ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

Дарченко Наталья Дмитриевна

Должность: доцент

Ученое звание: кандидат экономических наук

Тема диссертации: Оценка результативности деятельности и мотивация труда на машиностроительных предприятиях

Специальность: 08.06.01 - Экономика, организация и управление предприятиями

Дата защиты: 2005 год

Научные публикации:

 • Амоша О.І. Мотивація персоналу підприємства в ринкових умовах: наочні навчально-методичні матеріали/ О.І.Амоша, О.Л.Єськов, Н.Д.Дарченко / Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром.-сті, 2011. – 200 с.(ISBN 978-966-02-5934-8)
 • Еськов А.Л. Эволюция концепций «труд» и «творчество» как историческая основа первоначальных теорий мотивации / А.Л.Еськов, Н.Д. Дарченко / Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – № 1(26). – С.89-94. (фахове видання)
 • Єськов О.Л. Система мотивації персоналу, орієнтована на цілі та результати його роботи / О.Л.Єськов, Н.Д.Дарченко / Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – №2.– Том 1. Економічні науки. – С.194-198. (фахове видання)
 • Дарченко Н.Д. Соціальна робота та проблеми мотивації соціальних працівників / Н.Д.Дарченко / Формування ринкових відносин в Україні. – К.: НДЕІ, 2009. – №9(100). – С.135-140
 • Рижиков В.С. Визначення рейтингів структурних підрозділів підприємства як основа удосконалення мотивації персоналу / В.С.Рижиков, Н.Д.Дарченко / Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – № 2(12). – С.86-90. (фахове видання)
 • Рижиков В.С. Удосконалення управління персоналом підприємства на основі оцінки результативності професійних груп працівників / В.С.Рижиков, Н.Д.Дарченко / Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. Вип. 22 / Голов. ред. О.О.Шубін. – Донецьк: Дон ДУЕТ, 2006. – С.384-392. (фахове видання)
 • Дарченко Н.Д. Моніторинг ефективності використання персоналу машинобудівного підприємства / Н.Д.Дарченко / Вісник Донбаської державної машинобудівної академії.– Краматорськ: ДДМА, 2006.– № 2(4).– С.253-257. (фахове видання)
 • Дарченко Н.Д. Мотивація результативної роботи персоналу структурних підрозділів підприємства / Н.Д.Дарченко / Вісник Донецького університету. Серія В: Економіка і право. – 2004. – № 1. – С.89-95. (фахове видання)

Монографии, методические указания с Грифом МОН Украины:

 • Дарченко Н.Д. Ефективність використання персоналу машинобудівних підприємств: мотиваційні аспекти результативної праці: монографія / Н.Д. Дарченко, О.Л. Єськов, В.С. Рижиков. – Краматорськ: ДДМА, 2010. – 180 с.
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини. Збірник завдань і вправ: Навч. посібник / [Дарченко Н.Д., Рижиков В.С., Єськов О.Л., Мікрюков О.М.] – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 252 с. (ISBN-978-966-364-487-5, Гриф МОН України, лист № 1.4/18-Г-729 від 15.05.2007 р.)
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [Ковальов В.М., Рижиков В.С., Єськов О.Л. та ін.] – Краматорськ: ДДМА, 2013. – 256 с. (ISBN 978-966-379-618-5. Гриф МОН України, лист № 1/11-18455 від 29.11.2012)

Количество публикаций:

более 60 научных статей и тезисов докладов на научных конференциях; издано 6 учебных пособий; соавтор более 30 отчетов о НИР

Количество публикаций со студентами:

 • Куріна Н. С. (ЕП-08-1т/м) Інноваційна модель концепції професійної адаптації персоналу / Н. С. Куріна, Н.Д. Дарченко / Бізнес Інформ. – 2013. – №8. – C. 348–353 (фахове видання)
 • Тарасенко С.В. (ЕП-08-1т/м) Деякі аспекти історії розвитку робочих команд / С.В.Тарасенко, Н.Д. Дарченко / Materialy ІХ мezynárodni vědecko-prakticka konference „Pŕední vědecké novinky – 2013” (Передовые научные разработки – 2013). – Dil 1. Economicke vědy: Praha. Publishing House „Education and Science” s.r.o. – stran.95-99
 • Ржавська А.Г. (ЕП-08-1м) Критерії ефективності діяльності: теоретичні аспекти / А.Г.Ржавська, Н.Д.Дарченко / Materialy ІХ мezynárodni vědecko-prakticka konference „Věda a techologie: krok do budoucnosti – 2013” (Наука и технологии: шаг в будущее – 2013). – Dil 6. Economicke vědy: Praha. Publishing House „Education and Science” s.r.o. – stran.82-86
 • Пантя Э.А. Направления развития мотивации персонала / Э.А.Пантя, Н.Д.Дарченко / Materialy ІХ мezynárodni vědecko-prakticka konference „Věda a techologie: krok do budoucnosti – 2013” (Наука и технологии: шаг в будущее – 2013). – Dil 3. Economicke vědy: Praha. Publishing House „Education and Science” s.r.o. – stran.36-39
 • Киселева Н.С. (ЭП-06-1зт/м) Розвиток трудового потенціалу на підприємствах теплоенергетики / Н.С.Киселева, Н.Д.Дарченко / Materialy VIІІ Mezynárodni vědecko-prakticka konference „Věda a vznik – 2011/2012” (Наука и образование – 2011/2012). Dil 4. Economicke vědy: Praha. Publishing House „Education and Science” s.r.o. – stran.31-33
 • Рошуор К.О. (ЭП-06-1зт/м) Розвиток трудової мотивації банківського персоналу/ К.О.Рошуор, Н.Д.Дарченко / Materialy VIІI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji „Kluczowe aspecty naukowej dzialalności - 2012” (Ключевые аспекты научной деятельности - 2012) Volume 2. Economiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – str.54-58

Область научных интересов:

 • мотивационные аспекты управления персоналом в современных экономических условиях;
 • управление производительностью предприятия;
 • оценивание результатов труда персонала на предприятиях разных сфер деятельности.

Контактная информация: darnd@ukr.net