ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кошторис

КОШТОРИС на 2014 рік

02070789 Донбаська державна машинобудівна академія

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

(найменування міста, району, області

Вид бюджету: державний

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету: 220 Міністерство освіти і науки України

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

2201160 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики"

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 35 862 700 15 883 808 51 746 508
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 35 862 700 х 35 862 700
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. х х 15 883 808 15 883 808
-надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 15 600 100 15 600 100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 13 998 639 13 998 639
"Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності" 25010200 х 1 500 200 1 500 200
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 х 99 700 99 700
"Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)" 25010400 х 1 561 1 561
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 241 138 241 138
благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 х 37 080 37 080
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 25020200 х 204 058 204 058
- інші надходження, у т. ч. х
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х
- фінансування за рахунок залишків коштів на початок року х 42 570 42 570
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х
х * *
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього  х  35 862 700 15 883 808 51 746 508
Поточні видатки  2000 35 862 700 15 824 829 51 687 529
Оплата праці 2110    
Заробітна плата  2111    
Грошове утримання військовослужбовців 2112    
Нарахування на оплату праці 2120    
Використання товарів і послуг 2200    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210    
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220    
Продукти харчування 2230    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240    
Видатки на відрядження 2250    
Видатки та заходи спеціального призначенння 2260    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  2270    
Оплата теплопостачання 2271    
Оплата водопостачання і водовідведення 2272    
Оплата електроенергії 2273    
Оплата природного газу 2274    
Оплата інших енергоносіїв 2275    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 35 862 700 15 824 829 51 687 529
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281    
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 35 862 700 15 824 829 51 687 529
Обслуговування боргових зобов'язань 2400    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420    
Поточні трансферти 2600    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620    
Проточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630    
Соціальне забезпечення 2700    
Виплати пенсій і допомоги 2710    
Стипендії 2720    
Інші виплати населенню 2730    
Інші поточні видатки 2800    
Капітальні видатки  3000   58 979 58 979
Придбання основного капіталу  3100    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  3110    
Капітальне будівництво (придбання)  3120    
Капітальне будівництво (придбання) житла  3121    
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122    
Капітальний ремонт 3130    
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131    
Капітальний ремонт інших об'єктів  3132    
Реконструкція та реставрація 3140    
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141    
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142    
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143    
Створення державних запасів і резервів  3150    
Придбання землі і нематеріальних активів   3160    
Капітальні трансферти  3200   58 979 58 979
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  3210   58 979 58 979
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів  3220    
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230    
Капітальні трансферти населенню 3240    
Надання внутрішніх кредитів 4110    
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111    
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112    
Надання інших внутрішніх кредитів 4113    
Надання зовнішніх кредитів 4210    
Нерозподілені видатки 9000    


КОШТОРИС на 2014 рік