ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Навчальний процес

uch_process_1.jpg

Навчально-виховний процес на кафедрі «Облік та аудит» здійснюється за вимогами Галузевого стандарту вищої освіти України, освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) та освітньо-професійних програм (ООП) зі спеціальності  «Облік і аудит»

Вимоги галузевих стандартів вищої освіти передбачають наявність варіативної компоненти для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавра, спеціаліста,  яка також є на кафедрі.

У кваліфікаційних характеристиках при реалізації системи знань та умінь студентів враховується те, що Донбаська державна машинобудівна академія проводить підготовку фахівців для підприємств та організацій  різних видів економічної діяльності та форм власності. Загальні вимоги та побажання щодо навичок і вмінь випускників, які висловлюють підприємства при замовленні фахівців, формують конкретні цілі і задачі  фахової підготовки  студентів за спеціальністю  «Облік і аудит»

Навчальні дисципліни охоплюють найважливіші напрями формування знань рівня магістра з обліку та аудиту.

Викладачі кафедри  постійно оновлюють лекційні курси, теми та плани проведення практичних і семінарських занять, а також інформаційне наповнення для використання технічних засобів навчання. Конкретні задачі, що виникають на промислових та інших видах підприємств, є в основі тематики курсових робіт.

uch_process_2.jpg

Теоретичне навчання та практична підготовка фахівців під час проходження виробничої (економіко-організаційної), спеціальної економічної та науково-дослідної практики здійснюється в рамках інтеграції навчального процесу з виробництвом.

Дисципліни фахової підготовки, які викладаються на кафедрі, в цілому забезпечені підручниками провідних економістів країни. Викладачі постійно працюють над розробкою власних методичних посібників.

Вдосконалення навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців відбувається за рахунок видання якісних навчальних посібників з грифом МОН та монографій. Науково-педагогічним складом кафедри видано 8 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти та науки України. За 2008-2013 рр. викладачами кафедри були видано 15 навчальних посібників  з індексом ISBN  та  7 монографій.

З метою якісної оцінки знань студентів на кафедрі розроблено систему тестування, що дозволяє проводити поточний і підсумковий контроль з окремих тем та в цілому з дисциплін кафедри.