ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

САЄНКО ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРОВИЧ

Saenko1.jpg

 

На кафедрі працює з  2016 року

Поштова скринька: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Посада: Професор кафедри

Вчене звання: Д.е.н., доцент

 

Освіта

2014р. – МІПК Вищій навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  спеціальність «Економіка підприємства»  присвоєно кваліфікацію спеціаліст з економіки підприємства;

 28.01.2013-27.06.2013р. Університет менеджменту освіти НАПН України»,  свідоцтво № 12СПВ006893 про підвищення кваліфікації за категорією «Директори інститутів (декани факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації)»;

24.05.2011р.  – захист у вченій раді Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського докторської дисертації «Послуги пенітенціарної системи в середовищі з порушеним економічним забезпеченням».  10.11.2011 – отримано ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством (ДД № 000123);

2007-2010р.  – навчання в докторантурі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

17.05.2012р.  – присвоєно вчене  звання доцента кафедри банківської справи  (рішення Атестаційної колегії МОНУ №4/02 – Д)

12.06.1998р.  – захист у вченій раді Інституту економіко-правових досліджень НАН України кандидатської дисертації «Організація інформаційних процесів у підприємництві»; 09.12.1998р. – отримано ступінь кандидата економічних наук  зі спеціальності 08.06.02 – підприємництво,менеджмент та маркетинг  (протокол №9-06/9);

1995-1998р – аспірантура за спеціальністю -  08.06.02 «Організація інформаційних процесів у підприємництві» Донецька державна академія управління;

1988-1993р  Донецький політехнічний інститут, спеціалізація « Підземна розробка родовищ корисних копалин», гірничий інженер.

Дисципліни, які викладає

Основи наукових досліджень

Тема дисертації:  Послуги пенітенціарної системи в середовищі з порушеним економічним забезпеченням

Спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Дата захисту 24.05.2011

Напрямок наукових досліджень теоретичні та методичні проблеми розвитку національної економіки, фінансове та організаційно-економічне забезпечення соціальної політики, регіональні диспропорції розвитку реального сектору економіки; проблеми функціонування домогосподарств; стратегія реформування транзитивних економічних систем, енергоефективність та сталий розвиток

