ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

Грибкова Світлана Миколаївна

gribkova.jpg

На кафедрі працює з  2001 року

Робочий телефон 0626 41-81-08

Робоча кімната 2423

Поштова скринька Sv_nik_gr@mail.ru

посада Доцент

Вчене звання Кандидат технічних наук

 

Освіта

Донбаська державна машинобудівна академія, 1996р., спеціальність «Металургійне обладнання», кваліфікація – інженер-механік

Донбаська державна машинобудівна академія, 2003р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація - економіст

 

Дисципліни, які викладає

Економіка підприємства

 

Тема дисертації Удосконалення технологічних режимів і конструктивних параметрів механічного устаткування для реалізації процесу прокатки профілів спеціального призначення

Спеціальність 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском"

Дата захисту 2001 рік

Напрямок наукових досліджень: мотиваційні аспекти управління персоналом в сучасних економічних умовах; управління собівартістю підприємства; Удосконалення технологи і устаткування для виробництва плющеної стрічки

Наукові здобутки

 

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

 

1

2

3

4

5

6

 

1 Наукові та навчально–методичні роботи, опубліковані до захисту
дисертації

 

1

К вопросу об одномерном моделировании процесса плющения круглой проволоки

Друк.

Изв. вуз. Черная металлургия. – 1998. – № 11. – С. 72–73

2

Потапкін В.Ф., Сатонін О.В.,

 

2

Напряженно-деформированное состояние металла при обжатии заготовок с относительно высоким очагом деформации

Друк.

Совершенствование процессов и оборудования обработки давлением в металлургии и машиностроении : сб. науч. тр. – Вып. 4. – Краматорск : ДГМА. – 1998. – С.6–11

6

Потапкин В.Ф., Кривошеев В.П.

 

3

Одномерное математическое моделирование напряженно–деформированного состояния металла при реализации процесса плющения

Друк.

Совершенствование процессов и оборудования обработки давлением в металлургии и машиностроении : сб. науч. тр. – Вып. 4. – Краматорск : ДГМА. – 1998. – С.17–21

5

Потапкін В.Ф.,

Чепель В.В.

 

4

Математическое моделирование и разработка рекомендаций по повышению точности холоднокатаных плющеных лент

Друк.

Совершенствование процессов и оборудования обработки давлением в металлургии и машиностроении: сб. науч. тр. – Вып. 4. – Краматорск : ДДМА. – 1998. – С.119–122

4

Добряк С.К.,

 Бондарь А.К., Клименко А.В.

 

5

Имитационная математическая модель рабочих нагрузок волочильных и плющильных станов

Друк.

Защита металлургических машин от поломок: сб. науч. тр. – Вып. 3. – Мариуполь : ПГТУ. – 1998. – С.65 – 68

4

Потапкин В.Ф., Сатонин А.В., Касьянюк С.В., та інші, всього 4 особи

 

6

Напруги та деформації при плющенні

Друк.

Новые конструкционные стали и сплавы и методы их обработки для повышения надежности и долговечности изделий: сб. науч. тр. – Запорожье : ЗДТУ. – 1998. – С.278–279.

2

Потапкін В.Ф., Сатонін О.В.,

 

7

Двухмерная математическая модель напряженно–деформированного состояния металла при плющении

Друк.

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в машинобудуванні та металургії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА. – 1999. – С.152–154 (фахове видання)

3

Потапкин В.Ф., Чепель В.В.

 

8

Литейно–прокатный агрегат для производства провода контактного

Друк.

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в машинобудуванні та мета–лургії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА. – 1999. – С.160–161 (фахове видання)

2

Федоринов В.А., Касьянюк С.В.,

 

9

Математическое моделирование и расчет напряженно–деформиро-ванного состояния и энергосиловых параметров при нанесении концентраторов напряжений путем внедрения жесткого двухстороннего клинового инструмента в прокат

Друк.

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в машинобудуванні та мета–лургії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА. – 1999. – С.167–171 (фахове видання)

5

Сатонин А. В., Карнаух С. Г.,

Бегунов А. А.

 

10

Двухмерная математическая модель напряженно–деформированного состояния металла при плющении асимметричного профиля

Друк.

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у металургії та машинобудуванні : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА. – 2000. – С.273–275 (фахове видання)

3

Потапкин В.Ф., Чепель В.В.

 

11

Методы расчета и совершенствования конструкций механического оборудования для производства относительно узкого металлопроката

Друк.

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у металургії та машинобуду–ванні : зб. наук. пр. – Краматорськ–Слов’янськ : ДДМА. –  2000. – С.63–65 (фахове видання)

3

Сатонин А.В., Рамадан А.М.Х., Нотченко В.В.

