ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Ящишина Юлія Миколаївна

Yaschishina.jpg

Ящишина  Юлія Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент

На кафедрі гуманітарної освіти з 2004 р. по 2014 р.

На кафедрі менеджменту – з 2014 р.

Робочий телефон: (0626)41-68-85

Робоча кімната: 2426

Поштова скринька: yaschishina@bk.ru

Освіта:

1988 р. – Мелітопольський педагогічний інститут, спеціальність – географія, біологія.

1994 р. – Харківський державний університет, спеціальність – психологія.

 

Дисципліни, які викладає:

Психологія

Працевлаштування та ділова кар’єра

Педагогіка і психологія вищої школи

Технології психічної саморегуляції та взаємодії

Психотехногії управління персоналом

 

Наукові здобутки:

Науковий ступінь – кандидат психологічних наук

Тема дисертації: Соціальні та особистісні чинники психічного здоров'я в студентському віці

Спеціальність: 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Захист: 2011 рік

Має 32 публікації, із них 26 наукових (в тому числі 11 в фахових виданнях) та 6 навчально-методичного характеру.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 13 праць, з них 11 наукових (в тому числі 6 в фахових виданнях) та 2 навчально-методичного характеру.

Співавтор 1 монографії.

 

Наукові праці, опубліковані у фахових виданнях після захисту дисертації:

 1. Ящишина Ю.М. Розвиток ціннісно-смислових орієнтацій студентства засобами психопрофілактичної та психокорекційної роботи / Ящишина Ю.М. // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. С. Г. Костюка НАПН України. – К., 2011. –  Т.ХІІ. Психологія творчості. Випуск 13. – С. 484-491
 2. Ящишина Ю.М. Особливості психолого-педагогічного супроводу розвитку психічного здоров'я студентської молоді / Ящишина Ю.М. // Психологічні перспективи. Становлення особистості як суб’єкта життєвого шляху – К: Інститут соціальної і політичної психології НАПН України. – том ІІІ, 2011. – С. 246 –253.
 3. Ящишина Ю.М. Дослідження впливу соціального мікросередовища на розвиток психічного здоров'я студентів / Ящишина Ю.М. // Науковий вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Сбірник наукових праць (за підтримки програми TEMPUS UNI4INNO) – Краматорськ. – ДДМА. – №1 (16Е), 2015. – С. 220 –226.
 4. Ящишина Ю.М. Впровадження здоров'язберігаючих технологій в систему управління освітнім процесом ВНЗ / Ящишина Ю.М. // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць/ ( за заг. ред. проф. В.І. Сипченка). – Вип. LXXIIІ – Слов'янськ: ДДПУ, 2015. – С. 122 – 128.
 5. Ящишина Ю.М. Впровадження інтерактивних методів навчання у процес професійної підготовки менеджерів / Ящишина Ю.М. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Том IV (64): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції  до європейського освітнього простору». –К: Гнозис, 2015.– С. 568 – 575

 

Напрямок наукових досліджень:

Менеджмент освіти.

Здоров'язберігаючі освітні технології.

Інтерактивні методи викладання.

 

Особисті досягнення:

У 2014–2015 рр. дистанційно навчалася на курсах у Оксфордському центрі когнітивної психології за основним та поглибленим рівнями когнітивно-поведінкової психології (отримала сертифікати).

Підвищення кваліфікації за темою «Інноваційні методи викладання, навчання, менеджменту: новітні світові практики» (сертифікат, м. Київ, листопад 2015 р.).

Участь у міжнародні інтегрованій програмі підготовки тренерів ТОТ «Україна – Франція - Польща) (2016 р.).