Наукові здобутки

 1. Саєнко В.Г. Економічні проблеми розвитку підприємницької функції в секторах економіки національного господарства: монографія / В.Г. Саєнко, І.Г. Брітченко, О.М. Момот,. - Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2012. – 640 с.
 2. Саєнко В.Г. Інноваційно-інвестиційна політика держави на підприємствах енергетичного комплексу / В..Г Саєнко // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. праць. – Краматорськ, ДДМА, 2015. – С. 166 – 170.
 3. Саєнко В.Г. Сучасні методи економічних досліджень / В.Г. Саєнко // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління. – 2014. – № 1 (67). – С. 250–257
 4. Саєнко В.Г. Комерціалізація результатів наукових досліджень в урановій промисловості / В.Г. Саєнко // Розвиток економічних методів управління національною економікою та економікою підприємства : зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2013. – Т. ХІV. – С. 319–324. – (Серія «Економіка»; вип. 278).
 5. Саєнко В.Г. Управління соціально-економічним розвитком об’єкту господарювання / В.Г. Саєнко, А.І. Алтухова // Розвиток економічних методів управління національною економікою та економікою підприємства: зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк, 2014. – Т. XV. – С. 154 – 161. –(Серія «Економіка», вип. 282).
 6. Саєнко В.Г. Формування державної системи ресурсозбереження промисловості в контексті соціально-економічного розвитку національного господарства / В.Г. Саєнко // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою : зб. наук. праць. ДонДУУ. –Донецьк, 2012. – Т. XІІІ. – С. 252–257. – (Серія «Економіка»; вип. 246)
 7. «Розробка адаптаційних схем стійких відтворювальних процесів у промислово розвиненому регіоні з порушеним економічним забезпеченням» (0207U004302),
 8. «Організаційно-методичні положення життєзабезпечення пенітенціарної системи у промисловому регіоні з порушеними відтворювальними процесами» (0109U002702)
 9. «Наукові положення по створенню організаційних і економічних умов розвитку розгалуженої системи суспільно доцільних послуг завдяки використання державою технічного і людського ресурсу пенітенціарної системи» (0109U001735),
 10. «Узагальнити досвід і розробити науково-методичні положення організації самодостатності пенітенціарної системи регіону» (0107U004819)
 11. «Дослідити педагогічні технології фізичних та підприємницьких здібностей людини та розробити принципи її соціального захисту відповідно до ринкових умов» (0107U004820)
 12. Саєнко В.Г. Проблеми розвитку енергетичного комплексу України / В.Г. Саєнко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності: матер ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.(10 – 12 грудня 2015 р). – Кременчук, 2015 – С. 118 –119.
 13. Саєнко В.Г. Розвиток уранової промисловості України / В.Г. Саєнко // Регіональний розвиток – основа становлення української держави: матер ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.(3 – 4 квітня 2014 р). – Донецьк: ДонДУУ, 2014 – С. 135 –137.
 14. Саєнко В.Г. Формування мислення і розвинення енергії викладача з економіки: поглиблення накопичення Бердянськ-Луганськ: СПДРєзніков В.С., 2014. 543 с.
 15. Саєнко В.Г. Управління соціально-економічним розвитком закладу рекреаційної сфери за допомогою рівня оплати праці / Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. пр. ДонДУУ. Вип. 14, т. XII. Серія: Економіка. Донецьк: ДонДУУ, 2014.
 16. Саєнко В.Г. Управління соціально-економічним розвитком об’єкту господарювання / Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. пр. ДонДУУ. Вип. 12, т. XII. Серія: Економіка. Донецьк: ДонДУУ, 2014.
 17. Саєнко В.Г. Формування інноваційного економічного мислення людини в державі / Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. пр. ДонДУУ. Вип. 203, т. XI. Серія: Економіка. Донецьк: ДонДУУ, 2013
 18. Саєнко В.Г. Інноваційний підхід до елементарних галузей суспільної практики з метою розвитку економічного механізму держави / Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. пр. ДонДУУ. Вип. 202, т. XI. Серія: Економіка. Донецьк: ДонДУУ, 2013.
 19. Саєнко В.Г. Обриси позиції модуля щодо опанування сучасними методиками і технологіями викладання знання як складової педагогічної майстерності вчителя за знанням про економіку // Економічний універсум: метафізика пізнання / Мат-ли регіональної науково-практичної конференції 21-22 травня 2013 р. м. Бердянськ Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2013 С. 391-398
 20. Саєнко В.Г. Суспільні, теоретично обумовлені, філософські і предметно-функціональні відтворювальні основи і сфери становлення освітньої галузі діяльності держави // Економічний універсум: метафізика пізнання / Мат-ли регіональної науково-практичної конференції 21-22 травня 2013 р. м. Бердянськ Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2013 С. 334-364
 21. Саєнко В.Г. Професійний педагогічний фахівець з економіки за положеннями сучасних вимог до здібностей // Економічний універсум: метафізика пізнання / Мат-ли регіональної науково-практичної конференції 21-22 травня 2013 р. м. Бердянськ Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2013. С. 331-334
 22. Саєнко В.Г. Просторова економіка: концепції, моделі та регіональні аспекти Бердянськ: Видавець Ткачук, 2012. 317 с.
 23. Саєнко В.Г. Педагогічна система розвитку підприємницької здібності людини Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2012. 480 с.
 24. Саєнко В.Г. Економічні проблеми розвитку підприємницької функції в секторах економіки національного господарства Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2012. 640 с.
 25. Саєнко В.Г. Шляхи підвищення доходів державного бюджету за рахунок податків у Новому Податковому Кодексі //Современные научные достижения – 2012 /Міжнародна науково-практична конференція 27 січня - 05 лютого 2012 р. Чехія: [Електроний документ] (http://www.rusnauka.com/4_SND_2012/Economics.htm) Перевірено 06.05.2012. 2 с.
 26. Саєнко В.Г. Аналіз податкових надходжень до бюджету України //Ключевые аспекты научной деятельности – 2012 /Міжнародна науково-практична конференція 07-15 січня 2012 р Польща: [Електроний документ] (http://www.rusnauka.com/2_KAND_2012/Econoics/15_98390.doc.htm) Перевірено 06.05.2012. 2c
 27. Саєнко В.Г. Позитивні та негативні риси Податкового Кодексу України //Наука и образование – 2011-2012 /Міжнародна науково-практична конференція 27 грудня 2011 р. - 05 січня 2012 р. Чехія: [Електроний документ] (http://www.rusnauka.com/1_NIO_2012/Economics/3_98333.doc.htm) Перевірено 06.05.2012. 2 с.
 28. Саєнко В.Г. Стимулювання малих підприємств до переходу на систему єдиного оподаткування з боку місцевих органів влади //Наука и образование – 2011-2012 /Міжнародна науково-практична конференція 27 грудня 2011 р. - 05 січня 2012 р. Чехія: [Електроний документ] (http://www.rusnauka.com/1_NIO_2012/Economics/15_98342.doc.htm) Перевірено 06.05.2012. 2 c.
 29. Саєнко В.Г. Особенности минимизации налоговых платежей //Наука и образование – 2011-2012 /Міжнародна науково-практична конференція 27 грудня 2011 р. - 05 січня 2012 р. Чехія: [Електроний документ] (www.rusnauka.com/1_NIO_2012/Economics/3_98364.doc.htm) Перевірено 06.05.2012. 2c.
 30. Саєнко В.Г. Проблемы реформирования системы налогообложения в Украине //Наука и образование – 2011-2012 /Міжнародна науково-практична конференція 27 грудня 2011 р. - 05 січня 2012 р. Чехія: [Електроний документ] (http://www.rusnauka.com/1_NIO_2012/Economics.htm) Перевірено 06.05.2012. 2 c.
 31. Саєнко В.Г. Особливості оподаткування банківських установ //Наука и образование – 2011-2012 /Міжнародна науково-практична конференція 27 грудня 2011 р. - 05 січня 2012 р. Чехія: [Електроний документ] (http://www.rusnauka.com/1_NIO_2012/Economics.htm) Перевірено 06.05.2012. 2 c.
 32. Саєнко В.Г. Оффшорные зоны как инструмент уклонения от налогов //Перспективные вопросы мировой науки - 2011/Міжнародна науково-практична конференція 17-25 грудня 2011 р. Болгарія: [Електроний документ] (http://www.rusnauka.com/32_pvmn_2011/economics.htm) Перевірено 06.05.2012. 2 c.
 33. Саєнко В.Г. Особливості проведення контрольної роботи державною податковою інспекцією на прикладі дпі ворошиловського району //Перспективные вопросы мировой науки - 2011/Міжнародна науково-практична конференція 17-25 грудня 2011 р. Болгарія: [Електроний документ] (http://www.rusnauka.com/32_PVMN_2011/Economics.htm) Перевірено 06.05.2012. 2 c.
 34. Саєнко В.Г. Податкове регулювання малого підприємництва в Україні //Перспективные вопросы мировой науки - 2011/Міжнародна науково-практична конференція 17-25 грудня 2011 р Болгарія: [Електроний документ] (http://www.rusnauka.com/32_PVMN_2011/Economics/15_97915.doc.htm) Перевірено 06.05.2012 2 c.

