ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Історія кафедри

Кафедра підйомно-транспортних машин як окремий підрозділ інституту була заснована в 1961 році. Засновником і першим завідувачем кафедри ПТМ був професор П. І. Кох.

За роки її існування було підготовлено більш 3000 інженерів-механіків за фахом «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини й устаткування» (ПТБДММіУ). Перші випускники кафедри вчилися за вечірньою формою навчання й були працівниками промислових підприємств міста Краматорська. Серед перших випускників кафедри ПТМ відомі конструктори сучасної вітчизняної підйомно-транспортної й екскаваторної техніки, такі як: почесні новокраматорці М. О. Сазонович, О. М. Яковенко, В. Ф. Задирака, Б. В. Антонов і інші, деякі з них працюють на підприємствах регіону й у цей час; провідні спеціалісти нового покоління М. М. Попов, Ю. В. Лавренко, С. І. Протиняк і інші випускники кафедри, що займають високі посади на підприємствах регіону й України: головний інженер «Донгормаш» К. І. Одаренко, технічний директор ЗАТ «Конекрейнс Україна» (м. Запоріжжя) В. В. Георгіївський та ін.

Випускниками кафедри є такі науковці: доц., канд. техн.наук О. М. Маковський; професор МГТУ ім. Баумана М. О. Орєхов; професор, д-р техн. наук Н. В. Ампілогова; доц., канд. техн. наук П. Ф. Лях; доц., канд. техн. наук І. П. Катасонов; доц., канд. техн. наук В. М. Крупко, ст. викл., канд. техн. наук М. Ю. Дорохов і багато інших

Петро Іванович Кох – засновник кафедри ПТМ, завідувач кафедри (1961–1973 рр.), перший професор кафедри ПТМ і КІІ, канд. техн. наук, автор багатьох наукових праць, які видавалися українською, російською, багатьох іноземних мовах

Народився в м. Краснодарі 22 січня 1911 року. По національності – німець. Закінчив Школу селянської молоді, Краснодарський індустріальний технікум, Новочеркаський політехнічний інститут. Працював у Харківському авіаційному й Всесоюзному заочному політехнічному інститутах

В 1959 році – доцент Пермського політехнічного інституту. 1 вересня 1961 року на конкурсній основі Петро Іванович вибраний завідувачем кафедри ПТМ Краматорського індустріального інституту. З 1966 – декан механічного факультету КІІ. 17 квітня того ж року Петру Івановичу привласнене вчене звання професора кафедри ПТМ.

У різні роки керували кафедрою: Віталій Іванович Онищенко – завідувач кафедри (1971–1981 рр.), доцент каф. ПТМ, канд. техн. наук; Веніамін Кузьмич Чертков – ректор Краматорського індустріального інституту, проректор по науковій праці, завідувач кафедри 1981–1984 рр.), доцент каф. ПТМ, канд. техн. наук; Петро Феодосійович Лях – завідувач кафедри (1985–1990 рр.), доцент каф. ПТМ канд. техн. наук; Віктор Сергійович Шнюков – завідувач кафедри (1991–1995 рр.), доцент каф. ПТМ, канд. техн. наук; Олександр Максимович Маковський – проректор з навчальної роботи КІІ, завідувач кафедри (1995–2000 рр.), доцент каф. ПТМ, канд. техн. наук; Микола Андрійович Орєхов – проректор з навчальної роботи КІІ, доцент каф. ПТМ, канд. техн. наук; Володимир Анатолійович Федорінов – завідувач кафедри (2003–2004 рр.), професор, канд. техн. наук; Валерій Григорович Крупко – завідувач кафедри (2000–2003 рр., 2004 – 2008 рр.), доцент каф. ПТМ, канд. техн. Наук;Валерій Дмитрович Кассов – завідувач кафедри (з 2008 р. і по теперішній час), професор, доктортехн. наук.

До складу кафедри входили й входять такі вчені: доценти, канд. техн. наук Є. Ф. Чекулаєв, М. О. Орєхов, Л. Л. Сирнєва, Є. О. Степанов, В. М. Сидоренко, В. М. Гущін, В. Ф. Іванов, О. В. Полідоров, І. П. Катасонов, Ю. В. Полікарпов, М. Ю. Дорохов, О. М. Маковський; асистентами кафедри працювали Є. М. Сердюк, І. Г. Ткаленко, Л. Д. Дем'яненко, О. С. Касян. Якісний показник професорсько-викладацького складу кафедри завжди відповідав найвищому рівню акредитації. Аспірантуру закінчили випускники кафедри ПТМ І. О. Лук'янов, Т. Р. Бондаренко, В. О. Койнаш, П. В. Альошичев, які успішно працюють на кафедрі зараз, закінчуючи підготовку кандидатських дисертацій.

На кафедрі ПТМ за роки існування видано більш 10 монографій, 7 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти й науки України, велика кількість спеціальної методичної літератури. Викладачі кафедри є авторами більш 100 винаходів, а за останній час ними публікується щорічно більш 20 наукових статей у провідних науково-технічних виданнях України й Росії, за підсумками 2004–2005 років ст. викладач кафедри М. Ю. Дорохов був визнаний кращим молодим винахідником ДДМА.

