ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Болотіна Євгенія Валеріївна

DSC_1062.jpg

Болотіна Євгенія Валеріївна

 

Кандидат філософських наук, доцент

Дата народження: 03.07.1966 р.

На кафедрі працює з 2014 р.

Робочий телефон: (050)5974257

Робоча кімната: 2426

Поштова скринька: taxiigle@gmail.com

 

Освіта:

1983-1988 - Харківський національний університет ім. В.Каразіна, історичний факультет, спеціальність – викладач історії, кваліфікація - викладач історії КПРС

1988-2004 - Харківський аерокосмічний університет ім. М.Жуковського, асистент кафедри політології

2004-2016 - Донбаська державна машинобудівна академія, аспірантура у ДонНТУ (м. Донецьк) кафедра філософії. Захіст кандідатської дисертації в Запорізькому державному університеті по спеціальності 09.00.03 - «Соціальна філософія та філософія історії».

2007 - ВАК України присудив вчене звання доценту

2007-2014 - доцент кафедри економічної теорії Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ)

2014-2016 - доцент кафедри менеджменту Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ)

 

Дисципліни, які викладає:

 • Публічне адміністрування
 • Соціологія
 • Історія економіки та економічної думки
 • Економічна теорія
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Менеджмент машинобудівного виробництва

 

 

Наукові здобутки:

Науковий ступінь – кандидат філософських наук

Тема дисертації: «Доля як предмет філософського дискурсу (соціально-філософський аналіз феномену)»

Спеціальність 09.00.03 - «Соціальна філософія та філософія історії».

Захист: 2002 рік

 

Участь у захистах дисертацій

Офіційне оппонування: 3.07.07 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Донецького національного університету оппонування кандидатської дисертації Л.О. Шагимагіної на тему: «Любов як предмет філософського дискурсу (соціально-філософський аналіз феномена)».

Оформив більш 6 відгуків на авторефераті дисертаційних робіт.

 

 

Наукові публікації, навчальні посібники, патенти

Має 62 публікації в фахових виданнях:

 • Співавтор 1 монографії.
 • Опубліковано більше 50 наукових статей;
 • Видано 12 навчальних посібників;
 • Співавтор понад 4 держбюджетних НДР.

 

Область наукових інтересів:

 • Нелінійна філософія історії
 • Цивілізаційний аспект економічної глобалізації
 • Багатофакторна модель економічної поведінки
 • Трансплантація соціально-економічних інститутів
 • Інституціни зміни в перехідної економіке
 • Архетипі як факторі стратегічного регулювання державного управління

 

Монографії та методичні вказівки з грифом МОНУ:

1.Методичний посібник до вивчення курсу „Соціологія” (для студентів економічних спеціальностей). - Краматорськ: ДДМА, 2004. – 144 с.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України.

Ліст №14/18.2-1618 від 09.10.2003.

2.Методичний посібник до вивчення економічної історії. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 124 с.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України.

Ліст №14/18.2-1221 від 31.05.2005.

2.Методичний посібник до вивчення «ІЕЕД». - К.: Центр навчальної літератури, 2014. – 226 с.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України.

Ліст №14/18.2-1422 від 30.10.2013.

 

Основні публікації (35), у т. ч.:

 1. Социокультурная трансформация личности в информационном социуме [Текст] / Е.В. Болотина // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. - Запоріжжя, 2006. - Вип.16. - С.109-114.
 2. Болотина Е.В. Собственность как социальный институт // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. - №3(13) – 2008. – С.32 – 36.
 3. Болотіна Є.В. Інституціональни зміни і перехідна економіка // Вісник Донбаської Державної Машинобудівної Академії, №1Е(8), 2008. - http// www. nbuv. gov. ua // e-journals / VDDMA / 2008-1e8 / 08GOKTIZ.pdf.
 4. Болотіна Є.В. Власність як соціальний інститут перехідної економіки // Торгівля і ринок України. Вип.26. Т.1. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – С.22-28.
 5. Болотіна Є.В. Домогосподарство в умовах інституціоналізації перехідної економіки України // Вісник ДДМА. – 2009. - №2(16). – С.30-35.
 6. Болотіна Є.В. Інституційний ринок як механізм інституціональних змін // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 259: В 7 т. – Т. IV. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.905-912.
 7. Болотіна Є.В. Домогосподарство в системи інститутів ринкової інфраструктури України [Текст] / Є.В. Болотіна // Торгівля і ринок України. - Вип.32. Т.1. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – С.26-33.
 8. Болотіна Є.В. Механізм інституціональних змін і перехідна економіка [Текст] / Є.В.Болотіна // Вісник ДДМА. Збір. Наук. Праць. - Краматорськ: 2011. №4 (21). – С. 20-24
 9. Болотіна Є.В. Дослідження економіко-орієнтованого моделювання людської поведінки [Текст] / Є.В. Болотіна // Приднепровский научный вестник. – 2011. - №6(116). – С. 44-52.
 • Болотіна Є.В. Інституціональна структура перехідної економіки України // Вісник Донбаської Державної Машинобудівної Академії. - 2012. - №1Е(12). - http// www. nbuv. gov. ua // e-journals / VDDMA / 2012-1e12 / 12GOKTIZ.pdf.
 • Болотіна Є.В. Інституціональна структура перехідної економіки України [Текст] / Є.В. Болотіна // Научный вестник ДГМА. - 2012. - №1 (9Е). – С.243-249. – ISSN 2219-7869.
 • Болотіна Є.В. Методологія інституціонального аналізу поведінки домашніх господарств [Текст] / Є.В. Болотіна // Галицький економічний вісник (Тернопіль). Науковий журнал. – 2012. - №2(35) – С.123-130.
 • Болотіна Є.В., Астахів А.В. Теорія грі у розв´язанні політико-економічних конфліктів [Текст] / Є.В. Болотіна, А.В. Астахів // Вістник ДДМА. - 2012. - №2(27). – С.188-192.
 • Болотина Е.В. Институциональный конфликт и инструменты его регулирования в Украине [Текст] / Е.В. Болотина // Бизнес-навигатор (Херсон). – 2013. - №4. – С.72-81.
 • Болотіна Є.В. Багатофакторна модель економічної поведінки [Текст] / Є.В. Болотіна // Галицький економічний вісник (Тернопіль). Науковий журнал. – 2013. - №2(41) – С.5-10.
 • Болотіна Є.В. Інституціональна структура та прискорення інституційного розвитку перехідної економіки України / Є.В. Болотіна // Вісник ДДМА. - 2014. - №1. – С.128-137.
 • Болотіна Є.В. Інституціоналізація синергетичної економіки [Текст] / Є.В. Болотіна // Галицький економічний вісник. – 2014. - №1 (44). – С.5-11.
 • Болотина Е.В. Смыслогенез личности и антроподицея в дискурсе информационной цивилизации / Е.В. Болотина // Ноосфера і цивілізація. – Донецьк: ДонНТУ, 2014. - №1(15). – С.20-27.
 • Болотина Е.В. Концептуальные подходы исследования глобализации / Е.В.Болотина // Научный вестник ДГМА. – Краматорск: ДГМА, 2014. - №3(15Е). – С.155-161.
 • Болотина Е.В. Украина в «глобальном мире»: социально-экономический аспект / Е.В. Болотина // Научный вестник ДГМА. – Краматорск: ДГМА, 2014. - №3(15Е). – С.162-168.
 • Болотіна Є.В. Трансакційний підхід до аналізу ефективності в інституціональній теорії // Галицький економічний вісник. – 2015. - №2 (49). – С.5-12.

 

Публікації зі студентами:

 1. Болотина Е.В., Семеренко Е.Е. Экономическая роль домохозяйств в создании национального продукта [Текст] / Е.В.Болотина, Е.Е.Семеренко // Вісник Донбаської Державної Машинобудівної Академії. - - №1Е(6). – http// www. nbuv. gov. ua // e-journals / VDDMA / 2006-1e6 / 06GOKTIZ.pdf. - С.218-224.
 2. Болотина Е.В., Астахов А.В. Теория игр в разрешении политико-экономических конфликтов [Текст] / Е.В. Болотина, А.В. Астахов // Вестник ДГМА. - 2012. - №2(27). – С.188-192.
 3. Болотина Е.В., Рудюк И.В. Социально-экономические проблемы интеграции Украины в ЕС и пути их разрешения [Текст] / Е.В.Болотина, И.В.Рудюк // Вестник ДГМА. – 2013. – №1(Е). – С.117-121.
 4. Болотина Е.В., Кучма Д.Д. Институциональные матрицы общества и институт труда [Текст] / Е.В.Болотина, Д.А. Кучма // Вестник ДГМА. – 2013. – №1(11Е). – С.178-187.
 5. Болотина Е.В., Голубцова Д.Ю. Институционализация трансформационной экономики и политика / Е.В. Болотина, Д.Ю. Голубцова // Научный вестник ДГМА. – 2015. - №4(15E). – С.148-153.
 6. Болотіна Є.В., Колодяжна А.Є. Трансформація економічної системи України в умовах глобалізації [Текст] / Є.В. Болотіна, А.Є. Колодяжна // Научный вестник ДГМА. – 2015. - №5(15E). – С.110-115.
 7. Болотина Е.В., Шмидова В.А. Поведенческие стратегии и социально-экономическая адаптация населения / Е.В. Болотина, В.А. Шмидова // Вісник Донецького університету економіки та права. - 2015. - №2. – С.135-138.

 

Контактна інформація

e-mail:       twinpiks@inbox.ru