ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

КОВАЛЕНКО ОЛЕНА ОЛЕГІВНА

kovalenko.jpg

На кафедрі працює з  лютого 2002 року

Робочий телефон: 0626 41-81-08

Робоча кімната: 2423

Поштова скринька elena.kovalenko.new7@gmail.com

Посада: Доцент кафедри

Вчене звання: Кандидат економічних наук

 

Освіта

Вища. Донбаська державна машинобудівна академія, 2000 р., спеціальність «Фінанси», кваліфікація - економіст

Дисципліни, які викладає:

Економіка та організація інноваційної діяльності

Управління витратами

Міжнародний менеджмент

 

Тема дисертації Регіонально – інтеграційні пріоритети країн в процесі глобалізації економіки

Спеціальність 08.00.02 – світове економічне господарство і міжнародна економіка

Дата захисту 2009 рік

Напрямок наукових досліджень: пріоритети, альтернативи, диверсифікація та напрямки поглиблення  економічних зв’язків та міжнародної торгівлі на тлі глобалізація сучасного економічного простору

Наукові здобутки Більш ніж 30 наукових  робіт, в тому числу 27 статей

 

№№

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (в сто-рін-ках)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1 Наукові праці

1

ОЧЕС: економічний стан та інтенсивність торгового співробітництва

друк

Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2011. – Ч.1. – С.117-123.

(фахове видання)

6

 

2

Ринковий підхід до ціноутворення на машинобудівну продукцію

друк

Проблеми та перспективи соціально – економічного розвитку України/Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2012. – Т.2. – С. 37-39.

3

Крутінь Н.В.

3

Огляд стану атомної енергетики в міжнародному та вітчизняному контексті

 

Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2013. – Ч.1. – С.199-203

(Index Copernicus International)

5

Курина Н.С.

4

Міжнародна торгівля як економічна закономірність світо господарських зв’язків

друк

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2013. – Ч.1. – С.126-129.

(Index Copernicus International)

4

 

5

Технологічна складова торгівлі між Україною та країнами – членами ЄЕП.

 

друк

 Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб.  науч.  тр. – Донецк: ДонНУ, 2014.– Т.2–  С. 430-435

(Index Copernicus International)

6

 

6

Развитие мировой торговли: секторальный подход.

 

друк

Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сб. науч тр. – Винница: ДонНУ, 2014. –  C. 130-135

(Index Copernicus International)

5

 

7

Міжнародна торгівля країн-членів ЄЕП та України секторальний аспект

друк

Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право.- 2014.-№2.-С.143-148

 (фахове видання)

5

 

8

Foreign trade of Ukraine taking into account its integration interests

 

друк

North Asia Academic Forum. Harbin University of Commerce.2015.-#1.- P. 220-227.

(Index Copernicus International)

7

 

9

Implications of the war on the economy and social well-being of Donbas

друк

Journal of Life Economics. Istanbul. Vol.3. Issue 9.-2016. –P.27-38

(Scopus, Web of Science)

12

Francisco F.R. Ramos

10

Turkey and the URKEY European Union: problems and perspectives of a resilient relationship  

друк

Journal of Life Economics. Istanbul. Vol.3. Issue 9.-2016. –P.67-76

(Scopus, Web of Science)

10

Francisco F.R. Ramos

11

Перспективы развития украинского рынка лизинга

друк

XII Mezinarodni vědecko - prakticka konference: «Aktualni vědecke vymoženosti».  -  Praha Publishing House «Education and Science» s.r.o , 2016 — Dil 1. Ekonomické vědy  –S. 78-81

4

Шимко Е.В.

Касьянюк С.В.

Тези доповідей

12

Диверсифікація зовнішньоекономічних зв’язків України в контексті регіональної інтеграції

друк

Тези доповідей міжнародної науково – практичної конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком». Ч.3. – Київ, 2012. – С. 45-46.

2

 

13

Мотивационная основа развития персонала с учетом международного аспекта

друк

Тези доповідей міжнародної науково – практичної конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком». Ч.3. – Київ, 2012. – С. 38-39.

2

Ефремова А.С.

14

Особливості сучасного етапу міжнародних інтеграційних взаємодій

друк

Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір: VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених. Маріуполь, 07 грудня 2012 р. – Маріуполь: МДУ, 2012. – С. 39-41.

 2

 

15

Бережливое производство как элемент стратеги Кайзен

друк

Соціальна відповідальність: підприємство-регіон-країна: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Краматорськ: – ДДМА, 2015. – С. 54-56.

2

Янкова М.В. 

16

Формирование кадрового состава работников

друк

Соціальна відповідальність: Сучасні виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Краматорськ: – ДДМА, 2016. – С.152-153

2

Мельникова Е.А.

17

The World Trade Organization (WTO) and multilateral trade agreements

 

друк

Соціальна відповідальність: Сучасні виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Краматорськ: – ДДМА, 2016. – С.59-62

4

 

Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності

18

Экономика и организация инновационной деятельности: Учебное пособие

друк

Краматорск: ДГМА, 2011. – 308 с.

ISBN 978-966-379-517-1

308

100

Яковенко М.Н., Коваленко Е.О.,

19

Проектний аналіз: Навчальний посібник

друк

Київ: Центр навчальної літератури, 2007. – 384с.

 

384

100

Рижиков В.С., Яковенко М.М., Латишева О.В., Дегтярьова Ю.В., Щелокова А.Л., Коваленко О.О.

20

Конспект лекций по дисциплине «Управление затратами» (для всех форм обучения)

ел.

Краматорск: ДДМА, 2011. – 208 с.

 

60