 

12

Напряженно–деформированное состояние металла при ковке крупных заготовок.

Рук.

Донбас. гос. машиностроит. акад.– Краматорск, 1997.– 15с.–Библиогр.: 6 назв.– Рус.– Деп. в ГНТБ Украины. 19.01.98,.

№ 56 – Ук 98.

15

Потапкин В.Ф., Кривошеев В.П., Сатонин А.В.

 

13

Математическое моделирование локальных и интегральных характеристик напряженно– деформированного состояния металла при реализации процесса плющения

Рук.

Донбас. гос. машиностроит. акад.– Краматорск, 1997.– 27с.–Библиогр.: 11 назв.– Рус.– Деп. в ГНТБ Украины. 19.01.98,. № 54– Ук 98.

27

Потапкин В.Ф., Сатонин А.В.

 

14

Одномерное математическое моделирование напряженно–деформиро-ванного состояния металла при реализации процесса плющения

Друк.

Наука, производство, предпринимательство–развитию металлургии: сб. науч. тр. – Донецк: «ЛИК», 1998. – С.141–145.

5

Потапкин В.Ф.

 

2 Наукові та навчально–методичні роботи, опубліковані після захисту
дисертації

 

15

Автоматизированное проектирование технологических режимов и конструктивных параметров механического оборудования для получения лент плющеных с заданными показателями качества

Друк.

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА. – 2001. – С.555–559 (фахове видання)

5

Добряк С.К.,

 Дворжак А.И.

 

16

Моделирование механизмов образования внутренних дефектов при плющении относительно толстых заготовок с асимметричной формой поперечного сечения

Друк.

Удосконалення процесів i обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА. – 2003. – С.104–107 (фахове видання)

4

Новоселов С.В., Лысенко В.В.

 

17

Экспериментальные исследования влияния температуры нагрева заготовок на геометрические параметры плющеной ленты

Друк.

Удосконалення процесів i обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. –Краматорськ–Слов’ян-ськ : ДДМА. – 2003. – С.134–136 (фахове видання)

3

Дворжак А.И.,

Кулик Т.А.

 

18

Моделирование поведения частиц сердечника при прокатке порошковой ленты

Друк.

Удосконалення процесів i обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. –Краматорськ–Слов’ян-ськ : ДДМА. –  2003. – С.140–143 (фахове видання)

4

Кассов В.Д.,

Грибков Э.П.

 

19

Анализ влияния и автоматизированное проектирование технологических режимов при производстве заготовок с ассиметричным поперечным сечением

Друк.

Удосконалення процесів i обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуван–ні : тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА. – 2004. – С.494–498 (фахове видання)

5

Сатонин А.В.,

Дворжак А.И.

 

 

20

Математическое моделирование напряженно–деформированного состояния при плющении порошковой проволоки

Друк.

Удосконалення процесів i обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуван–ні : тематич. зб. наук. пр. –Краматорськ : ДДМА. – 2004. – С.553–556 (фахове видання)

4

Грибков Э.П.,

Дворжак А.И.

 

21

Математическое моделирование механизма образования внутренних дефектов при производстве заготовок металлургического оборудования с использованием процесса плющения

Друк.

Защита металлургических машин от поломок : сб. науч. тр. – Вып. №8. – Мариуполь : ПГТУ. – 2005. – С.55 – 60 (фахове видання)

6

Сатонин А.В.,

Доброносов Ю.К.

Дворжак А.И.

 

22

Совершенствование технологии изготовления порошковой плющенки для наплавки прокатных валков

Друк.

IV международная научно– практическая конференция молодых ученых и специалистов «Интеллект молодых – производству 2005»: сб. тезисов. – Краматорск : НКМЗ, 2005. – С. 64–66.

3

Шевченко А.В.

 

23

Математическое моделирование напряжений и деформаций при производстве электродной плющенки

Друк.

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка „Технічний сервіс АПК, техніка та технології у сільськогосподарському машинобудуванні” : тематич. зб. наук. пр.–Вип №40. –  Харків : ХНТУ. – 2005. – С.138–143  (фахове видання)

6

Дворжак А.И.

Шевченко А.В.

 

24

Способы регулирования геометрических параметров плющеной проволоки для механизированной наплавки

Друк.

Тезисы докладов II международной научно–методической конференции «Современные проблемы сварки и родственных технологий, совершенствование подготовки кадров» посвященной 60–летию кафедры «Оборудование и технология сварочного производства» и 35–летию сварочного факультета Приазовского государственного технического университета –Мариуполь : ПГТУ. – 2006.– С.80–82.

