ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

Добикіна Олена Костянтинівна

dobikina.jpg

На кафедрі працює з  1998 року

Робочий телефон 0626 41-81-08

Робоча кімната 2423

Поштова скринька elena.dobykina@gmail.com

Посада Доцент

Вчене звання Кандидат технічних  наук

 

Освіта

Краматорський індустріальний інститут, 1984 р., спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні  верстати та інструменти».

Донбаська державна машинобудівна академія, 2000 р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація - економіст

 

Дисципліни, які викладає

Потенціал і розвиток підприємства

Управління потенціалом підприємства

Економіка підприємництва та бізнес

 

Тема дисертації Опір втомі зварних з’єднань при циклічному стисненні з урахуванням залишкових напружень й засоби збільшення довговічності конструкцій

Спеціальність 05.03.06 Технологія і машини зварювального виробництва

Дата захисту 01.12.1993

Напрямок наукових досліджень: формування потенціалу підприємства, ринкова оцінка його вартості, бізнесу, окремих активів; аспекти управління потенціалом підприємства , визначення шляхів його нарощування, збільшення ринкової вартості бізнесу в цілому, підприємства і окремих його активів; особливості підприємницької  діяльності, вітчизняний і зарубіжний досвід

Наукові здобутки

 

 

№№

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (в сто-рін-ках)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1 Наукові праці

1

Оценка предпринимательского потенциала на основе графоаналитического метода

друк.

Sheffield, Science and education LTD, 2014. X international scientific and practical conference/ “Scientific horizons – 2014” Volume 1, p. 41-47

7

Мишура В.Б.

 

2

Стратегия развития как инструмент совершенствования структуры предприятия и системы управления

друк

«Економіка і соціум» №1 (14) -2015 р (січень-березень), С. 517-520

(фахове видання)

4

Мишура  В.Б.

 

3

Совершенствование системы управления затратами на производство продукции  на основе графоаналитического метода  «квадрат потенциала»

друк

XI international scientific  and practical conference  «fundamental and applied science - 2015»  October 30 - November 7, 2015  Volume 3 Economic science, Sheffield, SCIENCE AND EDUCATION LTD 2015  р. 10-17

8

Боброва Л.

 

4

Оценка конкурентного уровня предпринимательского потенциала

друк

МНПК Март 2016

 

 

 

5

Совершенствование системы управления затратами с использованием модели конкурентного пространства продукции

друк

Вісник ДДМА №3 (17), с. 72-77

(фахове видання)

6

Компаниец О.А.

 

6

Формирование оптимальной инвестиционной политики предприятия на основе многокритериальной комплексной оценки эффективности  проектов

 

друк

ВДДМА   №2 (16), 2009, с. 78-83

(фахове видання)

6

 

 

7

Совершенствование системы управления трудовым потенциалом на основе трехмерной модели конкурентного пространства в условиях адаптации к требованиям международной интеграции

друк

Journal of Economic and Social Studies. Hungary, Nyiregyhaza, 2011,

c.39-46.

(фахове видання)

8

 

 

8

Трудовой потенциал, показатель реализации, гудвил, стоимость формирования трудового потенциала, уровень креативности, стоимостная оценка трудового потенциала

друк

ВДДМА: зб. наук.праць. – Краматорськ : ДДМА, 2010. - №4(21) – с. 60-65

(фахове видання)

6

 

 

9

Влияние роста интеллектуального потенциала на прибыльность предприятия

друк

9-я МНПК  «Ключевые вопросы современной науки 2013», 17-25 апреля 2013г. Том 3. Экономика, София «Бял ГРАД-БГ» ООД 2013, стр. 52-59

8

Еськов А.Л.

 

10

Оценка трудового потенциала предприятия с использованием графоаналитического метода  на примере ПАО «НКМЗ»

 

друк

МНПК  «Актуальные достижения европейскої науки - 2013», 17-25. 06. 2013г. – Том 3. Экономика, София «Бял ГРАД-БГ» ООД, июнь  2013, стр. 24-29

6

Андрюшина И

 

11

Многоаспектный анализ конкурентоспособности потенциала предприятия

друк

ВДДМА: зб. наук.праць. – Краматорськ : ДДМА, 2010. - №4(21) – с. 60-65

(фахове видання)

7

Затынайко А.А.

