ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Познякова Оксана Олегівна-13-09-21

1.jpg

Кандидат економічних наук, старший викладач

Дата народження: 15.05.1985 р.

На кафедрі працює з 2021 року

Робочий телефон: (06264)  41-68-85

Робоча кімата: 2426

Почтова скринька: marketingni@ukr.net

Особиста сторінка:

Освіта:

З 2000 року по 2003 рік навчання у Краматорському коледжі Донбаської державної машинобудівної академії

З 2003 року по 2006 рік навчання у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського за спеціальністю маркетинг

З 2006 року по 2009 рік навчання в аспірантурі з відривом від виробництва по кафедрі маркетингу і комерційної справи у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

У 2012 р. було захищено дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Інвестиційно-інноваційна стратегія молокопереробної галузі»

 

Дисципліни які викладає:

Наукові здобутки:

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Тема дисертаційної роботи: «Інвестиційно-іноваційна стратегія молокопереробної галузі»

Спеціальність: 08.00.03  «Економіка та управління національним господарством»

Захист: 2012 рік

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 3 монографій з актуальних проблем економіки.

 

Наукові праці, опубліковані у фахових виданнях після захисту дисертації:

 1. Рекова Н.Ю., Познякова О.О. Модернізація системи державної фінансової політики. Ефективна економіка. 2017. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5911
 2. Коніщева Н.Й., Ткачова С.С., Познякова О.О. Тенденції розвитку туризму на півночі донецької області. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6862
 3. Познякова О.О. Аналіз зарубіжного досвіду стратегічного управління конкурентоспроможністю сфери послуг. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019, вип. 27. ч. 2. С. 35 – 40.
 4. Познякова О.О. Дослідження стану конкурентоспроможності вітчизняної сфери гостинності. Бізнес-навігатор. 2019. 6.1 (56). С. 114 – 119.
 5. Познякова О.О. Система понять, яка формує теоретичну основу досліджень конкурентоспроможності. Національна економічна діяльність і міжнародні економічні відносини: сучасний стан та тенденції розвитку: колективна монографія. / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020. Разд. 1. С. 12 – 17.
 6. Познякова О.О., Міх М.С., Рубанчук В.В. Аналіз пенсійного та соціального страхування, як елемент соціального захисту. Науковий журнал "Причорноорські економічні студії" 2020 №57 139с.
 7. Poznyakova O., Panchuk N., Burtseva O. Analysis of Reforming the Pension System of Ukraine: Implementation Problems and Development Prospects. Економічний вісник Донбасу No 4 (62), 2020 190 с.
 8. Управління бізнесом: структурні зміни, маркетингові та правові аспекти [Монографія]/ [авт. кол.: Познякова О.О., Фоміченко І.П., Шевченко О.О., и др.]. за заг. ред. Мироненко Є.В. – К.: «Центр учбової літератури», 2020. – 280 с.
 9. Управління конкурентоспроможністю: Навч. Посібник (друге видання)/ І.П. Фоміченко, В.О. Шашко, Познякова О.О., Баркова С.О.– Краматорськ.:ДДМА, 2020. –230с.
 10. Маркетинг: теорія та практика: Комплексний навчальний посібник / [авт.кол.: Бєлікова О.Ю., Фоміченко І.П., Шевченко О.О. та інші] за заг.ред. д.е.н. Шевченко О.О. – К.: «Центр учбової літератури», 2020. – 360с.

 

Напрямок наукових досліджень:

Конкурентоспроможність національної економіки

Аналіз сфери гостинності

Маркетингові аспекти сфери бізнесу

Аналіз сфери послуг