35 . Саєнко В.Г. Порядок подачи налоговой декларации //Достижения высшей школы – 2011 /Міжнародна науково-практична конференція 17-25 листопада 2011 р. Болгарія: [Електроний документ] (http://www.rusnauka.com/29_DWS_2011/Economics.htm) Перевірено 06.05.2012.2 c.

 1. Саєнко В.Г. Організація податкового контролю на сучасному етапі розвитку суспільства //Стан і проблеми оподаткування в умовах мінливої економіки /XI Міжнародна науково-практична конференція 11-12 листопада 2011 р. Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2011. С. 404-407
 2. Саєнко В.Г. Впровадження податкової реформи в контексті нового Податкового Кодексу України //Стан і проблеми оподаткування в умовах мінливої економіки /XI Міжнародна науково-практична конференція 11-12 листопада 2011 р. Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2011. С. 116-119
 3. Саєнко В.Г. Теоретические аспекты, ставки и льготы налога на прибыль //Стан і проблеми оподаткування в умовах мінливої економіки /XI Міжнародна науково-практична конференція 11-12 листопада 2011 р. Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2011. С. 108-112
 4. Саєнко В.Г. Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України (8.5. Організації виробничих відносин на підприємствах зі спеціальним режимом) Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011 С. 820-837
 5. Саєнко В.Г. Економіко-математична модель функціонування послуги пенітенціарної системи держави / Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. пр. ДонДУУ. Вип. 173, т. XI. Серія: Економіка. Донецьк: ДонДУУ, 2010. С. 148-164
 6. Саєнко В.Г. Економіко-організаційні проблеми функціонування послуг пенітенціарної системи : монографія Донецьк: ДонНУЕТ, 2010.334 с.
 7. Саєнко В.Г. Послуга пенітенціарної системи держави як результат виробничо-гос­подарської діяльності на прикладі обробки металу Вісник Ужгородського національного університету. – 2010. – № 31. Серія економіка. С. 141-146
 8. Саєнко В.Г. Формалізація виробництва послуги пенітенціарної системи держави // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: Збірник наукових праць. Випуск 7 (26). Частина 3. Луцьк: ЛНТУ, 2010. С. 101-116

