ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Обліку і аудиту

Міжнародна діяльність

 діяльність1.jpg

Міжнародні зв'язки 

Основні напрями державної політики щодо розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності у сфері освіти визначені законодавством України, у тому числі угодами про співробітництво у сфері науки та освіти між Україною та іншими державами, Указом Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 червня 2013 року № 344, іншими нормативно-правовими актами. Міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність вищих навчальних закладів є найбільш поширеною формою діяльності із забезпечення конкурентоздатності та сталого розвитку вишу. Динаміка реалізації напрямів має враховувати ситуацію на вітчизняному та міжнародному ринку освітніх послуг, а механізм реалізації напрямів повинен бути достатньо гнучким для своєчасного реагування на сучасні виклики суспільства в умовах змін.

В рамках міжнародної діяльності викладачі кафедри «Облік і аудит» приймають активну участь в Міжнародних науково-практичних конференціях, до основних з яких можна віднести наступні:

 діяльність2.jpg
 • Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 2 - Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015.- 364 p.
 • Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej działalności - 2013», 07-15 stycznia. 2013. Volume 3. Ekonomicznenauki.: Przemyśl. Naukaistudia. – S.33-39.
 • Economics, Management, Law: current state and perspectives of development: Collection of scientific articles. – Thorpe-Bowker, Melbourne, Australia, 2015/ - P.119-123
 • Institutionelle Grundlagen fur Funktionierung der Okonomik unter den Bedingugen der Transformation: Sammelweerk der wissenschatlichen Artickel. Vol.1 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. S.254-256
 • Materiály IX mezinárodní vědecko - praktická konference «Zprávy vědecké ideje– 2013». - Díl 5. Ekonomické vědy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o -112tran
 • Materiály X mezinárodní v ědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2014». - Díl 7. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o - 88 stran
 • Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Настоящи изследвания и развитие - 2014». Том 3. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – C. 90 – 91
 • Материалы 9 международной научно - практической конференции "Настоящие исследования - 2013" Том 4, София, 17 - 25 февраля 2013 г, с. 98 -100