ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Дипломування КДіМПМ

Дипломне проектування в системі підготовки фахівців технічного профілю є одним з найголовніших етапів освітнього процесу, що спрямований на формування здатності самостійно, на базі сучасних досягнень науки і технологій вирішувати складні завдання інноваційного характеру в процесі науково-дослідницької та інженерної діяльності в обраній галузі. Формування складових професійної компетентності майбутніх інженерів повинно включати складові, що забезпечують: здатність до проведення передпроектних наукових досліджень щодо обґрунтування можливості та доцільності створення об’єкта (в дослідницькій сфері); здатність до техніко-економічного обґрунтування розробки об’єкта на основі наукових досліджень(в проектувальній сфері); здатність проводити маркетингові дослідження й підготовляти бізнес-плани випуску й реалізації перспективних і конкурентоспроможних виробів (в управлінській сфері).

Для своєчасного та якісного захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів на кафедрі «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин» (КДіМПМ) є повне методичне забезпечення для виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів.

Теми кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів вчасно розробляють та погоджують за базами переддипломної практики й затверджують наказами ректора.

Відповідно до тимчасового положення «Про запобігання та виявлення академічного плагіату у навчальній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу у Донбаській державній машинобудівній академії», ухваленого Вченою радою ДДМА 29. 03. 2018 р., для перевірки кваліфікаційних робот на наявність академічного плагіату було створено комісію в складі доцент, к. т. н., Пиц Я. Є., ст. викл. Попівненко Л. В.

Всі кваліфікаційні роботи було перевірено на академічний плагіат; перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат здійснювалась членами комісії за допомогою програми AntiPlagiarism.NET v.4.63.0.0 (знаходиться у відкритому доступі у мережі Інтернет). По всім перевіреним роботам було складено Акти перевірки на унікальність. Випадків недопуску до захисту у зв’язку з низьким відсотком унікальності тексту не було.

Положення про Плагіат ДДМА

Положення про Плагіат кафедри КДіМПМ

В перевірених роботах показник оригінальності має значення: від 82% до 100 %, що свідчить про високий рівень оригінальності роботи (понад 80).

Методичне забезпечення для виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів:

Методичні рекомендації з оформлення кваліфікаційних робіт на кваліфікацію «бакалавр»

Методичні рекомендації з виконання техніко-економічного обґрунтування досліджень і оцінки їх економічної ефективності для кваліфікаційних робіт на кваліфікацію «бакалавр»

Методичні рекомендації з виконання розділу з охорони праці для кваліфікаційних робіт на кваліфікацію «бакалавр»

Методичне забезпечення для виконання кваліфікаційних робіт магістрів:

Методичні рекомендації з оформлення кваліфікаційних робіт на кваліфікацію «магістр»:

Посібник ДП маг 2019

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до оформлення магістерських випускних робіт для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання

Методичні рекомендації з виконання техніко-економічного обґрунтування досліджень і оцінки їх економічної ефективності для дипломних проектів на кваліфікацію «магістр»

Приклад

Методичні рекомендації з виконання розділу з охорони праці для кваліфікаційних робіт на кваліфікацію «магістр»

«ОХОРОНА ПРАЦІ» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ В ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ для студентів спеціальностей ОМТ, ОТПФКМ усіх форм навчання

Тематика кваліфікаційних робіт бакалаврів 2017/2018 н. р.:

