ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

На сьогоднішній час кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин» має 2 лабораторії, які оснащені всім необхідним устаткуванням і комп'ютерною технікою, тобто має великий парк ковальско штампувального обладнання та металорізального устаткування, випробувальними машинами, печами, макетами та моделями обладнання для ОМТ, робото технічними комплексами, у тому числі вимірювальними приладами, штампами і оснащенням, наочними спеціалізованими стендами. Це дозволяє в ході лабораторних робіт дати студентам наочне представлення про всі основні процеси обробки тиском та ін. та з успіхом закріплювати теоретичні знання і отримувати практичні навички для реалізації себе у майбутній професії.

Для підтримки навчального процесу на кафедрі зібраний великий фонд наочного приладдя, в якому представлені практично всі сучасні конструкції ковальско штампувального обладнання та інструментів, а також універсальні й спеціальні міряльні інструменти, застосовувані в машинобудуванні.

Окрім цього кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин» та академія з сучасними підприємствами, фірмами і компаніями здійснює інтегровану індивідуальну цільову підготовку студентів за схемою: «3-2-1», «4-1» (навчання у вузі ведеться паралельно з роботою студента на підприємстві). Наприклад, на філіях підприємств: ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» та ПАТ «Енергомашспецсталь», безпосередньо в умовах діючого виробництва студенти набувають навички роботи на унікальному дорогому обладнанні, використовують сучасну комп'ютерну базу та програмне забезпечення.

Також кафедра має великий парк персональних комп'ютерів (більш 20 одиниць), на їхній основі організований комп'ютерний клас, який підключен до мережі Internet, окрім цього діє бездротова мережа Wi-Fi та є електрона бібліотека загальнотехнічної та спеціалізованої літератури. Це дозволяє здійснювати кваліфіковане навчання студентів кафедри.

Студенти, що навчаються на кафедрі, мають вільний доступ до комп'ютерів у позаучбовий час, що дає їм можливість самостійно поліпшувати свої знання й навички з основ автоматизованого проектування, застосування комп'ютерних технологій проектування в різних системах, комп'ютерному моделювання і дизайну.

Для проведення навчального процесу кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин» окрім 2 лабораторій та комп'ютерного класу має аудиторії: для лекцій – 2, для практичних занять або семінарів – 1 та зал для курсового та дипломного проектування. На кафедрі на постійній основі діють методичні комісії з різних навчальних циклів, а також з підготовки кваліфікаційних робіт бакалаврів й магістрів. На засіданнях цих комісій, що регулярно проводяться, розглядаються питання, присвячені удосконалюванню учбово-методичного забезпечення відповідних дисциплін, впровадженню в навчальний процес нових прогресивних технологій навчання, обговоренню відкритих лекцій, аналізу результатів учбово- методичної роботи викладачів кафедри. Багато уваги приділяється також комп'ютеризації навчального процесу, розробці й упровадженню нових прикладних програм, удосконалюванню студентами навичок роботи на комп'ютері.

Виконання лабораторної роботи

Поряд з удосконаленням учбово-методичного і програмно-інформаційного забезпечення навчального процесу кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин» постійно працює над освоєнням нових прогресивних методів навчання й контролю. При проведенні занять викладачі кафедри активно застосовують ігрові методи навчання, комп'ютерні технології, ситуаційні задачі, що сприяють поглибленому вивчанню матеріалу й розвитку творчого мислення студентів.

При вивченні всіх навчальних дисциплін викладачами кафедри систематично проводяться тематичні й модульні контрольні роботи, що стимулюють студентів до постійної роботи над досліджуваним матеріалом протягом усього семестру. Для підвищення об'єктивності оцінки знань студентів при цьому широко використовуються тести і комплексні контрольні роботи.

Кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин» є випускаючою, і несе повну відповідальність за остаточне формування освітнього рівня молодих фахівців і найбільшою мірою інформована про вимоги, що висуваються до них із бокупромисловості. Тому кафедра має можливість впливати на зміст фундаментальних, професійно-орієнтованих, спеціальних, гуманітарних і соціально-економічних навчальних дисциплін, що вивчаються студентами за фахом. Це дозволяє забезпечити більш повну координацію процесу навчання, перебороти міждисциплінарні бар'єри і направити зусилля всіх кафедр на досягнення єдиної кінцевої мети - підготовку висококваліфікованого фахівця.

Практичні заняття на 3D принтері

Організація діючих зворотних зв'язків між дисциплінами дає можливість значною мірою поліпшити ефективність навчального процесу і в остаточному підсумку підвищити конкурентоспроможність випускників кафедри на ринку праці.

Стан лабораторного практикуму по кафедрі КДіМПМ

1. Лабораторні роботи проводяться по 13 дисциплінам кафедри, 5-16 лабораторних робіт з кожної дисципліни.

2. Загальна кількість лабораторних робіт - 106 шт.

3. Дослідницького характеру - 60 шт.

4. З використанням ЕОМ - 34 шт.

5. Виготовлені кафедрою - 74 шт.

6. Вдосконалених і модернізованих за 2014-2018р.г. - 10 шт.

7. Забезпеченість дисциплін - 100%.