ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Методичне забезпечення
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Організація самостійної роботи студентів заочного факультету з дисципліни «Безпека життєдіяльності»

Організація самостійної роботи студента з дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання

Конспекты, справочные пособия

Конспект «Безпека життєдіяльності»

Конспект «Законодательная охрана труда»

Краткий конспект лекций по курсу «Основы охраны труда» для студентов всех специальностей дневного и заочного отделений. Ч. 2

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» (справочное пособие)

Лабораторные работы

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Основы охраны труда»

Організація самостійної роботи студента з дисципліни «Основи охорони праці» з використанням пеом для всіх спеціальностей денної форми навчання

Самостоятельная работа

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию по дисциплине “Гражданская оборона” для студентов заочной формы обучения

Методические указания для курсового и дипломного проектирования по дисциплине “Гражданская оборона”

Цивільна оборона. Теоретичний курс

КОРОЗІЯ ТА ЗАХИСТ МЕТАЛІВ

План-пам'ятка для вивчення курсу “Корозія та захист металів” для студентів металургійних спеціальностей денної та заочної форм навчання

Коррозия и защита металлов. Краткий курс лекций

Коррозия и защита металлов. Справочное пособие

Методические указания к выполнению контрольной работы по курсу «Коррозия и защита металлов» (для студентов металлургических специальностей факультета заочного обучения)

Корозія та захист металів. Лабораторний практикум

Організація самостійної роботи студентів з дисципліни “Корозія та захист металів”

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальностей ЛВ і ОМТ

Пособие для выполнения контрольных работ по курсу «Химия» студентами специальности ЛП заочного отделения

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліні "Неорганічна хімія"

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Неорганічна хімія». Роботи № 1 … 4

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Неорганічна хімія». Роботи № 5…8

Організація самостійної роботи студентів з дисципліни«Неорганічна хімія»

Сборник задач по неорганической химии

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ/h5>

Для дипломного проектирования

Методические указания к выполнению раздела в дипломном проекте для студентов специальности МО

"Анализ опасных и вредных производственных факторов в литейном производстве". Методические указания для студентов специальностей ЛП, ОЛП

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ Методические указания к выполнению раздела в дипломных проектах для студентов специальностей ТМ, МС, ИП всех форм обучения

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ Методические указания к выполнению раздела в дипломных проектах для студентов специальностей ОМД, ОТПФКМ всех форм обучения

Охрана окружающей среды от выбросов литейного производства для специальностей ЛП и ОЛП

Рекомендації до виконання розділу в дипломному проекті бакалавра

Практическое руководство к выполнению расчетных задач в разделе «Охрана труда» дипломного проекта (для студентов специальностей ЛП, ОЛП)

Організація роботи студентів з виконання розділу «Охорона праці» дипломних проектів (АПП, ЭСА, ИТ, ИС)

Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці” дипломних проектів для студентів спеціальності “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання”

Організація роботи студентів з виконання розділу «охорона праці» дипломних проектів для студентів спеціальностей ТМ, МВ, ІВ

Організація роботи студентів з виконання розділу «охорона праці» дипломних проектів для студентів спеціальності «Металургійне обладнання»

План – пам’ятка до вивчення курсу «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності "Технологія та устаткування зварювання"

Конспекты

Охорона праці в галузі. Для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання

Охорона праці в ливарному виробництві

Курс лекций по дисциплине «Охрана труда в отрасли» для студентов специальности ПТМ

Охрана труда в автоматизированном производстве. Правовые и организационные основы

Охрана труда в автоматизированном производстве. Обеспечение безопасности труда

Охорона праці в механічних та складальних цехах

Краткий курс лекций по дисциплине «Охрана труда в отрасли» для студентов специальности СП

Охорона праці в галузі для студентів спеціальності «Металургійне обладнання». Скорочений курс лекцій

Охорона праці в ковальсько-пресовому виробництві

Охрана труда в отрасли для экономических специальностей

Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «Охрана труда в отрасли» для студентов экономических специальностей заочной формы обучения

Охорона праці в галузі. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей

Для дипломного проектирования

Рекомендации к выполнению раздела в дипломном проекте

Теоретические основы теплотехники, теплотехника и теплоэнергетика, теплофизические процессы

Методичні вказівки до організації самостійної роботи

Методичні вказівки до організації самостійної роботи

Методичні вказівки до організації самостійної роботи

Сборник задач по технической термодинамике и теплопередаче

Теплотехніка та теплоенергетика. Курс лекцій. Ч. 1. Теплотехніка

Краткий курс лекций по дисциплине «Теоретические основы теплотехники»

Методические указания к лабораторным работам по курсу "Теплотехника и теплоэнергетика" и "Теоретические основы теплотехники" для студентов технических специальностей

Лабораторный практикум по курсам "Теоретические основы теплотехники", "Теплотехника и теплоэнергетика"

Для заочного обучения

Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «Теплотехника» для студентов заочного отделения специальностей металлургического направления

Методические указания для выполнения контрольных работ по курсу «теплотехника» для студентов заочного отделения технических специальностей

>Для самостоятельной работы

Організація самостійної роботи студента з дисципліни «Теплотехніка» для спеціальностей ЛВ, ОМТ денної форми навчання

Організація самостійної роботи студента з дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки»

ФІЗИЧНА ХІМІЯ

Фізична хімія. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання)

Лабораторний практикум з дисципліни «Фізична хімія та аналітичний контроль металургійного виробництва»

Організація самостійної роботи студента з дисципліни «Фізична хімія та аналітичний контроль металургійного виробництва»

Збірник задач з фізичної хімії

Скорочений курс лекцій з фізичної хімії

ХІМІЯ

Лабораторный практикум по химии и неорганической химии

Організація самостійної роботи студента з дисципліни “Хімія" для механічних спеціальностей денної форми навчання

Методические указания к выполнению контрольной работы по курсу «Химия» (для студентов заочного отделения)

ЕКОЛОГІЯ

Скорочений курс лекцій з дисципліни «Основи екології» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання

Основы экологии. Методические указания для самостоятельной работы студентов дневной и заочной формы обучения (с вариантами контрольных работ)

Справочное пособие к лекционному курсу «Основы экологии» для студентов всех специальностей дневной и заочной формы обучения