ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»

Дипломування КДіМПМ

Дипломне проектування в системі підготовки фахівців технічного профілю є одним з найголовніших етапів освітнього процесу, що спрямований на формування здатності самостійно, на базі сучасних досягнень науки і технологій вирішувати складні завдання інноваційного характеру в процесі науково-дослідницької та інженерної діяльності в обраній галузі. Формування складових професійної компетентності майбутніх інженерів повинно включати складові, що забезпечують: здатність до проведення передпроектних наукових досліджень щодо обґрунтування можливості та доцільності створення об’єкта (в дослідницькій сфері); здатність до техніко-економічного обґрунтування розробки об’єкта на основі наукових досліджень(в проектувальній сфері); здатність проводити маркетингові дослідження й підготовляти бізнес-плани випуску й реалізації перспективних і конкурентоспроможних виробів (в управлінській сфері).

Для своєчасного та якісного захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів на кафедрі «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин» (КДіМПМ) є повне методичне забезпечення для виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів.

Теми кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів вчасно розробляють та погоджують за базами переддипломної практики й затверджують наказами ректора.

Відповідно до тимчасового положення «Про запобігання та виявлення академічного плагіату у навчальній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу у Донбаській державній машинобудівній академії», ухваленого Вченою радою ДДМА 29. 03. 2018 р., для перевірки кваліфікаційних робот на наявність академічного плагіату було створено комісію в складі доцент, к. т. н., Пиц Я. Є., ст. викл. Попівненко Л. В.

Всі кваліфікаційні роботи було перевірено на академічний плагіат; перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат здійснювалась членами комісії за допомогою програми AntiPlagiarism.NET v.4.63.0.0 (знаходиться у відкритому доступі у мережі Інтернет). По всім перевіреним роботам було складено Акти перевірки на унікальність. Випадків недопуску до захисту у зв’язку з низьким відсотком унікальності тексту не було.

Положення про Плагіат ДДМА

Положення про Плагіат кафедри КДіМПМ

В перевірених роботах показник оригінальності має значення: від 82% до 100 %, що свідчить про високий рівень оригінальності роботи (понад 80).

Методичне забезпечення для виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів:

Методичні рекомендації з оформлення кваліфікаційних робіт на кваліфікацію «бакалавр»

Методичні рекомендації з виконання техніко-економічного обґрунтування досліджень і оцінки їх економічної ефективності для кваліфікаційних робіт на кваліфікацію «бакалавр»

Методичні рекомендації з виконання розділу з охорони праці для кваліфікаційних робіт на кваліфікацію «бакалавр»

Методичне забезпечення для виконання кваліфікаційних робіт магістрів:

Методичні рекомендації з оформлення кваліфікаційних робіт на кваліфікацію «магістр»:

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДЛЯ МАГИСТРОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 8.090206 «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до оформлення магістерських випускних робіт для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання

Методичні рекомендації з виконання техніко-економічного обґрунтування досліджень і оцінки їх економічної ефективності для дипломних проектів на кваліфікацію «магістр»

Приклад

Методичні рекомендації з виконання розділу з охорони праці для кваліфікаційних робіт на кваліфікацію «магістр»

«ОХОРОНА ПРАЦІ» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ В ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ для студентів спеціальностей ОМТ, ОТПФКМ усіх форм навчання

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. Методические указания к выполнению раздела в дипломных проектах для студентов специальностей ОМД, ОТПФКМ всех форм обучения

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ ПО ГО

Тематика кваліфікаційних робіт бакалаврів 2017/2018 н. р.:

det1.jpg
 • Проект однокривошипного преса зусиллям 0,25 МН. С. ч.: Проектування базових вузлів пресу та технології й оснащення для виготовлення деталі типу «Полка Z - подібна».
 • Проект гідравлічного кувального пресу зусиллям 31,5 МН. С. ч.: Проектування вузла зворотних циліндрів та технології кування поковки типу «Плита».
 • Проект ковальського гідравлічного преса зусиллям 57МН. С. ч.: Розробка оснащення для виготовлення поковок з подовженою віссю.
 • Проект кувального гідравлічного пресу зусиллям 30 МН.С. ч.: Проектування вузла головного центрального циліндру та технології кування поковки типу «Гребний вал».
 • Проект ковальського гідравлічного преса зусиллям 72МН. С. ч.: Розробка оснащення для виготовлення поковок типа «Ступінчастий вал».
 • Проект кувального гідравлічного пресу зусиллям 36МН. С. ч.: Розробка технології та оснащення для виготовлення трубних заготовок.
 • Проект кувального гідравлічного пресу зусиллям 54МН. С. ч.: Розробка технології та оснащення для виготовлення порожнистих поковок з подовженою віссю.
 • det2.jpg
 • Проект гідравлічного кувального пресу зусиллям 50МН. С. ч.: Розробка технології та оснащення для кування поковки «Ротор».
 • Проект однокривошипного відкритого пресу простої дії зусиллям 0,63 МН. С. ч.: Розробка технології та оснащення для холодного листового штампування деталі "Прокладка".
 • Проект однокривошипного відкритого пресу простої дії зусиллям 0,4 МН. С. ч.: Розробка технології і оснащення для холодного листового штампування деталі «Полиця».
 • Проект ротаційно-кувальної машини зусиллям на робочому бойку 10МН. С. ч.: Розробка технології і оснастки для виготовлення поковок типу «Вал».
 • Проект кривошипного закритого пресу зусиллям 10 МН. С. ч.: Розробка конструкції базових вузлів пресу.
 • Проект однокривошипного відкритого пресу простої дії зусиллям 0,25 МН. С. ч.: Розробка технології і оснащення для холодного листового штампування деталі «Скоба Z-образна».
 • Тематика кваліфікаційних робіт магістрів 2016/2017 н. р.:

  det3.jpg
 • “Дослідження напруженого стану та оптимізація конструкції силового блоку кувального гідравлічного пресу зусиллям 65 МН.” (Investigation of the stressed state and optimization of the design of the power unit of a forging hydraulic press with the effort of 65 MN.)
 • “Удосконалення оснащення та технології кування довгомірних товстостінних труб.”( Improvement of equipment and technology for forging of long thick-walled tubes.)
 • “Розробка нової технології одержання тонкого листа гофрованої форми на двохвалковій МБЛЗ з наступним випрямленням гофр у плоский лист.” (Development of a new technology for obtaining thin sheets of corrugated shape on a double-shaft continuous casting machine with subsequent straightening of corrugations into flat sheet.)
 • “Дослідження напружено-деформованого стану в процесі обкатування трубних заготовок.” (Investigation of the stressstrain state during the process of rolling of pipe blanks.)
 • “Дослідження напруженого стану та оптимізація конструкції станини кувального гідравлічного пресу зусиллям 110 МН.” (Investigation of the stressed state and optimization of the construction of the bed of a forging hydraulic press with the effort of 110 MN.)
 • Тематика кваліфікаційних робіт магістрів 2017/2018 н. р.:

 • Удосконалення способу осадження на основі використання злитків нової форми. (Improving the upsetting method based on the new shape ingot usage)
 • Проектування та дослідження напруженого стану силового блоку кувального гідравлічного пресу зусиллям 36МН. (Design and stress state investigation of power unit of hydraulic forging press with active force of 36MN)
 • Проектування та дослідження напруженого стану станини кувального гідравлічного пресу зусиллям 120 МН. (Design and stress state investigation of the frame of hydraulic forging press with active force of 120 MN)
 • Удосконалення систем керування гідравлічними пресами на основі дослідження триботехнічних властивостей їх базових елементів. (Improving hydraulic presses control systems based on the investigation of tribo-engineering properties of its base units)
 • Удосконалення систем керування гідравлічними пресами на основі дослідження динаміки їх роботи при наближенні рухомої поперечини до поковки. (Improving hydraulic presses control systems based on the investigation of its operating dynamics while ram approaching to the forged blank)
 • Удосконалення оснащення та технології кування крупно габаритних днищ. (Improving the tool set and technology of large-sized bottoms forging)
 • Удосконалення імпульсного приводу машини для відбиття літнікових прибутків з ефективною енергією 30кДж. (Improving the pulsed drive of the reflect gating profits machine with an effective energy of 30kJ)
 • Удосконалення гідропружного приводу молота з енергією удару 40кДж. (Improving the hydro-elastic drive of the hammer with an impact energy of 40kJ)
 • Удосконалення конструкції станини гідравлічного кувального преса зусиллям 50МН. (Improving the design of the frame of hydraulic forging press with active force of 50MN)
 • Удосконалення оснащення та технології кування корпусів циліндрів гідравлічних пресів. (Improving the tool set and technology of hydraulic presses cylinder bodies forging)
 • Дослідження впливу способу виробництва порошків міді на характеристики процесу пресування пресовок в жорсткій матриці та процесу спікання зразків в відновлювальному газовому середовищі. (The investigation of the influence of copper powders production method on the characteristics of the pressing compacts process in a rigid matrix and the process of sintering samples in a reducing atmosphere)
 • Дослідження впливу на технологію виготовлення та службові властивості пористих підшипників ковзання системи залізо-мідь-графіт кількості мідної і графітової компонентів в суміші. (The investigation of the influence on the manufacturing technology and service properties of porous sliding bearings of the iron-copper-graphite system of the copper and graphite components amount in the mixture)