ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Інформація про закупівлі (до 31.07.2016)

КОШТОРИС на 2014 рік

02070789 Донбаська державна машинобудівна академія

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

(найменування міста, району, області

Вид бюджету: державний

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету: 220 Міністерство освіти і науки України

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

2201160 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики"

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 35 862 700 15 883 808 51 746 508
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 35 862 700 х 35 862 700
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. х х 15 883 808 15 883 808
-надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 15 600 100 15 600 100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 13 998 639 13 998 639
"Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності" 25010200 х 1 500 200 1 500 200
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 х 99 700 99 700
"Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)" 25010400 х 1 561 1 561
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 241 138 241 138
благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 х 37 080 37 080
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 25020200 х 204 058 204 058
- інші надходження, у т. ч. х
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х
- фінансування за рахунок залишків коштів на початок року х 42 570 42 570
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х
х * *
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 35 862 700 15 883 808 51 746 508
Поточні видатки 2000 35 862 700 15 824 829 51 687 529
Оплата праці 2110
Заробітна плата 2111
Грошове утримання військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120
Використання товарів і послуг 2200
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначенння 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання і водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 35 862 700 15 824 829 51 687 529
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 35 862 700 15 824 829 51 687 529
Обслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Проточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплати пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000 58 979 58 979
Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі і нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200 58 979 58 979
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 58 979 58 979
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000


КОШТОРИС на 2014 рік
Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 рік

Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель (зі змінами) 30.06.2016

Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель (зі змінами) 02.06.2016

Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель (зі змінами) 24.05.2016

Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель (зі змінами) 22.04.2016

Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель 24.03.2016

Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель 01.02.2016


Річний план закупівель на 2016 рік
План зміни_28.01.16.pdf

Річний план закупівель (Зі змінами 15.12.2015)

Річний план закупівель (03.12.2015)

Річний план закупівель (зі змінами 28.01.2016)

Річний план закупівель (зі змінами 29.01.2016)

Річний план закупівель (зі змінами) 30.03.2016Річний план закупівель на 2015 рік (зі змінами)

Річний план закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік (Зі змінами 30.12.2015)

Річний план закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік (Зі змінами 12.11.2015)

Річний план закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік (Зі змінами 12.11.2015)

Річний план закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік (Зі змінами 29.10.2015)

Річний план закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік (Зі змінами 13.10.2015)

Річний план закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік (Зі змінами 02.09.2015)

Річний план закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік (Зі змінами 21.05.2015)

Річний план закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік (Зі змінами 14.05.2015)

Річний план закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік


Річний план закупівель на 2015 рік (зі змінами)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 24.11.2015 р. № 1/17