3

Шевченко А.В. Дворжак А.И.

Давыденко Е.С.

 

25

Укрупненный метод определения трудоемкости механообработки

Друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА. –2006. – № 2 (4). – С.60–64 (фахове видання)

5

Ульянов А. Н., Коваленко Е. О.

 

26

Укрупненный метод определения трудоемкости механообработки

Друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА. –2007. – № 2 (8) .– С.286–291  (фахове видання)

5

Ульянов А. Н., Удовенко В.К.

 

27

Анализ особенностей мотивации труда на машиностроительном предприятии в современных экономических условиях

Друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА. –2007. – № 2 (8) .– С.241–247 (фахове видання)

 

Рыжиков В.С., Чернышова Н.В., Полу мордви-нова Е.И. 

 

28

Некоторые особенности экономического обоснования технологических проектов

Друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА. – 2008. – № 2 (12) .– С.279–284 (фахове видання)

5

Ульянов А. Н.

 

29

Попереднє економічне обгрунтування технологічних проектів ливарного виробництва

Друк.

Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве.- Краматорск: ДГМА. –2008. –140–141

2

Ульянов А.Н.,

Чернышова Н.В.

 

30

Анализ резервов увеличения производительности труда в термообдирочном цехе ОАО «Энергомашспецсталь»

Друк.

Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве. – Краматорск: ДГМА. – 2008. – 170–171

2

Чернышова Н.В., Харитонова В.О.

 

 

31

Автоматизированное проектирование технологических режимов производства порошковой плющенки

Друк.

Обработка материалов давлением. –Краматорск : ДГМА. –2009. – №1 (20) . – 209 (фахове видання)

4

Чигарев В.В., Шевченко А.В.

 

32

Мотивационные механизмы в системе премирования некоторых категорий госслужащих

 

Друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. –Краматорськ: ДДМА. – 2009. – № 3(17) .– 224–227 (фахове видання)

4

Рыжиков В.С., Чернышова Н.В.,

 

33

Попереднє економічне обґрунтування технологічних проектів ливарного виробництва

Друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ: ДДМА. – 2009. – № 1(15) .– 295–299

(фахове видання)

5

Ульянов О.М.,

Чернышова Н.В.

 

34

Анализ резервов увеличения производительности труда в термообдирочном цехе ОАО ЭМСС

 

Друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ: ДДМА. – 2009. – № 1(15). – 333–337

(фахове видання)

5

Чернышова Н.В.,

Харитонова В.О.

 

35

Перспективы мотивации труда на промышленном предприятии в условиях экономического кризиса

Друк.

Материалы 5-й международной научно-практической конференции «Край на научното развитие». –София: «Бял ГРАД-БГ». – 2010. – Том 3. – 83–86

4

Чернышова Н.В.,

Хващинский А.С.

 

36

Стратегический подход к решению кадровых вопросов на ОАО «Мотор Сич» в современных экономических условиях

Друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ: ДДМА. – 2010. –
№ 4(21). – 260–265

(фахове видання)

5

Чернышова Н.В.,

Замрий А.С.

 

37

К вопросу о повышении эффективности инновационного труда на крупном машиностроительном предприятии

Друк.

Вісник Донецького державного університету управління, науковий журнал «Менеджер». – Донецьк:
ДонДУУ. – 2011. –
№ 1(55). – 201–206

(фахове видання)

6

 

Чернышова Н.В.,

Сикун Д.С.

 

38

Совершенствование молодежной кадровой политики на ОАО «Мотор Сич» в условиях экономической нестабильности

Друк.

Материалы 7-й международной научно-практической конференции «Ключови въпроси в съвремен-ната наука». – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД. – 2011. – Том 15. Икономики. – 56–59

4

Чернышова Н.В.,

Замрий А.С.

 

39

Перспективные направления деятельности государственного химического предприятия в условиях спада производства

Друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ: ДДМА. – 2011. – № 3(24). – 281–284

(фахове видання)

4

Чернышова Н.В.,

Бутко Е. С.

 

40

Зарубежный опыт участия работников в управлении собственностью и производством

Друк.

Материалы 8-й международной научно-практической конференции «Стратегичес-кие вопросы мировой науки – 2012». – Перемышль: «Nauka i studia». – 2012. – Том 3. Экономические науки. – 73–77

5

Рыжиков Н.С.,

Чернышова Н.В.

 

41

Перспективные направления по снижению себестоимости производства тепловой энергии на коммунальных предприятиях Украины

Друк.

Материалы 8-й международной научно-практической конференции «Перспективные научные исследования». – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД. – 2012. – Том 6. Икономики. – 44–49

4

Чернышова Н.В.,

Тарасова А.В.

