ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Історія кафедри

Кафедра технічної механіки створена в 1962 році. Першим завідуючим кафедрою був обраний кандидат фізико-математичних наук Лєпін Георгій Федорович. Кафедра почала працювати в складі доцента Уманського О.Б., старших викладачів Бузунова В.М., Адуєвського А.В., асистентів Бобровнікової Г.В., Зінченко Т.П., Портнової Р.Д., Будаєва С.І., Горпинича В.Ф., Ющенко Б.І.

Лєпін Г.Ф.

В період становлення кафедри перед її колективом було поставлене завдання вести заняття з теоретичної механіки та опору матеріалів, забезпечити навчальний процес методичною документацією, створити необхідну лабораторну базу, виробити науковий напрям і вести підготовку кадрів вищої кваліфікації.

Кафедра починає створювати лабораторію, оснащувати її випробувальними машинами і установками, які дозволяють поставити перші лабораторні роботи. Велику допомогу кафедрі, як і інституту в цілому, в оснащенні лабораторної бази надали промислові підприємства міста і перш за все НКМЗ. Починається розробка необхідної методичної документації, впроваджуються в навчальний процес розрахунково-графічні завдання.

В 1965 році на кафедрі починає діяти аспірантура, науковим керівником якої є Лєпін Г.Ф. Науковим напрямом кафедри і аспірантури стає теоретичне і експериментальне дослідження міцності металів і сплавів при високих температурах. Першими аспірантами стають викладач кафедри вищої математики Топтунова Л.М., викладачі кафедри технічної механіки Бузунов В.М. і Нікіфоров Е.А. До 1969 року всі троє захищають кандидатські дисертації і аспірантура поповнюється новими аспірантами, якими стають викладач опору матеріалів Бондаренко Ю.Д., наукові співробітники Савченко В.М., Нестеренко В.М. і прибулі з НКМЗ інженери Тихонов А.П. і Агулов В.П., які на протязі 3-4 років захищають кандидатські дисертації. Пізніше захищає дисертацію Горпинич В.Ф.

В 1967 році в інституті з’являється перша ЕОМ – “Промінь-1”, яка встановлюється на кафедрі технічної механіки. Придбання ЕОМ сприяло розвитку наукових робіт кафедри і виконанню в заплановані строки кандидатських дисертацій аспірантів.

Поряд з теоретичними дослідженнями на кафедрі успішно розвивається госпдоговірна тематика в напрямі розробки механізованих засобів затягання великих різьбових кріплень. Роботи виконуються викладачами і науковими співробітниками кафедри під керівництвом Лєпіна Г.Ф. і Бузунова В.М. Госпдоговірна тематика виконується по замовленню теплоелектростанцій, нафтоперегонних і хімічних заводів. Заробляючи кошти на госптематиці, кафедра одержала більші можливості в оснащенні лабораторної бази для учбових і наукових цілей. Зокрема, була організована лабораторія випробування металів і сплавів при високих температурах, оснащена випробувальними машинами на повзучість та релаксацію.

Паралельні шляхи

Бузунов В.М.

До кінця сімдесятих років кафедра представляє собою досить багаточисленний колектив, який складається з викладачів, наукових співробітників і лаборантів, що утруднює керівництво нею, і в 1969 році вона ділиться на дві кафедри – опору матеріалів і теоретичної механіки. Завідуючим кафедрою опору матеріалів обирається Лєпін Г.Ф., завідуючим кафедрою теоретичної механіки – Бузунов В’ячеслав Миколайович, на той час вже кандидат технічних наук.

На кафедрі опору матеріалів в різні роки працюють доценти Кудрявцев О.І., Ентін І.З., Гамарник О.П., Зінченко Т.П., старші викладачі Адуєвський А.В., Капітанов М.І., Лаптєв О.М., Тихонов А.П., Бобровнікова Г.В., Савєнков В.М., асистенти Соломін М.О., Михайлов П.Г., Ющенко Б.І., Удовенко В.К., Камєнєв Ю.А., Галентовська Л.О., Свірідов О.А., завідувачі лабораторії Бражник В.Я., Карпенко М.О., учбовий майстер Дубейковський С.В., на кафедрі теоретичної механіки - доценти Вержанський П.М., Тутов С.Ф., Федорченко В.Г., Водолазська О.Г., Кутовий Л.В., Холодняк Ю.С., старші викладачі Костюк В.П., Останкевич В.І., Будаєв С.І., Іскрицький В.М., Рижиков М.С., Єрфорт Ю.О., асистенти Маліненко Д.М., Горпинич В.Ф., Вольвач О.Є., Коцаренко С.Є., Соломко Ю.І., Тарадай В.О., Шишлаков П.В., Богдан М.П., Архіпов С.Є., Богданович А.О., Стадник О.М., Гальченко А.В., Чоста Н.В., завідувач лабораторії Копитін Б.С.

Дрига О.Й.