 

 1. Саєнко В.Г. Розвиток працездатності засудженого при організації послуги в середовищі пенітенціарної системи держави // Економіка: проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць. Випуск 264: в 9 т. Т. V. Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. С. 1365-1375
 2. Саєнко В.Г. Організаційний режим підготовки людини до праці в умовах середовища пенітенціарної системи Зовнішня торгівля. - № 5 (спецвипуск). – 2010. С. 35-41
 3. Саєнко В.Г. Економічний механізм реалізації організаційної функції виробництва послуги в пенітенціарній системі держави Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – №3 (42).
 4. Саєнко В.Г. Організаційна функція виробництва послуги в пенітенціарній системі держави ІНВЕСТИЦІЇ: практика і досвід. – 2010. – №19. С. 42-47
 5. Саєнко В.Г. Розвиток продуктивної сили казенного підприємства пенітенціарної системи держави Економіка промисловості. – 2010. – №1 (49). С. 191-196
 6. Саєнко В.Г. Особливості надання послуги пенітенціарною системою держави Прометей. – 2010. - №2 (32). С. 206-210
 7. Саєнко В.Г. Формалізація відтворення послуги в пенітенціарній системі держави Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – 2010. – №3 (47). С. 228-239
 8. Саєнко В.Г. Організаційні умови формування послуг пенітенціарної системи держави Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. Вип. 29. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. С. 410-419
 9. Саєнко В.Г. Економічний аналіз використання відходів у виробництві пенітенціарної системи держави /Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. пр. ДонДУУ. Вип. 157, т. XI. Серія: Економіка. Донецьк: ДонДУУ, 2010. С. 371-382
 10. Саєнко В.Г. Організаційні умови надання послуги у виробничому процесі пенітенціарної системи Науковий журнал Менеджер. - Вісник Донецького державного університету управління. – 2010. – №2 (52). С. 130-135
 11. Саєнко В.Г. Якість виробництва продукту на казенних підприємствах пенітенціарної системи держави Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – №2 (41). С. 103-107
 12. Саєнко В.Г. Залучення приватного капіталу в підприємства пенітенціарної системи промислового регіону /Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: сб. научн. тр. – Вып. 2, т. 1 /НАН Украины Донецк: ИЭП НАН Украины, 2009. С. 227-235
 13. Саєнко В.Г. Методичні оцінки праці на підприємствах пенітенціарної системи. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2009. – Спецвипуск №28, частина 2. С. 132-137

 