 

42

 Опыт ПАО «НКМЗ» по демократизации внутрифирменного управления

Друк.

Материалы 8-й международной научно-практической конференции «Наука и технологии: шаг в будущее – 2012». – Прага: Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 2012. – Том 3. Экономические науки. – 44–47

6

Еськов А.Л.,

Чернышова Н.В.

 

43

Концепция рабочей акционерной собственности как важный фактор роста эффективности производства

 

Друк.

Вестник житомирского технологического университета. – Житомир: ЖДТУ. – 2012. – № 2(60). – 185–187

(фахове видання)

3

Еськов А.Л.,

Чернышова Н.В., Рыжиков Н.С.

 

44

Математическое моделирование напряжений и деформаций при плющении проволоки для электроконтактной наплавки

Друк.

Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні: Зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013.- С.206-213

(фахове видання)

8

Бережная Е. В.

 

 

45

Инвестиции в развитие трудового потенциала предприятия и оценка их эффективности

Друк.

Научный Вестник ДГМА. – 2014. – № 3 (15Е). – С.169-175. (фахове видання)

7

Гапеева И. В.,

Моргунов А. Н.

 

46

 Пути повышения эффективности использования трудового потенциала промышленного предприятия

Друк.

Соціально -економічні та правові аспекти трансформації суспільства : матеріали XIX Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Артемівськ, 19 травня 2015 р.). – Артемівськ : ДонУЕП, 2015. – С. 41-42.

2

Моргунов А.Н.

 

47

Досвід організації бухгалтерського обліку на ПАТ НКМЗ

Друк.

Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 20–21 жовтн. 2015 р. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 251-253.

3

Цуканова Л.

 

48

Проблеми і перспективи розвитку фінансового лізингу в  Україні 

Друк.

Соціальна відповідальність: підприємство – регіон – країна [текст]: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 грудня 2015 р //  Краматорськ, 2015. – C.154-156 с.

3

Цуканова Л.

 

49

Особливості організації бухгалтерського обліку на ПАТ НКМЗ

Друк.

Студентський вісник ДДМА: тематичний збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА, 2015. – С. 181-183

3

Цуканова Л. В.

 

3 Основні навчально-методичні розробки (за період науково–педагогічної
діяльності)

50

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Основы металлургии» для студентов специальности 7.090218 «Металлургическое оборудование»

Рук.

Краматорск : ДГМА, 2002.–32с.

32

Морозов И.А.

51

Методические указания к выполнению раздела по экономике в дипломных проектах студентами специальности 7.090218 «Металлургическое оборудование»

Рук.

Краматорск : ДГМА, 2004.– 40с

40

Касьянюк С.В.,

Кокотько М.Е.

52

Методические указания к выполнению дипломных работ студентами и слушателями специальности 7.050107 “Экономика предприятия” для всех форм обучения.

Рук.

Краматорск : ДГМА, 2005. – 64 с.: ил.

64

Рыжиков В.С.,

Шимко Е.В.,

Подгора Е.А.

53

Планування діяльності підприємства: Навч. посібник

Друк.

К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 296 с.

ISBN 966-364-324-2.

Гриф МОН України. Лист № 14/18–Г–125 від 29.05.2006 р. (авторська участь – написання розділу 5)

296

36

Шимко О.В.

Рижиков В.С.

Шимко О.І.

та інші, всього 4 співавтора

54

Методические указания к выполнению экономической части дипломных проектов студентами специальностей «Литейное производство», «Оборудование литейного производства»

Рук.

Краматорск : ДГМА, 2007. – 56

56

Чернишова Н.В., Герасимов А.А.

55

Техніко –економічна практика: програма і методичні вказівки для студентів IV курсу спеціальності 7. 050107 «Економіка підприємства» денної форми навчання

Рук.

Краматорськ : ДДМА, 2007.– 16с.

16

Ростовська Г. В.

56

Методичні вказівка для підготовки до державної атестації бакалаврів, спеціалістів і магістрів спеціальності 050.107 «Економіка підприємства» усіх форм навчання і слухачів системи післядипломної освіти

Рук.

Краматорськ : ДДМА, 2010. – 156 с.: іл.

64

Єськов О. Л.

Рижиков В. С.,

Шимко О. В.,

Підгора Є. О.

57

Экономика и организация предприятий : методические указания к выбору заданий на контрольную работу (для студентов технических специальностей заочной формы обучения)

Рук.

Краматорск : ДГМА, 2011. – 132 с.

53

Чернышова Н. В., Ровенская В. В., Чемерис С. В.