До 1987 р. підготовка фахівців ПТМ велася за денною і вечірнею формах навчання, з 1987 по 2002 рр. – тільки за денною, а з 2002 р. – за денною і заочною формах навчання

У цей час підготовка фахівців зі спеціальності ПТБДММіУ виконується згідно з ліцензією (серія АА № 521022 від 17.07.2003 г.) по IV рівню акредитації.

З 1995 року на кафедрі ПТМ ведеться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, фахівець, магістр.

В 1994 році спеціальність «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини й устаткування» атестована відповідно до рішення ДАК (протокол № 10 від 24.03.94 р.), а в 2000 році акредитована зі статусом IV (четвертого) рівня (рішення ДАК від 10.10.2000 р., протокол № 29), в 2004 році цей статус був підтверджений рішенням ДАК

Наукова діяльність кафедри ПТМ була завжди пов'язана із практичною реалізацією проектів передовими машинобудівними підприємствами України й Росії, такими як ЗАТ «НКМЗ», ЗAТ «Азовмаш», AТ «Уралмаш».

Серед наукових напрямків діяльності кафедри ПТМ можна відзначити наступні: «Розробка наукових основ експлуатації й ремонту механічного устаткуваннякар'єрів», керівник професор, канд. техн. наук П.І. Кох; «Удосконалення конструкцій і методів розрахунків гусеничних рушіїв екскаваторів», керівник канд. техн. наук В. К. Чертков, за його посібником з даної тематики було підготовлено й захищено 5 кандидатських дисертацій (доц., канд. техн. наук О.М. Маковський; доц., канд. техн. наук П. Ф. Лях; доц., канд. техн. наук В.М. Щербак; доц., канд. техн. наук П. В. Васильєв; доц., канд. техн. наук В. М. Крупко); «Удосконалення конструкцій і методів розрахунків спеціальних ПТМ», керівник канд. техн. наук В. І. Онищенко, під його керівництвом захистив кандидатську дисертацію доц., канд. техн. наук B. C. Шнюков.

У цей час на кафедрі активно працюють над вирішенням наукових проблем доц., канд. техн. наук О. М. Маковський («Наукові основи експлуатації вантажопідйомних кранів»); доц., канд. техн. наук В. М. Гущін («Наукове обґрунтування й розробка сучасних пневмотранспортних установок»); доц., канд. техн. наук І. П. Катасонов («Удосконалення механізмів підйому вантажопідйомних кранів з багатошаровою навивкою канату на барабан»); доц., канд. техн. наук В. М. Крупко («Наукове обґрунтування конструкцій і методів розрахунків приводів виконавчих механізмів землерийних і підйомно-транспортних машин», в 2007 році по цій тематиці захистив дисертацію канд. техн. наук М. Ю. Дорохов.

Поряд з виробничими, кафедра ПТМ має широкі наукові зв'язки із провідними вузами України й країн СНД: Київським національним університетом будівництва й архітектури, Східноукраїнським національним університетом(м. Луганськ), Національним університетом «ХПІ» (м. Харків), Національним гірським університетом (м. Дніпропетровськ), Харківським автодорожнім університетом, Донецьким національним технічним університетом, Білоруським національним технічним університетом (м. Мінськ).

Кафедра бере активну участь у роботі науково-методичної комісії з інженерної механіки при Міністерстві освіти й науки України, останнє засідання якої відбулося на кафедрі ПТМ у вересні 2007 р.

Кафедра ПТМ ДДМА є членом Науково-технічної асоціації «Підйомні спорудження» – головним підприємством у галузі кранобудування України й країн СНД.

На кафедрі ПТМ активно працює Північно-Донбаське відділення Підйомно-транспортної академії наук України, до складу якого входять науковці ДДМА й провідні спеціалісти підприємств регіону.

У науково-дослідних роботах, які проводяться на кафедрі, активна участь також ухвалюють студенти спеціальності ПТМ, а кращі з них продовжують навчання в магістратурі й аспірантурі кафедри.

Студенти кафедри ПТМ беруть активну участь у всеукраїнських конкурсах по НДРС, за результатами яких неодноразово ставали призерами (2006 р. – О. Москальов, 2007 р. – М. Шипілов, НДУ м. Дніпропетровськ).

Багато студентів і аспіранти виступають із доповідями за результатами НДР на науково-практичних конференціях молодих учених ЗАТ «НКМЗ», ДонНАСА (м. Макіївка), ВАТ «Азовмаш» (м. Маріуполь), НДУ (м. Дніпропетровськ) і інших наукових центрів України.

Про високий професійний рівень випускників кафедри ПТМ говорить і той факт, що в останні роки випускниками кафедри укладені договори на працевлаштування: «АВІАНТ» (м. Київ), завод ім. Малишева (м. Харків), ЗАТ «ХТЗ» (м. Харків), ЗАТ «Азовмаш» (м. Маріуполь), ЗАТ «НКМЗ» (м. Краматорськ), ЗАТ «Запоріжсталь», НПП «Фероліт» (м. Комсомольск), ЗАТ «Конекрайнс» і ін.