ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Захисти у раді
№п/п Дата захисту Тема Спеціальність Автореферат Дисертація Відгук І опонента Відгук ІІ опонента
1 19.02.2015 НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 08.00.03 Автореферат Дисертація Ляшенко В.І.pdf Камушков О.С.pdf
2 19.02.2015 РЕАЛІЗАЦІЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 08.00.03 Автореферат Дисертація Монастирський Г.Л.pdf Белякова О.В.pdf
3 20.02.2015 СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 08.00.08 Автореферат Дисертація Мартиненко Л.М.pdf Дьячкова Ю.М.\Косова Т. Д.pdf
4 20.02.2015 СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 08.00.03 Автореферат Белопольска Т.В. Бєлякова О.В.
5 19.03.2015 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ 08.00.03 Автореферат Дисертація Покатаєва О.В. Олексин І.І.
6 19.03.2015 ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЦЕМЕНТНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 08.00.03 Автореферат
7 20.03.2015 ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 08.00.04 Автореферат Дисертація Головкова Л.С. Жилінська Л.О.
8 20.03.2015 АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ 08.00.03 Автореферат Дисертація
9 27.05.2015 МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 08.00.08 Автореферат Косова Т.Д. Ставерська Т.О.
10 27.05.2015 СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 08.00.03 Автореферат Стройко Т.В. Горшкова Л.А.\Турченко Д.К.
11 28.05.2015 МЕХАНІЗМ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ 08.00.04 Автореферат Охтиня О.О. Каїр З.С.
12 28.05.2015 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ 08.00.08 Автореферат Чевела Г.О. Ґудзь П.В.
13 29.05.2015 УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 08.00.04 Автореферат
14 29.05.2015 ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ МАЛИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 08.00.04 Автореферат Філіпішин І.В. Русіян О.В.
15 30.06.2015 ФІНАНСОВА ГНУЧКІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 08.00.08 Автореферат Васюренко О.В. Волкова Н.І.
16 30.06.2015 СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ 08.00.03 Автореферат Белопольска Т.В. Бурлак В.Г.
17 01.07.2015 ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ БАНКУ 08.00.08 Автореферат Колодізєв О.М. Андрущенко О.Ю.
18 1.07.2015 ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ОСОБИСТИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ КРИЗИ 08.00.08 Автореферат
19 16.10.2015 МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 08.00.03 Автореферат Дисертація Гаркуша О.М. Белоус І.В.
20 16.10.2015 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 08.00.03 Автореферат Дисертація Бубенко П.Т. Кудлаєва Н.В.
21 19.11.2015 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 08.00.03 Автореферат Дисертація Мельникова М.В. Вихорт Ю.В.
22 19.11.2015 ВАРТІСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 08.00.04 Автореферат Дисертація Касьянова Н.В. Петченко М.В.
23 11.12.2015 ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 08.00.03 Автореферат Дисертація Бубенко П.Т. Лепа Р.М./Манойленко О.В.
24 11.12.2015 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 08.00.03 Автореферат Дисертація Мельникова М.В. Исаева Н.І.
25 28.01.2016 ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ В УКРАЇНІ 08.00.08 Автореферат Дисертація Журавка Ф. О. Марина А. С.
26 28.01.2016 ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 08.00.04 Автореферат Дисертація Зборовська О. М. Коверга С. В.
27 29.01.2016 ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ 08.00.08 Автореферат Дисертація Косова Т. Д. Андрущенко О. Ю.
28 29.01.2016 ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 08.00.08 Автореферат Дисертація Лисяк Л. В. Андрущенко О. Ю.
29 18.03.2016 ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 08.00.04 Автореферат Дисертація Каїра З. С. Борисенко О. Є.
30 18.03.2016 МЕХАНІЗМИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ КРИЗИ 08.00.08 Автореферат Дисертація Воронкова О. М. Пипко С. О.
31 15.04.2016 МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕССІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 08.00.03 Автореферат Дисертація Белопольський М.Г. Шилова Л.І.
32 01.07.2016 ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 08.00.08 Автореферат Дисертація Воронкова О.М. Чекіна В.Д.
33 01.07.2016 ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛОГІСТИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 08.00.03 Автореферат Дисертація Маркіна І.А. Монастирський Г.Л./Турченко Д.К.
