Вісник Донбаської державної машинобудівної академії

СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК
Донбаської державної машинобудівної академії

Тематичний збірник наукових праць

Виходить 1–2 рази на рік. Засновано в грудні 2002 р

Редакційна рада:
Ковальов В. Д. д-р техн. наук, проф., ректор ДДМА, голова ради;
Авдєєнко А. П. канд. хім. наук, проф.;
Алієв І. С. д-р техн. наук, проф.;
Акімова О. В. д-р екон. наук, доц.;
Єлецьких С. Я. д-р екон. наук, проф.;
Кассов В. Д. д-р техн. наук, проф.;
Клименко Г. П. д-р техн. наук, проф.;
Ковалевський С. В. д-р техн. наук, проф.;
Макаренко Н. О. д-р техн. наук, проф.;
Марков О. Є. д-р техн. наук, проф.;
Мироненко Є. В. д-р техн. наук, проф.;
Тарасов О. Ф. д-р техн. наук, проф.;
Турчанін М. А. д-р хім. наук, проф.;
Федорінов В. А. канд. техн. наук, проф.;
Фесенко А. М. канд. техн. наук, доц.
Адреса редакції: 84313, Донецька обл.., м. Краматорськ,
вул. Академічна, 72, каб. 1322
Е-mail: herald@dgma.donetsk.ua, nis@dgma.donetsk.ua
Телефон: (0626) 41-67-88, 41-69-42
Факс: (0626) 41-63-15

Вимоги до статей
©Донбаська державна машинобудівна академія