ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бурлуцький Сергій Віталійович

Должность: професор

Ученое звание: доктор економічних наук

Тема диссертации: Формування механізму соціальної підтримки домогосподарств

Специальность: захист у вченій раді Інституту економіко-правових досліджень НАН України (Д 11.170.01) докторської дисертації

Дата защиты: 05.06.2013

Научные публикации: (последние 2 года)

 1. Burlutski S. The socio-economic development of Ukrainian economy: «resources curse» phenomenon / S. Burlutski // Formation strategy of economic structures: the tools and practices: [Collective monograph] / edited by A.Berezin, M.Bezpartochnyi. – Riga: «Landmark» SIA. - 2016. –P.25-35.
 2. Бурлуцький С. Саморегулювання в системі соціального партнерства /С. Бурлуцький // Соціальна відповідальність: підприємство – регіон – країна [текст]: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 грудня 2015 р // Краматорськ, 2015. – С.20-32.
 3. Бурлуцький С. Суспільний контракт в системі державного регулювання економіки /Стан та перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю в умовах Євроінтеграційних процесів. Матеріали міжнародної конференції.  (м.Чернівці, 26-27 листопада,2015 року). -2015. – с.34-37
 4. Бурлуцький С.В. Економічна та фінансова безпека регіонів в умовах децентралізації / С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька // Економіка та право. 2015 - №3 (42). – С.15-22 .
 5. Бурлуцький С.В. Інтеграція концепції «створення спільної цінності» до системи стратегічного розвитку регіонів / Розвиток регіонів та громад в умовах адміністративно-територіальної реформи: перспективи та загрози. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль-Вишнівець, 20-21 жовтня 2015 року). –2015. – С.158-161.
 6. Бурлуцький С.В. Концепція «створення спільної цінності» в системі стратегічного планування розвитку регіонів / С.В. Бурлуцький // Економіка та право. 2015 - №1 (40). – С. 13 - 19
 7. Бурлуцький С.В. Стратегія формування суспільного договору в умовах посилення соціальної стратифікації / С.В. Бурлуцький // Часопис економічних реформ . Луганськ: Луганський національний університет ім. В.Даля - 2015. - № 1 (17). - С. 89-95
 8. Burlutski S., Burlutski Sv. The «resources curse» and special features of the economic growth in Ukraine / S. Burlutski, Sv. Burlutski // Journal of Life Economics. Istanbul. Vol.2. Issue 1.-2015. –P.21-26
 9. Бурлуцький С.В. Пріоритетні напрями використання рентної природи міжрегіональних економічних нерівностей / С.В. Бурлуцький // Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – С.560-574
 10. Бурлуцький С.В. Домогосподарство: гомеостатичний підхід / С.В. Бурлуцький, Д.П. Богиня // Економічна теорія: науковий журнал. 2014. - №3. - С.60-71
 11. Бурлуцький С.В. Емерджентність як умова підтримки гомеостазу домогосподарства / С.В. Бурлуцький / Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: зб.наук. пр.. Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції; Одеса-Черкаси, 10-12 вересня 2014 р. Черкаси: Брама-Україна, 2014. – С.23-25
 12. Бурлуцький С.В. Прокляття ресурсів в контексті тенденцій розвитку світової та вітчизняної економіки. / С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька  / Транснаціоналізація  економічних систем: тенденції та перспективи розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 18 квітня 2014 року). – Миколаїв: Видавничий дім «Гелветика», 2014. – С.11-13
 13. Бурлуцький С.В. Система наукових принципів дослідження домогосподарства / С.В. Бурлуцький / Дніпропетровськ, Економічний простір: Збірник наукових праць. - №85. – Дніпропетровськ: ПДБА, 2014. – С. 45-53
 14. Бурлуцький С.В. Соціальне партнерство та корпоративна відповідальність: гомеостатичний підхід / С.В. Бурлуцький // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр., ДНВЗ КНЕУ: 2014. -  №1(7). – С.120-125
 15. Бурлуцький С.В. Системна декомпозиція моделей соціального захисту / С.В. Бурлуцький // Херсон, Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – №5. – Ч.3. - С.211-215.
 16. Бурлуцький С.В. Системна декомпозиція інституційного базису соціальної політики та концепція таргетування прожиткового мінімуму. / С.В. Бурлуцький // Галицький економічний вісник.  Тернопіль. Тернопільский національний технічний університет.– 2014. – №2(45). – С.51-56
 17. Бурлуцький С.В. Феномен прокляття ресурсів: світовий досвід та вітчизняна специфіка. / С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька // Часопис економічних реформ . Луганськ: Луганський національний університет ім. В.Даля - 2014. - № 2. - С. 6-12
 18. Бурлуцький С.В. Рентоорієнтована поведінка суб’єктів вітчизняної економіки в контексті «прокляття ресурсів» / С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька // Економіка та право. 2014 - №1 (38). – С.38 - 48
 19. Бурлуцький С.В. «Прокляття ресурсів» та рентоорієнтована поведінка суб’єктів  вітчизняної економіки: регіональний аспект. / С.В. Бурлуцький // Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (економічне районування, стратегічне планування, інтелектуально-інноваційні системи, трудовий потенціал та розвиток сільських територій): колективна монографія. Т.2./ за заг. ред. Т.О.Журавльової. - Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – C.14-33

 

Монографии, методические указания с Грифом МОН Украины:

 1. Бурлуцький С.В., Гаршина О.К. Розрахункові курсові роботи за розділами економічної теорії. Навчальний посібник. – Київ: Видавничий дім «Слово», 2004. – 128 с. (Гриф МОН України  лист 14/18.2 – 1186 від 26.05.2005);
 2. Бурлуцький С.В. Бурлуцька С.В. Банкрутство та санація мікроекономічний аспект. Навчальний посібник. - Краматорськ: ДДМА, 2006 р. – 145 с. (Гриф МОН України лист 14/18.2 – 1186 від 26.05.2005);
 3. Бурлуцький С.В. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. - Краматорськ: ДДМА, 2006 р. – 168 с. (Гриф МОН України лист 14/18.2 – 843 від 22.04.2004);
 4. Бурлуцький С.В. Бурлуцька С.В. Моделювання і оцінка ефективності економічних процесів. Навчальний посібник. - Краматорськ: ДДМА, 2007 р. – 148 с. (Гриф МОН України лист 14/18.2 – 843 від 22.04.2004);
 5. Бурлуцький С.В. Ровенська В.В., Підгора Є.О. Економіка підприємства. Навчальний посібник. - Краматорськ: ДДМА, 2014 р. – 208 с. (Гриф МОН України).

 

Контактная информация: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.