ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Пропозиції для підрпиємств та фірм

Обробка матеріалів тиском є однією з основних технологій сучасного машинобудування, металургії та багатьох інших галузей промисловості. Застосування процесів обробки тиском є необхідною умовою отримання виробів складної форми з мінімальними допусками на механічну обробку в поєднанні з високими механічними властивостями. Методами обробки тиском виготовляють як найдрібніші деталі годинникових механізмів, так і величезні корпуси ядерних реакторів.

Навчання фахівців проектування технологічних процесів і конструювання обладнання для обробки матеріалів тиском вже майже 60 років веде найстаріша кафедра Донбаської державної машинобудівної академії «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин» (КДіМПМ) [раніше кафедра «Машини та технологія обробки металів тиском» (МТО), потім кафедра «Механіка пластичного формування» (МПФ)]. Навчання здійснюється у тісній співпраці та взаємодії з флагманом машинобудування України та СНД: Новокраматорським машинобудівним заводом. Багато випускників кафедри стали видатними керівниками та інженерами сучасних виробництв, як в Україні, так і за її межами. В даний час професійну підготовку на кафедрі здійснюють 3 доктори і 4 кандидати технічних наук. При кафедрі працює аспірантура і організований захист кандидатських і докторських дисертацій. При створенні нових і модернізації існуючих технологій та обладнання випускники кафедри широко використовують комп'ютерне моделювання, навички дослідницької роботи. Якщо Ви хочете істотно зменшити масу заготовок, максимально використовувати механічні властивості матеріалів, знизити припуски на механообработку, обробляти на наявному ковальсько-пресовому обладнанні деталі, що вимагають зусилля для деформування у 2-3 рази перевищують можливості вже наявного обладнання, запрошуйте випускників кафедри КДіМПМ ДДМА, які підготовлені для створення нового обладнання і техпроцесів.

Крім навчального процесу співробітники кафедри приділяють велику увагу науково-дослідній роботі за створення принципово нових технологічних процесів і обладнання для обробки металів тиском.

34.jpg

За роки досліджень на кафедрі розроблено понад 80 нових техпроцесів і машин, отримано більш 300 патентів на винаходи, частина з яких впроваджена у виробництво. Кафедра має великий практичний досвід в розробці та впровадженні ударних стендів для випробування виробів машинобудівних підприємств на дію імпульсів при розгоні з прискореннями до 4000 м/с2, створенні прес-молотів, що володіють властивостями двох машин: преса (деформація натиском) і молота (деформація ударом), копрів для статико-динамічного деформування листових матеріалів, в тому числі з нагріванням, в циліндричних контейнерах з еластичною середовищем (гумою, поліуретаном) діаметром до 0,8 м і в прямокутних контейнерах з розмірами 2 х 4 м. На кафедрі є розробки по оснащенню екскаваторів і кранів спеціальними навісними ударними пристроям для дроблення монолітів.

26,1.jpg

Кафедра вперше у світі розробила методику та обладнання для підвищення точності рухомих з'єднань за рахунок зниження зазорів в циліндричних напрямних і ущільненнях нового і вже виготовленого машинобудівного обладнання. Ці розробки виконані на базі винайдених на кафедрі гідропружного і клиношарнірного механізмів. Перший заснований на використанні енергії пружної деформації стислої рідини і напружених деталей машин, а другий на застосуванні клина спеціального профілю.

Співробітники кафедри мають великий практичний досвід в розробці технологій і створення обладнання для гарячого профілювання трубчастих заготовок, включаючи виготовлення балонів. На кафедрі виконані та впроваджені у виробництво розробки з удосконалення систем управління гідравлічними пресами і підвищенню кавітаційної стійкості регулюючих клапанів. Кафедра має визнані досягнення в створенні процесів виробництва виробів з металевих порошків, зокрема фільтрів з високою пористістю і проникністю, підшипників ковзання, розсікачів полум'я, ущільнень та інших виробів.
Викладачі кафедри готові проводити консультації на підприємствах за наступними науковими напрямами кафедри:

 • ковальсько-пресове обладнання з гідроімпульсним і клиношарнірним приводом;
 • удосконалення гідравлічного ковальсько-штампувального обладнання;
 • технології виробництва виробів з порошкових матеріалів;
 • технологія та обладнання отримання порожнистих осесиметричних деталей машинобудування обкатуванням.
 • листових і трубчастих заготовок.

Кафедрою можуть бути організовані курси по підвищенню кваліфікації фахівців підприємств за тематикою:

 • гідропружний і клиношарнірний механізми в ковальських та інших машинах;
 • імпульсні технологічні процеси і машини;
 • технології отримання деталей машинобудування з порошкових матеріалів;
 • сучасні ковальсько-штампувальні преси та підвищення кавітаційної стійкості їх клапанних розподільників;
 • технологічні можливості та обладнання обкатки трубчастих і листових заготовок при отриманні порожнистих осесиметричних деталей машинобудування;
 • патентознавство та охорона інтелектуальної власності;
 • інші за погодженням з підприємствами.

Кафедра має можливість проводити дослідження спільно з підприємствами та давати рекомендації в галузі дослідження технологій та обладнання:

 • з порошкової металургії;
 • обробці матеріалів тиском;
 • гідроприводу машин;
 • підвищенню точності машин;
 • триботехниці.

Адреса:84313 м. Краматорськ, вул. Академічная 72, ДДМА, корпус №1, аудитория № 1105.

Телефони- кафедри: (0626) 41-81-22,

завідувача кафедри: +38(050)220-85-82

e-mail: mto@dgma.donetsk.ua