ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

ПАМ’ЯТКА
студенту ДДМА заочно-дистанційної форми навчання
«про організацію навчального процесу за заочно-дистанційною формою»


Загальна інформація

В ДДМА передбачаються такі етапи навчального процесу за заочно-дистанційною формою навчання:

 1. настановна сесія на початку навчального семестру – проводиться в аудиторному режимі;
 2. самостійна робота студента протягом навчального семестру (протягом семестру можуть бути передбачені, згідно окремого розкладу, аудиторні навчальні заняття по суботах);
 3. екзаменаційна сесія наприкінці навчального семестру – проводиться в аудиторному режимі (за один-два тижні перед початком екзаменаційної сесії проводяться аудиторні консультації по суботах, згідно окремого розкладу).

Починаючи з 01.09.2017 р. у навчальний процес ДДМА впроваджується електронна система дистанційного навчання Moodle, режим доступу до якої:
http://moodle.dgma.donetsk.ua

Станом на 01.09.17 всі студенти заочної форми навчання вже є зареєстрованими в системі Moodle і отримали персональні логін та пароль, які є необхідними для входу в систему Moodle.

На початку настановної сесії першого навчального семестру 2017-18 навчального року Ви повинні перевірити наявність у себе логіну та паролю, та перевірити їх працездатність шляхом спроби входу з їхнім використанням в систему Moodle. Якщо з різних обставин Ви не отримали (або втратили) логін та пароль, Вам необхідно невідкладно (не пізніше кінця поточної настановної сесії) особисто звернутись в Центр дистанційної і заочної освіти (ауд. 2332, 2327) для отримання зазначених реєстраційних даних.

Протягом поточної настановної сесії Ви в автоматичному режимі будете підписані на навчальні дисципліни першого навчального семестру. Зайшовши в систему Moodle під власним логіном та паролем, Ви побачите в розділі «мої курси» відповідні дисципліни поточного навчального семестру.

Протягом настановної сесії Ви повинні:

 • прослухати в аудиторному режимі лекції та виконати практичні (лабораторні) роботи за всіма дисциплінами, запланованими навчальним планом у поточному навчальному семестрі;
 • отримати у відповідних викладачів стислий інструктаж щодо користування навчальними матеріалами з дисциплін, що розміщені в системі Moodle, а саме, пояснень щодо: структури навчального курсу; послідовності вивчення тем; послідовності завантаження файлів з навчально-методичною інформацією; термінів розміщення матеріалів дисципліни, які ще знаходяться в стадії розроблення; переліку тестових питань, що включені в підсумкову контрольну роботу тощо;
 • завантажити з інтернет-сайту ДДМА (з інтернет-сторінки Центру дистанційної і заочної освіти) індивідуальний навчальний план власної академічної групи та ознайомитись з ним. В індивідуальному навчальному плані наведено перелік навчальних дисциплін за семестрами поточного навчального року із зазначенням розподілу навчальних годин та форм підсумкового контролю (іспит / залік / курсова робота(проект)).

Протягом навчального семестру Ви повинні:

 • самостійно опрацювати навчальний матеріал за всіма запланованими дисциплінами поточного семестру, для чого необхідно використовувати: матеріали, одержані протягом аудиторних занять під час настановної сесії; навчально-методичні матеріали, розміщені в системі Moodle, а саме: теоретичне та практичне забезпечення курсу; корисні посилання на веб-ресурси чи ін. джерела інформації; тренувальні тестування за окремими темами тощо.

Важливо! Викладачі здійснюють постійний моніторинг в системі Moodle статистики Вашої відвідуваності та історію завантаження Вами відповідних навчально-методичних матеріалів!

В результаті самостійного опрацювання матеріалу дисциплін Ви повинні опанувати знаннями, які будуть достатніми для позитивного складання Вами підсумкового контролю знань за кожною дисципліною.

Підсумковий контроль знань.

Контроль Ваших знань за кожною навчальною дисципліною передбачає дві обов’язкові складові:

 • тестову контрольну роботу, яка виконується Вами індивідуально в системі Moodle в дистанційному режимі до початку екзаменаційної сесії (це є найбільш раціональним підходом) або в аудиторному режимі під час екзаменаційної сесії, згідно затвердженого розкладу (цю можливість слід застосовувати, скоріше, як виняток з правил, а не в якості системного підходу);
 • письмову відповідь на заліково-екзаменаційний білет, яка надається Вами в аудиторному режимі в академії під час екзаменаційної сесії, згідно затвердженого розкладу.

Вимоги до контрольної роботи та умови її складання в системі Moodle:

 1. контрольна робота за окремою навчальною дисципліною в системі Moodle являє собою згенерований системою варіант, що складається з 20-ти питань (тестів) за принципом забезпечення рівної кількості випадкових питань з кожної теми курсу (наприклад, з дисципліни, яка складається з 5-ти навчальних тем – по 4 випадкові питання (тести) за кожною темою курсу);
 2. термін, на який Вам відкривається доступ до складання контрольних робіт з дисциплін 1-го семестру – з 15.11.17 по 30.12.17 р.;
 3. кількість можливих спроб для проходження Вами тестової контрольної роботи – не обмежується;
 4. метод оцінювання контрольної роботи – краща оцінка за всіма здійсненими Вами спробами;
 5. тестова контрольна робота оцінюється в системі Moodle за 100-бальною шкалою, при цьому максимально можливою оцінкою є 100 балів, мінімально позитивною оцінкою є 55 балів (тобто мінімально достатнім для Вас буде надати 11 правильних відповідей з 20 запропонованих).

Складання екзамену (заліку) під час екзаменаційної сесії здійснюється в аудиторному режимі, згідно затвердженого розкладу, і передбачає надання Вами письмової відповіді на екзаменаційний (заліковий) білет. Ваша письмова відповідь оцінюється за 100-бальною шкалою, при цьому максимально можливою оцінкою є 100 балів, мінімально позитивною оцінкою є 55 балів.

Підсумкова оцінка, що виставляється викладачем у заліково-екзаменаційну відомість розраховується як середнє арифметичне двох окремих оцінок, що Ви отримали за тестову контрольну роботу в системі Moodle і за письмову відповідь на екзаменаційний (заліковий) білет.

Загальні рекомендації:

 1. В системі дистанційного навчання Moodle Ви маєте можливість інтерактивного спілкування з викладачами через форум, у зв’язку з чим рекомендуємо Вам найактивніше використовувати цю функцію для дистанційних консультацій з Вашими викладачами;
 2. Слідкуйте за поточними оголошеннями стосовно організації навчального процесу, які публікуються на інтернет-сторінці Центру дистанційної і заочної освіти.
 3. У разі виникнення технічних чи організаційних питань Ви можете звертатись на нашу електронну пошту: dzo@dgma.donetsk.ua


Адміністрація Центру дистанційної і заочної освіти