 1. Саєнко В.Г. Концептуальний метод відображення і дослідження суспільних і виробничих явищ пенітенціарної системи Торгівля і ринок України. – 2009. – №28. Том 1 С. 129-136
 2. Саєнко В.Г. Організація економічного розвитку пенітенціарної системи за принципом самодостатності //Стан і проблеми оподаткування в умовах світової фінансової кризи /IX Міжнародна науково-практична конференція 20-21 листопада 2009 р. Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. С. 159-161
 3. Саєнко В.Г. Одинадцяте положення життєзабезпечення пенітенціарної системи //Перспективные вопросы мировой науки /Міжнародна конференція. Болгарія 17.12-25.12.09 р София: Бялгород- БГ ОДД, 2009. С. 57-61
 4. Саєнко В.Г. Восьме положення життєзабезпечення господарського механізму пенітенціарної системи //Образование и наука без границ /Міжнародна конференція. Польща 07.12-15.12.09 р. Przemysl: Sp. zo. o. Nauka i Studia, 2009 С. 56-60
 5. Саєнко В.Г. Сьоме положення життєзабезпечення пенітенціарної системи як системи організації виробничих сил // Научная индустрия европейского континента /Міжнародна конференція. Чехія 27.11-05.12.2009 р. Прага: Publishing House “Education and Sience” s.r.o., 2009. С. 43-46
 6. Перше положення концептуального методу відображення і дослідження суспільних і виробничих явищ в пенітенціарній системі //Інновації і якість вищої освіти /Збірник тез доповідей учасників науково-методичної конференції університету Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. С. 46-48.
 7. Саєнко В.Г. Економічний механізм самодостатності пенітенціарної системи Вісник Черк
 8. Саєнко В.Г. Економічний механізм самодостатності пенітенціарної системи //Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах /IV Міжнародна наукова конференція, 23-25 вересня, 2009 р. Черкаси: вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009. С. 112-115
 9. Саєнко В.Г. Організаційно-методичні положення життєзабезпечення пенітенціарної системи з порушеними відтворювальними процесами у промисловому регіоні Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2009. 123 с.
 10. Саєнко В.Г. Організація виробництва на підприємствах пенітенціарної системи Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – 2009. – №3 (43). С.31-38
 11. Саєнко В.Г. Особливості господарського механізму пенітенціарної системи держави Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – №1 (32). С. 64-67
 12. Саєнко В.Г. Бідність, багатство і нерівність - первинні чинники інноваційного руху держави до самодостатності //Економічні і підприємницькі інновації: думка молодих дослідників //Матеріали регіональної науково-практичної конференції, 21 травня 2009 р. Бердянськ: БДПУ, 2009. С. 25-32
 13. Саєнко В.Г. Методичні чинники інноваційного розвитку регіональної суспільної системи держави у порушеному економічному середовищі //Економічні і підприємницькі інновації: думка молодих дослідників //Мат-ли регіонал. наук.-практич. конф., 21 травня 2009 р. Бердянськ: БДПУ, 2009.
 14. Саєнко В.Г. П’яте положення життєзабезпечення пенітенціарної системи на принципі відтворення зв’язку у відтворювальному суспільному процесі //Економічна безпека і проблеми господарсько-політичної трансформації соціально-економічних систем /Мат-ли міжнар. наук.-практич. конф., 15-16 травня 2009р. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. С. 290-292
 15. Саєнко В.Г. Формалізація виробництва послуги пенітенціарної системи держави // Збірник наукових праць ДонДУУ: том X, серія «Економіка», випуск 138. Донецьк: ДонДУУ, 2009. С. 119-133
 16. Саєнко В.Г. Інформаційне забезпечення промислового підприємства на шляху стійкого розвитку економіки Луганськ: вид-во СНУ імені В. Даля, 2009. 372 с.
 17. Саєнко В.Г. Аспекти оподаткування пенітенціарної системи при виробництві суспільного корисного продукту //Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки /Матеріали VIII Міжнар. наук.-практич. конф., 21-22 листопада 2008 р. Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2008. С. 64-67
 18. Саєнко В.Г. Залучення страхових організацій в середовище пенітенціарної системи завдяки удосконаленню фінансової стабільності стану страховика//Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні: теорія та практика/Мат-ли міжнар. Наук.-практич. конф. 5-6 грудня 2008 р. Луганськ:ЛІПСТ, 2008. С. 42-53
 19. Саєнко В.Г. Методичні рекомендації до розробки моделей інформаційного забезпечення стійкого розвитку промислового підприємства Луганськ: СУНУ, 2008. 190 с.
 20. Саєнко В.Г. Методика оновлення, розвитку і становлення людини за акмеологічними і аксіологічними підходами до адаптації, реінтеграції і ресоціалізації її в ринковий простір завдяки застосуванню новітніх педагогічних засобів, процесів і схем відтворення робочої сили Луганськ: ЛІПСТ, 2008. 187 с.
 21. Саєнко В.Г. Пенітенціарна система держави: організаційно-методичні положення життєзабезпечення: монографія Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2008. 331 с.
 22. Саєнко В.Г. Науково-методичні положення організації самодостатності пенітенціарної системи регіону Луганськ: ЛІПСТ, 2008. 131 с.
 23. Саєнко В.Г. Проблеми осмислення змісту правової освіти в сучасних умовах українського суспільства //Інновації і якість вищої освіти: Зб. тез доп. учасн. наук.-метод. конф. ун-ту Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. С. 188-190
 24. Саєнко В.Г. Щодо використання інтерактивної технології подолання трудового конфлікту //Інновації і якість вищої освіти: Зб. тез доп. учасн. наук.-метод. конф. ун-ту Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. С. 187-188