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 04.11.2015 р. № 1/15№п/п Предмет закупівлі Код КЕКВ Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтований початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (код ДК 016: 2010 35.30.1):
лот № 1 - теплопостачання корпусу № 1;
лот № 2 - теплопостачання корпусу № 5;
лот № 3 - теплопостачання гуртожитків №1;3
2282 1 824 000,00 грн. (один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі грн.), в тому числі ПДВ -304000,00 грн.) переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України;2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (код ДК 016: 2010 36.00.2);
лот № 1 - водопостачання корпусів та гуртожитків:
лот № 2 - водопостачання бази відпочинку "Тиша"
2282 283 000,00 грн. (двісті вісімдесят три тисячі грн.), в тому числі ПДВ - 47 166,67 грн. переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
3 Послуги каналізаційні (код ДК 016: 2010 37.00.1):
водовідведення корпусів та гуртожитків
2282 132 000,00 грн. (сто тридцять дві тисяча грн.), в тому числі ПДВ - 22 000,00 грн. переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
4 Енергія електрична (код ДК 016 - 2010 35.11.1):
лот № 1- ергопостачання корпусів та гуртожитків ДДМА;
лот № 2 - енергопостачання бази відпочинку "Тиша" ДДМА;
лот № 3 -енергопостачання бази відпочинку "Промінь" ДДМА
2282 1 032 000,00 грн. (один мільйон тридцять дві тисячи грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ - 172000,00грн.) переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
5 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (код ДК 016 - 2010 06.20.1):
лот №1 - газопостачання котельних;
лот № 2 газопостачання гуртожитків
2282 2 960 000,00 грн. (два мільйони пят’сот вісімдесят дві тисячі грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ - 493333,33грн.) переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
6 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (код ДК 016 - 2010 58.19.1): документи про вищу освіту 2282 15 000,00 грн. (п'янадцять тисяч грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 2500,00грн. переговорна процедура закупівлі січень 2015 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель" 3) Закупівля здійснюється на 1 квартал 2015 р
7 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (код ДК 016 - 2010 06.20.1): газопостачання гуртожитків 2282 71 200,00 грн. (сімдесят одна тисяча двісті грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 11 866,67 грн. переговорна процедура закупівлі червень 2015 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
8 Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (код ДК 016: 2010 35.30.1):
лот № 1 - теплопостачання корпусу № 1;
лот № 2 - теплопостачання корпусу № 5;
лот № 3 - теплопостачання гуртожитків №1;3
2282 347 000,00 грн. (триста сорок сім тисяч грн.), в тому числі ПДВ - 57833,33,00 грн. переговорна процедура закупівлі жовтень 2015 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.10.2015 р. № 1/12№п/п Предмет закупівлі Код КЕКВ Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтований початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (код ДК 016: 2010 35.30.1):
лот № 1 - теплопостачання корпусу № 1;
лот № 2 - теплопостачання корпусу № 5;
лот № 3 - теплопостачання гуртожитків №1;3
2282 1 824 000,00 грн. (один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі грн.), в тому числі ПДВ -304000,00 грн.) переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України;2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (код ДК 016: 2010 36.00.2);
лот № 1 - водопостачання корпусів та гуртожитків:
лот № 2 - водопостачання бази відпочинку "Тиша"
2282 283 000,00 грн. (двісті вісімдесят три тисячі грн.), в тому числі ПДВ - 47 166,67 грн. переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
3 Послуги каналізаційні (код ДК 016: 2010 37.00.1):
водовідведення корпусів та гуртожитків
2282 132 000,00 грн. (сто тридцять дві тисяча грн.), в тому числі ПДВ - 22 000,00 грн. переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
4 Енергія електрична (код ДК 016 - 2010 35.11.1):
лот № 1- ергопостачання корпусів та гуртожитків ДДМА;
лот № 2 - енергопостачання бази відпочинку "Тиша" ДДМА;
лот № 3 -енергопостачання бази відпочинку "Промінь" ДДМА
2282 1 032 000,00 грн. (один мільйон тридцять дві тисячи грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ - 172000,00грн.) переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
5 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (код ДК 016 - 2010 06.20.1):
лот №1 - газопостачання котельних;
лот № 2 газопостачання гуртожитків
2282 2 960 000,00 грн. (два мільйони пят’сот вісімдесят дві тисячі грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ - 493333,33грн.) переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
6 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (код ДК 016 - 2010 58.19.1): документи про вищу освіту 2282 15 000,00 грн. (п'янадцять тисяч грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 2500,00грн. переговорна процедура закупівлі січень 2015 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель" 3) Закупівля здійснюється на 1 квартал 2015 р
7 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (код ДК 016 - 2010 06.20.1): газопостачання гуртожитків 2282 71 200,00 грн. (сімдесят одна тисяча двісті грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 11 866,67 грн. переговорна процедура закупівлі червень 2015 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 05.06.2015 р. № 1/9№п/п Предмет закупівлі Код КЕКВ Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтований початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (код ДК 016: 2010 35.30.1):
лот № 1 - теплопостачання корпусу № 1;
лот № 2 - теплопостачання корпусу № 5;
лот № 3 - теплопостачання гуртожитків №1;3
2282 1 824 000,00 грн. (один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі грн.), в тому числі ПДВ -304000,00 грн.) переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України;2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (код ДК 016: 2010 36.00.2);
лот № 1 - водопостачання корпусів та гуртожитків;
лот № 2 - водопостачання бази відпочинку "Тиша"
2282 283 000,00 грн. (двісті вісімдесят три тисячі грн.), в тому числі ПДВ - 47 166,67 грн. переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
3 Послуги каналізаційні (код ДК 016: 2010 37.00.1): водовідведення корпусів та гуртожитків 2282 132 000,00 грн. (сто тридцять дві тисяча грн.), в тому числі ПДВ - 22 000,00 грн. переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
4 Енергія електрична (код ДК 016 - 2010 35.11.1): лот № 1- ергопостачання корпусів та гуртожитків ДДМА; лот № 2 - енергопостачання бази відпочинку "Тиша" ДДМА; лот № 3 -енергопостачання бази відпочинку "Промінь" ДДМА 2282 1 032 000,00 грн. (один мільйон тридцять дві тисячи грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ - 172000,00грн.) переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