det1.jpg
 • Проект однокривошипного преса зусиллям 0,25 МН. С. ч.: Проектування базових вузлів пресу та технології й оснащення для виготовлення деталі типу «Полка Z - подібна».
 • Проект гідравлічного кувального пресу зусиллям 31,5 МН. С. ч.: Проектування вузла зворотних циліндрів та технології кування поковки типу «Плита».
 • Проект ковальського гідравлічного преса зусиллям 57МН. С. ч.: Розробка оснащення для виготовлення поковок з подовженою віссю.
 • Проект кувального гідравлічного пресу зусиллям 30 МН.С. ч.: Проектування вузла головного центрального циліндру та технології кування поковки типу «Гребний вал».
 • Проект ковальського гідравлічного преса зусиллям 72МН. С. ч.: Розробка оснащення для виготовлення поковок типа «Ступінчастий вал».
 • Проект кувального гідравлічного пресу зусиллям 36МН. С. ч.: Розробка технології та оснащення для виготовлення трубних заготовок.
 • Проект кувального гідравлічного пресу зусиллям 54МН. С. ч.: Розробка технології та оснащення для виготовлення порожнистих поковок з подовженою віссю.
 • det2.jpg
 • Проект гідравлічного кувального пресу зусиллям 50МН. С. ч.: Розробка технології та оснащення для кування поковки «Ротор».
 • Проект однокривошипного відкритого пресу простої дії зусиллям 0,63 МН. С. ч.: Розробка технології та оснащення для холодного листового штампування деталі "Прокладка".
 • Проект однокривошипного відкритого пресу простої дії зусиллям 0,4 МН. С. ч.: Розробка технології і оснащення для холодного листового штампування деталі «Полиця».
 • Проект ротаційно-кувальної машини зусиллям на робочому бойку 10МН. С. ч.: Розробка технології і оснастки для виготовлення поковок типу «Вал».
 • Проект кривошипного закритого пресу зусиллям 10 МН. С. ч.: Розробка конструкції базових вузлів пресу.
 • Проект однокривошипного відкритого пресу простої дії зусиллям 0,25 МН. С. ч.: Розробка технології і оснащення для холодного листового штампування деталі «Скоба Z-образна».
 • Тематика кваліфікаційних робіт магістрів 2016/2017 н. р.:

  det3.jpg
 • “Дослідження напруженого стану та оптимізація конструкції силового блоку кувального гідравлічного пресу зусиллям 65 МН.” (Investigation of the stressed state and optimization of the design of the power unit of a forging hydraulic press with the effort of 65 MN.)
 • “Удосконалення оснащення та технології кування довгомірних товстостінних труб.”( Improvement of equipment and technology for forging of long thick-walled tubes.)
 • “Розробка нової технології одержання тонкого листа гофрованої форми на двохвалковій МБЛЗ з наступним випрямленням гофр у плоский лист.” (Development of a new technology for obtaining thin sheets of corrugated shape on a double-shaft continuous casting machine with subsequent straightening of corrugations into flat sheet.)
 • “Дослідження напружено-деформованого стану в процесі обкатування трубних заготовок.” (Investigation of the stressstrain state during the process of rolling of pipe blanks.)
 • “Дослідження напруженого стану та оптимізація конструкції станини кувального гідравлічного пресу зусиллям 110 МН.” (Investigation of the stressed state and optimization of the construction of the bed of a forging hydraulic press with the effort of 110 MN.)
 • Тематика кваліфікаційних робіт магістрів 2017/2018 н. р.:

 • Удосконалення способу осадження на основі використання злитків нової форми. (Improving the upsetting method based on the new shape ingot usage)
 • Проектування та дослідження напруженого стану силового блоку кувального гідравлічного пресу зусиллям 36МН. (Design and stress state investigation of power unit of hydraulic forging press with active force of 36MN)
 • Проектування та дослідження напруженого стану станини кувального гідравлічного пресу зусиллям 120 МН. (Design and stress state investigation of the frame of hydraulic forging press with active force of 120 MN)
 • Удосконалення систем керування гідравлічними пресами на основі дослідження триботехнічних властивостей їх базових елементів. (Improving hydraulic presses control systems based on the investigation of tribo-engineering properties of its base units)
 • Удосконалення систем керування гідравлічними пресами на основі дослідження динаміки їх роботи при наближенні рухомої поперечини до поковки. (Improving hydraulic presses control systems based on the investigation of its operating dynamics while ram approaching to the forged blank)
 • Удосконалення оснащення та технології кування крупно габаритних днищ. (Improving the tool set and technology of large-sized bottoms forging)
 • Удосконалення імпульсного приводу машини для відбиття літнікових прибутків з ефективною енергією 30кДж. (Improving the pulsed drive of the reflect gating profits machine with an effective energy of 30kJ)
 • Удосконалення гідропружного приводу молота з енергією удару 40кДж. (Improving the hydro-elastic drive of the hammer with an impact energy of 40kJ)
 • Удосконалення конструкції станини гідравлічного кувального преса зусиллям 50МН. (Improving the design of the frame of hydraulic forging press with active force of 50MN)
 • Удосконалення оснащення та технології кування корпусів циліндрів гідравлічних пресів. (Improving the tool set and technology of hydraulic presses cylinder bodies forging)
 • Дослідження впливу способу виробництва порошків міді на характеристики процесу пресування пресовок в жорсткій матриці та процесу спікання зразків в відновлювальному газовому середовищі. (The investigation of the influence of copper powders production method on the characteristics of the pressing compacts process in a rigid matrix and the process of sintering samples in a reducing atmosphere)
 • Дослідження впливу на технологію виготовлення та службові властивості пористих підшипників ковзання системи залізо-мідь-графіт кількості мідної і графітової компонентів в суміші. (The investigation of the influence on the manufacturing technology and service properties of porous sliding bearings of the iron-copper-graphite system of the copper and graphite components amount in the mixture)
 • Тематика кваліфікаційних робіт бакалаврів 2018/2019 н. р.:

 • Проект кривошипного пресу зусиллям 250кН. С.ч.: Технологічний процес штампування деталі «Корпус». (Project of crank press of 250кN pressure.)
 • Проект кривошипного преса зусиллям 200кН. С.ч.: Розробка технологічного процесу та проектування оснастки для штампування деталі «Кронштейн». (Project of crank press of 200кN pressure.)
 • Проект гідравлічного кувального пресу зусиллям 100 МН. С. ч.: Проектування рами (вузла станини) пресу та технології кування й оснащення для виготовлення типової поковки. (Project of hydraulic forging press of 100MN pressure.)
 • Проект кривошипного пресу зусиллям 430кН. С.ч.: Технологічний процес штампування деталі «Стакан». (Project of crank press of 430кN pressure.)
 • Проект кривошипного пресу зусиллям 250кН. С.ч.: Технологічний процес штампування деталі «Ковпак». (Project of crank press of 250кN pressure.)
 • Проект гідравлічного кувального пресу зусиллям 63 МН. С. ч.: Розробка технології та оснащення для виготовлення повздовжніх порожнистих поковок. (Project of hydraulic forging press of 63MN pressure)
 • Проект гідравлічного пресу зусиллям 45МН. С. ч.: Розробка технологічного процесу та проектування оснащення для кування деталі типу «Ротор». (Project of hydraulic press of 45MN pressure.)
 • Проект гідравлічного пресу зусиллям 50МН. С.ч.: Розробка технологічного процесу та проектування оснастки для кування деталі типу «Вал». (Project of hydraulic press of 50MN pressure.)
 • Проект гідравлічного кувального пресу зусиллям 90МН. С.ч.: Проектування вузла станини преса. (Project of hydraulic press of 90MN pressure.)
 • Тематика кваліфікаційних робіт магістрів 2018/2019 н. р.:

 • Дослідження напружено- деформованого стану та удосконалення конструкції базових деталей гідравлічного пресу зусиллям 150 МН. (Investigation of the stress-strain state and improvement of the design of basic parts of a hydraulic press of 150 MN capacity)
 • Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану та розробка техпроцесу кування плит випуклими бойками. (Computer simulation of stress-strain state and development of a technical process for forging slabs with convex bumps)
 • Дослідження установки для динамічного іспиту деталей та вузлів машини з енергією удару 63 кДж. (Investigation of the installation for dynamic testing of parts and components of a machine with 63 kJ shock energy)
 • Дослідження напружено- деформованого стану удосконалення конструкції напрямного вузла рухомої поперечини кувального гідравлічного преса зусиллям 90МН. (Investigation of the stress-strain state of improvement of the design of the guide assembly of movable cross section of a forging hydraulic press of 90MN capacity)
 • Комп’ютерне моделювання та проектування техпроцесу кування поковки «Днище». (Computer modeling and design of a forging process for the "Bottom" forgings)
 • Дослідження напружено- деформованого стану та удосконалення конструкції верхньої нерухомої поперечини кувального гідравлічного преса зусиллям 72МН. (Investigation of the stress-strain state and improvement of the design of the upper fixed cross-section of a 72MN capacity forging hydraulic press)
 • Дослідження вузла ущільнення головного циліндру кувального гідравлічного преса зусиллям 72МН. (Investigation of the master cylinder seal node of the forging hydraulic press of 72MN capacity)
 • Дослідження прохідної частини клапанів керування для кувального гідравлічного преса зусиллям 90МН. (Investigation of the passage of the control valves for forging hydraulic press of 90MN capacity)
 • Комп’ютерне моделювання та розробка технології виготовлення поковки «Вал» на основі осадження чотирипроменевих заготовок. (Computer simulation and development of the technology for manufacturing of shaft forgings based on deposition of four-beam blanks)
 •  

  Тематика кваліфікаційних робіт бакалаврів 2016/2020 н. р.:

  • Проектування кривошипного пресу зусиллям 630 кН. С. ч.: Розробка технологічного процесу і оснащення для виготовлення деталі «Втулка». (Project of a crank press of 630 kN pressure.)
  • Розробка технологічного процесу і оснащення для штампування деталі «Горловина». С. ч.: Дослідження технологічних варіантів штампування. (Elaboration of a technological process and equipment for stamping of the "Neck" part.)
  • Проект гідравлічного кувального преса зусиллям 54 МН. С. ч.: Проектування вузла станини преса. (Project of a hydraulic forging press of 54 MN pressure.)
  • Проектування кувального гідравлічного пресу зусиллям 30 МН. С. ч.: Розробка вузла станини пресу. (Project of a hydraulic forging press of 30 MN pressure.)
  • Проектування гідравлічного кувального пресу зусиллям 31,5 МН. С. ч.: Розробка гідросистеми пресу. (Project of a hydraulic forging press of 31.5 MN pressure.)
  • Проектування гідравлічного кувального пресу зусиллям 30 МН. С. ч.: Розробка вузла силового блоку та технологічного процесу виготовлення типової деталі «Втулка». (Project of a hydraulic forging press of 30 MN pressure)
  • Проектування ковальського гідравлічного пресу зусиллям 50 МН. С. ч.:Розробка технологічного процесу кування товстостінних труб. (Project of a hydraulic forging press of 50 MN pressure.)

   

  Тематика кваліфікаційних робіт наукових магістрів 2018/2020 н. р.:

  • Дослідження напружено – деформованого стану базових вузлів станини колонного типу кувального гідравлічного преса зусиллям 50МН. (Investigation of the stressed-strain state of the basic units of the column type bed of a hydraulic forging press of 50MN pressure)
  • Дослідження способу осадження крупних заготовок увігнутими кільцями. (Investigation of the method of deposition of large blanks with concave rings)
  • Дослідження напружено – деформованого стану системи наповнення та зливу з використанням ресиверу низького тиску кувального гідравлічного преса зусиллям 63 МН. (Investigation of the stress-strain state of a filling and drainage system using a low pressure receiver of a hydraulic forging press of 63 MN pressure)
  • Дослідження напружено – деформованого стану апарату розвантаження насосної станції робочим тиском 32 МПа для кувального гідравлічного преса зусиллям 20 МН. (Investigation of the stress-strain state of a pumping station unloading pump of 32 MPa working pressure for a hydraulic forging press of 20 MN pressure)
  • Дослідження нового способу осадження заготовок з конічними торцями для виготовлення деталей відповідального призначення. (Investigation of a new method of deposition of workpieces with conical ends for the manufacture of parts of corresponding purpose)