З утворенням двох кафедр з’явилась можливість у завідуючих кафедрами приділяти більше уваги навчальному процесу. На початковому етапі роботи заново утворених кафедр перед їх завідуючими і колективами було поставлене завдання по організації лабораторної бази, яка б відповідала профілю кожної з кафедр, виробленню наукового напряму підготовки кадрів вищої кваліфікації.

На кафедрі опору матеріалів основним науковим напрямом залишилось дослідження міцності металів і сплавів, працюючих в умовах повзучості і релаксації напружень, кафедра теоретичної механіки займалась прикладними розробками в галузі створення механізованих засобів затягання великих різьбових кріплень і методів контролю зусиль затягання.

Капоровіч В.Г.

На кафедрі теоретичної механіки, очолюваної Бузуновим В.М., відкривається аспірантура, в якій навчаються Іскрицький В.М., Водолазська О.Г., Красовський С.С., Сібогатов В.М., Єрфорт Ю.О. По закінченню аспірантури Сібогатов В.М., Водолазська О.Г. і Красовський С.С. захищають кандидатські дисертації.

В 1970 році Лєпін Г.Ф. захищає докторську дисертацію і залишає кафедру опору матеріалів. Після залишення посад в 1970 році Лєпіним Г.Ф. і рядом викладачів, існуючий науковий напрям на цій кафедрі закривається. Обов’язки завідуючого кафедрою з 1970 року по 1972 рік виконує доцент Дрига Олександр Йосипович.

Овчаренко В.А.

В 1972 році завідуючим кафедрою опору матеріалів обирається кандидат технічних наук Капорович Володимир Георгійович, який відкриває на кафедрі новий науковий напрям в галузі теоретичних і експериментальних досліджень процесу обкатки труб і розробки інструменту для здійснення процесу обкатки. На базі цих досліджень утворюється галузева науково-дослідна лабораторія, у великому обсязі виконується госпдоговірна робота.

З переводом в 1976 році Капоровича В.Г. завідуючим кафедрою автоматизації ковальсько-штампувального виробництва завідуючим кафедрою опору матеріалів обирається кандидат технічних наук Хлістун Василь Семенович, який працює на цій посаді до 1980 року. В 1977 році захищає кандидатську дисертацію Гамарник О.П.

Нікіфоров Є.А.

В 1980 році завідуючим кафедрою опору матеріалів обирається кандидат технічних наук Овчаренко Володимир Андрійович, який працює завідуючим до 1996 року.

З 1980 року наукові розробки кафедри опору матеріалів ведуться по двом напрямам.Під керівництвом доцента Овчаренко В.А. розробляються програми ЕОМ з використанням методу кінцевих елементів для дослідження і розрахунку просторових конструкцій складної геометричної форми. Ці розробки знайшли застосування в Московському проектно-конструкторському інституті "Держпроммеханізація”, на НКМЗ, на Нікопольському заводі підйомно-транспортних машин.

Сібогатов В.М.

Другий напрям очолив доцент Дрига О.Й. Він був спрямований на зниження залишкових напружень в відливках і зварних конструкціях складної геометричної форми із сталі, алюмінію і титану. Розробки впроваджено на заводах Ленінграда, Таганрога, Краматорська, Новосибірська, Кривого Рогу, Набережних Човнів та інших міст СРСР. В 1983 році захищає кандидатську дисертацію Зінченко Т.П.

На кафедрі інтенсивно розробляються методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт, самостійної роботи студентів т. ін. В 1993 році на кафедрі починає читатись дисципліна “Методи розрахунку конструкцій і процесів” (доц. Овчаренко В.А.) для спеціальності “Системи автоматизованого проектування”. Велика увага приділяється впровадженню засобів обчислювальної техніки в навчальний процес.

Великий особистий вклад в розробку програмних засобів вніс доцент Овчаренко В.А. На кафедрі створюється клас обчислювальних машин.

В 1996-1997 роках обов’язки завідуючого кафедрою опору матеріалів виконує доцент, кандидат технічних наук Нікіфоров Едуард Анатолійович.

На кафедрі теоретичної механіки завідуючим кафедрою до 1980 року працює Бузунов В.М., з 1980 до 1988 року - Сібогатов Валерій Михайлович.

Мідуков В.З.

Основним науковим напрямом роботи кафедри, основаним Бузуновим В.М. є розробка засобів механізації складання і розкладання крупних різьбових з’єднань при монтажі і ремонтах великогабаритних машин і установок. Вказаний напрям виявився дуже вдалим, тому що в таких засобах мали потребу практично всі галузі промисловості. З ростом обсягів замовлень керівництво розробками здійснюють разом з Бузуновим В.М. також доценти Федорченко В.Г. і Сібогатов В.М. Накопичений досвід в розробці гайковертів статичної і динамічної дії значно розширив межі наукового напряму. Під керівництвом Бузунова В.М. виконані роботи по замовленням Слов’янської ГРЕС, Кибіжської ГРЕС (Ленінградська обл.) і ЛЕНЕНЕРГОРЕМОНТА. Доцент Федорченко В.Г. виконував розробки малогабаритних підйомних засобів обмеженої маси і малогабаритного приводу для розвальцьовки труб по замовленню “ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ”, (м.Тула) і “ГРОЗНАФТООРГСИНТЕЗ”, (м.Грозний). Колективом кафедри одержана велика кількість авторських свідоцтв на винахідництво (автори Бузунов В.М., Водолазська О.Г., Єрфорт Ю.О., Іскрицький В.М., Сібогатов В.М., Федорченко В.Г.).