 25. Саєнко В.Г. Економічна оцінка доступності людського ресурсу пенітенціарної системи в швейній промисловості // Социально-экономические аспекты промышленной политики: сб. науч. тр. Донецьк: ІЕП НАН України, 2008. С. 352-366
 26. Саєнко В.Г. Профессиональная адаптация субъектов труда //Соціум і особистість /Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції Луганськ: Знання, 2008. С.97-103
 27. Саєнко В.Г. Философская основа развития социума в среде действия положений организационной системы «целостность-антицелостность» //Соціум і особистість /Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції Луганськ: Знання, 2008. С. 3-11
 28. Саєнко В.Г. Обеспечение самодостаточности человека за счет развития его предпринимательской способности //Організація самодостатності промислового регіону: проблеми ринку, економіки і бізнесу /Мат-ли міжрегіональної науково-практичної конф. Наукове видання Луганськ: ЛІПСТ, 2008. С. 201-216
 29. Саєнко В.Г. Обґрунтування моделі інформаційного забезпечення стійкого економічного розвитку промислового підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. праць. - №3 (27) Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008. С. 161-167
 30. Саєнко В.Г. Самодостатність людини у державі: визначення її за сутністю в’язки бідності і багатства //Організація самодостатності промислового регіону: проблеми ринку, економіки і бізнесу /Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. Наукове видання Луганськ: ЛІПСТ, 2008. С. 3-10
 31. Саєнко В.Г. Организация труда на предприятиях пенитенциарной системы Донецкой области //Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні: теорія та практика /Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Наукове видання Луганськ: ЛІПСТ, 2007. С. 158-161
 32. Саєнко В.Г. Теоретичні положення адаптаційних схем стійких відтворювальних процесів у державі з інноваційним рухом //Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні: теорія та практика /Мат-ли міжнар. науково-практичної конф. Наукове видання Луганськ: ЛІПСТ, 2007. С. 3-14
 33. Саєнко В.Г. Проблемні питання щодо адаптації пенітенціарної системи до ринкової самодостатності з порушеною економікою //Організація самодостатності промислового регіону: проблеми ринку, економіки і бізнесу /Мат-ли міжрегіон. наук.-практ. конф. наук. Видання. Луганськ: ЛІПСТ, 2007. С. 81-85
 34. Саєнко В.Г. Система обмежень регіональної фіскальної політики // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: Ин-т экономики пром-сти. Сб. науч. тр. НАН Украины. Донецьк: ІЕП НАН України, 2004.
 35. Саєнко В.Г. Механізм поповнення середовища загальної середньої освіти коштами //Розвиток господарського механізму Луганського промислового регіону /Матеріали Регіонального науково-практичного семінару. Луганськ: ДУ НДІСТВ, 2004 С. 143-160
 36. Саєнко В.Г. Развитие экономических отношений в среде преобразования промышленного региона Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2003. 720 с
 37. Саєнко В.Г. Развитие предпринимательства в регионе: потенциал, информация Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2002. 340 с.
 38. Саєнко В.Г. Організація підприємництва. Курс лекцій для студентів педагогічного університету. Луганськ: ЛДПУ імені Тараса Шевченка, 2002. 175 с.
 39. Саєнко В.Г. Инновационная технологическая деятельность в промышленном Донбассе //Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект /Сборник научных трудов Донецк: ДонНУ, 2002. С. 372-375
 40. Саєнко В.Г. Рекомендации ожидают использования Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2001. – № 4 (12) (частина друга). С. 181-194
 41. Саєнко В.Г. Методические основы обеспечения эффективной производственной деятельности на начальной стадии развития предпринимательства в регионе   Луганск: ЛГПУ имени Тараса Шевченко, 2001182 с.
 42. Саєнко В.Г. Инновационная стратегия развития предпринимательства – основное средство наращивания налогоспособности /Финансы, учет, банки: спецвыпуск № 4 Донецк: ДонНУ, 2001. с. 337-349
 43. Саєнко В.Г. Взаимодействие и взаимосвязи элементов в экономической системе региона /Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць (Випуск 102) Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. с. 20-31
 44. Саєнко В.Г. Аналитический паспорт субъекта хозяйственной деятельности /Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць (Випуск 98) Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. с. 3-17
 45. Саєнко В.Г. Управление наращиванием потенциала предпринимательства в регионе /Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць (Випуск 95) Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. с. 20-37
 46. Саєнко В.Г. Организационные условия развития зоны предприятия /Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць (Випуск 87) Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. с. 12-22
 47. Саєнко В.Г. Современные организационные условия развития предпринимательства в регионе Луганск: ЛГПУ имени Тараса Шевченко, 2001. 154 с.
 48. Саєнко В.Г. Методика получения, мониторинга и экономического анализа сведений о ресурсах региона //Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. научн. труд. Донецк: Донецкий национальный университет, 2001. С. 75-78
 49. Саєнко В.Г. Современные рычаги и методы управления повышением эффективности хозяйственной деятельности Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000.112 c.

