ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

Беліченко Наталія Анатоліївна

Должность: старший преподаватель

Ученое звание: кандидат технических наук

Научные публикации:

1) Ковальов В.М., Рижиков В.С., Біличенко Н.А.. Стимулююча роль та методи оцінки трудового потенціалу. Науково-практичний журнал „Продуктивність” №2, 2003. – с. 3...8

2) Антипова С.П., Біличенко Н.А., Щолокова А.Л. До проблеми методичного забезпечення аналізу вартості в постачанні. Збірник наукових праць дондуу: „Сучасні механізми управління ЗЕД підприємств”.-Серія „Економіка”.-Т.VI.-Вип.43.-Донецьк,2005.-с.191-197

3) Біличенко Н.А., Щолокова А.Л. Удосконалення методики вибору постачальника

Збірник наукових праць дондуу: „Сучасні механізми управління ЗЕД підприємств”.-Серія „Менеджер”.-Т.VI.-Вип.43.-Донецьк,2005.-с.191-197

4) Антипова С.П., Біличенко Н.А., Щолокова А.Л. Резерви підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів крупного машинобудівного підприємства. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії.-№1,2005р.-с280-283

5) Біличенко Н.А., Щолокова А.Л. Удосконалення системи контролю матеріальних ресурсів по метизній продукції (тези). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Держава та ринок: стратегія внутрішнього розвитку промислових регіонів».-Маріуполь, 2006.-с.155-157.

6) Добикіна О.К., Біличенко Н.А. Комплексна оцінка фінансово-економічного стану підприємства з використанням графоаналітичного методу «квадрат потенціалів». Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, №2(4),2006.-с.258-262.

7) Беличенко Н.А., Яковенко М.Н. Удосконалення системи «витрати-випуск-прибуток» з урахуванням показника нормативної потужності. Науковий журнал «Культура народов Причерноморья» №80, 2006г.-с.12

8) Еськов А.Л., Беличенко Н.А. Повышение эффективности работы ремонтной службы крупного машиностроительного предприятия на основе ее реорганизации и повышения мотивации. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 24-25 травня 2007 року

9) Антипова С.П., Беличенко Н.А. К вопросу соотношения понятий «хозяйственный механизм», «экономический механизм», «внутренний экономический механизм». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку промисловості в сучасних умовах» 22-24 травня 2008року

10) Беличенко Н.А., Бражник В.Я. Совершенствование системы контроля стоимости закупок метизной продукции с использованием АВС-анализа. Электронный сборник ДГМА,2008

11) Антипова С.П., Беличенко Н.А. Особенности оценки деятельности подразделений промышленного предприятия в рамках внутреннего экономического механизма

12) Кравченко В.В., Беличенко Н.А. Влияние внутреннего механизма на изменение оценочной стоимости предприятия

Монографии, методические указания с Грифом МОН Украины:

Количество публикаций: более 10 научных статей и тезисов докладов на научных конференциях; 2 учебных пособия, 3 методических указания

Количество публикаций со студентами:

1) Непотачева В. Обслуживание и ремонт оборудования как одна из составляющих логистического сервиса

2) Коваленко М.Є. (Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ). Перспективи розвитку логістичного сервісу в Україні."

Область научных интересов:

Организация и управление ремонтной службой крупных машиностроительных предприятий в рамках внутреннего экономического механизма

Контактная информация: beli4enko1963@mail.ru