибутковості виробництва

10 Аналіз фінансового стану підприємства і розроблення рекомендацій з його стабілізації

11 Аналіз фінансово-економічного стану підприємства і розроблення рекомендацій з його стабілізації

12 Комплексне оцінювання рівня фінансової стійкості підприємства і розроблення заходів щодо стабілізації стану

13 Оцінювання фінансового стану підприємства і розроблення шляхів його стабілізації

14 Оцінювання фінансово-економічного стану підприємства і розроблення заходів щодо його поліпшення

15 Оцінювання показників фінансової стійкості і ділової активності підприємства і розроблення шляхів поліпшення цих показників

16 Розроблення заходів щодо підвищення ділової активності роботи підприємства на основі оцінювання дійсного рівня показників ділової активності

17 Аналіз платоспроможності, фінансової стійкості і ділової активності підприємства і розроблення напрямів підвищення цих показників

18 Оцінювання економіко-фінансового стану підприємства і пошук шляхів його поліпшення

19 Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства і розроблення рекомендацій з оптимізації цих показників

20 Розроблення рекомендацій щодо вдосконалення господарської діяльності на основі її аналізу

21 Комплексний аналіз господарської діяльності підприємства і розроблення заходів щодо поліпшення окремих показників діяльності

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1 Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства і розроблення заходів щодо її підвищення

2 Аналіз експортного потенціалу і розроблення рекомендацій з удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

3 Аналіз інноваційної складової експортного потенціалу підприємства і розроблення рекомендацій щодо його вдосконалення

4 Вдосконалення маркетингових досліджень у зовнішньоекономічній діяльності на основі інформаційних технологій

5 Роль торговельно-промислової палати регіону в розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Інвестиційні та інноваційні проекти. Проекти бізнес-діяльності

1 Аналіз ефективності реалізації інвестиційного проекту в умовах промислового підприємства

2 Розроблення інвестиційної стратегії підприємства з метою збільшення прибутку

3 Аналіз ефективності реалізації інвестиційного проекту з оцінюванням його стійкості

4 Аналіз і обґрунтування можливостей реалізації інвестиційного проекту в умовах промислового підприємства

5 Розроблення інноваційної стратегії підприємства з метою збільшення прибутку

7 Розроблення бізнес-плану виробництва нового виду продукції з оцінюванням ефективності реалізації проекту

8 Розроблення бізнес-плану розширення послуг, що надаються підприємством, з оцінюванням ефективності реалізації проекту

9 Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства на основі аналізу його техніко-економічних можливостей

10 Аналіз стану промислового підприємства і розроблення заходів щодо підвищення його можливостей на основі оцінювання інноваційної діяльності

11 Аналіз особливостей використання інформаційних технологій у бізнес-діяльності підприємства з оцінюванням їх ефективності

12 Обґрунтування бізнес-плану отримання кредитів на виробничому підприємстві

13 Аналіз системи керування вартістю проекту

14 Аналіз системи керування матеріально-технічним постачанням проекту

15 Розроблення організаційної структури керування проектами в умовах промислового підприємства

Маркетингова діяльність та управлінський облік

1 Аналіз стану маркетингової діяльності і розроблення рекомендацій щодо використання інформаційних технологій в системі маркетингу

2 Удосконалення плану маркетингу в бізнес-плані сучасного промислового підприємства

3 Виявлення найпривабливіших ринкових сегментів на основі аналізу ефективності діяльності служби маркетингу

4 Аналіз системи контролінгу на машинобудівному підприємстві і розроблення рекомендацій щодо підвищення її ефективності

5 Дослідження і розроблення методичних основ застосування функціонально-вартісного аналізу як інструменту промислового маркетингу

6 Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства у сфері звернення і розроблення рекомендацій з ліквідації дебіторської заборгованості

7 Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства у сфері звернення і розроблення рекомендацій щодо поліпшення показників

8 Аналіз можливостей реалізації системи управлінського обліку на підприємстві

9 Вибір стратегії перспективного розвитку промислового підприємства в умовах ринкової економіки

10 Вплив удосконалення корпоративної системи керування підприємством на ефективність його роботи

11 Економічне обґрунтування необхідності удосконалення організаційної структури керування на промисловому підприємстві

12 Дослідження можливостей застосування мотиваційного менеджменту в практиці роботи сучасного промислового підприємства

13 Дослідження інновацій мотиваційного менеджменту і визначення шляхів їх використання в практиці роботи підприємства

14 Аналіз систем організації ремонтної служби підприємства і розроблення шляхів їх удосконалення

15 Аналіз систем організації інструментального господарства і розроблення шляхів їх удосконалення