 

 1. Саєнко В.Г. Основи економічної теорії: дидактичний матеріал для вивчення та самоконтролю знань Луганськ: Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, 2000. 184 с.
 2. Саєнко В.Г. Методичні аспекти організації економічної діяльності в регіоні СХІД. – 2000. – № 5 (36). С. 30-35
 3. Саєнко В.Г. Реформирование экономических отношений между государством и налогоплательщиком Луганск: ВУГУ; ЛГПУ имени Тараса Шевченко, 2000168 с.
 4. Саєнко В.Г. Процессы развития общества на основе проектов с информационными технологиями /Вершини творчості. Збірник наукових статей Луганськ: Луганський державний педагогічний університет, 1999. С. 143-145
 5. Саєнко В.Г. Методи організації моніторингу ресурсів підприємницької діяльності Луганськ: СУДУ, 1998. 15 с.
 6. Саєнко В.Г. Організація інформаційного забезпечення регіонального менеджменту Луганськ: СУДУ, 1998. 16 с.
 7. Саєнко В.Г. Экономико-информационные аспекты моделей мониторинга Луганск: ВУГУ,  1998. 146 с
 8. Саєнко В.Г. Подходы к мониторингу ресурсами региона //Создание, интеграция, использование информационных ресурсов инновационного развития /Тез. докл. и сообщ. междунар. конф. Киев: УкрИНТЭИ. - 1997. С. 56 - 57
 9. Саєнко В.Г. Методические рекомендации разработки моделей мониторинга

Донецк - Луганск: ВУГУ, 1997. 74 с

 1. Саєнко В.Г. Прогнозирование обеспеченности предприятий материальными ресурсами //Менеджмент в экономике переходного периода /Тез. докл. международ. науч. конф Донецк: ИЭПИ НАН Украины, ИЭП НАН Украины, ДонГТУ, 1997. С. 158 – 160
 2. Саєнко В.Г. Управление материальными ресурсами предприятия //Социально-гуманитарные проблемы менеджмента /Тез. докл. международ. Науч. конф. Донецк: ДонГАУ, 1997. С. 165 – 167

114.Саєнко В.Г. Целевая модель факторного анализа и контроля поступления финансовых средств в фонды региона  Донецк: ДРНУ УкрАИН; ДонГАУ, 1995.110с. Вишневский В.П. Дорофиенко В.В.Саенко Г.В.

115.Саєнко В.Г. Моніторинг інформаційних систем //Інформатика: теорія, технологія, техніка - ІТТТ-95/ Тез. доп. ІІ-ї національної наукової конфер.    Одеса: ЮЦ УкрАІН, 1995. С. 84 – 85 Брітченко Г.І.

116.Саєнко В.Г. Эффекты социальной когнитологии // Культура школьника: профессионализм учителя и проблема социализации личности учащихся /Научно-методический сборник № 5. Санкт-Петербург - Луганск: Международная Академия Акмеологических наук, 1996 С. 161 – 163 Бритченко Г.И.

 1. 117. Саєнко В.Г. Развитие среды информационно-справочной системі //Доклад Донецк: ДонГАУ, 1996. 24 с.
 2. 118. Саєнко В.Г. Мониторинг информационного ресурса - основа управленческого решения Культура школяра: Інформаційна культура творчої особистості/ Науково-методичний збірник № 6. Київ-Луганськ: Українська академія інформатики, 1997 С. 78 – 81 Кияшко А.А.
 3. 119. Саєнко В.Г. Значение мониторинга ресурсов для организации эффективной работы предприятий региона  //Развитие рыночных процессов в Украине: макроэкономические и региональные аспекты /Тез. докл. международ. научно-практич. конф. Донецк: ИЭП НАН Украины,ДонГТУ, С. 165 - 1670,16