ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТ!

Вибирай фах інженера механіка за нашими спеціалізаціями:

З 2019/2020 навч. року кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин» (КДіМПМ) [раніше кафедра «Машини та технологія обробки металів тиском» (МТО), потім кафедра «Механіка пластичного формування» (МПФ)] існує з 1956 року і є однією з провідних кафедр Донбаської державної машинобудівної академії. Тут здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів звичайних та наукових магістрів з галузі знань:

 • 13 «Механічна інженерія»,
 • за спеціальністю

 • 131 «Прикладна механіка».

Спеціалізації кафедри:

 • «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»;

Прикладна механіка - технічна наука, присвячена дослідженням пристроїв і механізмів, також займається вивченням і класифікацією машин та їх розробкою. Інженер-механік проектує, конструює і експлуатує технологічне обладнання різних виробництв, забезпечує робочих виробничими завданнями і контролює їх виконання, займається організацією робочих місць, здійснює контроль за станом обладнання та дотриманням техніки безпеки.

Спеціальність 131 «Прикладна механіка» – є найвищим рівнем технічної освіти, це для тих, хто прагне проектувати нові зразки технічних систем з використанням найсучасніших математичних продуктів, інженерних систем автоматизованого проектування та систем 3D-моделювання, а також обслуговувати та ремонтувати обладнання і устаткування різних галузей промисловості.

Спеціальність 131 «Прикладна механіка» – це можливість майбутньому фахівцю працювати як на підприємствах машинобудівного комплексу, так і в інших галузях промисловості, не тільки України, але і за її межами: країнах СНД, Польщі, Чехії і інших країнах.

По закінченню академії студенти отримують диплом європейського зразка, який визнається в усьому світі.

Пропонуємо вибрати спеціалізацію, яка буде Вам подобається у Вашому житті і Ви зможете працювати у будь-якій сфері й керувати надскладними виробничими процесами. У процесі навчання на кафедрі ви придбаєте глибокі та різнобічні знання та навички для розробки інноваційних проектів в галузі прикладної механіки, інформаційних систем та технологій машинобудування на базі сучасних технологій та комп’ютерної техніки.

Навчальний процес на кафедрі «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин» за даними спеціалізаціями (акредитовані за вищим четвертим рівнем) передбачає чотириступінчасту підготовку «бакалавр - магістр - доктор філософії (PhD)».

Вступ на перший курс

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» здійснюється на підставі діючих «Правила прийому до Донбаської державної машинобудівної академії». Запрошуються вступники, які мають повну загальну середню освіту та успішно пройшли зовнішнє незалежне оцінювання з предметів, які затверджені Правилами прийому.

Форма навчання:

 • денна, заочна та заочно-дистанційна.
 • Навчання здійснюється за державним замовленням або за кошти фізичних чи юридичних осіб.

  Кафедра набирає щорічно групи студентів за держзамовленням та на контрактній основі з кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” для підготовки бакалаврів за скороченою програмою.

  Спеціалізація «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»

  Навчимо Вас: основам та методам комп’ютеризованого 3D дизайну і моделювання сучасних машин та нових технологічних процесів й оснащення для їх виготовлення з використанням сучасних інформаційних технологій.

  Ким зможете працювати: фахівцями з дизайну сучасних машин і процесів у машинобудуванні та інженерами з прикладної механіки.

  Крім вище перерахованих спеціалізацій, починаючи з 3-го курсу усі бажаючі студенти мають можливість отримати другу вищу освіту за напрямами: економіки та менеджменту

  Як поступити до нас

  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для абітурієнтів:

  На держбюджет (1-а освітня програма)

  Спеціалізація «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»

  1. Украінска мова та література
  2. Математика
  3. За вибором: іноземна мова або фізика.

  ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ

  Денна форма

  На базі середньої освіти – 4 роки (бакалавр). На базі кваліфікації «Молодший спеціаліст» – 2 роки (бакалавр).

  На базі диплома бакалавра – 1 рік 4 місяці (магістр).

  Заочна та заочно-дистанційна форма

  На базі середньої освіти – 5 років (бакалавр). На базі кваліфікації «Молодший спеціаліст» – 3 роки (бакалавр).

  На базі диплома бакалавра – 1 рік 4 місяці (магістр).

  Випускники нашої кафедри — інженери широкого профілю:

 • володіють достатньою професійною компетенцією для роботи в якості технолога, менеджера або експерта;
 • мають навички самоосвіти, ініціативного і творчого вирішення конкретних завдань в професійній сфері;
 • підготовлені до навчання в магістратурі, проведення самостійної та наукової діяльності.
 • Обравши наші спеціалізації Ви станете фахівцями, завдяки отриманим знанням у таких напрямках як:

 • інформаційні технології в машинобудуванні, 3D-друк (Fused deposition modeling);
 • інтегровані технології прискореної підготовки виробництва виробів;
 • комп’ютерне 3D-моделювання деталей та механізмів різноманітного призначення, розрахунки в сучасних CAD/САЕ-системах, підготовка виробництва в САМ-системах, технологічних процесів машинобудівної галузі;
 • комп’ютеризоване моделювання CAD/CAE та систем автоматизованого проектування технологічних процесів, обладнання та оснащення (САПР);
 • інформатика, комп’ютерна графіка, об’єктно-орієнтовне програмування;
 • конструювання ковальсько-штампувального обладнання та спецмашин;
 • технології виготовлення виробів холодного та гарячого штампування металів і сплавів, пластмас та композиційних матеріалів;
 • системи управління промисловим обладнанням, мікропроцесорна техніка;
 • іноземна мова професійного спрямування та менеджмент в машинобудуванні;
 • інтелектуальна власнiсть, патентознавство і авторське право та iншi.
 • Сфера професійної діяльності та працевлаштування

  Наші випускники — потрібні на підприємствах різних форм власності та господарювання, як на підприємствах машинобудівного комплексу, так і в інших галузях промисловості, не тільки України, але і за її межами: країнах СНД, Польщі, Чехії, Німеччині, Канаді і інших країнах; вони працюють на посадах конструктора, майстра, технолога, начальника дільниць, начальника цеху, викладачами та асистентами вузів та коледжів. можуть займати посади: інженер-технолог, конструктор, менеджер виробництва, дослідник, майстра, начальника дільниць, начальника цеху, спеціаліст з управління підрозділами машинобудівних підприємств, викладач вищих навчальних закладів (коледжів, інститутів, університетів, тощо). Отримані кваліфікації дозволяють працювати на машинобудівних підприємствах в галузях проектування, виготовлення та експлуатації машин і механічного обладнання.

  Випускники кафедри завжди мають попит, навіть у сьогоднішніх складних економічних умовах вони не можуть повністю задовольнити потреби промисловості, науки й комерційних структур.

  Флаєр спеціалізацій кафедри

  Адреса: 84313 г. Краматорск, ул. Академическая 72, ДГМА, корпус №1, аудитория № 1105.

  Телефони – кафедри: (0626) 41-81-22,

  завідувача кафедри: +38(050)220-85-82

  E-mail:mto@dgma.donetsk.ua