З 1988 по 1991 роки завідуючим кафедрою був доцент Мідуков Віталій Захарович, який в 1990 році успішно захищає докторську дисертацію.

В 1991 році завідуючим кафедрою теоретичної механіки на конкурсній основі обирається доцент, кандидат технічних наук Подлєсний Сергій Володимирович.

Подлєсний С.В.

З урахуванням змін в учбових планах підготовки спеціалістів на кафедрі готуються і читаються нові курси: "Основи інженерних розрахунків" (доцент Подлєсний С.В., 1994р.) – для спеціальності “Менеджмент в виробничій сфері”; “Вимушені коливання в металорізальних верстатах” (доцент Водолазська О.Г., 1995-96рр.) – для спеціальності “Металорізальні верстати”, “Динаміка машин ливарного виробництва” (доцент Федорченко В.Г., 1995-96рр.) – для спеціальності “Обладнання ливарного виробництва”. Відповідно з міністерськими програмами підготовки бакалаврів кафедра з 1996 року починає викладати дисципліну “Історія інженерної діяльності” (доценти Подлєсний С.В., Холодняк Ю.С., ст. викладачі Єрфорт Ю.О., Іскрицький В.М.) – для всіх механічних спеціальностей.

І знову разом

В 1997 році обидві кафедри – кафедра опору матеріалів і кафедра теоретичної механіки об’єднуються в одну, яка одержує свою початкову назву – кафедра технічної механіки. В складі об’єднаної кафедри працюють доценти Подлєсний С.В., Водолазська О.Г., Кутовий Л.В., Холодняк Ю.С., Федорченко В.Г., Овчаренко В.А., Нікіфоров Е.А., Зінченко Т.П., Гамарник О.П., старші викладачі: Єрфорт Ю.О., Іскрицький В.М., асистенти Стадник О.М., Соломін М.О. В цей період велика увага приділяється удосконаленню навчального процесу. Для всіх дисциплін, закріплених за кафедрою, вводиться модульно-рейтингова система навчання і контролю знань студентів, розробляється її методичне забезпечення.

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_techmeh_histrory_all2.jpg

Починаючи з 1996 року, викладання теоретичної механіки і опору матеріалів ведеться українською та російською мовами.

В умовах переходу на трьохрівневу систему підготовки спеціалістів на кафедрі починають читати такі дисципліни, як “Технічна механіка”, (ст. викладач Іскрицький В.М.) – для бакалаврів напряму “Менеджмент”; “Розрахунки в інженерній механіці на основі інформаційних технологій” (доцент Подлєсний С.В.), “Сучасні методи розрахунків конструкцій і процесів” (доцент Овчаренко В.А.), “Комп’ютерна трьохмірна графіка” (доцент Гамарник О.П.) – для магістрів.

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_techmeh_histrory_all.jpg

Використовуючи набутий педагогічний досвід, колектив кафедри значно розширив межі методичної роботи. Кафедрою розроблено навчальні посібники : “Збірник завдань для самостійних і контрольних робіт” (в 2-х частинах), “Збірник завдань для розрахунково-графічних робіт по теоретичній механіці” (в 2-х частинах), “Самостійна робота студентів з опору матеріалів”, “Історія інженерної діяльності”, “Розрахунок задач машинобудування методом кінцевих елементів”, на які одержано гриф Міносвіти України. Крім того, розроблено “Збірник завдань для виконання розрахунково-графічних робіт по теоретичній механіці з використанням ЕОМ”, конспект лекцій з дисципліни “Основи теорії систем та системного аналізу”, методичні вказівки для контрольних робіт з системного аналізу для студентів заочної форми навчання т. ін. Створено пакет контролюючих і навчаючих програм з опору матеріалів і методів розрахунку конструкцій та процесів(більше 50 програм).

В 2002-2004 навчальному році на кафедрі працюють доценти Федорченко В.Г., Овчаренко В.А., Водолазська О.Г., Кутовий Л.В., Холодняк Ю.С. і Плескач Б.В., Бусов В.Л. старші викладачі Єрфорт Ю.О., Іскрицький В.М. і Корнілов І.Я., асистенти Стадник О.М., Соломін М.О., Маліненко Д.М., Дєнщіков О.Ю., Сущенко Д.Г., Ємельянов Ю.Ю., Періг О.В. і Водолазська Н.В., старший лаборант Озерська І.В., лаборант Греков Д.В. В складі кафедри 8 викладачів з вченими ступінями та званнями, 4 – навчаються в аспірантурі, 6 – раніше закінчили її. На кафедрі збережено традиційні наукові напрями кафедр, що об’єднались.