5 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (код ДК 016 - 2010 06.20.1): лот №1 - газопостачання котельних ; лот № 2 газопостачання гуртожитків 2282 2 960 000,00 грн. (два мільйони пят’сот вісімдесят дві тисячі грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ - 493333,33грн.) переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
6 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (код ДК 016 - 2010 58.19.1): документи про вищу освіту 2282 300 000,00 грн. (триста тисяч грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 50000 грн. переговорна процедура закупівлі березень 2015 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
7 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (код ДК 016 - 2010 58.19.1): документи про вищу освіту 2282 15 000,00 грн. (триста тисяч грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 50000 грн. переговорна процедура закупівлі січень 2015 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.01.2015 р. № 1/4№п/п Предмет закупівлі Код КЕКВ Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтований початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (код ДК 016: 2010 35.30.1):
лот № 1 - теплопостачання корпусу № 1;
лот № 2 - теплопостачання корпусу № 5;
лот № 3 - теплопостачання гуртожитків №1;3
2282 1 824 000,00 грн. (один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі грн.), в тому числі ПДВ -304000,00 грн.) переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України;2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (код ДК 016: 2010 36.00.2);
лот № 1 - водопостачання корпусів та гуртожитків;
лот № 2 - водопостачання бази відпочинку "Тиша"
2282 283 000,00 грн. (двісті вісімдесят три тисячі грн.), в тому числі ПДВ - 47 166,67 грн. переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
3 Енергія електрична (код ДК 016 - 2010 35.11.1): лот № 1- ергопостачання корпусів та гуртожитків ДДМА; лот № 2 - енергопостачання бази відпочинку "Тиша" ДДМА; лот № 3 -енергопостачання бази відпочинку "Промінь" ДДМА 2282 1 032 000,00 грн. (один мільйон тридцять дві тисячи грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ - 172000,00грн.) переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
4 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (код ДК 016 - 2010 06.20.1): лот №1 - газопостачання котельних ; лот № 2 газопостачання гуртожитків 2282 2 960 000,00 грн. (два мільйони пят’сот вісімдесят дві тисячі грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ - 493333,33грн.) переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
5 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (код ДК 016 - 2010 58.19.1): документи про вищу освіту 2282 200 000,00 грн. (двісті тисяч грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 33333,33 грн. переговорна процедура закупівлі березень 2015 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
6 Послуги каналізаційні (код ДК 016 - 2010 37.00.1): водовідведення корпусів та гуртожитків 2282 132 000,00 грн. (сто тридцять дві тисячі грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 22000,00 грн. переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.12.2014 р. № 1/2Річний план закупівель на 2015 рік (зі змінами)
№п/п Предмет закупівлі Код КЕКВ Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтований початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (код ДК 016: 2010 35.30.1):
лот № 1 - теплопостачання корпусу № 1;
лот № 2 - теплопостачання корпусу № 5;
лот № 3 - теплопостачання гуртожитків №1;3
2282 1 824 000,00 грн. (один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі грн.), в тому числі ПДВ -304000,00 грн.) переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України;2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (код ДК 016: 2010 36.00.2);
лот № 1 - водопостачання корпусів та гуртожитків;
лот № 2 - водопостачання бази відпочинку "Тиша"
2282 283 000,00 грн. (двісті вісімдесят три тисячі грн.), в тому числі ПДВ - 47 166,67 грн. переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
3 Енергія електрична (код ДК 016 - 2010 35.11.1): лот № 1- ергопостачання корпусів та гуртожитків ДДМА; лот № 2 - енергопостачання бази відпочинку "Тиша" ДДМА; лот № 3 -енергопостачання бази відпочинку "Промінь" ДДМА 2282 1 032 000,00 грн. (один мільйон тридцять дві тисячи грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ - 172000,00грн.) переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
4 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (код ДК 016 - 2010 06.20.1): лот №1 - газопостачання котельних ; лот № 2 газопостачання гуртожитків 2282 2 960 000,00 грн. (два мільйони пят’сот вісімдесят дві тисячі грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ - 493333,33грн.) переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
5 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (код ДК 016 - 2010 58.19.1): документи про вищу освіту 2282 200 000,00 грн. (двісті тисяч грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 33333,33 грн. переговорна процедура закупівлі березень 2015 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 08.12.2014 р. № 1/1Річний план закупівель на 2015 рік
№п/п Предмет закупівлі Код КЕКВ Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтований початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (код ДК 016: 2010 35.30.1):
лот № 1 - теплопостачання корпусу № 1;
лот № 2 - теплопостачання корпусу № 5;
лот № 3 - теплопостачання гуртожитків №1;3
2282 1 824 000,00 грн. (один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі грн.), в тому числі ПДВ -304000,00 грн.) переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України;2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (код ДК 016: 2010 36.00.2);
лот № 1 - водопостачання корпусів та гуртожитків;
лот № 2 - водопостачання бази відпочинку "Тиша"
2282 283 000,00 грн. (двісті вісімдесят три тисячі грн.), в тому числі ПДВ - 47 166,67 грн. переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
3 Енергія електрична (код ДК 016 - 2010 35.11.1): лот № 1- ергопостачання корпусів та гуртожитків ДДМА; лот № 2 - енергопостачання бази відпочинку "Тиша" ДДМА; лот № 3 -енергопостачання бази відпочинку "Промінь" ДДМА 2282 1 032 000,00 грн. (один мільйон тридцять дві тисячи грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ - 172000,00грн.) переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
4 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (код ДК 016 - 2010 06.20.1): лот №1 - газопостачання котельних ; лот № 2 газопостачання гуртожитків 2282 2 582 000,00 грн. (два мільйони пят’сот вісімдесят дві тисячі грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ - 430333,33грн.) переговорна процедура закупівлі грудень 2014 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"
5 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (код ДК 016 - 2010 58.19.1): документи про вищу освіту 2282 200 000,00 грн. (двісті тисяч грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 33333,33 грн. переговорна процедура закупівлі березень 2015 р. 1) Міністерство освіти та науки України; 2) ст.39 ЗУ № 1197 – VIІ "Про здійснення державних закупівель"