34 02.07.2016 РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 08.00.03 Автореферат Дисертація Батченко Л.В. Дука А.П.
35 02.07.2016 МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 08.00.08 Автореферат Дисертація Лисяк Л.В. Пипко С.О.
36 17.09.2016 ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ 08.00.08 Автореферат Дисертація Косова Т.Д. Рекуненко І.І.
37 17.09.2016 СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 08.00.03 Автореферат Дисертація Батченко Л.В. Бурцева О.Є.
38 28.09.2016 РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 08.00.03 Автореферат Дисертація Коренюк П.І. Бурцева О.Є.
39 25.11.2016 ПОТЕНЦІАЛ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК 08.00.03 Автореферат Дисертація Ушенко Н.В. Камушков О.С.
40 25.11.2016 РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ 08.00.03 Автореферат Дисертація Колбушкін Ю.П. Трохимець О.І.
41 26.11.2016 УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНОЮ КРЕДИТНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ КЛІЄНТІВ БАНКУ-ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 08.00.08 Автореферат Дисертація Д'яконова І.І. Андрущенко О.Ю.
42 26.11.2016 ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРУЖНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 08.00.03 Автореферат Дисертація Маргасова В.Г. Бубенко П.Т./Остафійчук Я.В.
43 31.03.2017 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 08.00.03 Автореферат Дисертація Бурлуцький С.В. Маргасова В.Г./Покатаєва О.В.
44 31.03.2017 ПОТЕНЦІАЛ ВИКОНАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 08.00.08 Автореферат Дисертація Кириленко О.П. Остріщенко Ю.В.
45 01.04.2017 МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ 08.00.08 Автореферат Дисертація Косова Т.Д. Катранжи Л.Л.
46 01.04.2017 МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 08.00.03 Автореферат Дисертація Череп А.В. Талан Г.О.
47 29.06.2017 МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 08.00.03 Автореферат Дисертація Мельникова М.В. Саєнко О.М.
48 29.06.2017 ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 08.00.08 Автореферат Дисертація Воронкова О.М. Долозіна І.Л./Андрущенко О.Ю.
49 30.06.2017 МЕХАНІЗМИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІВСТЬ У ЗОВНІШНІЙ ФІНАНСОВІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ 08.00.08 Автореферат Дисертація Косова Т.Д. Чекіна В.Д.
50 30.06.2017 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 08.00.04 Автореферат Дисертація Лазаренко Д.О. Клопов І.О.
51 01.07.2017 ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ЗА УМОВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 08.00.08 Автореферат Дисертація Воронкова О.М. Косова Е.В.
52 01.07.2017 ГАРМОНІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 08.00.08 Автореферат Дисертація Косова Т.Д. Андрущенко О.Ю.
53 20.10.2017 ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 08.00.08 Автореферат Дисертація Алексєєнко Л.М. Воронкова О.М./Виговська В.В.
54 20.10.2017 РОЗВИТОК КОМПЛЕКСУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 08.00.04 Автореферат Дисертація Єлецьких С.Я. Петченко М.В.
55 21.10.2017 СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 08.00.04 Автореферат Дисертація Касьянова Н.В. Рева О.В.
56 21.10.2017 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 08.00.03 Автореферат Дисертація Батченко Л.В. Акімова О.В.
57 21.12.2017 ВОЛАТИЛЬНІСТЬ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА УМОВ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 08.00.08 Автореферат Дисертація Баранник Л.Б. Волкогон С.О.
58 21.12.2017 МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 08.00.04 Автореферат Дисертація Касьянова Н.В. Клопов І.О.
59 22.12.2017 СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТХНІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 08.00.03 Автореферат Дисертація Смерічевська С.В. Харченко О.С.
60 22.12.2017 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 08.00.03 Автореферат Дисертація Батченко Л.В. Тарасенко О.Ю.
61 20.04.2018 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ, НАУКИ І ВЛАДИ 08.00.03 Автореферат
62 20.04.2018 ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 08.00.08 Автореферат
63 21.04.2018 ДІАГНОСТИКА ДИСБАЛАНСІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР 08.00.04 Автореферат