ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Дипломування

Магістр – це ступінь вищої освіти отриманий студентом, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі.

Магістри спеціальності 073 «Менеджмент» мають широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіють методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації, спроможні до творчої науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності.

Магістерська дипломна робота є самостійною випускною науково-дослідницькою працею, яка готується з метою публічного захисту і отримання академічного ступеня магістра.


 

ГРУПА МН 19-1 м

 


з/п

Прізвище,
ім’я по батькові здобувача

Тема кваліфікаційної роботи

Посада, прізвище та ініціали керівника кваліфікаційної роботи

1

Коваленченко
Анастасія
Олексіївна

Коваленченко Розробка заходів щодо удосконалення стратегії управління персоналом сучасної організації

Доцент, к.е.н.

Бившева Л.О.

2

Ожередов
Антон
Валерійович

Ожередов РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО БІЗНЕСУ

Доцент, к.е.н.,

Шашко В.О.

3

Савченко
Анастасія
Юріївна

Савченко РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Доцент., к.е.н.,

Волошина О.О.

4

Саєнко
Аліна
Миколаївна

Саєнко РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Доцент, к.е.н.,

Шашко В.О.