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20.11.2014 р. № 1

ПОВІДОМЛЕННЯ про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

Eнергія електрична

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (документи про вищу освіту)

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані


ЗВІТ про результати проведення переговорної процедури закупівлі

Енергія електрична (27.11.2015 р.)

Енергія електрична (14.12.2015 р.)

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (документи про вищу освіту) (02.03.2015 р.)

Обробляння та розподіляння води трубопроводами (22.01.2015 р.)

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (20.01.2015 р.)

Енергія електрична (20.01.2015 р.)

Послуги каналізаційні (20.01.2015 р.)

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (20.01.2015 р.)

ІНФОРМАЦІЯ про результати проведення переговорної процедури закупівлі

енергія електрична (24.11.2015 р.)

енергія електрична (10.11.2015 р.)

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (02.11.2015 р.)

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (документи про вищу освіту)

Обробляння та розподіляння води трубопроводами

Пара та гаряча вода

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

Енергія електрична

Послуги каналізаційні


ІНФОРМАЦІЯ про застосування переговорної процедури закупівлі

Енергія електрична

Енергія електрична

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (документи про вищу освіту)

Послуги каналізаційні

Обробляння та розподіляння води трубопроводами

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

Енергія електрична

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води


Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника N 2 від 21.01.2014р.

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (документи про освіту державного зразка, що виготовляються на основі фотокомп'ютерних технологій) 10.06.2014 р. (.doc)

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природний) 21.01.2014 р. (.doc)

Енергія електрична (електрична енергія) 21.01.2014 р. (.doc)

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 21.01.2014 р. (.doc)


Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природний) (.doc)

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (документи про освіту державного зразка, що виготовляються на основі фотокомп'ютерних технологій) 06.05.2014 р. (.doc)

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природний) 09.12.2013 р. (.doc)

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 09.12.2013 р. (.doc)

Енергія електрична (електрична енергія) 09.12.2013 р. (.doc)


Повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (документи про освіту державного зразка, що виготовляються на основі фотокомп'ютерних технологій) 20.05.2014 р.


Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування роцедури закупівлі в одного учасника

Енергія електрична 30.11.2015 р. (.doc)

Енергія електрична 18.12.2014 р. (.doc)

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природний) 18.12.2014 р. (.doc)

Водовідведення корпусів та гуртожитків ДДМА 25.12.2014 р. (.doc)

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 19.12.2014 р. (.doc)

Водопостачання корпусів та гуртожитків ДДМА 18.12.2014 р. (.doc)

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природний) 23.09.2014 р. (.doc)

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (документи про освіту державного зразка, що виготовляються на основі фотокомп'ютерних технологій) 21.05.2014 р. (.doc)

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 23.12.2013 р. (.doc)

Енергія електрична (електрична енергія) 23.12.2013 р. (.doc)

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природний) 23.12.2013 р. (.doc)


ІНФОРМАЦІЯ про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (документи про освіту державного зразка, що виготовляються на основі фотокомп'ютерних технологій) 10.06.2014 (.doc)

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природний) 15.01.2014 (.doc)

Енергія електрична (електрична енергія) 15.01.2014 (.doc)

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії) 15.01.2014 (.doc)