ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

На нинішній час кафедра має великий парк ковальско штампувального обладнання та металорізального устаткування, у тому числі робото технічні комплекси. Це дозволяє в ході лабораторних робіт дати студентам наочне представлення про всі основні процеси обробки тиском та ін.

Для підтримки навчального процесу на кафедрі зібраний великий фонд наочного приладдя, в якому представлені практично всі сучасні конструкції ковальско штампувального обладнання та інструментів, а також універсальні й спеціальні міряльні інструменти, застосовувані в машинобудуванні.

Кафедра «Механіка і пластичне формування» має у своєму розпорядженні порівняно великий парк персональних комп'ютерів (більш 20 одиниць), на їхній основі організований клас.

Це дозволяє кафедрі робити кваліфіковане навчання студентів факультету. Студенти, що навчаються на кафедрі, мають вільний доступ до комп'ютерів у позаучбовий час, що дає їм можливість самостійно поліпшувати свої знання й навички роботи з комп'ютером.

На кафедрі на постійній основі діють методичні комісії з різних навчальних циклів, а також з підготовки дипломних проектів бакалавра й фахівця. На засіданнях цих комісій, що регулярно проводяться, розглядаються питання, присвячені удосконалюванню учбово-методичного забезпечення відповідних циклів, впровадженню в навчальний процес нових прогресивних технологій навчання, обговоренню відкритих лекцій, аналізу результатів учбово-методичної роботи викладачів кафедри. Багато уваги приділяється також комп'ютеризації навчального процесу, розробці й упровадженню нових прикладних програм, удосконалюванню студентами навичок роботи на комп'ютері.

Поряд з удосконалюванням учбово-методичного і програмно-інформаційного забезпечення навчального процесу кафедра «Механіка і пластичне формування» постійно працює над освоєнням нових прогресивних методів навчання й контролю. При проведенні занять викладачі кафедри активно застосовують ігрові методи навчання, ситуаційні задачі, що сприяють поглибленому вивчанню матеріалу й розвитку творчого мислення студентів.

При вивченні всіх навчальних дисциплін викладачами кафедри систематично проводяться тематичні й модульні контрольні роботи, що стимулюють студентів до постійної роботи над досліджуваним матеріалом протягом усього семестру. Для підвищення об'єктивності оцінки знань студентів при цьому широко використовуються тести і комплексні контрольні роботи.

Кафедра “Механіка і пластичне формування” є випускаючою, і несе повну відповідальність за остаточне формування освітнього рівня молодих фахівців і найбільшою мірою інформована про вимоги, що висуваються до них із боку промисловості. Тому кафедра має можливість впливати на зміст фундаментальних, професійно-орієнтованих, спеціальних, гуманітарних і соціально-економічних навчальних дисциплін, що вивчаються студентами за фахом. Це дозволяє забезпечити більш повну координацію процесу навчання, перебороти міждисциплінарні бар'єри і направити зусилля всіх кафедр на досягнення єдиної кінцевої мети - підготовку висококваліфікованого фахівця.

Організація діючих зворотних зв'язків між дисциплінами дає можливість значною мірою поліпшити ефективність навчального процесу і в остаточному підсумку підвищити конкурентоспроможність випускників кафедри на ринку праці.

Стан лабораторного практикуму по кафедрі МПФ

1. Лабораторні роботи проводяться по 13 дисциплінам кафедри, 5-16 лабораторних робіт з кожної дисципліни.

2. Загальна кількість лабораторних робіт - 106 шт.

3. Дослідницького характеру - 60 шт.

4. З використанням ЕОМ - 34 шт.

5. Виготовлені кафедрою - 74 шт.

6. Уведених за 2008-2013р.г. - 12 шт.

7. Забезпеченість дисциплін - 100%.