 

12

Предпринимательский потенциал: актуальность и оценка

друк

Стратегія соціально-економічного розвитку України.

Збірник наукових праць.  Чать 2 –

К.: КНУКіМ,2015. – 268 с

Фахове видання

7

 

 

13

Рейтинговый метод как инструмент оценки системы управления затратами предприятия

друк

Тези доповіді. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціальна відповідальність: підприємство-регіон-країна» ДДМА, Матеріалі ВУНПК. 25.12.2015, с. 22-23

2

 

 

14

Оценка эффективности инвестиционных проектов  с использованием графоаналитического метода «квадрат потенциала»

друк

Тезисы. Теория и практика экономики и предпринимательства. Материалы 111 МНПК , Алушта, 11-13 мая 2006 г, Симферополь, с.140

1

 

 

15

Оценка эффективности инвестиционных проектов с использованием графоаналитического метода «квадрат потенциала».

друк

«Культура народов Пречерноморья». 2006, №85, с.20-24

5

Яковенко М.Н.

Латышева Е.В

 

16

Комплексная оценка финансово-экономического состояния предприятия с использованием графоаналитического метода «квадрат потенциала»

друк

ВДДМА: зб. наук.праць. – Краматорськ : ДДМА, 2006. - №2(4) – с. 258-262

(фахове видання)

5

Беличенко Н.А

 

17

Определение рыночной стоимости трудового потенциала с использованием доходного подхода

друк

Економіка: проблеми теорії та практики: Зб.Наук. праць – Вип. 234: Вт. 4 – Т.П. - Дніпропетровськ: ДНУ. 2007. – с. 334-341

7

 

 

18

Трудовой потенциал – стоимостной аспект.

друк

ВДДМА: зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА, 2008. - №2(12) – с. 97-102

(фахове видання)

6

 

 

Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності

 

19

Управлінський облік в оперативній діяльності підприємства:

Навч. посібник

друк

К.: Слово, 2005. – 272 с.

гриф МОН
Лист № 14/18-1039 від 20.05.2004 р.
ISBN 966-8407-39-3

272

100

Рижиков В.С.
Ровенська В.В.

 

20

Управление потенциалом предприятия" (теория, практика, самостоятельная работа):для студентов экон. спец. заочной формы обучения и слушателей системы произв.-экон. обучения кадров: Учебное пособие

друк

Краматорск: ДГМА, 2003. – 280 с.

280

120

Ровенська В.В

 

 

21

Управленческий учет: Учебное пособие

друк

Краматорск: ДГМА, 2011. – 216 с.

ISBN 978-966-379-513-3

216

160

 

Добыкина Е.К., Латышева Е.В.

Ровенська В.В

 

22

Потенціал підприємства: формування та оцінка.

Навч. посібник

друк

К. ЦУЛ, 2007. – 208 с.

гриф МОН
Лист № 14/18-Г-554 від 13ю04.2007 р.
ISBN 978-966-364-508-7

 

 

Рижиков В.С.

Касьянюк С.В

 

23

Економічна діагностика. Практикум.

Навч. посібник

друк

К. ЦУЛ, 2007. – 186 с.

гриф МОН
Лист № 14/18.2-2726

ISBN 978-966-364-395-1

 

Костенко Т.Д.

Герасимов А.М.

Рижиков В.С

 

24

Потенціал і розвиток підприємства : навчальний посібник для самостійного вивчення

друк

Краматорськ : ДДМА 2009. – 92 с

92

Ростовська Г.В

 

25

Управління потенціалом підприємства: Навч. посібник для самостійного вивчення

друк

Краматорськ : ДДМА 2016

 

Касьянюк С. В

Мельнік Г.В.